De X Regels

Het doel van X is openbare gesprekken mogelijk te maken. Geweld, intimidatie en andere soortgelijke soorten gedrag ontmoedigen mensen om zichzelf te uiten en verminderen uiteindelijk de waarde van wereldwijde openbare gesprekken. Het doel van onze regels is ervoor te zorgen dat iedereen vrij en veilig aan openbare gesprekken kan deelnemen.
 

Veiligheid

Gewelddadige taal: Je mag niet dreigen met geweld of (lichamelijk) letsel, niet daartoe aanzetten, dit verheerlijken of een wens daartoe uiten. Meer informatie.

Gewelddadige en haatdragende entiteiten: Je kunt je niet aansluiten bij de activiteiten van gewelddadige en haatdragende entiteiten of die promoten. Meer informatie.

Seksuele uitbuiting van kinderen: Op X hebben we geen enkele tolerantie voor de seksuele uitbuiting van kinderen. Meer informatie.

Misbruik/intimidatie: Je mag geen beledigende content delen, deelnemen aan de gerichte intimidatie van iemand of andere mensen daartoe aanzetten. Meer informatie.

Hatelijk gedrag: Je mag andere mensen niet aanvallen op basis van hun ras, etniciteit, land van herkomst, kaste, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit, religieuze overtuiging, leeftijd, handicap of ernstige ziekte. Meer informatie

Personen die gewelddadige aanvallen uitvoeren: We zullen alle accounts verwijderen die worden beheerd door individuen die terroristische, gewelddadig extremistische of massale gewelddadige aanvallen uitvoeren, en kunnen ook posts verwijderen die manifesten verspreiden of andere content die door aanvallers is geproduceerd. Meer informatie

Zelfmoord: Je mag geen zelfmoord of automutilatie promoten of aanmoedigen. Meer informatie.

Gevoelige media: Je mag geen media posten die overmatig bloederig is of gewelddadige of volwassen content delen in live video's of in de afbeeldingen in het profiel of in de koptekst. Media die seksueel geweld en/of aanvallen tonen, zijn ook verboden. Meer informatie

Illegale of bepaalde gereguleerde producten of diensten: Je mag onze dienst niet gebruiken voor elk onwetmatig doel of ter bevordering van illegale activiteiten. Daartoe behoren het verkopen, kopen of vergemakkelijken van transacties illegale producten of diensten en van bepaalde soorten gereguleerde producten of diensten. Meer informatie.

Privacy

 

Privégegevens: Je mag geen privégegevens van andere mensen publiceren of posten (zoals een huistelefoonnummer of -adres) zonder hun uitdrukkelijke goedkeuring en toestemming. We verbieden ook het dreigen met het openbaar maken van privégegevens of het aanzetten van anderen om dit te doen. Meer informatie.

Naaktheid zonder toestemming: Je mag geen intieme foto's of video's van iemand posten of delen die zonder hun toestemming werden geproduceerd of gedistribueerd. Meer informatie.

Aantasting van account: Je mag de aanmeldingsgegevens, wachtwoorden, tokens, sleutels, cookies of andere gegevens niet gebruiken om je aan te melden op of anderszins toegang te krijgen tot de privégegevens of accountfuncties van elke andere X-account dan dat van jou (of de accounts waarvoor je direct toestemming hebt gekregen via Teamsmachtiging van X, OAuth-machtiging of een soortgelijk mechanisme) of deze toevoegen, verwijderen of wijzigen. 

Authenticiteit


Platformmanipulatie en spam:
Je mag de diensten van X niet zodanig gebruiken dat informatie kunstmatig wordt versterkt of onderdrukt of je zodanig gedragen dat de ervaring van mensen op X wordt gemanipuleerd of verstoord. Meer informatie.

Burgerlijke integriteit: Je mag de diensten van X niet gebruiken om verkiezingen of andere burgerlijke processen te manipuleren of te belemmeren. Daartoe behoort het posten of delen van content die deelname kan onderdrukken of mensen kan misleiden over wanneer, waar en hoe men kan deelnemen aan een burgerlijk proces. Meer informatie.

Misleidende en bedrieglijke identiteiten: Je mag je niet uitgeven voor andere personen, groepen of organisaties om andere te misleiden, verwarren of bedriegen en je mag ook niet een zodanige valse identiteit aannemen dat de ervaring van anderen op X wordt verstoord. Meer informatie.

Synthetische en gemanipuleerde media: Je mag niet op bedrieglijke wijze synthetische of gemanipuleerde media delen die waarschijnlijk schade kunnen aanrichten. Daarnaast kunnen posts labelen die synthetische en gemanipuleerde media bevatten om mensen te helpen bij het begrijpen van hun authenticiteit en om aanvullende context te bieden. Meer informatie.

Auteursrecht en handelsmerk: Je mag de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en handelsmerk, van anderen niet scheden. Leer meer over ons handelsmerkbeleid en auteursrechtbeleid.

Reclame van derden in videocontent


je mag geen videocontent indienen, posten of weergeven op of via onze diensten, waaronder reclame van derden, zoals pre-roll videoreclame of grafische afbeeldingen van sponsoring, zonder onze voorafgaande toestemming.


Afdwinging en bezwaar


Leer meer over onze aanpak voor de afdwinging, waaronder mogelijke gevolgen van de schending van deze regels of pogingen om afdwinging te omzeilen alsmede hoe je bezwaar kunt maken.

Deel dit artikel