Pravila storitve X

Namen storitve X je omogočanje javne razprave. Nasilje, nadlegovanje in drugo podobno vedenje ljudi odvrača od izražanja svojih misli in v končni fazi zmanjša pomen globalne javne razprave. Namen naših pravil je zagotoviti, da lahko vsi ljudje svobodno in varno sodelujejo v javni razpravi.
 

Varnost

Nasilni govor: Prepovedane so grožnje z nasiljem ali poškodovanjem, spodbujanje in poveličevanje nasilja ali poškodovanja ter izražanje želje po nasilju ali poškodovanju. Preberite več o tem.

Nasilni in sovražni subjekti: Prepovedano je povezovanje z nasilnimi in sovražnimi subjekti ter promoviranje njihovih dejavnosti. Preberite več o tem.

Spolno izkoriščanje otrok: V storitvi X imamo ničelno toleranco do spolnega izkoriščanja otrok. Preberite več o tem.

Zloraba/nadlegovanje: Prepovedano je deljenje žaljive vsebine, sodelovanje pri usmerjenem nadlegovanju neke osebe ali spodbujanje drugih k temu. Preberite več o tem.

Sovražno vedenje: Prepovedano je napadanje drugih na podlagi rase, etnične pripadnosti, narodnosti, kaste, spolne usmerjenosti, spola, spolne identitete, verske pripadnosti, starosti, invalidnosti ali hude bolezni. Preberite več o tem

Storilci nasilnih napadov: Odstranili bomo vse račune, ki jih imajo posamezni storilci terorističnih, nasilnih ekstremističnih ali množičnih nasilnih napadov, pri čemer lahko odstranimo tudi objave, ki razširjajo manifeste ali drugo vsebino, ki so jo ustvarili storilci. Preberite več o tem

Samomor: Prepovedana je promocija ali spodbujanje samomora ali samopoškodovanja. Preberite več o tem.

Občutljiva predstavnostna vsebina: Prepovedano je objavljanje predstavnostne vsebine, ki nazorno prikazuje prelivanje krvi, ali deljenje nasilne vsebine ali vsebine za odrasle v videoposnetkih v živo ali v slikah profilov oziroma naslovnih slikah. Prav tako ni dovoljena predstavnostna vsebina, ki prikazuje spolno nasilje in/ali napade. Preberite več o tem

Nezakonito ali nekatero zakonsko nadzorovano blago ali storitve: Našo storitev je prepovedano uporabljati za vse nezakonite namene ali za omogočanje nezakonitih dejavnosti. To vključuje prodajo, kupovanje ali omogočanje transakcij, ki zadevajo nezakonito blago ali storitve in nekatere vrste zakonsko nadzorovanega blaga ali storitev. Preberite več o tem.

Zasebnost

 

Zasebni podatki: Prepovedano je objavljanje zasebnih podatkov drugih oseb (npr. njihove domače telefonske številke in naslova) brez njihovega izrecnega pooblastila in dovoljenja. Prav tako so prepovedane grožnje z razkritjem zasebnih podatkov ali spodbujanje drugih k temu. Preberite več o tem.

Golota brez soglasja: Prepovedano je objavljanje ali deljenje fotografij ali videoposnetkov osebe, ki so bili ustvarjeni ali razširjeni brez soglasja te osebe. Preberite več o tem.

Ogrožanje računov: Prepovedana je uporaba ali poskusi uporabe poverilnic, gesel, žetonov, ključev, piškotkov ali drugih podatkov za prijavo v kateri koli račun storitve X, ki ni vaš (ali za katerega niste bili neposredno pooblaščeni prek pooblastila v rešitvi za ekipe storitve X, protokola OAuth ali podobnega mehanizma), oziroma za dostopanje do zasebnih podatkov ali funkcij računa v takih računih ali njihovo dodajanje, brisanje ali spreminjanje. 

Pristnost


Manipulacija platforme in neželena vsebina:
Storitve družbe X je prepovedano uporabljati na način, katerega cilj je umetno krepiti ali zadržati informacije, in za dejavnosti, s katerimi se manipulira ali moti izkušnja uporabnikov v storitvi X. Preberite več o tem.

Integriteta državljanskih postopkov: Storitve družbe X je prepovedano uporabljati za manipuliranje v okviru volitev ali drugih državljanskih postopkov oziroma za vmešavanje vanje. To vključuje objavljanje ali deljenje vsebine, ki lahko omeji udeležbo ali zavaja uporabnike glede tega, kje, kdaj ali kako sodelovati v državljanskem postopku. Preberite več o tem.

Zavajajoče in lažne identitete: Prepovedano se je lažno predstavljati kot posameznik, skupina ali organizacija z namenom zavajanja ali prevare drugih oziroma ustvarjanja zmede, pa tudi uporabljati lažno identiteto na način, ki moti izkušnjo drugih v storitvi X. Preberite več o tem.

Sintetična ali manipulirana predstavnostna vsebina: Prepovedano je zavajajoče deljenje sintetične ali manipulirane predstavnostne vsebine, za katero je verjetno, da bo povzročila škodo. Poleg tega lahko objave s sintetično in manipulirano predstavnostno vsebino označimo, da bi uporabniki bolje razumeli njihovo pristnost in imeli na voljo dodaten kontekst. Preberite več o tem.

Avtorske pravice in blagovne znamke: Prepovedano je kršenje pravic intelektualne lastnine drugih, kar vključuje avtorske pravice in pravice iz blagovne znamke. Preberite več o našem pravilniku o blagovnih znamkah in pravilniku o avtorskih pravicah.

Oglaševanje tretjih oseb v videovsebini


V naših storitvah oziroma prek njih je brez naše predhodne privolitve prepovedano predložiti, objavljati ali prikazovati videovsebino, ki vključuje oglaševanje tretjih oseb, kot so videooglasi pred predvajanjem ali sponzorska grafična vsebina.


Uveljavljanje pravil in pritožbe


Preberite več o našem pristopu k uveljavljanju pravil, vključno s potencialnimi posledicami kršitev teh pravil ali poskusov zaobidenja postopkov uveljavljanja pravil, in o postopku vložitve pritožbe.

Delite ta članek