Báo cáo vi phạm

Bài viết này cung cấp thông tin tổng quan về cách báo cáo các hành vi có thể vi phạm Quy tắc và Điều khoản dịch vụ của X.

 
Cách báo cáo trực tiếp ngay từ bài đăng, Danh sách hoặc hồ sơ

Bạn có thể báo cáo trực tiếp ngay từ bài đăng, Danh sách hoặc hồ sơ riêng lẻ đối với một số vi phạm nhất định, trong đó có: tin rác, nội dung mang tính lạm dụng hoặc có hại, quảng cáo không phù hợp, hành vi tự làm hại bản thân và mạo danh. Để biết thông tin về việc báo cáo các loại vi phạm khác, hãy xem phần Cách báo cáo các loại vi phạm cụ thể bên dưới.


Cách báo cáo vi phạm trong các bài viết riêng lẻ:

Tìm hiểu cách báo cáo vi phạm trong bài đăng, Danh sách hoặc Tin nhắn trực tiếp.


Cách báo cáo nội dung phương tiện vi phạm:

Tìm hiểu cách báo cáo nội dung phương tiện trong bài đăng và đọc Chính sách về nội dung phương tiện của X.

 

Cách báo cáo hồ sơ vi phạm:

 1. Mở hồ sơ bạn muốn báo cáo.
 2. Chọn biểu tượng 3 chấm dọc 
 3. Chọn Báo cáo rồi chọn loại vấn đề bạn muốn báo cáo.
 4. Nếu bạn chọn Họ có hành vi lạm dụng hoặc gây hại, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung cho sự cố bạn đang báo cáo. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn chọn các bài đăng bổ sung từ tài khoản bạn đang báo cáo để chúng tôi có thông tin ngữ cảnh rõ ràng hơn khi đánh giá báo cáo của bạn.
 5. Chúng tôi sẽ đưa phần văn bản của các bài đăng mà bạn báo cáo vào email và thông báo tiếp theo mà chúng tôi gửi cho bạn. Để từ chối nhận thông tin này, vui lòng bỏ chọn hộp bên cạnh Thông tin cập nhật về báo cáo này có thể hiển thị các bài đăng này.
 6. Sau khi bạn gửi báo cáo, chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất về các hành động bổ sung mà bạn có thể thực hiện để cải thiện trải nghiệm sử dụng X.
 


Cách báo cáo nội dung cụ thể trong một Khoảnh khắc
 

Cách báo cáo bài đăng vi phạm trong Khoảnh khắc:

 1. Chuyển đến bài đăng mà bạn muốn báo cáo trong Khoảnh khắc. 
 2. Nhấp hoặc nhấn vào biểu tượng .
 3. Nhấp hoặc nhấn vào Báo cáo bài đăng.
 4. Chọn loại vấn đề bạn muốn báo cáo cho chúng tôi.
 5. Sau khi bạn gửi báo cáo, chúng tôi sẽ đề xuất các hành động mà bạn có thể thực hiện để cải thiện trải nghiệm sử dụng X.
   

Cách báo cáo Khoảnh khắc vi phạm:

Tùy thuộc vào loại vi phạm bạn đang báo cáo, có một số cách để báo cáo Khoảnh khắc. Dưới đây là danh sách các loại vi phạm bạn có thể thấy:

Khi bạn đã xác định được loại vi phạm cần báo cáo, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

 1. Chọn một trong các hình thức được liệt kê ở trên.
 2. Nhập URL của Khoảnh khắc mà bạn muốn báo cáo.
 3. Cung cấp cho chúng tôi tối đa 5 bài đăng có thể vi phạm trong Khoảnh khắc.
 4. Sau khi bạn gửi báo cáo, chúng tôi sẽ đề xuất các hành động mà bạn có thể thực hiện để cải thiện trải nghiệm sử dụng X.
 


Cách báo cáo Phòng hoặc người trong Phòng trên X

Nếu bạn cho rằng Phòng hoặc ai đó trong Phòng vi phạm Quy tắc và chính sách của X, bạn có thể báo cáo những đối tượng này. Người nói và người nghe có thể báo cáo Phòng và bất kỳ tài khoản nào trong Phòng. 

Cách báo cáo Phòng vi phạm:

 1. Khi bạn đang ở trong Phòng, hãy nhấn vào biểu tượng 3 chấm dọc .
 2. Nhấn vào Báo cáo Phòng này.
 3. Chọn loại vấn đề bạn muốn báo cáo với chúng tôi.
 4. Sau khi báo cáo Phòng, bạn sẽ có lựa chọn rời Phòng hoặc ở lại.
   

Cách báo cáo tài khoản vi phạm:

 1. Khi bạn ở trong Phòng, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của tài khoản.
 2. Nhấn vào Báo cáo.
 3. Chọn loại vấn đề bạn muốn báo cáo với chúng tôi.
 4. Sau khi báo cáo tài khoản, bạn sẽ có lựa chọn rời khỏi hoặc ở lại Phòng.
 


Cách báo cáo một sản phẩm

Nếu bạn nghĩ một sản phẩm của người bán trên X vi phạm Chính sách mua sắm của chúng tôi, bạn có thể báo cáo trực tiếp trên ứng dụng X dành cho iOS hoặc Android.

Cách báo cáo một sản phẩm từ Tiêu điểm cửa hàng :

 1. Trong hồ sơ của người bán, hãy tìm mục Tiêu điểm cửa hàng.
 2. Chọn biểu tượng Thêm  trên sản phẩm bạn muốn báo cáo.
 3. Chọn Báo cáo sản phẩm. 
 4. Chọn Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nếu bạn đang báo cáo một sản phẩm có vấn đề với quyền sở hữu trí tuệ. Bạn sẽ cần phải bao gồm ID sản phẩm. Bạn cũng có thể trực tiếp báo cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại đây.

  Lựa chọn Vi phạm khác nếu bạn đang báo cáo sản phẩm vì một lý do khác. 

 

Cách báo cáo sản phẩm từ Cửa hàng trên X:

 1. Từ Cửa hàng trên X, chuyển đến sản phẩm bạn muốn báo cáo. 
 2. Nhấn và giữ ô sản phẩm cho đến khi nút báo cáo sản phẩm xuất hiện.
 3. Chọn Báo cáo sản phẩm. 
 4. Chọn Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nếu bạn đang báo cáo một sản phẩm có vấn đề với quyền sở hữu trí tuệ. Bạn sẽ cần phải bao gồm ID sản phẩm. Bạn cũng có thể trực tiếp báo cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại đây.

  Lựa chọn Vi phạm khác nếu bạn đang báo cáo sản phẩm vì một lý do khác. 
 


Cách báo cáo các loại vi phạm cụ thể
 

Thông tin bên dưới nêu ra các loại vi phạm mà bạn có thể báo cáo thông qua Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Lưu ý: Khi báo cáo các hành vi có thể vi phạm Quy tắcĐiều khoản dịch vụ của X thông qua Trung tâm trợ giúp, bạn có thể được yêu cầu cho phép chúng tôi chia sẻ các phần báo cáo của bạn với bên thứ ba, chẳng hạn như tài khoản bị ảnh hưởng.

 


Cách báo cáo thay mặt người khác
 

Bạn có thể báo cáo vi phạm thay mặt cho người khác. Hãy tham khảo các danh mục và hướng dẫn được liệt kê ở trên hoặc liên hệ với chúng tôi để gửi báo cáo của bạn. Bạn cũng có thể báo cáo trực tiếp ngay từ bài đăng hoặc hồ sơ (xem phần Cách báo cáo trực tiếp ngay từ bài đăng, Danh sách hoặc hồ sơ ở trên).

 

Khung thời gian phản hồi

 

X xác nhận các báo cáo được gửi đúng cách trong vòng 24 giờ. Mặc dù các báo cáo thường được giải quyết trong vòng vài ngày nhưng thời gian giải quyết khác nhau và có thể mất ba mươi ngày để đạt được giải pháp dựa trên các yếu tố thường nằm ngoài tầm kiểm soát của X, chẳng hạn như việc cần dữ liệu do người dùng nhập và liệu người dùng có chọn kháng nghị hay không.

Chia sẻ bài viết này