Zgłaszanie naruszeń

W tym artykule przedstawiono przegląd sposobów zgłaszania możliwych naruszeń naszych zasad i zasad użytkowania.

 
Zgłaszanie bezpośrednio z poziomu wpisu, listy lub profilu

Naruszenia można zgłaszać bezpośrednio z poziomu wpisu, listy lub profilu. Dotyczy to określonych rodzajów naruszeń, takich jak spam, stanowiące nadużycie lub szkodliwe treści, nieodpowiednie reklamy, samookaleczanie i naśladownictwo. Informacje o tym, jak zgłaszać naruszenia innego typu, znajdują się poniżej w sekcji Zgłaszanie naruszeń określonych typów.


Zgłaszanie naruszeń w pojedynczych wpisach
:

Dowiedz się, jak zgłaszać naruszenia we wpisach, na listach lub w prywatnych wiadomościach.


Zgłaszanie naruszeń w multimediach
:

Dowiedz się, jak zgłaszać wpisy w związku z multimediami i zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi multimediów.

 

Zgłaszanie naruszeń w profilach:

 1. Otwórz profil, który chcesz zgłosić.
 2. Wybierz ikonę więcej .
 3. Wybierz pozycję Zgłoś, a następnie wybierz typ problemu, który chcesz zgłosić.
 4. Jeśli wybierzesz opcję To konto publikuje treści obraźliwe lub krzywdzące, poprosimy Cię o podanie dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego problemu. Możemy również poprosić o wybranie dodatkowych wpisów z konta, którego dotyczy zgłoszenie, co pozwoli uzyskać nam szerszy kontekst zgłoszenia.
 5. Tekst zgłoszonych wpisów będziemy umieszczać w wiadomościach e-mail i powiadomieniach przesyłanych Ci w związku ze zgłoszeniem. Aby zrezygnować z otrzymywania tych informacji, usuń zaznaczenie pola obok opcji Te wpisy mogą być cytowane w aktualizacjach dotyczących tego zgłoszenia.
 6. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz od nas rekomendacje dotyczące dodatkowych czynności, które możesz wykonać w celu lepszego dostosowania działania serwisu X do swoich potrzeb.
 


Zgłaszanie określonych treści publikowanych w ramach Chwili
 

Zgłaszanie naruszeń we wpisie opublikowanym w ramach Chwili:

 1. Przejdź do wpisu opublikowanego w ramach Chwili, który chcesz zgłosić. 
 2. Kliknij lub naciśnij ikonę .
 3. Kliknij lub naciśnij pozycję Zgłoś wpis.
 4. Wybierz typ problemu, który chcesz zgłosić.
 5. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz od nas rekomendacje dotyczące czynności, które możesz wykonać w celu lepszego dostosowania działania serwisu X do swoich potrzeb.
   

Zgłaszanie naruszeń w Chwili:

Chwilę można zgłosić na kilka sposobów, w zależności od typu naruszenia. Poniżej znajduje się lista typów możliwych naruszeń:

Po zidentyfikowaniu typu naruszenia, które chcesz zgłosić, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Wybierz jeden z wymieniowych powyżej formularzy.
 2. Wprowadź adres URL Chwili, którą chcesz zgłosić.
 3. Wskaż maksymalnie pięć wpisów w ramach Chwili, które Twoim zdaniem stanowią naruszenia.
 4. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz od nas rekomendacje dotyczące czynności, które możesz wykonać w celu lepszego dostosowania działania serwisu X do swoich potrzeb.
 


Zgłaszanie Pokoju w serwisie X lub osoby w Pokoju

Jeśli uważasz, że Pokój lub ktoś w Pokoju narusza nasze zasady i reguły, możesz to zgłosić. Mówcy i słuchacze mogą zgłosić Pokój lub konto dowolnego użytkownika w Pokoju. 

Zgłaszanie naruszeń w Pokoju:

 1. W trakcie przebywania w Pokoju wybierz ikonę „więcej” .
 2. Naciśnij pozycję Zgłoś ten Pokój.
 3. Wybierz typ problemu, który chcesz zgłosić.
 4. Po zgłoszeniu Pokoju będziesz mieć możliwość opuszczenia go lub pozostania w nim.
   

Zgłaszanie konta, za pośrednictwem którego dochodzi do naruszeń:

 1. W trakcie przebywania w Pokoju naciśnij zdjęcie profilowe użytkownika konta.
 2. Naciśnij pozycję Zgłoś.
 3. Wybierz typ problemu, który chcesz zgłosić.
 4. Po zgłoszeniu konta będziesz mieć możliwość opuszczenia Pokoju lub pozostania w nim.
 


Zgłaszanie produktu

Jeśli uważasz, że produkt sprzedawany w serwisie X narusza nasze zasady dotyczące zakupów, możesz zgłosić to bezpośrednio w aplikacji serwisu X dla systemu iOS lub Android.

Zgłaszanie produktu opublikowanego w ramach wyróżnienia sklepu:

 1. Znajdź wyróżnienie sklepu w profilu sprzedawcy.
 2. Wybierz ikonę „więcej”  obok produktu, który chcesz zgłosić.
 3. Wybierz pozycję Zgłoś produkt.
 4. Wybierz pozycję Naruszenie własności intelektualnej, jeśli zgłaszasz produkt ze względu na naruszenie praw własności intelektualnej. Musisz podać identyfikator produktu. Naruszenie własności intelektualnej możesz również zgłosić bezpośrednio tutaj.

  Wybierz pozycję Inne naruszenie, jeśli zgłaszasz produkt z innego powodu. 

 

Zgłaszanie produktu w sklepie serwisu X

 1. Przejdź do produktu w sklepie serwisu X, który chcesz zgłosić. 
 2. Przytrzymaj kafelek produktu i zaczekaj na wyświetlenie przycisku Zgłoś produkt.
 3. Wybierz przycisk Zgłoś produkt.
 4. Wybierz pozycję Naruszenie własności intelektualnej, jeśli zgłaszasz produkt ze względu na naruszenie praw własności intelektualnej. Musisz podać identyfikator produktu. Naruszenie własności intelektualnej możesz również zgłosić bezpośrednio tutaj.

  Wybierz pozycję Inne naruszenie, jeśli zgłaszasz produkt z innego powodu. 
 


Zgłaszanie określonych typów naruszeń
 

Poniżej wymieniono typy naruszeń, które możesz zgłosić nam za pośrednictwem Centrum Pomocy.

Uwaga: gdy będziesz zgłaszać możliwe naruszenia naszych zasad i zasad użytkowania za pośrednictwem Centrum Pomocy, możemy poprosić Cię o zgodę na udostępnienie treści zgłoszenia innym osobom, takim jak użytkownik, którego dotyczy dane zgłoszenie.

 


Zgłaszanie naruszeń w imieniu innej osoby
 

Istnieje możliwość zgłoszenia naruszeń w imieniu innej osoby. Skorzystaj z powyższej listy kategorii i instrukcji, aby przesłać zgłoszenie. Możesz też wysłać zgłoszenie bezpośrednio z poziomu wpisu lub profilu (zobacz sekcję Zgłaszanie naruszeń bezpośrednio z poziomu wpisu, listy lub profilu powyżej).

 

Czas oczekiwania na odpowiedź

 

Zespół serwisu X potwierdza poprawnie przesłane zgłoszenia w ciągu 24 godzin. Zazwyczaj analiza zgłoszenia zajmuje kilka dni, ale czas potrzebny na wykonanie analizy może się zmieniać i może wynosić nawet trzydzieści dni, ponieważ jest to zależne od czynników znajdujących się poza kontrolą zespołu serwisu X, takich jak konieczność uzyskania odpowiedzi od użytkownika i ewentualne wniesienie przez niego odwołania.

Udostępnij ten artykuł