Laporkan pelanggaran

Artikel ini memberikan gambaran tentang cara untuk melaporkan kemungkinan pelanggaran Peraturan X dan Terma Perkhidmatan.

 
Cara melaporkan terus daripada siaran, Senarai atau profil

Anda boleh melaporkan secara terus daripada siaran, Senarai atau profil individu berkenaan pelanggaran tertentu, termasuk: spam, kandungan yang mengganggu atau berbahaya, iklan yang tidak sesuai, mencederakan diri dan penyamaran. Untuk mendapatkan maklumat tentang melaporkan jenis pelanggaran lain, lihat bahagian Cara melaporkan jenis pelanggaran khusus di bawah.


Cara melaporkan siaran individu untuk pelanggaran:

Ketahui cara melaporkan siaran, Senarai atau Mesej Langsung untuk pelanggaran.


Cara melaporkan media untuk pelanggaran:

Ketahui cara melaporkan siaran untuk media dan baca dasar media X.

 

Cara melaporkan profil untuk pelanggaran:

 1. Buka profil yang anda mahu laporkan.
 2. Pilih ikon limpahan 
 3. Pilih Laporan dan kemudian pilih jenis isu yang anda mahu laporkan.
 4. Jika anda memilih Mereka bertindak kesat atau berbahaya, kami akan meminta anda memberikan maklumat tambahan mengenai isu yang anda laporkan. Kami juga mungkin akan meminta anda untuk memilih siaran tambahan daripada akaun yang anda laporkan supaya kami mempunyai konteks yang lebih baik untuk menilai laporan anda.
 5. Kami akan menyertakan teks siaran yang anda laporkan dalam e-mel susulan dan pemberitahuan kami kepada anda. Untuk menarik diri daripada menerima maklumat ini, sila nyahtandakan kotak bersebelahan Kemas kini tentang laporan ini boleh menunjukkan siaran ini.
 6. Setelah anda menghantar laporan anda, kami akan memberikan pengesyoran untuk tindakan tambahan yang boleh anda ambil untuk meningkatkan pengalaman X anda.
 


Cara melaporkan kandungan tertentu dalam Detik
 

Cara melaporkan siaran dalam Detik untuk pelanggaran:

 1. Navigasi ke siaran dalam Detik yang anda mahu laporkan. 
 2. Klik atau ketik pada ikon .
 3. Klik atau ketik Laporkan siaran.
 4. Pilih jenis isu yang anda mahu laporkan kepada kami.
 5. Setelah anda menghantar laporan anda, kami akan memberikan pengesyoran untuk tindakan yang boleh anda ambil untuk meningkatkan pengalaman X anda.
   

Cara melaporkan Detik untuk pelanggaran:

Bergantung pada jenis pelanggaran yang anda laporkan, terdapat beberapa cara untuk melaporkan sesuatu Detik. Di bawah merupakan senarai jenis pelanggaran yang mungkin anda lihat:

Setelah anda mengenal pasti jenis pelanggaran yang ingin dilaporkan, ikut arahan di bawah.

 1. Pilih salah satu borang yang disenaraikan di atas
 2. Masukkan URL Detik yang anda mahu laporkan.
 3. Berikan kami sehingga 5 siaran dalam Detik yang mungkin telah membuat pelanggaran.
 4. Setelah anda menghantar laporan anda, kami akan memberikan pengesyoran untuk tindakan yang boleh anda ambil untuk meningkatkan pengalaman X anda.
 


Cara melaporkan X Space atau orang dalam Space

Jika anda fikir sesuatu Space atau seseorang dalam Space telah melanggar Peraturan dan dasar X, anda boleh melaporkan Space atau orang tersebut. Pembicara dan pendengar boleh melaporkan Space dan sebarang akaun dalam Space. 

Cara melaporkan Space yang melakukan pelanggaran:

 1. Semasa berada dalam Space, ketik ikon limpahan .
 2. Ketik Laporkan Space ini.
 3. Pilih jenis isu yang anda mahu laporkan kepada kami.
 4. Setelah anda melaporkan Space, anda mempunyai pilihan untuk meninggalkan atau kekal di situ.
   

Cara melaporkan akaun untuk pelanggaran:

 1. Semasa berada dalam Space, ketik pada foto profil akaun.
 2. Ketik Laporkan.
 3. Pilih jenis isu yang anda mahu laporkan kepada kami.
 4. Setelah anda melaporkan akaun tersebut, anda mempunyai pilihan untuk meninggalkan atau kekal dalam Space.
 


Cara melaporkan sesuatu produk

Jika anda fikir sesuatu produk daripada peniaga di X telah melanggar Dasar Membeli-belah kami, anda boleh melaporkan produk tersebut terus daripada Aplikasi X untuk iOS atau Android anda.

Cara melaporkan sesuatu produk daripada Sorotan Beli-belah :

 1. Semasa berada pada profil peniaga, cari Sorotan Beli-belah.
 2. Pilih ikon lagi  pada produk yang ingin anda laporkan.
 3. Pilih Laporkan produk. 
 4. Pilih Pelanggaran harta intelektual jika anda ingin melaporkan sesuatu produk untuk isu mengenai pelanggaran hak harta intelektual. Anda perlu menyertakan ID produk. Anda juga boleh menyerahkan laporan pelanggaran harta intelektual secara terus di sini.

  Pilih Pelanggaran lain jika anda melaporkan sesuatu produk untuk sebab yang lain. 

 

Cara melaporkan sesuatu produk daripada X Shop:

 1. Daripada X Shop, navigasi ke produk yang ingin anda laporkan. 
 2. Tekan lama pada jubin produk sehingga butang laporkan produk muncul.
 3. Pilih Laporkan produk. 
 4. Pilih Pelanggaran harta intelektual jika anda ingin melaporkan sesuatu produk untuk isu mengenai pelanggaran hak harta intelektual. Anda perlu menyertakan ID produk. Anda juga boleh menyerahkan laporan pelanggaran harta intelektual secara terus di sini.

  Pilih Pelanggaran lain jika anda melaporkan sesuatu produk untuk sebab yang lain. 
 


Cara melaporkan jenis pelanggaran khusus
 

Maklumat di bawah menggariskan jenis pelanggaran yang boleh anda laporkan kepada kami menerusi Pusat Bantuan kami.

Nota: Apabila melaporkan kemungkinan pelanggaran Peraturan X dan Syarat Perkhidmatan melalui Pusat Bantuan, anda mungkin diminta untuk membenarkan kami berkongsi sebahagian daripada laporan anda dengan pihak ketiga, seperti akaun yang terjejas.

 


Cara untuk melaporkan pelanggaran bagi pihak orang lain
 

Anda boleh melaporkan pelanggaran bagi pihak orang lain. Rujuk pada kategori dan arahan yang disenaraikan di atas atau hubungi kami untuk menyerahkan laporan anda. Anda juga boleh melaporkan terus daripada siaran atau profil (lihat bahagian di atas Cara untuk melaporkan terus daripada siaran, Senarai atau profil).

 

Rangka masa respons

 

X memperakui laporan yang diserahkan dengan betul dalam masa dua puluh empat jam. Walaupun laporan biasanya diselesaikan dalam masa beberapa hari, masa penyelesaian berbeza-beza dan mungkin mengambil masa tiga puluh hari untuk mencapai penyelesaian bergantung pada faktor yang sering berada di luar kawalan X, seperti keperluan untuk input pengguna dan sama ada pengguna memilih untuk membuat rayuan atau tidak.

Kongsi artikel ini