X:s regler

X:s syfte är att underlätta det offentliga samtalet. Våld, trakasserier och andra, liknande typer av beteende får folk att tveka att uttrycka sig och minskar i slutänden värdet av det globala offentliga samtalet. Våra regler är till för att säkerställa att alla kan delta i det offentliga samtalet fritt och säkert.
 

Säkerhet

Våldsamma uttalande: Du får inte hota med, uppvigla till, förhärliga eller uttrycka en önskan om våld eller skador. Läs mer.

Våldsamma och hatiska människor och organisationer: Du får inte vara anknuten till eller tala väl om vad våldsamma och hatiska människor och organisationer gör. Läs mer.

Sexuellt utnyttjande av minderåriga: Vi har nolltolerans för sexuellt utnyttjande av minderåriga på X. Läs mer.

Kränkningar/trakasserier: Du får inte dela kränkande innehåll, ägna dig åt riktade trakasserier av någon eller uppmuntra andra att göra det. Läs mer.

Hatiskt beteende: Du får inte angripa andra på grundval av ras, etnicitet, nationellt ursprung, kast, sexuell läggning, genus, könstillhörighet, religiös anknytning, ålder, funktionshinder eller allvarlig sjukdom. Läs mer

Förövare av våldsamma angrepp: Vi tar bort alla konton som innehas av enskilda personer som utövar terroristhandlingar, våldsamma extremisthandlingar eller våldsamma angrepp på många människor, och vi kan även ta bort inlägg som sprider manifest eller annat innehåll som förövarna har framställt. Läs mer

Självmord: Du får inte främja eller uppmuntra till självmord eller självskadebeteende. Läs mer.

Känsliga medier: Du får inte lägga upp medier som är alltför bloddrypande eller dela våldsamt innehåll eller material för vuxna i livevideor eller i profil- eller rubrikbilder. Medier som avbildar sexuellt våld och/eller överfall är heller inte tillåtna. Läs mer

Olagliga eller vissa reglerade varor eller tjänster: Du får inte använda vår tjänst för några olagliga syften eller för att främja olaglig aktivitet. Detta inkluderar att sälja, köpa eller underlätta transaktioner med olagliga varor eller tjänster, samt vissa typer av reglerade varor eller tjänster. Läs mer.

Integritet

 

Privata uppgifter: Du får inte publicera eller lägga upp andra människors privata uppgifter (t.ex. hemtelefonnummer och adress) utan deras uttryckliga tillstånd och medgivande. Vi förbjuder även hot om att exponera privata uppgifter eller att ge andra incitament att göra det. Läs mer.

Icke överenskommen nakenhet: Du får inte lägga upp eller dela intima foton eller videor av någon som har tillverkats eller distribuerats utan dennas medgivande. Läs mer.

Kontointrång: Du får inte använda eller försöka använda inloggningsuppgifter, lösenord, token, nycklar, cookies eller andra data för att logga in på eller på något annat vis komma åt, lägga till, radera eller ändra de privata uppgifterna eller kontofunktionerna som hör till något X-konto annat än ditt eget (eller sådana konton som du har fått direkt tillstånd att göra detta med via X:s teamauktorisation, OAuth-auktorisation eller någon liknande mekanism). 

Autenticitet


Plattformsmanipulering och spam:
Du får inte använda X:s tjänster på ett sätt som är avsett att artificiellt förstärka eller undertrycka information eller ägna dig åt beteende som manipulerar eller stör andras upplevelser på X. Läs mer.

Samhällelig integritet: Du får inte använda X:s tjänster i syfte att manipulera eller störa val eller andra samhälleliga processer. Detta omfattar att lägga upp eller dela material som kan sänka deltagandet i eller vilseleda folk om när, var eller hur de kan delta i en samhällelig process. Läs mer.

Vilseledande och bedrägliga identiteter: Du får inte låtsas vara några enskilda personer, grupper eller organisationer för att vilseleda, förvirra eller lura andra, och heller inte använda en falsk identitet på ett sätt som stör upplevelsen för andra på X. Läs mer.

Syntetiska och manipulerade medier: Du får inte på ett bedrägligt vis dela syntetiska eller manipulerade medier som förmodligen orsakar skada. Dessutom kan vi etikettera inlägg med syntetiska och manipulerade medier för att hjälpa folk att förstå deras autenticitet och ge ytterligare sammanhang. Läs mer.

Upphovsrätt och varumärken: Du får inte göra intrång i andras immateriella äganderätt, däribland upphovsrätt och rätt till varumärken. Läs mer om vår varumärkespolicy och upphovsrättspolicy.

Annonser från externa parter i videor


Du får inte skicka in, lägga upp eller visa något videoinnehåll på eller via våra tjänster som omfattar annonser från någon tredje man, t.ex. pre-roll-videoannonser eller bilder från sponsorer, utan att inhämta vårt skriftliga tillstånd på förhand.


Tillämpning och överklaganden


Läs mer om vårt sätt att tillämpa reglerna, däribland potentiella följder av att bryta mot dessa regler eller försöka komma runt tillämpningen av dem, liksom hur du överklagar.

Dela den här artikeln