X' regler

X' formål er å tjene offentlig samtale. Vold, trakassering og andre lignede typer atferd hindrer folk å uttrykke seg selv, og reduserer dermed verdien av offentlig samtale globalt. Reglene sikrer at folk kan delta i offentlig samtale fritt og trygt.
 

Sikkerhet

Hatytring: Du kan ikke true med, egge til, forherlige eller uttrykke et ønske om vold eller personskade. Les mer.

Voldelige og hatefulle sammenslutninger: Du kan ikke knytte deg til voldelige eller hatefulle sammenslutninger, eller fremme aktivitetene deres. Les mer.

Seksuell utnyttelse av barn: Vi har nulltoleranse for seksuell utnyttelse av barn på X. Finn ut mer.

Trakassering: Du kan ikke dele trakasserende innhold eller delta i målrettet trakassering av noen, eller oppfordre andre til å gjøre det. Les mer.

Hatefull atferd:Du kan ikke utøve vold mot andre på grunnlag av rase, etnisitet, nasjonalitet, kaste, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet, religion, alder, funksjonsnedsettelse eller alvorlig sykdom. Les mer

Utøvere av voldelige angrep: Vi fjerner alle kontoer som tilhører utøvere av terrorisme, voldelig ekstremisme eller masseangrep, og vi kan også fjerne innlegg som sprer manifester eller annet innhold fremstilt av utøverne. Les mer

Selvmord: Du kan ikke fremme eller oppfordre til selvmord eller selvskading. Les mer.

Sensitivt innhold: Du kan ikke laste opp innhold som er overdrevent blodutgytende, eller dele voldelig eller seksuelt innhold i direktesendte videoer eller i profil- eller toppbilder. Medier som skildrer seksuell vold og/eller angrep er også ikke tillatt. Les mer

Ulovlige eller enkelte regulerte varer eller tjenester: Du kan ikke bruke tjenesten vår for ulovlige formål eller for å fremme ulovlige aktiviteter. Dette omfatter salg, kjøp eller fasilitering av transaksjoner av ulovlige varer eller tjenester samt enkelte typer regulerte varer eller tjenester. Les mer.

Personvern

 

Privat informasjon: Du kan ikke publisere eller laste opp andre menneskers private informasjon (som hjemmetelefon og hjemadresse) uten uttrykkelig godkjenning og tillatelse. Vi forbyr også trusler om å avdekke privat informasjon eller oppfordre andre til det. Les mer.

Nakenhet uten samtykke: Du kan ikke laste opp eller dele intime bilder eller videoer av noen når disse er produsert eller distribuert uten vedkommendes samtykke. Les mer.

Kontokompromittering: Du kan ikke bruke eller forsøke å bruke tilgangsinformasjon, passord, digitalpolletter, nøkler, informasjonskapsler eller andre data for å logge deg på eller på annet vis få tilgang til, legge til, slette eller endre privat informasjon eller kontofunksjoner til andre X-kontoer enn din egen (eller kontoer du har fått direkte godkjenning til å gå inn på via X' Teams-godkjenning, OAuth-godkjenning eller lignende mekanismer). 

Autentisitet


Manipulering av plattform og nettsøppel:
Du kan ikke bruke X' tjenester på en måte for å forsterke eller undertrykke informasjon på kunstig vis eller engasjere i atferd som manipulerer eller forstyrrer brukernes opplevelser på X. Finn ut mer.

Borgerlig integritet: Du kan ikke bruke X' tjenester for å manipulere eller forstyrre politiske valg eller andre borgerlige prosesser. Dette omfatter opplasting eller deling av innhold som undertrykker deltakelse eller villeder mennesker om når, hvor eller hvordan man deltar i en borgerlig prosess. Les mer.

Villedende og misvisende identiteter: Du kan ikke utgi deg som individer, grupper eller organisasjoner for å villede, forvirre eller misvise andre, eller bruke en falsk identitet på et vis som forsturrer andre brukeres opplevelse på X. Finn ut mer.

Syntetisk og manipulert innhold: Du kan ikke dele syntetisk eller manipulert innhold på villedende vis, som kan forårsake skade eller urett. I tillegg kan vi merke innlegg som inneholder syntetisk og manipulert innhold for å hjelpe folk å forstå deres autentisitet og for å gi ytterligere kontekst. Les mer.

Opphavsrett og varemerke: Du kan ikke krenke andres immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett og varemerke. Les mer om retningslinjene for varemerke og retningslinjene for opphavsrett.

Tredjeparts annonsering i videoinnhold


Du kan ikke sende inn, laste opp eller vise videoinnhold på eller via våre tjenester som omfatter tredjeparts annonsering, som pre-roll videoannonser eller sponsorgrafikk, uten vår samtykke.


Håndheving og påklage


Les mer om vår tilnærming til håndheving, blant annet mulige konsekvenser for å bryte disse reglene eller forsøk på å omgå håndheving samt hvordan man påklager.

Del denne artikkelen