Retningslinjer for politimyndigheter

 

Hva er X?


X er et globalt informasjonsnettverk hvor brukerne kan publisere og dele ideer og informasjon i sanntid, for å ta del i den offentlige samtalen. X viser hva som skjer i verden og hva folk snakker om akkurat nå. Når ting skjer, skjer det også på X.

Du finner mer informasjon på about.twitter.com. Du finner oppdatert informasjon om funksjonene i X i hjelpesenteret.
 

 

Forespørsler om kontoinformasjon

 

Hva slags kontoinformasjon har X?


En kontoprofil på X inneholder ofte et profilbilde, et toppbilde, et bakgrunnsbilde og statusoppdateringer – såkalte «posts». I tillegg kan kontoinnehaveren legge til et sted (f.eks. Trondheim), en nettadresse (f.eks. X.com) og en kort beskrivelse av kontoen ("bio"). Alt dette vises på brukerens offentlige profil. Vi tilbyr sterke personvernkontroller for alle. I personvernpolicyen finner du nærmere informasjon om dataene vi samler inn fra og om brukerne.

 

Har X tilgang til brukergenererte bilder eller videoer?


X leverer vertstjenester for enkelte bildeopplastinger (f.eks. bilder på pic.X.com) samt profilbilder og toppbilder for X-kontoer. X er ikke den eneste leverandøren av bilder som kan vises på X-plattformen. Du kan lese mer om publisering av bilder på X.

X leverer vertstjenester for enkelte videoopplastinger (f.eks. videoer på pic.twitter.com) samt videoer som legges ut på Periscope. X er imidlertid ikke den eneste leverandøren av videoer som kan vises på X-plattformen.

Linker som deles på X, inkludert linker som deles i direktemeldinger, behandles automatisk og forkortes til https://t.co. Når du ser en https://t.co-link, er ikke dette en indikasjon på at videoen eller bildet har X som vertskap.

 

Hva er Periscope?

Periscope er en frittstående mobiltjeneste hvor brukerne kan lage og dele videosendinger i sanntid. Se personvernerklæringen for Periscope for nærmere informasjon om dataene vi samler inn fra og om Periscope-brukere, og gå til Periscope-hjelpesenteret for nærmere informasjon om Periscope. Brukere kan registrere seg for en Periscope-konto uten å ha eller tilknytte en samsvarende X-konto.

Les instruksjonene om hvordan du finner Periscope-brukernavn.

 

Informasjon om dataarkivering


X

X lagrer ulike typer informasjon i ulike lengder tid, i henhold til bruksvilkårene og personvernpolicyen. Ettersom X er en sanntidsløsning, kan det hende at visse typer informasjon (f.eks. IP-logger) bare lagres i en kort periode.

Enkelte typer informasjon samles inn automatisk, mens annen informasjon oppgis med brukernes godkjenning. Vi lagrer denne informasjonen, men kan ikke garanterte at den er nøyaktig. Brukeren kan for eksempel ha opprettet en falsk eller anonym profil. X krever ikke bruk av ekte navn eller bekreftelse av e-postadresse eller identitet. Nærmere informasjon om Xs policy for datalagring finnes i personvernpolicyen.

MERK: Når kontoen er deaktivert, har vi kanskje tilgang til kontoinformasjon (inkludert posts) i en kort periode. Her finner du mer informasjon om deaktiverte kontoer. Innhold som kontoinnehaverne har fjernet (f.eks. Posts), er vanligvis ikke tilgjengelig.
 

Periscope

Periscope lagrer ulike typer informasjon i ulike tidsperioder. Sendinger og informasjon om disse lagres bare i en kort periode. Informasjon om sendingers tilgjengelighet finnes i Periscopes hjelpesenter. Nærmere informasjon om vår policy for datalagring finnes i Persiscopes personvernpolicy.

 

Behandlingsansvarlig


X Corp. i San Francisco i California er behandlingsansvarlig for personer som bor i USA eller utenfor Den europeiske union eller EØS. X International Unlimited Company i Dublin i Irland er behandlingsansvarlig for personer som bor i Den europeiske union eller EØS.

 

Forespørsler om bevaring av data


Når det foreligger gyldige juridiske grunner til det, aksepterer vi forespørsler fra politimyndigheter om å bevare oppføringer som kan være relevante som bevismateriale i rettssaker. Vi oppbevarer et midlertidig skjermbilde av den relevante kontoinformasjonen i 90 dager i påvente av en eventuell rettsprosess, men informasjonen utleveres ikke. 

I henhold til den gjeldende lovgivningen skal forespørsler om bevaring av data:

 • være signert av funksjonæren som sender forespørselen
 • ha en gyldig og offentlig returadresse for e-post
 • være sendt på politiets brevhode, i et format som ikke kan redigeres
 • inneholde @brukernavnet og nettadressen til den aktuelle X-profilen (f.eks. https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety) og/eller X-kontoens unike, offentlige brukeridentifikasjonsnummer (UID) eller et brukernavn og en nettadresse for Periscope (f.eks. @twittersafety og https://periscope.tv/twittersafety). For å finne en X-UID kan du se her, og for å finne et Periscope-brukernavn kan du se her.
   

Vi kan i enkelte tilfeller innfri formaninger om utsettelser av forespørsler om bevaring av data, men vi oppfordrer politimyndigheter til å be om informasjon gjennom de korrekte kanalene innen rimelig tid, ettersom vi ikke kan garanterte at den forespurte informasjonen er tilgjengelig.

Hvis du vil sende inn en forespørsel om forlenget bevaring av data, anbefaler vi at du sender den inn minst én uke (7 dager) før slutten av oppbevaringsperioden, for å gi oss tilstrekkelig behandlingstid.

Politimyndigheter og offentlige myndigheter kan sende forespørsler om bevaring av brukerinformasjon via nettstedet for innsending av juridiske forespørsler (t.co/lr eller http://legalrequests.twitter.com). Send inn forespørsel om forlenget bevaring av data som en separat forespørsel. Du finner nærmere instruksjoner nedenfor.

 

Forespørsler om informasjon om X-kontoer


Forespørsler om brukerkontoinformasjon fra politiet rettes til X Corp. i San Francisco i California eller X International Unlimited Company i Dublin i Irland. X svarer på rettslige forespørsler under gjeldende lov.

 

For privat informasjon kreves det en stevning eller rettslig kjennelse

Informasjon om X-brukere som ikke er offentlig tilgjengelig, overleveres ikke til politimyndigheter bortsett fra ved gyldige juridiske krav som en stevning, rettskjennelse eller annet, eller ved en hasteforespørsel som beskrevet nedenfor.

 

Kommunikasjonsinnhold krever ransakingsordre

Forespørsler om kommunikasjonsinnhold (f.eks. Posts eller bilder) krever ransakingsordre eller tilsvarende fra en instans med jurisdiksjon over X.

 

Varsler X brukerne om forespørsler om utlevering av kontoinformasjon?

Ja. For å gi innsikt og rettssikkerhet, er Xs retningslinjer å varsle brukerne (f.eks. før utlevering av kontoinformasjon) om forespørsler om utlevering av kontoinformasjon for X eller Periscope, inkludert en kopi av forespørselen, så snart som mulig (dvs. før eller etter at kontoinformasjonen utleveres), med mindre vi er forhindret fra å gjøre dette (dvs. i henhold til loven 18 U.S.C. § 2705(b)). Vi ber om at forskrifter om hemmeligholdelse inneholder en spesifisert tidsperiode (f.eks. 90 dager) der X ikke har tillatelse til å varsle brukeren. Unntakene for retningslinjene vi har for brukervarsling inkluderer presserende eller motvirkende omstendigheter, f.eks. nødsituasjoner som gjelder umiddelbar fare for liv, seksuell utnyttelse av barn eller terror.

 

Hvilke detaljer må tas med i forespørsler om utlevering av kontoinformasjon?

Forespørsler om brukerkontoinformasjon i henhold til gjeldende lovverk, må innholde følgende informasjon:

 • Ta med @brukernavnet og nettadressen for den aktuelle X-kontoen (f.eks. https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety) eller det unike offentlige brukeridentifikasjonsnummeret (UID) for kontoen.
 • Og/eller inkluder det gyldige Periscope-brukernavnet og Periscope-nettadressen (f.eks. @twittersafety og https://periscope.tv/twittersafety). Du kan se instruksjoner om hvordan du finner et Periscope-brukernavn her.
 • Oppgi detaljer om den spesifikke informasjonen som forespørres (f.eks. grunnleggende informasjon om abonnent) og relevansen for etterforskningen.
  • MERK: Kontroller at informasjonen du ønsker ikke er offentlig tilgjengelig (f.eks. i posts som ikke er beskyttet). Vi kan ikke behandle forespørsler som er i overkant vidtfavnende eller vage.
 • Ta med en gyldig, offisiell e-postadresse (f.eks. name@agency.gov), slik at vi kan kontakte deg når vi mottar den juridiske forespørselen.
 • Være utstedt på politiets brevhode.
   

Forespørsler om bevaring av brukeropplysninger fra politimyndigheter og offentlige myndigheter kan sendes inn via nettstedet for innsending av juridiske forespørsler (https://t.co/lr eller https://legalrequests.twitter.com). Du finner nærmere instruksjoner nedenfor.

 

Produksjon av oppføringer

Med mindre noe annet er avtalt, leverer vi oppføringene i elektronisk format (dvs. tekstfiler som kan åpnes i alle typer tekstbehandlingsprogrammer, f.eks. Word eller TextEdit).

 

Bekreftelse av oppføringer

Oppføringene vi lager er i tillegg signert elektronisk, for å sørge for at de er gyldige på produksjonstidspunktet. Hvis du trenger en erklæring, må dette oppgis i innsendingen.

 

Tilbakebetaling av kostnader

X kan be om tilbakebetaling av kostnader for informasjon som utleveres i forbindelse med rettsbehandling, i den grad dette støttes av lovverket (dvs. i henhold til 18 U.S.C. §2706).

 

Hasteforespørsler om fremlegging


I henhold til personvernpolicyen vår kan vi utlevere kontoinformasjon til politimyndigheter i forbindelse med en gyldig hasteforespørsel.

X foretar saksbasert vurdering av hasteforespørsler, i henhold til relevant lovverk. Hvis vi mottar informasjon som i god tro opplyser om en presserende fare, inkludert dødsfall eller alvorlig fysisk skade på en person, kan vi utlevere all tilgjengelig informasjon som er nødvendig for å forhindre skaden.

 

Slik registrerer du en hasteforespørsel om fremlegging

Hvis det oppstår en presserende situasjon med fare for dødsfall eller alvorlig skade på en person, og X kan ha informasjon som er nødvendig for å forhindre dette, kan politimyndigheter sende en hasteforespørsel om utlevering av informasjon gjennom nettstedet for innsending av juridiske forespørsler (som er den raskeste og mest effektive metoden).
 

Sørg for å ta med all følgende informasjon:

 • En indikasjon på omslagsarket, som må være på politimyndighetenes offisielle brevhode, at du sender en hasteforespørsel om utlevering av informasjon.
 • Identiteten til personen som er i fare for død eller alvorlig fysisk skade.
 • Typen situasjon (f.eks. rapport om selvmord, terroraksjon eller bombetrussel).
 • X-@brukernavn og nettadresse (f.eks. https://twitter.com/XSafety (@twittersafety) for kontoen(e) som det trengs informasjon fra for å forhindre nødsituasjonen.
 • Alle spesifikke posts du ønsker at vi skal gjennomgå.
 • Den spesifikke informasjonen det bes om og grunnen til at denne informasjonen er nødvendig for å forhindre nødsituasjonen.
 • Signatur fra tjenestepersonen som sender forespørselen.
 • All annen tilgjengelig informasjon om eller kontekst for de spesifikke omstendighetene.
 

Gjensidige avtaler om juridisk bistand


Xs policy er å svare raskt på forespørsler som er utstedt gjennom en gjensidig avtale om juridisk bistand (Mutual Legal Assistance Treaty – «MLAT») eller rettsanmodning, ved en korrekt rettsforkynnelse. Når du sender forespørsler via en MLAT-prosedyre, må du tydeliggjøre at forespørselen kommer via MLAT, og ta med navnet på opprinnelseslandet.

 

Forespørsler om fjerning av innhold


Slik ber du om en gjennomgang av bruksvilkårene

Hvis du representerer politimyndigheter eller offentlige myndigheter og ønsker å få potensielt ulovlig innhold fjernet fra X på grunnlag av lokalt lovverk, ber vi om at du først leser Xs regler, og at du om nødvendig sender en forespørsel om å få innholdet vurdert for mulig brudd på bruksvilkårene våre. En oversikt over hvordan du rapporterer mulige bruddXs regler og bruksvilkår er tilgjengelig her. Ved å rapportere mulige brudd på bruksvilkårene våre sikrer du at forespørselen videresendes til det korrekte teamet og behandles så raskt som mulig. Vi avslører disse dataene hver sjette måned i X Transparency Report.
 

Slik sender du en juridisk forespørsel om beslagleggelse av innhold

Hvis du allerede har sendt en forespørsel om å få innhold vurdert for mulige brudd på bruksvilkårene våre, og har fått et svar fra X som indikerer at det rapporterte innholdet ikke bryter bruksvilkårene våre per dags dato, kan du sende en fyldig og fullstendig juridisk forespørsel, for å be om beslagleggelse av innhold via nettstedet vårt for innsending av juridiske forespørsler. Dette er den raskeste og mest effektive metoden for å sende en forespørsel om beslagleggelse av innhold basert på lokalt lovverk. Ikke send inn en forespørsel om tilbakeholdelse av innhold hvis du ikke først har rapportert det for en gjennomgang av mulige brudd på Bruksvilkårene.

I tillegg til å spesifisere posten(e) eller kontoen(e) forespørselen gjelder, ber vi om at du identifiserer de(n) lokale loven(e) som innholdet du rapporterer, innebærer et brudd på. Hvis du har en rettslig kjennelse eller annen relevant juridisk dokumentasjon, ber vi om at du legger ved en kopi av dette når du sender inn forespørselen (se "Filvedlegg"-delen). Oppgi også annen potensielt nyttig informasjon som kan hjelpe oss med å gjennomgå forespørselen din, deriblant oversettelser av juridisk dokumentasjon, hvis dette ikke er på engelsk. Vi trenger også en offisiell e-postadresse til politimyndigheter eller offentlige myndigheter (f.eks. navn@politiet.no), slik at det korrekte teamet kan ta kontakt med deg om nødvendig. Vi behandler forespørselen din så snart som mulig, men vær oppmerksom på at duplikate innsendinger kan forsinke evnen vår til å behandle forespørsler effektivt.

X varsler umiddelbart brukere om juridiske forespørsler om beslagleggelse av innhold, inkludert en kopi av den opprinnelige forespørselen, med mindre vi juridisk forbys å gjøre dette. Hvis du mener X ikke har lov til å varsler brukeren, ber vi om at du oppgir årsaken til dette i forespørselen, inkludert en henvisning til den relevante loven (om aktuelt), og/eller laster opp eventuelle dokumenter som gir støtte til dette forbudet, i "Filvedlegg"-delen.

Offentlige myndigheter eller politimyndigheter som rapporterer, kan også be om å tilbakeholde innhold som anses som ulovlig innenfor deres jurisdiksjon, ved å sende forespørselen i post til kontaktinformasjonen som er oppført nedenfor. Hvis du befinner deg i EU eller EØS, ber vi om at du sender forespørselen til X International Unlimited Company i Irland (se delen Kontaktinformasjon nedenfor). Forespørsler som sendes per post kan forvente lengre svartider. 

Du finner mer informasjon om retningslinjene for tilbakeholdelse av innhold her.

 

Hjelpe en X-bruker


Registrerte X-brukere kan laste ned deres egen kontoinformasjon, deriblant posts de har postet fra sin egen X-konto. Opplysninger om hvordan en bruker kan be om denne informasjonen er tilgengelig i brukerstøtten.

Brukerne kan også hente IP-logger og andre data direkte fra X-kontoene sine, som forklart i hjelpesenteret. Hvis en X-bruker uten hell har forsøkt å laste ned dataene de ønsker på egen hånd, må brukeren sende en forespørsel til X gjennom personvernskjemaet vårt.
 

Andre saker

De fleste saker kan løses ved at innehaveren av X-kontoen kontakter oss direkte gjennom brukerstøtten. Du finner nærmere informasjon om rapportering av brudd på retningslinjene her.
 

Generelle henvendelser

Generelle henvendelser fra politi eller offentlige myndigheter (som ikke ber om brukerdata eller fjerning av innhold) kan sendes via webskjemaet vårt.

 

Hvor forespørslene skal sendes


Alle juridiske forespørsler, inkludert bevaringsforespørsler, forespørsler om kontoinformasjon (vanlige forespørsler og hasteforespørsler) og forespørsler om fjerning av innhold, kan sendes via Xs nettsted for innsending av juridiske forespørsler på: t.co/lr eller legalrequests.twitter.com.

Hvis du har problemer med nettstedet for innsending av juridiske forespørsler, kan du be om hjelp via nettskjemaet vårt, ved å velge «Andre henvendelser» under typen forespørsel.  

Disse korrespondansealternativene oppgis kun av praktiske årsaker, og innebærer ingen fraskrivelse av innsigelser, inkludert mangel på jurisdiksjon eller rettsforkynnelse.

Ikke-juridiske forespørsler sendes inn via hjelpesenteret.

 

Kontaktinformasjon


Vår adresse:

X Corp.
c/o Trust & Safety - Legal Policy
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

X International Unlimited Company
c/o Trust & Safety - Legal Policy
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 AX07
Ireland

Bekreftelse på korrespondanse innebærer ikke avkall på rett til eventuell protest, for eksempel på grunn av ugyldig jurisdiksjon eller prosedyrefeil. Regjeringsinstanser som ikke sender inn rettslige forespørsler via nettstedet for dette, kan forvente lengre svartider.

Del denne artikkelen