Richtlijnen voor wetshandhavende instanties

 

Wat is X?


X is een realtime wereldwijd informatienetwerk dat gebruikers de mogelijkheid biedt om direct ideeën en informatie te maken en te delen en het openbare debat te dienen. X laat zien wat er op dit moment in de wereld speelt en waar mensen het nu over hebben. Wanneer het gebeurt, gebeurt het op X.

Ga naar about.twitter.com voor meer informatie. Voor de meest actuele informatie over de kenmerken en functionaliteit van X ga je naar ons Helpcentrum.
 

 

Accountinformatieverzoeken

 

Over welke accountinformatie beschikt X?


Een X-accountprofiel bevat vaak een profielfoto, headerfoto, achtergrondafbeelding en statusupdates, die ook wel posts worden genoemd. Daarnaast heeft de accounthouder de optie om een locatie (bijv. San Francisco), een URL (bijv. X.com) en een korte "bio" over het account toe te voegen. Deze informatie wordt weergegeven in het openbare profiel. We hanteren krachtige privacymechanismen voor iedereen. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de gegevens die we van en over gebruikers verzamelen.

 

Heeft X toegang tot foto's of video's van gebruikers?


X biedt fotohosting aan voor bepaalde afbeeldingsuploads (bijv. afbeeldingen van pic.X.com) en voor de profiel- en headerfoto's op het X-account. X is echter niet de enige aanbieder van foto's en afbeeldingen die op het X-platform kunnen worden weergegeven. Lees hier meer over het plaatsen van foto's op X.

X biedt videohosting aan voor bepaalde video's die naar X zijn geüpload (bijv. video's van pic.twitter.com) en video's die zijn geplaatst op Periscope. Hou er rekening mee dat X niet de enige aanbieder is van video's die op het X-platform kunnen worden weergegeven.

Links die worden gedeeld op X, met inbegrip van links die worden gedeeld in privéberichten, worden automatisch verwerkt en ingekort tot de link https://t.co. Als je een https://t.co-link ziet, geeft dit niet aan dat de video of afbeelding wordt gehost door X.

 

Wat is Periscope?

Periscope is een standalone mobiele service waar gebruikers in realtime video-uitzendingen kunnen maken en delen. Raadpleeg het Privacybeleid van Periscope voor meer informatie over de gegevens die we van en over Periscope-gebruikers verzamelen. Bezoek ook het Periscope-helpcentrum voor meer informatie over Periscope. Gebruikers kunnen zich registreren voor een Periscope-account zonder dat ze een bijbehorend X-account hebben of koppelen.

Lees onze instructies over het opzoeken van een Periscope-gebruikersnaam.

 

Informatie over het bewaren van informatie


X

X bewaart verschillende soorten informatie gedurende verschillende tijdsduren en in overeenstemming met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid. Het realtime karakter van X maakt dat bepaalde informatie (bijvoorbeeld IP-logboeken) slechts zeer korte tijd wordt opgeslagen.

Bepaalde opgeslagen informatie wordt automatisch verzameld, maar andere informatie is alleen beschikbaar als gebruikers hiervoor hebben gekozen. Hoewel we deze informatie opslaan, kunnen we de nauwkeurigheid ervan niet garanderen. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld een nepprofiel of een anoniem profiel hebben gemaakt. Voor X is geen echte naam of e-mail- of identiteitsverificatie vereist. Meer informatie over het behoudbeleid van X vind je in ons Privacybeleid.

OPMERKING: als een account eenmaal is gedeactiveerd, is er een korte periode waarin we mogelijk toegang hebben tot accountinformatie, inclusief posts. Meer informatie over gedeactiveerde accounts vind je hier. Content die is verwijderd door accounthouders (bijv. Posts) is doorgaans niet beschikbaar.
 

Periscope

Periscope behoudt verschillende typen informatie gedurende verschillende tijdsperioden. Uitzendingen en uitgezonden gegevens kunnen slechts voor korte tijd wordt opgeslagen. Informatie over de beschikbaarheid van uitzendingen vind je in het Periscope-helpcentrum. Meer informatie over ons behoudbeleid vind je in het Privacybeleid van Periscope.

 

Gegevensverwerker


Voor personen die wonen in de Verenigde Staten of een ander land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, is X Corp. gevestigd in San Francisco, Californië de gegevensverwerker die verantwoordelijk is voor persoonsgegevens. Voor mensen die wonen in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte is X International Unlimited Company uit Dublin, Ierland de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Verzoeken om behoud


Wanneer dat juridisch gepast is, worden verzoeken van wetshandhavende instanties om het behoud van records die potentieel relevant bewijs in juridische procedures vormen, geaccepteerd. We maken een tijdelijke snapshot van het desbetreffende account, zonder dit vrij te geven of openbaar te maken, en behouden deze informatie gedurende 90 dagen in afwachting van een geldige juridische procedure. 

Verzoeken om behoud moeten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving:

 • worden ondertekend door de verzoekende functionaris;
 • een geldig officieel retour-e-mailadres hebben;
 • worden verzonden met briefhoofd van de wetshandhavende instantie in een indeling die bewerking niet toestaat;
 • voorzien zijn van de @gebruikersnaam en URL van het toepasselijke X-profiel (bijv. https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety)) en/of de unieke, openbare gebruikers-id van het X-account (UID) of een Periscope-gebruikersnaam en -URL (bijv. @twittersafety en https://periscope.tv/twittersafety). Bekijk hier hoe je een gebruikers-id van X opzoekt en bekijk hier hoe je een Periscope-gebruikersnaam opzoekt.
   

We kunnen verzoeken tot verlenging van behoudverzoeken inwilligen, maar we moedigen wetshandhavende instanties aan om tijdig records op te vragen via de daarvoor bestemde kanalen, aangezien we niet kunnen garanderen dat de gevraagde informatie beschikbaar is.

Als je een verzoek tot verlenging van een behoudverzoek indient, raden we je aan dat ten minste een week (7 dagen) voor het einde van de behoudperiode in te dienen, zodat er voldoende tijd is om het verzoek te verwerken.

Verzoeken om behoud van gebruikersgegevens door wetshandhavende instanties en de overheid kunnen worden ingediend via onze site Legal Request Submissions (t.co/lr of http://legalrequests.twitter.com). Dien verzoeken voor verlenging van een behoudverzoek afzonderlijk in. Nadere instructies vind je hieronder.

 

Verzoeken om X-accountinformatie


Verzoeken om gebruikersaccountgegevens door wetshandhavende instanties moeten worden gericht aan X Corp. in San Francisco in Californië, of aan X International Unlimited Company in Dublin in Ierland. X reageert alleen op geldige juridische procedures die in overeenstemming met het toepasselijke recht zijn uitgebracht.

 

Voor privégegevens is een dagvaarding of gerechtelijk bevel vereist

Niet-openbare informatie over X-gebruikers wordt niet vrijgegeven aan wetshandhavende instanties, behalve in reactie op een passende juridische procedure zoals een dagvaarding, gerechtelijk bevel of een ander geldige juridische procedure, of in reactie op een geldige noodaanvraag zoals hieronder beschreven.

 

Voor de content van berichten is een huiszoekingsbevel vereist

Voor verzoeken om de content van berichten (zoals posts of foto's) is een geldig huiszoekingsbevel of soortgelijk document nodig van een instantie met de juiste rechtsbevoegdheid over X.

 

Brengt X gebruikers op de hoogte van verzoeken om accountinformatie?

Ja. Omwille van transparantie en zorgvuldigheid, is het beleid van X erop gericht om gebruikers te berichten (dat wil zeggen, voordat accountinformatie wordt bekendgemaakt) over verzoeken om hun X- of Periscope-accountinformatie, waarbij een kopie van het verzoek wordt meegestuurd, tenzij dit ons verboden is (bijvoorbeeld een bevel onder 18 U.S.C. § 2705(b)). In niet-openbaarmakingsbepalingen moet een opgegeven duur (bijvoorbeeld 90 dagen) worden opgenomen gedurende welke het X verboden is om de gebruiker op de hoogte te stellen. Uitzonderingen op ons kennisgevingsbeleid kunnen dringende of contraproductieve omstandigheden omvatten, zoals noodgevallen waarbij levensgevaar dreigt, seksuele uitbuiting van kinderen of terrorisme.

 

Welke gegevens moeten worden opgenomen in verzoeken om accountinformatie?

Verzoeken om accountinformatie van gebruikers moeten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving de volgende informatie bevatten:

 • De @gebruikersnaam en URL van het X-account in kwestie (bijv. https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety)) of de unieke openbare gebruikers-id van het account.
 • En/of de geldige Periscope-gebruikersnaam en -URL (bijvoorbeeld @twittersafety en https://periscope.tv/twittersafety). Hier vind je instructies over het opzoeken van een Periscope-gebruikersnaam
 • Details over de specifieke informatie die wordt aangevraagd (bijvoorbeeld basisinformatie over leden) en de relatie van deze informatie tot het onderzoek.
  • OPMERKING: controleer of de aangevraagde informatie niet openbaar beschikbaar is (posts worden bijvoorbeeld niet afgeschermd). Al te brede of vage verzoeken kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • Een geldig, officieel e-mailadres (bijvoorbeeld name@agency.gov) zodat we contact kunnen opnemen na ontvangst van de juridische procedure.
 • Moet worden opgesteld op briefpapier van de toepasselijke wetshandhavende instantie.
   

Verzoeken om behoud van gebruikersgegevens door wetshandhavende instanties en de overheid kunnen worden ingediend via onze site Legal Request Submissions (https://t.co/lr of https://legalrequests.twitter.com). Nadere instructies vind je hieronder.

 

Productie van records

Tenzij anderszins overeengekomen, bieden we de gevraagde records aan in elektronische indeling (dat wil zeggen tekstbestanden die kunnen worden geopend met tekstverwerkingssoftware zoals Word of TextEdit).

 

Recordsverificatie

De records die we produceren zijn elektronisch ondertekend om de integriteit op het moment van productie te garanderen. Als een verklaring vereist is, geef dit dan aan in je aanvraag.

 

Kostenvergoeding

X kan een kostenvergoeding vragen voor kosten die verbonden zijn aan informatie die wordt geproduceerd voor een juridische procedure, voor zover toegestaan door de wet (bijvoorbeeld onder 18 U.S.C. §2706).

 

Noodaanvragen voor openbaarmaking


In overeenstemming met ons Privacybeleid kunnen we accountinformatie openbaar maken aan wetshandhavende instanties in reactie op een geldige noodaanvraag voor openbaarmaking.

X evalueert noodaanvragen voor openbaarmaking in overeenstemming met de desbetreffende wetgeving. Als wij informatie ontvangen die ons doet geloven dat er een dringende noodsituatie bestaat die kan leiden tot doodsgevaar of ernstig fysiek letsel van een persoon, kunnen wij eventueel beschikbare noodzakelijke informatie verstrekken om letsel te voorkomen.

 

Noodaanvragen voor openbaarmaking indienen

Als er een dringende noodsituatie bestaat die kan leiden tot doodsgevaar of ernstig fysiek letsel van een persoon, en X mogelijk beschikt over informatie die noodzakelijk is om dit letsel te voorkomen, kunnen wetshandhavende instanties een noodaanvraag voor openbaarmaking indienen via onze site Legal Request Submissions (dit is de snelste en meest efficiënte methode).
 

Voeg alle onderstaande informatie toe:

 • Geef op het voorblad, op briefpapier van de toepasselijke wetshandhavende instantie, aan dat je een noodaanvraag voor openbaarmaking indient.
 • Identificeer de persoon die in doodsgevaar is of kan worden getroffen door ernstig fysiek letsel.
 • Geef aan wat de aard van de noodsituatie is (bijvoorbeeld een zelfmoordbrief, terroristische aanval of bommelding).
 • Voeg de @gebruikersnaam en URL voor X toe (bijvoorbeeld https://twitter.com/XSafety (@twittersafety) voor de toepasselijke account(s) ter voorkoming van de noodsituatie.
 • Voeg specifieke posts toe die je ons wil laten beoordelen.
 • Geef op om welke specifieke informatie je verzoekt en waarom deze informatie noodzakelijk is om de noodsituatie te voorkomen.
 • De handtekening van de functionaris van de wetshandhavende instantie die het verzoek indient.
 • Alle overige beschikbare details met betrekking tot de specifieke omstandigheden.
 

MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty; rechtshulpverdrag)


Het beleid van X is om te reageren op verzoeken die correct zijn ingediend via een MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty; rechtshulpverdrag) of voor een verzoek om rechtshulp, bij een geldige melding. Wanneer je verzoeken indient via een MLAT-procedure, geef dan duidelijk aan dat het om een MLAT gaat en geef de naam van het land van herkomst op.

 

Contentverwijderingsverzoeken


Verzoeken om beoordeling van de algemene voorwaarden

Als je een wetshandhavende instantie vertegenwoordigt of overheidsfunctionaris bent en mogelijk onwettige content of accounts wil laten verwijderen uit X vanwege schendig van lokale wetgeving, vragen we je eerst de X-regels door te nemen en, indien van toepassing, een verzoek in te dienen om de content te laten beoordelen op mogelijke schendingen van onze Algemene voorwaarden. Een overzicht van het rapporteren van potentiële schendingen van de X-regels en Algemene voorwaarden vind je hier. Door potentiële schendingen van onze Algemene voorwaarden te rapporteren, zorg je dat je verzoek naar het juiste team wordt doorgestuurd en snel wordt verwerkt. We maken deze gegevens elke zes maanden bekend in het transparantierapport van X.
 

Indienen van een juridisch verzoek om content niet weer te geven

Als je al een verzoek hebt ingediend om content te laten beoordelen op potentiële schendingen van onze Algemene voorwaarden en een antwoord van X hebt ontvangen waarin staat dat de gerapporteerde content op dit moment geen schending vormt van onze Algemene voorwaarden, kan je via onze site Legal Request Submissions een geldig en correct onderbouwd juridisch verzoek indienen om te vragen content niet weer te geven. Dit is de snelste en meest efficiënte methode om een verzoek in te dienen om content niet weer te geven op basis van lokale wetgeving. Dien een verzoek om content niet weer te geven pas in nadat je de content hebt gerapporteerd ter beoordeling in verband met mogelijke schending van onze Algemene voorwaarden.

Geef naast de specifieke post(s) of account(s) in kwestie ook aan welke lokale wetgeving geacht wordt te zijn geschonden door de gerapporteerde content. Als je een gerechtelijk bevel of andere relevante juridische documenten hebt, voeg je hiervan een exemplaar toe aan je verzoek (zie het gedeelte 'Bestandsbijlagen'). Verstrek ook eventueel andere mogelijk nuttige context die kan helpen je verzoek sneller te beoordelen, waaronder eventuele vertalingen van juridische documenten, als deze niet in het Engels zijn. We hebben ook een officieel e-mailadres van de overheid of wetshandhavende instantie (bijvoorbeeld name@agency.gov) nodig, zodat het betreffende team indien nodig contact met je kan opnemen. We verwerken je verzoek zo snel mogelijk, maar hou er rekening me dat het meermaals insturen van een verzoek kan leiden tot vertraging van de behandeling van je verzoek(en).

X stelt betrokken gebruikers onmiddellijk op de hoogte van juridische verzoeken om content niet weer te geven en verstrekt ook een kopie van het oorspronkelijke verzoek, tenzij dit wettelijk verboden is. Als je denkt dat het X verboden is om de gebruiker op de hoogte te stellen, geef je in je verzoek de reden hiervoor aan, inclusief een verwijzing naar de betreffende wetgeving (indien van toepassing) en/of upload alle documenten die dit verbod bekrachtigen in het gedeelte "Bestandsbijlagen", indien beschikbaar.

Rapporteurs van de overheid en van wetshandhavende instanties kunnen het niet weergeven van content die onwettig is in hun rechtsgebied ook verzoeken door een papieren exemplaar van je verzoek per post te sturen naar het hieronder vermelde contactadres. Als je bent gevestigd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, verzoeken we je het verzoek te sturen naar X International Unlimited Company in Ierland (zie het gedeelte 'Contactinformatie' hieronder. Bij indiening van verzoeken per post moet rekening worden gehouden met langere reactietijden. 

Meer informatie over ons beleid inzake content die in bepaalde landen niet wordt weergegeven, vind je hier.

 

Ondersteuning van een X-gebruiker


Geregistreerde X-gebruikers kunnen hun accountinformatie downloaden, inclusief de posts die op hun X-accounts zijn geplaatst. Aanwijzingen over hoe een gebruiker om beschikbare informatie kan verzoeken zijn beschikbaar in ons Helpcentrum.

Gebruikers kunnen ook IP-logboeken krijgen via hun X-account, zoals wordt uitgelegd in ons Helpcentrum. Als een X-gebruiker zonder succes heeft geprobeerd zelf de gewenste gegeven te downloaden, kan je de gebruiker adviseren een verzoek bij X in te dienen via ons privacyformulier.
 

Overige zaken

De meeste zaken kunnen worden verholpen door verzoeken van X-accounthouders direct bij ons te laten indienen via ons Helpcentrum. Hier vind je meer informatie over het rapporteren van schendingen.
 

Algemene vragen

Algemene vragen van wetshandhavende instanties of overheidsfunctionarissen (niet vragen om gebruikersgegevens of verwijdering van content) kunnen worden ingediend via ons webformulier.

 

Waar je verzoeken moet indienen


Alle juridische verzoeken, waaronder verzoeken om behoud, accountinformatie (routinematige en noodverzoeken) en verwijderingsverzoeken van content kunnen worden ingediend via de X-site Legal Request Submissions op t.co/lr of legalrequests.twitter.com.

Als je problemen ondervindt met onze site Legal Request Submissions, kan je om hulp vragen via ons webformulier door 'overige vragen' te selecteren bij het type verzoek.  

De ontvangst van correspondentie via deze methode wordt alleen gemakshalve aangeboden en is geen vrijwaring voor bezwaren, inclusief het gebrek aan rechtsbevoegdheid of juiste dienstverlening.

Verzoeken die niet afkomstig zijn van wetshandhavende instanties, moeten worden verzonden via ons Helpcentrum.

 

Contactinformatie


Onze adresgegevens zijn:

X Corp.
c/o Trust & Safety - Legal Policy
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

X International Unlimited Company
c/o Trust & Safety - Legal Policy
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 AX07
Ierland

De ontvangst van correspondentie via deze methoden wordt alleen gemakshalve aangeboden en is geen vrijwaring voor bezwaren, inclusief het gebrek aan rechtsbevoegdheid of juiste dienstverlening. Overheidsinstanties die hun juridische verzoeken niet inzenden via de site Legal Request Submissions moeten rekening houden met langere reactietijden.

Dit artikel delen