Les normes d'ús de X

El propòsit de X és facilitar les converses públiques. La violència, l'assetjament i altres tipus de comportament similars desanimen la gent a expressar-se i, en darrer terme, disminueixen el valor de les converses públiques globals. Les nostres normes pretenen garantir que totes les persones puguin participar a les converses públiques de forma lliure i segura.
 

Seguretat

Discurs violent: no pots amenaçar, incitar, glorificar ni expressar desigs de violència o danys. Obtén més informació.

Entitats violentes i que inciten a l'odi: no pots afiliar-te a les activitats d'entitats violentes i que inciten a l'odi, ni promoure'n les activitats. Obtén més informació.

Explotació sexual infantil: tenim tolerància zero amb l'explotació sexual infantil a X. Obtén més informació.

Abús/assetjament: no pots compartir contingut abusiu, participar en l'assetjament selectiu d'algú ni incitar altres persones a fer-ho. Obtén més informació.

Conducta d'incitació a l'odi: no pots atacar altres persones per motius de raça, ètnia, origen nacional, casta, orientació sexual, gènere, identitat de gènere, filiació religiosa, edat, discapacitat ni malaltia greu. Obtén més informació

Perpetradors d'atacs violents: eliminarem qualsevol compte mantingut per autors individuals d'atemptats terroristes, accions extremistes violentes o atacs violents massius, i també eliminarem les publicacions que difonguin manifestos o altres continguts produïts pels autors. Obtén més informació

Suïcidi: no pots promoure ni fomentar el suïcidi o l'autolesió. Obtén més informació.

Contingut sensible: no pots publicar contingut excessivament sagnant ni compartir contingut violent o per a adults en un vídeo en directe o a les imatges de perfil o de capçalera. Tampoc es permet el contingut que representi violència i agressions sexuals. Més informació

Béns o serveis il·legals o regulats: no pots utilitzar el nostre servei per a cap finalitat il·lícita ni per fomentar activitats il·legals. Això inclou la compra, venda o facilitació de transaccions de béns o serveis il·legals i també de certs tipus de béns o serveis regulats. Més informació.

Privacitat

 

Informació privada: no pots publicar informació privada d'altres persones (com ara números de telèfon o adreces) sense la seva autorització i el seu permís explícits. També prohibim amenaçar amb exposar informació privada o incentivar altres a fer-ho. Més informació.

Nuesa no consentida: no pots publicar fotos o vídeos íntims d'algú que s'han creat o distribuït sense el seu consentiment. Obtén més informació.

Compromís del compte: no pots utilitzar o intentar utilitzar credencials, contrasenyes, testimonis, claus, galetes o altres dades per iniciar sessió o accedir d'alguna manera a la informació privada o les característiques del compte de qualsevol compte de X que no sigui el teu (o aquells per a l'ús dels quals tinguis l'autorització directa de l'equip de X, una autorització OAuth o un permís similar), ni afegir-les, eliminar-les o modificar-les. 

Autenticació


Manipulació de plataformes i correu brossa:
no pots utilitzar els serveis de X amb l'objectiu de difondre de manera artificial o suprimir informació ni per participar en comportaments que manipulin o alterin l'experiència dels usuaris a X. Obtén més informació.

Integritat cívica: no pots utilitzar els serveis de X per manipular o interferir en les eleccions o altres processos cívics. Això inclou publicar o compartir contingut que pugui suprimir la participació o enganyar la gent sobre quan, on o com participar en un procés cívic. Obtén més informació.

Identitats enganyoses i equívoques: no pots suplantar persones, grups o organitzacions per induir a error, confondre o enganyar altres, ni utilitzar una identitat falsa de manera que pertorbi l'experiència d'altres usuaris al X. Obtén més informació.

Continguts artificials o manipulats: no pots compartir de manera enganyosa continguts artificials o manipulats que puguin ser perjudicials. A més, podem etiquetar les publicacions que incloguin continguts artificials o manipulats per ajudar la gent a entendre la seva autenticitat i proporcionar un context addicional. Obtén més informació.

Drets d'autor i marca comercial: no pots infringir els drets de propietat intel·lectual d'altres persones, inclosos els drets d'autor i la marca comercial. Més informació sobre la nostra política de marques comercials i la nostra política de drets d'autor.

Publicitat de tercers en contingut de vídeo


No pots enviar, publicar o mostrar cap contingut de vídeo a als nostres serveis o a través d'ells que inclogui publicitat de tercers, com ara anuncis previs al contingut o gràfics de patrocini, sense el nostre consentiment previ.


Aplicació i apel·lació


Més informació sobre el nostre enfocament de l'aplicació de les normes, incloses les possibles conseqüències per infringir-les o per intentar eludir-ne el compliment, així com la manera d'apel·lar.

Comparteix aquest article