รายงานการละเมิด

บทความนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการรายงานการละเมิดข้อบังคับของ X และข้อตกลงการให้บริการที่อาจเกิดขึ้น

 
วิธีรายงานโดยตรงจากโพสต์ รายชื่อ หรือข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถรายงานได้โดยตรงจากโพสต์ รายชื่อ หรือข้อมูลส่วนตัวสำหรับการละเมิดบางอย่าง รวมถึง: สแปม เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย โฆษณาที่ไม่เหมาะสม การทำร้ายตัวเอง และการลอกเลียนแบบ(บุคคล) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานการละเมิดประเภทอื่นๆ โปรดดูส่วนวิธีรายงานการละเมิดบางประเภทที่ด้านล่าง


วิธีรายงานโพสต์แต่ละรายการสำหรับการละเมิด:

เรียนรู้วิธีรายงานโพสต์ รายชื่อ หรือข้อความส่วนตัวสำหรับการละเมิด


วิธีรายงานสื่อสำหรับการละเมิด:

เรียนรู้วิธีรายงานโพสต์สำหรับสื่อ และอ่านนโยบายสื่อของ X

 

วิธีรายงานข้อมูลส่วนตัวสำหรับการละเมิด:

 1. เปิดข้อมูลส่วนตัวที่คุณต้องการรายงาน
 2. เลือกไอคอนโอเวอร์โฟลว์ 
 3. เลือกรายงาน จากนั้นเลือกประเภทของปัญหาที่คุณต้องการรายงาน
 4. หากคุณเลือกไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คุณกำลังรายงาน เราอาจขอให้คุณเลือกโพสต์เพิ่มเติมจากบัญชีที่คุณกำลังรายงาน เพื่อให้เราได้รับบริบทที่ดีขึ้นในการประเมินรายงานของคุณ
 5. เราจะใส่ข้อความของโพสต์ที่คุณรายงานไว้ในอีเมลติดตามผลและการแจ้งเตือนที่เราส่งถึงคุณ หากต้องการเลือกไม่รับข้อมูลนี้ โปรดยกเลิกการทําเครื่องหมายในช่องถัดจากการอัพเดตเกี่ยวกับรายงานนี้สามารถแสดงโพสต์เหล่านี้ได้
 6. เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน X ของคุณ
 


วิธีรายงานเนื้อหาเฉพาะในช่วงเวลา
 

วิธีรายงานโพสต์ในช่วงเวลาสำหรับการละเมิด:

 1. ไปที่โพสต์ในช่วงเวลาที่คุณต้องการรายงาน 
 2. คลิกหรือแตะไอคอน 
 3. คลิกหรือแตะรายงานโพสต์
 4. เลือกประเภทของปัญหาที่คุณต้องการรายงานให้เราทราบ
 5. เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน X ของคุณ
   

วิธีรายงานช่วงเวลาสำหรับการละเมิด:

มีหลายวิธีในการรายงานช่วงเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการละเมิดที่คุณกำลังรายงาน ด้านล่างนี้คือรายชื่อประเภทของการละเมิดที่คุณอาจเห็น:

เมื่อคุณได้ระบุประเภทของการละเมิดที่คุณต้องรายงานแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่าง

 1. เลือกหนึ่งในแบบฟอร์มที่ระบุไว้ข้างต้น
 2. ป้อน URL ช่วงเวลาที่คุณต้องการรายงาน
 3. ระบุโพสต์สูงสุด 5 รายการในช่วงเวลาที่อาจเป็นการละเมิด
 4. เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน X ของคุณ
 


วิธีรายงานพื้นที่สนทนาใน X หรือบุคคลในพื้นที่สนทนา

หากคุณคิดว่าพื้นที่สนทนาหรือใครบางคนในพื้นที่สนทนาละเมิดข้อบังคับและนโยบายของ X คุณสามารถรายงานได้ ผู้พูดและผู้ฟังสามารถรายงานพื้นที่สนทนาและบัญชีใดก็ได้ในพื้นที่สนทนา 

วิธีรายงานพื้นที่สนทนาสำหรับการละเมิด:

 1. ขณะที่อยู่ในพื้นที่สนทนา แตะไอคอนโอเวอร์โฟลว์
 2. แตะรายงานพื้นที่สนทนานี้
 3. เลือกประเภทของปัญหาที่คุณต้องการรายงานให้เราทราบ
 4. เมื่อคุณรายงานพื้นที่สนทนาแล้ว คุณจะมีตัวเลือกที่จะออกหรืออยู่ต่อ
   

วิธีรายงานบัญชีสำหรับการละเมิด:

 1. ขณะที่อยู่ในพื้นที่สนทนา ให้แตะที่รูปภาพข้อมูลส่วนตัวของบัญชี
 2. แตะรายงาน
 3. เลือกประเภทของปัญหาที่คุณต้องการรายงานให้เราทราบ
 4. เมื่อคุณรายงานบัญชีแล้ว คุณจะมีตัวเลือกที่จะออกหรืออยู่ต่อในพื้นที่สนทนา
 


วิธีรายงานผลิตภัณฑ์

หากคุณคิดว่าผลิตภัณฑ์จากผู้ขายบน X ละเมิดนโยบายการเลือกซื้อสินค้าของเรา คุณสามารถรายงานได้โดยตรงจาก X สำหรับแอพ iOS หรือ Android

วิธีรายงานผลิตภัณฑ์จากสปอตไลต์ร้านค้า :

 1. ขณะที่อยู่ในข้อมูลส่วนตัวของผู้ขาย ให้ค้นหาสปอตไลต์ร้านค้า
 2. เลือกไอคอนเพิ่มเติม  บนผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการรายงาน
 3. เลือกรายงานผลิตภัณฑ์ 
 4. เลือกการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากคุณกำลังรายงานผลิตภัณฑ์สำหรับปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา คุณจะต้องระบุ ID ผลิตภัณฑ์ คุณยังสามารถส่งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยตรงที่นี่

  เลือกการละเมิดอื่นๆ หากคุณกำลังรายงานผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลอื่น 

 

วิธีรายงานผลิตภัณฑ์จากร้านค้า X:

 1. จากร้านค้า X ไปที่ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการรายงาน 
 2. กดค้างที่ไทล์ผลิตภัณฑ์จนกระทั่งปุ่มรายงานผลิตภัณฑ์ปรากฏขึ้น
 3. เลือกรายงานผลิตภัณฑ์ 
 4. เลือกการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากคุณกำลังรายงานผลิตภัณฑ์สำหรับปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา คุณจะต้องระบุ ID ผลิตภัณฑ์ คุณยังสามารถส่งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยตรงที่นี่

  เลือกการละเมิดอื่นๆ หากคุณกำลังรายงานผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลอื่น 
 


วิธีรายงานการละเมิดบางประเภท
 

ข้อมูลด้านล่างแสดงประเภทของการละเมิดที่คุณสามารถรายงานให้เราทราบผ่านศูนย์ช่วยเหลือของเรา

หมายเหตุ: เมื่อรายงานการละเมิดข้อบังคับของ X และข้อตกลงการให้บริการที่อาจเกิดขึ้นผ่านศูนย์ช่วยเหลือ เราอาจขอให้คุณอนุญาตให้เราแบ่งปันรายงานบางส่วนของคุณกับบุคคลที่สาม เช่น บัญชีที่ได้รับผลกระทบ

 


วิธีรายงานในนามของบุคคลอื่น
 

คุณสามารถรายงานการละเมิดในนามของบุคคลอื่นได้ โปรดอ้างถึงหมวดหมู่และคำแนะนำที่ระบุไว้ข้างต้น หรือติดต่อเราเพื่อส่งรายงานของคุณ คุณยังสามารถรายงานได้โดยตรงจากโพสต์หรือข้อมูลส่วนตัว (ดูหัวข้อด้านบน วิธีรายงานโดยตรงจากโพสต์ รายชื่อ หรือข้อมูลส่วนตัว)

 

กรอบเวลาการตอบกลับ

 

X รับทราบรายงานที่ส่งอย่างถูกต้องภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง แม้ว่าโดยทั่วไปรายงานจะได้รับการแก้ไขภายในสองสามวัน แต่เวลาในการแก้ไขจะแตกต่างกันไปและอาจใช้เวลาสามสิบวันกว่าจะได้รับการแก้ไข โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มักจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของ X เช่น ความจำเป็นในการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ และผู้ใช้เลือกที่จะอุทธรณ์หรือไม่

แบ่งปันบทความนี้