Ohjeistus lainvalvontaviranomaisille

 

Mikä X on?


X on maailmanlaajuinen tietoverkko, jossa käyttäjät voivat jakaa ajatuksia reaaliaikaisesti osana julkista keskustelua. Xissä näkyy, mitä maailmalla kulloinkin tapahtuu ja mikä ihmisiä puhuttaa. Xissä puhutaan kaikesta, mitä ympärillä tapahtuu.

Lisätietoja saat osoitteesta about.twitter.com. Ajantasaiset tiedot Xin ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista löytyvät ohjekeskuksesta.
 

 

Tilitietoja koskevat pyynnöt

 

Mitä tilitietoja Xillä on?


X-tilin profiilissa on usein profiilikuva, otsakekuva ja taustakuva sekä twiiteiksi kutsuttuja tilapäivityksiä. Lisäksi tilin haltija voi julkisessa profiilissaan näyttää ilmoittamansa sijainnin (esimerkiksi San Francisco), URL-osoitteen (esimerkiksi X.com) ja lyhyen "kuvauksen" tilistä. Tarjoamme vahvan tietosuojan kaikille käyttäjille. Lisätietoja käyttäjiltä kerättävistä ja heitä koskevista tiedoista on yksityisyyskäytännössä.

 

Onko Xillä pääsy käyttäjien omiin valokuviin tai videoihin?


X tarjoaa tallennustilan osalle Xiin ladatuista kuvista (pic.X.com-kuville) sekä X-tilien profiilikuville ja otsakekuville. X ei kuitenkaan ole ainoa X-käyttöympäristössä esiintyvien kuvien säilyttäjä. Lisätietoa valokuvien julkaisemisesta Xissä.

X tarjoaa tallennustilan osalle Xiin ladatuista videoista (pic.twitter.com-videoille) ja Periscope-palveluun ladatuille videoille. Huomaa, ettei X ole ainoa X-käyttöympäristössä esiintyvien videoiden säilyttäjä.

Xissä ja Xin yksityisviesteissä jaetut linkit muunnetaan automaattisesti muotoon https://t.co. Vaikka linkin muoto on https://t.co, tämä ei tarkoita, että video tai kuva on Xin palvelimella.

 

Mikä Periscope on?

Periscope on erillinen mobiilipalvelu, jossa käyttäjät voivat luoda ja jakaa reaaliaikaisia videolähetyksiä. Tietoja Periscope-käyttäjiltä ja käyttäjistä kerättävistä tiedoista on Periscope-palvelun yksityisyyskäytännössä. Periscopen ohjekeskus antaa lisätietoa Periscopesta. Käyttäjät voivat halutessaan rekisteröidä Periscope-tilin ilman X-tiliä tai yhdistämättä sitä X-tiliinsä.

Lue ohjeet Periscope-käyttäjätunnuksen paikantamiseen.

 

Tietojen säilyttämisestä


X

Xillä on erityyppisille tiedoille eripituiset säilytysajat käyttöehtojemme ja yksityisyyskäytäntömme mukaisesti. Xin reaaliaikaisen luonteen vuoksi osaa tiedoista (esimerkiksi IP-lokeja) säilytetään vain lyhyen aikaa.

Osa tallentamistamme tiedoista kerätään automaattisesti, ja osan käyttäjät antavat vain halutessaan. Emme voi taata säilyttämiemme tietojen paikkansapitävyyttä. Käyttäjä on esimerkiksi voinut luoda valeprofiilin tai nimettömän profiilin. X ei edellytä oikean nimen käyttöä, sähköpostivarmennusta tai henkilöllisyyden todistamista. Lisätietoa tietojen säilyttämistä koskevista Xin säännöistä on yksityisyyskäytännössä.

HUOMAA: Käytöstä poistetun tilin tilitiedot, mukaan lukien twiitit, ovat saatavissa vain hyvin lyhyen aikaa käytöstä poiston jälkeen. Lisätietoa käytöstä poistetuista tileistä on täällä. Tilin haltijan poistama sisältö (esimerkiksi twiitit) ei yleensä ole saatavilla.
 

Periscope

Periscope säilyttää eri tietotyyppejä eripituisen ajan. Lähetyksiä ja lähetystietoja saatetaan säilyttää vain lyhyen aikaa. Tietoa lähetysten saatavuudesta saat Periscopen ohjekeskuksesta. Lisätietoja tietojen säilyttämistä koskevista käytännöistä on Periscopen yksityisyyskäytännössä.

 

Rekisterinpitäjä


Yhdysvalloissa tai muissa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa asuville henkilötiedoista vastaava rekisterinpitäjä on X Corp., jonka kotipaikka on San Francisco, Kalifornia, USA. Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueella asuville henkilötiedoista vastaava rekisterinpitäjä on X International Unlimited Company, jonka kotipaikka on Dublin, Irlanti.

 

Säilytyspyynnöt


Mikäli laki sen sallii, otamme vastaan viranomaisten pyyntöjä sellaisten tietueiden säilyttämiseksi, joilla voi olla arvoa todisteina oikeudessa. Säilytämme tilin tietueiden väliaikaista tilannevedosta 90 päivän ajan oikeudenkäyntiä odoteltaessa, mutta emme luovuta tilannevedosta tuona aikana. 

Säilytyspyynnön tulee sovellettavan lain mukaisesti

 • olla pyytävän viranomaisen allekirjoittama
 • sisältää virallinen sähköpostiosoite, johon vastausta pyydetään
 • olla lähetetty lainvalvontaviranomaisen asiakirjapohjaan laadittuna ei-muokattavassa muodossa
 • sisältää kohteena olevan X-profiilin @käyttäjätunnus ja URL (esim. https://twitter.com/twittersafety @twittersafety) ja/tai X-tilin yksilöllinen, julkinen käyttäjänumero (UID) tai Periscope-käyttäjätunnus ja ‑URL (esim. @twittersafety ja https://periscope.tv/twittersafety). Xin UID:n saat selville näin ja Periscope-käyttäjätunnuksen näin.
   

Saatamme noudattaa pyyntöjä pidentää säilytysaikaa, mutta kannustamme lainvalvontaviranomaisia tekemään tietopyynnöt ripeästi asianmukaisia kanavia käyttäen, sillä emme voi taata pyydetyn aineiston saatavuutta.

Jos lähetät säilytysjakson jatkamispyynnön, suosittelemme, että lähetät sen ainakin viikkoa (7 päivää) ennen säilytysjakson päättymistä, jotta pyyntö ehditään käsitellä.

Lainvalvojat ja muut viranomaiset voivat tehdä käyttäjätietojen säilytyspyyntöjä Legal Request Submissions ‑sivustomme (t.co/lr tai http://legalrequests.twitter.com) kautta. Lähetä säilytysjakson jatkamispyynnöt erillisenä pyyntönä. Ohjeet löytyvät alta.

 

X-tilitietoja koskevat pyynnöt


Käyttäjien tilitietoja koskevat viranomaispyynnöt tulee osoittaa San Franciscossa, Kaliforniassa toimivalle X Corp.-yhtiölle tai Dublinissa, Irlannissa toimivalle X International Unlimited Company -yhtiölle. X reagoi oikeusteitse tehtyihin pyyntöihin, jotka noudattavat sovellettavaa lakia.

 

Yksityisen tiedon luovutukseen vaaditaan haaste tai oikeuden päätös

X-käyttäjiä koskevia ei-julkisia tietoja ei luovuteta lainvalvontaviranomaisille muutoin kuin oikeusteitse tehdyn pyynnön, kuten haasteen, oikeuden määräyksen tai muun oikeudenkäyntimenettelyn perusteella tai vastauksena jäljempänä kuvattuun tietopyyntöön hätätilanteessa.

 

Viestintäsisällön luovutukseen vaaditaan etsintälupa

Viestintäsisältöön (esimerkiksi twiittien tai valokuvien sisältöön) liittyvissä pyynnöissä edellytetään lainmukaista etsintälupaa tai vastaavaa toimivaltaiselta viranomaiselta.

 

Ilmoittaako X käyttäjille näiden tilitietoja koskevista pyynnöistä?

Kyllä. Läpinäkyvyyden ja oikeusturvan nimissä Xin käytäntönä on ennen X- tai Periscope-tilitietojen luovuttamista ilmoittaa käyttäjälle pyynnöstä ja toimittaa tälle pyynnön kopio, ellei ennakkoilmoitusta ole meiltä kielletty (esimerkiksi Yhdysvaltain liittovaltion lain 18 luvun 2705(b) pykälän nojalla). Pyydämme, että mahdolliseen pyynnön salauspyyntöön liitetään salauksen kesto (esimerkiksi 90 päivää), jona aikana X ei saa ilmoittaa asiasta käyttäjälle. Käyttäjälle saatetaan jättää ilmoittamatta painavista syistä, kuten välittömästi henkeä uhkaavissa tilanteissa ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai terrorismiin liittyvissä tapauksissa.

 

Mitä tietoja on annettava pyydettäessä tilitietoja?

Pyydettäessä käyttäjien tilitietoja sovellettavan lain mukaisesti on ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • Tutkinnan alaisen X-profiilin @käyttäjätunnus ja URL (esimerkiksi https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety) tai X-tilin julkinen UID-numero).
 • Ja/tai ilmoittaa käyttäjän Periscope-käyttäjätunnus ja -URL (esimerkiksi @twittersafety ja https://periscope.tv/twittersafety). Ohjeet Periscope-käyttäjätunnuksen paikantamiseen löydät täältä.
 • Erittely pyydetyistä tiedoista (esimerkiksi käyttäjän perustiedot) sekä niiden suhde pyytäjän tutkintaan.
  • HUOMAA:Tarkista, etteivät pyydetyt tiedot ole valmiiksi julkisesti saatavilla (esimerkiksi suojaamattomat twiitit). Emme pysty käsittelemään liian laaja-alaisia tai epämääräisiä pyyntöjä.
 • Sisällytä voimassa oleva viranomaisen sähköpostiosoite (esimerkiksi nimi@virasto.fi), johon voimme ottaa yhteyttä saatuamme pyynnön.
 • Pyyntö tulee tehdä lainvalvontaviranomaisen asiakirjapohjaan.
   

Lainvalvojat ja muut viranomaiset voivat tehdä käyttäjätietojen säilytyspyyntöjä Legal Request Submissions ‑sivustomme (https://t.co/lr tai https://legalrequests.twitter.com) kautta. Ohjeet löytyvät alta.

 

Tietueiden muoto

Ellei muuta sovita, toimitamme vastaustietueet sähköisessä muodossa (tekstitiedostoina, jotka ovat avattavissa missä tahansa tekstinkäsittelyohjelmassa, kuten Wordissä tai TextEditissä).

 

Tietueiden todennus

Tuottamissamme tietueissa on niiden eheyden tuotantohetkellä vahvistava sähköinen allekirjoitus. Jos aitous on todennettava todistuksella, ilmoita siitä pyynnössä.

 

Kustannusten korvaaminen

X saattaa vaatia korvausta tietojen luovutuksesta aiheutuvista kustannuksista lain sallimissa rajoissa (esim. Yhdysvaltain liittovaltion lain 18 luvun 2706 pykälän nojalla).

 

Tietopyyntö hätätilanteessa


Yksityisyyskäytäntömme mukaisesti saatamme luovuttaa viranomaisille tilitietoja pyynnön liittyessä hätätilanteeseen.

X arvioi hätätilanteisiin liittyvät tietopyynnöt tapauskohtaisesti asiaa koskevien lakien mukaisesti. Jos meillä on saamamme tiedon perusteella syy uskoa pakottavaan hätätilanteeseen, jossa henkilöön kohdistuu kuoleman tai vakavan ruumiillisen vamman vaara, saatamme luovuttaa hallussamme olevia tietoja vaaran torjumiseksi.

 

Tietopyynnön tekeminen hätätilanteessa

Pakottavassa hätätilanteessa, jossa henkilöön kohdistuu kuoleman tai vakavan ruumiillisen vamman vaara ja joka voi olla estettävissä Xin hallussa olevia tietoja käyttäen, lainvalvontaviranomaiset voivat tehdä hätätietopyynnön Legal Request Submissions ‑sivustolla (nopein ja tehokkain tapa).
 

Liitä pyyntöön kaikki seuraavat tiedot:

 • lainvalvontaviranomaisen asiakirjapohjalle laaditulla kansilehdellä ilmoitus siitä, että kyseessä on tietopyyntö hätätilanteessa
 • kuoleman tai vakavan ruumiillisen vamman vaarassa olevan henkilön henkilöllisyys
 • hätätilanteen tyyppi (esimerkiksi itsemurha-aie, terroristihyökkäys, pommiuhka)
 • sen tai niiden X-tilien @tunnukset ja URL (esimerkiksi https://twitter.com/XSafety @twittersafety), joiden tietoja tarvitaan vaaran torjumiseksi.
 • tiedot niistä twiiteistä, jotka meidän toivotaan arvioivan
 • tarkka erittely pyydetyistä tiedoista ja siitä, miksi tietojen saanti on välttämätöntä vaaran torjumiseksi
 • pyynnön tekevän lainvalvontaviranomaisen allekirjoitus
 • muut saatavilla olevat tilanteeseen ja sen asiayhteyteen liittyvät tiedot.
 

Keskinäiset oikeusapusopimukset


Xin käytäntönä on vastata nopeasti pyyntöihin, jotka esitetään keskinäisen oikeusapusopimuksen nojalla tai virka-apupyyntönä, kun haaste annetaan tiedoksi asianmukaisesti. Kun pyyntö tehdään keskinäisen oikeusapusopimuksen nojalla, selvennä, että kyse on tällaisesta pyynnöstä ja ilmoita tietopyynnön lähtömaa.

 

Sisällön poistopyynnöt


Miten käyttöehtojen noudattamisen arviointia pyydetään

Jos olet lainvalvoja tai muu viranomainen ja haluaisit saada mahdollisesti paikallista lainsäädäntöä rikkovan sisällön pois Xistä, lue ensin Xin säännöt ja lähetä tarvittaessa pyyntö sisällön tarkastamisesta käyttöehtojemme mahdollisten rikkomusten vuoksi. Ohjeet Xin sääntöjen tai käyttöehtojen mahdollisista rikkomuksista ilmoittamiseen löytyvät täältä. Mahdollisista käyttöehtojen rikkomuksista ilmoittaminen takaa, että pyyntösi ohjataan asianmukaiselle tiimille ja käsitellään viivytyksettä. Julkistamme nämä tiedot kuuden kuukauden välein X Transparency Reportissa.
 

Miten pyytää julkaistun sisällön poistoa

Jos olet jo lähettänyt pyynnön käyttöehtojen mukaisuuden arvioimiseksi ja saanut Xiltä vastauksen, ettei ilmoitettu sisältö riko nykyisiä käyttöehtojamme, voit lähettää perustellun ja asianmukaisesti rajatun juridisen pyynnön sisällön poistamiseksi Legal Request Submissions ‑sivustollamme. Tämä on nopein ja tehokkain tapa lähettää pyyntö poistaa sisältöä paikallisten lakien nojalla. Älä lähetä pyyntöä sisällön poistamiseksi, jos et ensin ole ilmiantanut sisältöä mahdollisesti käyttöehtojemme vastaisena.

Ilmoita, mitkä nimenomaiset twiitit tai tilit rikkovat lakeja, ja anna viittaukset lakeihin tai säädöksiin, joita ilmoitetun sisällön katsotaan rikkoneen. Jos sinulla on oikeuden päätös tai muu asiaan kantaa ottava juridinen asiakirja, liitä pyyntöösi kopio siitä (katso kohta Tiedostoliitteet). Anna myös muuta mahdollisesti hyödyllistä kontekstia, joka auttaa nopeuttamaan pyyntösi mukaista tarkastusta, kuten oikeudellisten asiakirjojen käännökset, jos niitä ei valmiiksi ole Englanniksi. Edellytämme myös voimassa olevan viranomaisosoitteen käyttöä (esimerkiksi nimi@virasto.fi), jotta asiaa käsittelevä tiimi saa tarvittaessa yhteyden ilmoittajaan. Käsittelemme pyyntösi mahdollisimman nopeasti, mutta huomaa, että saman pyynnön uudelleenlähetys voi viivästyttää pyyntösi tai pyyntöjesi tehokasta käsittelyä.

X ilmoittaa julkaistun sisällön poistopyynnöistä asianomaiselle käyttäjälle ja toimittaa kopion alkuperäisestä pyynnöstä, ellei tätä ole meiltä lain nojalla kielletty. Jos uskot, ettei Xillä ole lupaa ilmoittaa asiasta käyttäjälle, ilmoita pyynnössä syy tähän ja viittaukset mahdollisiin lainkohtiin ja/tai lataa mahdolliset kieltoa tukevat asiakirjat kohdassa "Tiedostoliitteet".

Ilmiannon tekevä viranomainen tai lainvalvoja voi pyytää omassa maassaan laittomaksi katsotun sisällön poistoa myös lähettämällä pyynnön postissa alla ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen. Jos olet Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueella, lähetä pyyntö Irlantiin X International Unlimited Companyyn (katso alta kohta Yhteystiedot). Postitse lähetettyihin pyyntöihin saa vastauksen hitaammin. 

Lisätietoa maakohtaista sisällön poistoa koskevasta käytännöstä saat täältä.

 

X-käyttäjän avustaminen


Rekisteröityneet X-käyttäjät voivat halutessaan ladata omat tilitietonsa, mukaan lukien X-tilillään julkaistut twiitit. Käyttäjille suunnatut ohjeet kyseisten tietojen pyytämiseen ovat ohjekeskuksessa.

Käyttäjät saavat haltuunsa myös IP-lokit ja muuta dataa suoraan omalta X-tililtään. Ohjeet tähän löytyvät ohjekeskuksesta. Jos X-käyttäjä on yrittänyt tuloksetta ladata itse haluamiaan tietoja, ohjeista häntä lähettämään Xille pyyntö yksityisyyslomakkeella.
 

Muut ongelmat

Useimmat ongelmat saadaan ratkaistua, kun X-tilin omistaja lähettää tiedustelunsa meille suoraan ohjekeskuksen kautta. Lisätietoja rikkomuksista ilmoittamisesta on täällä.
 

Yleiset tiedustelut

Lainvalvontaviranomaisten tai valtion viranomaisten yleiset tiedustelut (joissa ei pyydetä käyttäjätietoja tai sisällön poistoa) voi lähettää verkkolomakkeella.

 

Missä pyynnöt lähetetään


Kaikki juridiset pyynnöt: säilytyspyynnöt, tilitietopyynnöt (rutiini- ja hätäpyynnöt) ja sisällön poistoa koskevat pyynnöt voi lähettää Xin Legal Request Submissions ‑sivustolla: t.co/lr tai legalrequests.twitter.com.

Jos sinulla on ongelmia Legal Request Submissions ‑sivuston käytössä, voit pyytää apua verkkolomakkeella valitsemalla pyyntötyypiksi muut tiedustelut (”other inquiries”).  

Tämä viestintämuoto tarjotaan viranomaisyhteyksien helpottamiseksi. Sen käyttö ei vapauta viranomaista vastuusta esimerkiksi toimivaltaan tai tiedoksiantoon liittyvissä kysymyksissä.

Muut kuin lainvalvontaan liittyvät pyynnöt tulee lähettää ohjekeskuksen kautta.

 

Yhteystiedot


Osoitetietomme:

X Corp.
c/o Trust & Safety - Legal Policy
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103, USA

X International Unlimited Company
c/o Trust & Safety - Legal Policy
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 AX07
Irlanti

Nämä viestintämuodot tarjotaan viranomaisyhteyksien helpottamiseksi. Niiden käyttö ei vapauta lainvalvojaa vastuusta esimerkiksi toimivaltaan tai tiedoksiantoon liittyvissä kysymyksissä. Jos viranomaistaho ei käytä juridisen pyynnön lähettämiseen Legal Request Submissions ‑sivustoamme, hänen tulee varautua odottamaan vastausta pidempään.

Jaa tämä artikkeli