Schendingen rapporteren

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je potentiële schendingen van de regels van X en van onze Algemene voorwaarden kan rapporteren.

 
Rechtstreeks vanuit een post, Lijst of profiel rapporteren

Je kan bepaalde schendingen rechtstreeks vanuit een post, Lijst of profiel rapporteren, waaronder spam, grove of beledigende content, ongepaste advertenties, zelfverwonding en impersonatie. Zie het gedeelte Specifieke typen schendingen rapporteren hieronder voor informatie over het rapporteren van andere typen schendingen.


Schendingen in afzonderlijke posts rapporteren:

Meer informatie over het rapporteren van schendingen in posts, Lijsten of privéberichten.


Media rapporteren voor schendingen:

Ontdek hoe je mediaschendingen in posts rapporteert en lees het mediabeleid van X.

 

Schendingen in profielen rapporteren:

 1. Open het profiel dat je wil rapporteren.
 2. Selecteer het pictogram voor het menu buiten het scherm 
 3. Selecteer Rapporteren en kies vervolgens het type probleem dat je wil rapporteren.
 4. Als je Het gedrag van dit account is beledigend of schadelijk selecteert, vragen we je om extra informatie over het probleem dat je rapporteert. Mogelijk vragen we je ook extra posts te selecteren van het account dat je rapporteert, zodat we over een betere context beschikken om je melding te beoordelen.
 5. We nemen de tekst van de door jou gerapporteerde posts op in onze vervolgmeldingen en -e-mails. Als je deze informatie niet meer wil ontvangen, schakel je het selectievakje naast Deze posts weergeven in updates over deze melding uit.
 6. Nadat je de melding hebt verstuurd, ontvang je van ons aanbevelingen voor extra acties die je kan ondernemen om je ervaring op X te verbeteren.
 


Content in een Moment rapporteren
 

Schendingen in een post in een Moment rapporteren:

 1. Ga in het Moment naar de post die je wil rapporteren. 
 2. Klik of tik op het pictogram .
 3. Klik of tik op Post rapporteren.
 4. Kies het type probleem dat je wil rapporteren.
 5. Nadat je de melding hebt verstuurd, ontvang je van ons aanbevelingen voor acties die je kan ondernemen om je ervaring op X te verbeteren.
   

Schendingen in Momenten rapporteren:

Afhankelijk van welk type schending je rapporteert, zijn er verschillende manieren om een Moment te rapporteren. Hieronder volgt een lijst met typen schendingen die je tegen kan komen:

Wanneer je het type schending dat je wil rapporteren hebt geïdentificeerd, volg je de instructies hieronder.

 1. Kies een van de vormen hierboven.
 2. Voer de URL in van het Moment dat je wil rapporteren.
 3. Geef tot 5 posts in het Moment op waarin sprake kan zijn van schendingen.
 4. Nadat je de melding hebt verstuurd, ontvang je van ons aanbevelingen voor acties die je kan ondernemen om je ervaring op X te verbeteren.
 


Een X Space of een persoon in een Space rapporteren

Als je denkt dat de regels en het beleid van X worden geschonden door een Space of iemand in een Space, kan je de schending rapporteren. Sprekers en luisteraars kunnen een Space en elk account in een Space rapporteren. 

Schendingen in een Space rapporteren:

 1. Selecteer in de Space het pictogram voor het menu buiten het scherm .
 2. Tik op Deze space rapporteren.
 3. Selecteer het type probleem dat je wil rapporteren.
 4. Nadat je de Space hebt gerapporteerd, kan je in de Space blijven of de Space verlaten.
   

Schendingen in een account rapporteren:

 1. Klik terwijl je je in de Space bevindt op de profielafbeelding van het account.
 2. Tik op Rapporteren.
 3. Selecteer het type probleem dat je wil rapporteren.
 4. Nadat je het account hebt gerapporteerd, kan je in de Space blijven of de Space verlaten.
 


Een product rapporteren

Als je denkt dat een product van een verkoper op X ons Shopping-beleid schendt, kun je hem of haar direct rapporteren via je X voor iOS- of Android-app.

Een product rapporteren vanuit een Winkelspotlight :

 1. Zoek de Winkelspotlight in het profiel van de verkoper.
 2. Selecteer het pictogram meer  op het product dat je wil rapporteren.
 3. Selecteer Rapporteren.
 4. Selecteer Schending van intellectueel eigendom als je een product rapporteert vanwege problemen met intellectuele eigendomsrechten. Je moet dan het product-ID toevoegen. Je kan ook hier rechtstreeks een schending van intellectueel eigendom indienen.

  Selecteer Andere schending als je een product om een andere reden rapporteert. 

 

Een product rapporteren vanuit een winkel van X:

 1. Navigeer vanuit de winkel van X naar het product dat je wil rapporteren. 
 2. Druk lang op de producttegel tot de knop product rapporteren verschijnt.
 3. Selecteer Product rapporteren. 
 4. Selecteer Schending van intellectueel eigendom Als je een product rapporteert vanwege problemen met intellectuele eigendomsrechten. Je moet dan het product-ID toevoegen. Je kan ook hier rechtstreeks een schending van intellectueel eigendom indienen.

  Selecteer Andere schending als je een product om een andere reden rapporteert. 
 


Specifieke typen schendingen rapporteren

Hieronder vind je meer informatie over de typen schendingen die je bij ons kan rapporteren via het Helpcentrum.

Let op: wanneer je potentiële schendingen van de regels van X en onze Algemene voorwaarden rapporteert via het Helpcentrum, kunnen wij je toestemming vragen om onderdelen van je melding (zoals de betrokken gebruiker) met derden te delen.

 


Namens iemand anders rapporteren
 

Je kan namens een ander persoon schendingen rapporteren. Raadpleeg de categorieën en instructies hierboven of neem contact op met ons om je melding te verzenden. Je kan schendingen ook rechtstreeks vanuit een post of profiel rapporteren (zie het gedeelte Rechtstreeks vanuit een post, Lijst of profiel rapporteren hierboven).

 

Reactietijd

 

X bevestigt correct ingediende meldingen binnen vierentwintig uur. Hoewel meldingen doorgaans binnen een paar dagen worden opgelost, kan het dertig dagen duren om tot een oplossing te komen op basis van factoren waar X vaak geen invloed op heeft, zoals de noodzaak om de gebruiker om informatie te vragen, en of een gebruiker ervoor kiest om in beroep te gaan.

Dit artikel delen