Prijavite kršenja pravila

Ovaj članak pruža pregled načina na koje možete prijaviti kršenja naših pravila i Uvjeta pružanja usluge.

 
Kako prijaviti izravno s objava, Popisa ili profila

Prijavu određenih kršenja pravila možete izvršiti izravno s pojedinih objava, popisa ii profila, a to uključuje: spam, uvredljiv ili štetan sadržaj, neprikladne oglase, samoozljeđivanje i lažno predstavljanje. Informacije o prijavi drugih vrsta kršenja pravila potražite u odjeljku Kako prijaviti specifične vrste kršenja pravila u nastavku.


Kako prijaviti kršenja pravila u pojedinačnim objavama:

Saznajte kako prijaviti kršenja pravila u objavama, na Popisima i profilima.


Kako prijaviti medijski sadržaj zbog kršenja pravila:

Saznajte kako prijaviti objave zbog medijskih sadržaja i pročitajte pravila o medijskim sadržajima platforme X.

 

Kako prijaviti profile zbog kršenja pravila:

 1. Otvorite profil koji želite prijaviti.
 2. Odaberite ikonu skrivenog izbornika 
 3. Odaberite Prijavi, a zatim odaberite vrstu problema koji želite prijaviti.
 4. Ako odaberete mogućnost Korisnik objavljuje uvredljive ili štetne sadržaje, Zamolit ćemo vas da navedete dodatne informacije o problemu koji prijavljujete. Od vas možemo zatražiti i odabir dodatnih objava s računa koji prijavljujete kako bismo imali bolji kontekst za procjenu prijave.
 5. Tekst objava koje ste prijavili ćemo dodati u poruke e-pošte i obavijesti za daljnje praćenje koje vam pošaljemo. Da biste se odjavili s primanja ovih informacija poništite odabir okvira pored stavke Ažuriranja o ovoj prijavi mogu prikazati te objave.
 6. Nakon što pošaljete svoju prijavu, navest ćemo preporuke za dodatne radnje koje možete poduzeti kako biste poboljšali svoje iskustvo na platformi X.
 


Kako prijaviti specifični sadržaj u događaju
 

Kako prijaviti objavu u događaju zbog kršenja pravila:

 1. Idite na objavu unutar događaja koji želite prijaviti. 
 2. Kliknite ili dodirnite ikonu .
 3. Kliknite ili dodirnite Prijavi objavu.
 4. Odaberite vrstu problema koji nam želite prijaviti.
 5. Nakon što pošaljete svoju prijavu, navest ćemo preporuke za radnje koje možete poduzeti kako biste poboljšali svoje iskustvo na platformi X.
   

Kako prijaviti kršenja pravila u događaju:

Ovisno o tome koju vrstu kršenja pravila prijavljujete, događaj možete prijaviti na nekoliko načina. U nastavku se nalazi popis vrsta kršenja pravila koje možete vidjeti:

Nakon što odredite vrstu kršenja pravila koje morate prijaviti, pratite upute u nastavku.

 1. Odaberite jedan od obrazaca navedenih iznad.
 2. Unesite URL događaja koji želite prijaviti.
 3. Navedite nam do 5 objava unutar događaja koji možda krši pravila.
 4. Nakon što pošaljete svoju prijavu, navest ćemo preporuke za radnje koje možete poduzeti kako biste poboljšali svoje iskustvo na platformi X.
 


Kako prijaviti prostor ili osobu u prostoru platforme X

Ako smatrate da prostor ili netko unutar prostora krši naša pravila i pravilnike, možete ih prijaviti. Govornici i slušatelji mogu prijaviti Prostor i bilo koji račun unutar Prostora. 

Kako prijaviti Prostor zbog kršenja pravila:

 1. Kada se nalazite u Prostoru, dodirnite ikonu nevidljivog izbornika .
 2. Dodirnite Prijavi taj Prostor.
 3. Odaberite vrstu problema koji nam želite prijaviti.
 4. Nakon što prijavite prostor imat ćete mogućnost napustiti ga ili ostati.
   

Kako prijaviti račun zbog kršenja pravila:

 1. Kada se nalazite u prostoru, dodirnite profilnu sliku računa.
 2. Dodirnite Prijavi.
 3. Odaberite vrstu problema koji nam želite prijaviti.
 4. Nakon što prijavite račun imat ćete mogućnost napustiti taj Prostor ili ostati u njemu.
 


Kako prijaviti proizvod

Ako smatrate da je proizvod trgovca na platformi X krši naša Pravila kupnje, možete ih prijaviti izravno s aplikacije X za iOS ili Android.

Kako prijaviti proizvod putem pojedinosti trgovine:

 1. Kada se nalazite na profilu trgovca, pronađite pojedinosti trgovine.
 2. Odaberite ikonu više  na proizvodu koji želite prijaviti.
 3. Odaberite Prijavi proizvod. 
 4. Odaberite kršenje prava intelektualnog vlasništva ako prijavljujete problem s proizvodom vezan uz prava intelektualnog vlasništva. Morat ćete dodati ID proizvoda. Kršenje prava intelektualnog vlasništva možete izravno prijaviti ovdje.

  Odaberite Ostala kršenja pravila ako prijavljujete proizvod iz nekog drugog razloga. 

 

Kako prijavit proizvod iz Trgovine na platformi X:

 1. U trgovini na platformi X idite na proizvod koji želite prijaviti. 
 2. Dugo pritisnite pločicu proizvoda dok se ne pojavi gumb za prijavu proizvoda.
 3. Odaberite Prijavi proizvod. 
 4. Odaberite kršenje prava intelektualnog vlasništva ako prijavljujete problem s proizvodom vezan uz prava intelektualnog vlasništva. Morat ćete dodati ID proizvoda. Kršenje prava intelektualnog vlasništva možete izravno prijaviti ovdje.

  Odaberite Ostala kršenja pravila ako prijavljujete proizvod iz nekog drugog razloga. 
 


Kako prijaviti specifične vrste kršenja pravila
 

Informacije u nastavku navode vrste kršenja pravila koje nam možete prijaviti u Centru za pomoć.

Napomena: kada prijavljujete potencijalna kršenja naših pravila i Uvjeta pružanja usluge putem Centra za pomoć, od vas se može zatražiti da nam dozvolite dijeljenje dijela vaše prijave s trećim stranama, kao što je račun na koji se prijava odnosi.

 


Kako poslati prijavu u ime nekog drugog
 

Kršenja pravila možete prijaviti u ime druge osobe. Pogledajte kategorije i upute navedene iznad ili nam se obratite kako bismo poslali vašu prijavu. Prijavu možete poslati i izravno s objave ili profila (pogledajte odjeljak Kako prijaviti izravno s objava, Popisa ili profila iznad).

 

Vremenski okvir odgovora

 

X prihvaća pravilno podnesene prijave unutar dvadeset i četiri sata. Premda se prijave obično rješavaju unutar nekoliko dana, vremena rješavanja se mogu razlikovati, a njihovo rješavanje može potrajati do trideset dana na temelju faktora koji su često izvan kontrole platforme X, primjerice potrebe za povratnim informacijama korisnika i ovisno o tome hoće li se korisnik žaliti.

Podijeli ovaj članak