X:n säännöt

X:n tarkoitus on palvella julkista keskustelua. Väkivalta, häirintä ja muu vastaavanlainen käytös estää ihmisiä ilmaisemasta itseään ja heikentää näin globaalin julkisen keskustelun tasoa. Pyrimme säännöillämme varmistamaan, että kaikki voivat osallistua julkiseen keskusteluun vapaasti ja turvallisesti.
 

Turvallisuus

Väkivaltapuhe: Et saa uhata väkivallalla, yllyttää väkivaltaan, ihannoida väkivaltaa etkä ilmaista toivetta satuttamiseen tai väkivaltaan. Lue lisää.

Väkivaltaiset ryhmittymät ja viharyhmät: Et saa toimia väkivaltaisten ja vihaa lietsovien tahojen kanssa tai edistää niiden toimintaa. Lue lisää.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö: Meillä on nollatoleranssi lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kohtaan X-alustalla. Lue lisää.

Häirintä ja epäasiallinen käytös: Et saa jakaa häirintäsisältöä, osallistua maalittamiseen tai kohdennettuun häirintään tai yllyttää muita siihen. Lue lisää.

Vihakäytös: Et saa hyökätä toisia ihmisiä vastaan syntyperän, etnisen taustan, kansallisuuden, kastin, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, uskonnon, iän, vamman tai vakavan sairauden perusteella. Lue lisää

Väkivaltatekoihin syyllistyneet: Poistamme kaikki tilit, jotka kuuluvat terroristisen, ekstremistisen tai väkivaltaisen joukkohyökkäyksen tekijöille ja voimme poistaa myös julkaisut, joissa levitetään tekijöiden manifesteja tai muuta sisältöä. Lue lisää

Itsemurha: Et saa yllyttää itsemurhaan tai itsetuhoisuuteen. Lue lisää.

Arkaluonteinen media: Et saa julkaista erityisen raakaa tai veristä mediaa tai jakaa väkivaltaista tai aikuissisältöä live-videolla, profiilikuvassa tai otsakekuvissa. Seksuaalista väkivaltaa ja/tai raiskaamista esittävä media on myös kielletty. Lue lisää

Laittomat ja tietyt säätelyn alaiset tuotteet tai palvelut: Et saa käyttää palveluamme lainvastaisiin tarkoituksiin tai laittoman toiminnan edistämiseen. Tämä pitää sisällään laittomien sekä tiettyjen säätelyn alaisten tuotteiden tai palveluiden myynnin ja ostamisen ja niihin kohdistuvan kaupan mahdollistamisen. Lue lisää.

Tietosuoja

 

Yksityiset tiedot: Et saa julkaista toisten ihmisten yksityistä tietoa (kuten kotipuhelinnumero tai osoite) ilman henkilön nimenomaista valtuutusta ja lupaa. Kiellämme myös yksityisen tiedon paljastamisella uhkailun ja muiden yllyttämisen siihen. Lue lisää.

Ilman kuvatun lupaa esitetty alastomuus: Et saa julkaista tai jakaa henkilöstä luvatta otettuja tai luvatta jaeltuja yksityisiä valokuvia tai videoita. Lue lisää.

Tilin vaarantuminen: Et saa käyttää tai yrittää käyttää kirjautumistunnuksia, salasanoja, poletteja, avaimia, evästeitä tai muuta dataa toisen henkilön X-tilin yksityisiin tietoihin tai tilin ominaisuuksiin kirjautumiseen, niiden lisäämiseen, poistoon tai muokkaamiseen (ellei sinua ole suoraan valtuutettu siihen X:n Teams-valtuutuksella, OAuth-valtuutuksella tai vastaavalla mekanismilla). 

Autenttisuus


Alustan manipulointi ja spämmäys:
Et saa käyttää X:n palveluita tavalla, jonka tarkoitus on keinotekoisesti tehostaa tai vaientaa informaatiota tai osallistua toimintaan, jolla manipuloidaan tai häiritään X:n käyttäjien käyttäjäkokemusta. Lue lisää.

Kansalaisvaikuttamisen suoja: X:n palveluita ei saa käyttää vaalien tai muiden kansalaisvaikuttamisen prosessien manipulointiin tai häirintään. Kielto pitää sisällään sellaisen sisällön julkaisemisen tai jakamisen, joka saattaisi tukahduttaa osallistumista tai johtaa ihmisiä harhaan äänestämisen ajankohdasta, äänestyspaikoista ja äänestystavoista. Lue lisää.

Harhaanjohtavat ja petolliset identiteetit: Et saa esiintyä toisena henkilönä, ryhmänä tai organisaationa johtaaksesi harhaan, hämmentääksesi tai pettääksesi muita etkä käyttää valeidentiteettiä tavalla, joka häiritsee muiden käyttäjäkokemusta X:ssä. Lue lisää.

Synteettinen ja manipuloitu media: Synteettisen tai manipuloidun median jakaminen harhaanjohtamistarkoituksessa on kielletty, jos se on omiaan aiheuttamaan haittaa. Lisäksi voimme merkitä synteettistä tai manipuloitua mediaa sisältävät julkaisut, jotta ihmiset hahmottavat niiden todellisuuden ja näkevät ne oikeassa kontekstissa. Lue lisää.

Tekijänoikeus ja tavaramerkki: Toisten immateriaalioikeuksien, kuten tekijänoikeuden ja tavaramerkin, loukkaaminen on kielletty. Lue lisää tavaramerkkikäytännöstä ja tekijänoikeuskäytännöstä.

Kolmannen osapuolen mainokset videosisällössä


Palvelussa ei saa lähettää tai julkaista ilman ennakkolupaamme videosisältöä, joka sisältää kolmannen osapuolen mainontaa, kuten pre-roll-videomainoksia tai sponsorigrafiikkaa.


Valvonta ja täytäntöönpano sekä muutoksenhaku


Lue lisää sääntöjen valvonnan ja täytäntöönpanon periaatteistamme ja siitä, mitä sääntöjen rikkomisesta tai kiertämisyrityksistä voi seurata sekä miten tekemiimme päätöksiin voi hakea muutosta.

Jaa tämä artikkeli