X taisyklės

X tikslas - teikti tarpusavio pokalbių paslaugas. Smurtas, grasinimai ir kitoks panašus elgesys atgraso žmones nuo savo minčių ir nuomonės išreiškimo ir mažina visuotinių viešųjų pokalbių vertę ir kokybę. Mūsų taisyklės skirtos užtikrinti, kad visi žmonės galėtų saugiai ir laisvai bendrauti viešojoje erdvėje.
 

Saugumas

Grasinantys tekstai: bendraudami negalite grasinti, skatinti, aukštinti ar kitaip reikšti pritarimą smurtui ar žalojimui. Sužinokite daugiau.

Smurtą ir neapykantą palaikančios įmonės ir renginiai: negalima reklamuoti ar viešai skelbti pritarimo smurtą ir neapykantą skatinančioms įmonėms ar renginiams. Sužinokite daugiau.

Seksualinis vaikų išnaudojimas: mes X laikomės nulinės vaikų seksualinio išnaudojimo toleravimo politikos. Sužinokite daugiau.

Piktnaudžiavimas / grasinimai: draudžiama dalintis grasinančio pobūdžio turiniu, įsitraukti į konkretaus žmogaus ar grupės persekiojimą ar skatinti tai daryti kitus. Sužinokite daugiau.

Neapykantos išreiškimas: draudžiama pulti kitus žmones dėl jų rasės, etninės ar nacionalinės kilmės, kastos, seksualinės orientacijos, lyties, lyties tapatybės, religijos, amžiaus, neįgalumo ar rimtos ligos. Sužinokite daugiau

Smurto išpuolių skatintojai: mes pašalinsime visas paskyras, kurios priklauso asmenims, kurie skatina ir palaiko teroristų, kraštutinių ekstremistų organizacijas, pritaria masiniams smurtiniams išpuoliams, taip pat pašalinsime pranešimus, kuriuose būtų manifestai ar kitas tokių skatintojų platinamas turinys. Sužinokite daugiau

Savižudybės: draudžiama skatinti ar raginti žmones žaloti save ar nusižudyti. Sužinokite daugiau.

Jautraus turinio informacija: nei profilyje, nei antraštėse, nei tiesioginėse vaizdo transliacijose negalima skelbti teksto ir vaizdo įrašų bei vaizdų, kurie būtų labai kruvini, pilni smurto ar tik suaugusiems skirto turinio. Taip pat draudžiama skelbti seksualinės prievartos ir / arba užpuolimų pobūdžio turinį. Sužinokite daugiau

Nelegalios arba atskiros reguliuojamos prekės ar paslaugos: negalima naudoti jokių mūsų paslaugų jokiems neteisėtiems tikslams ar skatinant / vykdant nelegalią veiklą. Tai apima nelegalių prekių ar paslaugų, kai kurių tipų reguliuojamų prekių ar paslaugų pardavimą, pirkimą bei tarpininkavimą tokioms operacijoms. Sužinokite daugiau.

Privatumas

 

Privati informacija: draudžiama skelbti kitų žmonių informaciją ir ja dalintis be jų atskiro leidimo ir įgaliojimo (pvz., namų telefono numerį ir adresą). Mes taip pat draudžiame grasinti atskleisti tokią privačią informaciją arba skatinti tai daryti kitus. Sužinokite daugiau.

Nuogybė neturint abipusio sutikimo: draudžiama skelbti ar dalintis intymiomis nuotraukomis ar vaizdo įrašais, kuriuose būtų asmuo, kuris nedavė atskiro sutikimo dalintis tokia medžiaga. Sužinokite daugiau.

Paskyrų saugumo pažeidimai: draudžiama naudoti ar bandyti naudoti kredencialus, slaptažodžius, žymes, raktus, slapukus ar kitokius duomenis, per kuriuos būtų prisijungiama ar kitaip patenkama į ribotos prieigos zonas, pridėti, trinti ar modifikuoti privačią informaciją ar paskyras ar jų dalis bet kokioje X paskyroje, išskyrus jūsų pačių (arba tokių asmenų, kurie jums atskirai ir tiesiogiai davė leidimą tai daryti turint X komandos leidimą, OAuth leidimą ar per kitą panašų mechanizmą). 

Autentiškumas


Manipuliavimas platforma ir brukalai:
draudžiama X paslaugas naudoti taip, kad tai dirbtinai išpūstų arba prislopintų informacijos sklaidą arba skatintų elgesį, kuris manipuliuotų žmonių patirtimi X arba ją trikdytų. Sužinokite daugiau.

Civilinių procesų nuoseklumas: X paslaugas draudžiama naudoti siekiant manipuliuoti ar įtakoti rinkimus ar kitus civilinius procesus. Tai apima turinio, kuris gali atgrasyti žmones nuo dalyvavimo rinkimuose arba juos sutrikdyti dėl to, kada, kur ar kaip reikia dalyvauti civiliniuose procesuose, skelbimą ar bendrinimą. Sužinokite daugiau.

Klaidinanti ir suklastota tapatybė: draudžiama apsimesti kitu žmogumi, grupe ar organizacija, siekiant suklaidinti, supainioti ar apgauti kitus, ar naudoti suklastotą tapatybę taip, kad tai sutrikdytų kitų žmonių naudojimosi X patirtį. Sužinokite daugiau.

Sintetinės ir manipuliavimo medžiagos: draudžiama apgaulės būdu bendrinti sintetines ar manipuliavimo medžiagas, kurios gali sukelti pavojų ir pakenkti. Be to, mes galime pažymėti pranešimus su sintetine ar manipuliavimo medžiaga, kad taip padėtumėme žmonėms įvertinti jų autentiškumą ar suteikti papildomą kontekstą. Sužinokite daugiau.

Autorių teisės ir prekių ženklai: draudžiama pažeisti kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises, įskaitant autorių teises ir prekių ženklų nuosavybę. Sužinokite daugiau apie mūsų prekių ženklų politiką ir autorių teisių politiką.

Trečiųjų šalių reklama vaizdo medžiagoje


Draudžiama pateikti, skelbti ar demonstruoti bet kokį vaizdo turinį mūsų tarnyboje ar per ją, jei tokiame turinyje yra trečiųjų šalių reklamos, pvz., įterptinių reklaminių vaizdo įrašų ar rėmėjų logotipų, prieš tai negavus mūsų sutikimo.


Privalomas taikymas ir apeliacijos


Sužinokite daugiau apie mūsų požiūrį į politikos taikymą, įskaitant potencialias šių taisyklių pažeidimo pasekmes ar bandymus jas apeiti bei išvengti, bei mūsų apeliacijos procesus.

Bendrinti šį straipsnį