Правила мреже X

Сврха мреже X је да служи за јавни разговор Насиље, узнемиравање и слични видови понашања обесхрабрују људе да се слободно изражавају, што напослетку умањује вредност глобалног јавног разговора. Наша правила су ту да свима омогуће слободно и безбедно учешће у јавном разговору.
 

Безбедност

Говор мржње: нису дозвољене претње, подстицања, величања нити изражавања жеље за повређивањем или насиљем. Сазнај више.

Насилни и увредљиви ентитети: није дозвољено повезивање са насилним и увредљивим ентитетима нити промовисање њихових активности. Сазнај више.

Сексуална експлоатација деце: ни у најмањој мери не толеришемо сексуалну експлоатацију деце на мрежи X. Сазнај више

Злостављање/узнемиравање: није дозвољено дељење увредљивог садржаја, учествовање у циљаном узнемиравању појединаца нити подстицање других на такво понашање. Сазнај више.

Ширење мржње: није дозвољено нападање других људи на основу расе, етничке припадности, националног порекла, касте, сексуалне оријентације, пола, родног идентитета, верске припадности, година, инвалидитета или озбиљне болести. Сазнај више

Починиоци насилних напада: уклонићемо све налоге које одржавају појединачни починиоци терористичких, насилних екстремистичких или насилних масовних напада, а можемо и да уклонимо објаве које шире манифесте или други садржај који су направили починиоци. Сазнај више

Самоубиство: није дозвољено промовисање нити подстицање на самоубиство или самоповређивање. Сазнај више.

Осетљиви медијски садржај: није дозвољено објављивање медијског садржаја који је прекомерно експлицитан, као ни дељење насилног или садржаја за одрасле у оквиру видео-записа уживо, слика профила или заглавља. Медијски садржај који приказује сексуално насиље и/или напад такође није дозвољен. Сазнај више

Одређена роба или услуге који су незаконити или законом регулисани: није дозвољена употреба наше услуге у било коју незакониту сврху, као ни за промовисање незаконитих активности. То обухвата продају, куповину или омогућавање трансакција који се тичу незаконите робе или услуга, као и одређених врста робе или услуга које су законом регулисане. Сазнај више.

Приватност

 

Приватни подаци: није дозвољено објављивање нити постављање туђих приватних података (као што су кућни број телефона и адреса) без изричитог овлашћења и дозволе те особе. Забрањено је и претити објављивањем приватних података и подстицати друге на то. Сазнај више.

Приказивање голотиње без сагласности: није дозвољено објављивање нити дељење интимних фотографија или видео-записа особе која није дала сагласност за снимање или дистрибуирање таквог садржаја. Сазнај више.

Компромитовање налога: нису дозвољени коришћење нити покушај коришћења акредитива, лозинки, токена, кључева, колачића или других података за пријављивање, као ни други видови приступања, додавања, брисања или мењања приватних података или функција било ког X налога осим свог (или оних за које си директно овлашћен/а) за такве радње путем овлашћења које дају Teams мреже X, OAuth овлашћења или сличног механизма). 

Аутентичност


Манипулисање платформом и непожељан садржај:
није дозвољено да користиш услуге мреже X на начин који има за циљ да вештачки појача или сузбије информације нити да учествујеш у понашању које манипулише или омета искуство других на мрежи X. Сазнај више.

Грађански интегритет: није дозвољено коришћење услуга мреже X у сврху манипулисања изборима или другим грађанским процесима или уплитања у њих. Ово обухвата објављивање или дељење садржаја који може да спречи учешће или да обмане људе о томе где, када или како да учествују у грађанском процесу. Сазнај више.

Идентитети који доводе у заблуду и обмањујући идентитети: није дозвољено лажно представљање као личност, група или организација на начин који може да доведе у заблуду, збуни или обмане друге, као ни коришћење лажног идентитета на начин који другима омета доживљај на мрежи X. Сазнај више

Синтетички и манипулисани медији: није дозвољено дељење потенцијално штетних синтетичких или манипулисаних медија на обмањујућ начин. Поред тога, можемо да означимо објаве које садрже синтетичке и манипулисане медије како бисмо помогли корисницима да разумеју њихову аутентичност и да бисмо пружили додатни контекст. Сазнај више.

Ауторско право и жиг: није дозвољено кршење туђих права на интелектуалну својину, укључујући ауторско право и жиг. Сазнај више о нашим смерницама за жиг и смерницама за ауторско право.

Огласи трећих страна у видео-садржају


У нашим услугама или путем њих није дозвољено слање, објављивање нити приказивање видео-садржаја који обухвата огласе трећих страна, као што су видео-огласи који се емитују пре репродукције или графички банери о спонзорству, без нашег претходног одобрења.


Примена и жалбе


Сазнај више о нашем приступу примени, о потенцијалним последицама кршења ових правила или покушаја заобилажења примене, као и о томе како да уложиш жалбу.

Подели овај чланак