Pravila platforme X

Svrha je platforme X omogućavanje javnog razgovora. Nasilje, uznemiravanje i slične vrste ponašanja ne potiču ljude da izražavaju svoje mišljenje i naposljetku umanjuju vrijednost globalnog javnog razgovora. Svrha je naših pravila osigurati da svi ljudi slobodno i sigurno sudjeluju u javnom razgovoru.
 

Sigurnost

Govor nasilja: ne smijete prijetiti ni poticati, veličati niti izražavati želju za nasiljem ili ozljeđivanjem. Saznajte više.

Subjekti koji šire nasilje i mržnju: ne smijete se povezivati s aktivnostima nasilnih subjekata niti ih promovirati. Saznajte više.

Seksualno iskorištavanje djece: na platformi X nemamo toleranciju za seksualno iskorištavanje djece. Saznajte više.

Zlostavljanje/uznemiravanje: ne smijete dijeliti sadržaje o zlostavljanju, uključivati se u ciljano uznemiravanje drugih osoba niti poticati druge da to čine. Saznajte više.

Ponašanje koje širi mržnju: ne smijete napadati ljude na temelju rase, etničke pripadnosti, nacionalnosti, kaste, spolne orijentacije, roda, rodnog identiteta, vjere, dobi, invalidnosti ili teške bolesti. Saznajte više

Počinitelji nasilnih napada: uklonit ćemo sve račune koji pripadaju počiniteljima terorističkih, nasilnih ekstremističkih i masovnih nasilnih napada, a možemo ukloniti i objave koje šire manifeste i drugi sadržaj koji su stvorili takvi počinitelji. Saznajte više

Samoubojstvo: ne smijete promovirati niti poticati samoubojstvo ni samoozljeđivanje. Saznajte više.

Osjetljivi medijski sadržaji: ne smijete objavljivati medijske sadržaje koji su brutalni ili sadrže nasilan sadržaj ili sadržaj za odrasle unutar videozapisa, na profilu ili na slikama zaglavlja. Nisu dopušteni ni sadržaji koji prikazuju seksualno nasilje i/ili napad. Saznajte više

Nezakonite ili određene regulirane robe i usluge: naš servis ne smijete upotrebljavati ni u kakvu nezakonitu svrhu niti za poticanje nezakonitih aktivnosti. To obuhvaća prodaju, kupnju ili omogućavanje transakcija u nezakonitoj robi i uslugama, kao i neke vrste reguliranih roba i usluga. Saznajte više.

Zaštita privatnosti

 

Osobni podaci: ne smijete javno prikazati niti objaviti osobne podatke drugih osoba (kao što su kućni broj telefona i adresa) bez njihovog eksplicitnog odobrenja i dozvole. Ne dopuštamo ni prijetnju objave osobnih podataka, kao ni poticanje drugih da to učine. Saznajte više.

Golotinja bez pristanka: ne smijete objaviti niti podijeliti intimne fotografije ni videozapise neke osobe koji su snimljeni ili distribuirani bez pristanka te osobe. Saznajte više.

Ugrožavanje računa: ne smijete upotrijebiti niti pokušati upotrijebiti vjerodajnice, lozinke, tokene, ključeve, kolačiće i druge podatke kako biste se prijavili u račun na platformi X koji nije vaš (ili za koji niste dobili izravno dopuštenje od tima platforme X, autorizacije OAuth ili sličnog modula) ili na drugi način pristupili osobnim podacima ili značajkama računa, dodavali ih, brisali ili mijenjali. 

Autentičnost


Manipulacija platformom i spam:
usluge platforme X ne smijete upotrebljavati ni za kakvo umjetno uvećanje ili smanjenje količine informacija niti se smijete upuštati u radnje kojima se manipulira iskustvom korisnika platforme X ili se ono prekida. Saznajte više.

Građanski integritet: usluge platforme X ne smijete upotrebljavati u svrhu manipuliranja izborima i drugim građanskim procesima, kao ni njihova ometanja. To obuhvaća objavljivanje ili dijeljenje sadržaja koji bi mogao smanjiti sudjelovanje ljudi ili im dati pogrešne informacije o tome kada, gdje i kako sudjelovati u nekom građanskom procesu. Saznajte više.

Lažni identiteti: ne smijete se lažno predstavljati kao pojedinac, grupa ili organizacija u svrhu zavaravanja, zbunjivanja i prijevare drugih osoba, niti se služiti lažnim identitetom na način koji ometa iskustvo drugih na platformi X. Saznajte više.

Sintetički i montirani medijski sadržaji: ne smijete dijeliti sintetičke i montirane medijske sadržaje koji bi mogli nekome nanijeti povredu. Osim toga, mi bismo mogli obilježiti objave koje sadrže sintetički i montirani medijski sadržaj kako bi ljudi shvatili njihovu autentičnost i kako bismo ponudili dodatni kontekst. Saznajte više.

Autorska prava i zaštitni znakovi: ne smijete kršiti prava intelektualnog vlasništva drugih osoba, uključujući autorska prava i zaštitne znakove. Saznajte više o pravilima o zaštitnim znakovima i pravilima o autorskim pravima.

Oglasi trećih strana u videozapisima


Na našim uslugama ili putem naših usluga ne smijete poslati, objaviti niti prikazati nikakav videosadržaj koji sadrži oglase treće strane, kao što su promotivni uvodni videozapisi ili oznake sponzora, bez prethodne privole.


Provedba pravila i podnošenje žalbe


Saznajte više o našem pristupu provedbi pravila, uključujući potencijalne posljedice zbog kršenja ovih pravila ili pokušaja izbjegavanja njihove provedbe, te o tome kako uložiti žalbu.

Podijeli ovaj članak