X noteikumi

X mērķis ir nodrošināt publiskas sarunas. Vardarbība, aizskaršana un citi līdzīgi uzvedību veidi attur cilvēkus no uzskatu paušanas un mazina pasaules mēroga publisko sarunu vērtību. Mūsu noteikumi nodrošina, ka visi cilvēki var brīvi un droši piedalīties publiskā sarunā.
 

Drošība

Vardarbīga runa: jūs nedrīkstat draudēt, kūdīt, slavināt vai paust vēlmi lietot vardarbību vai nodarīt kaitējumu. Lasīt vairāk.

Vardarbīgas un naidīgas organizācijas: jūs nevarat sadarboties ar vardarbīgām un naidīgām organizācijām vai veicināt to darbību. Lasīt vairāk.

Seksuāla vardarbība pret bērniem: mēs nekādā gadījumā nepieļaujam seksuālu vardarbību pret bērniem X vietnē. Lasīt vairāk.

Vardarbīga izturēšanās/aizskaršana: jūs nedrīkstat kopīgot vardarbīgu saturu, apzināti aizskart kādu personu vai mudināt citus to darīt. Lasīt vairāk.

Naidīga uzvedība: jūs nedrīkstat aizvainot nevienu personu rases, etniskās piederības, nacionālās izcelsmes, tautības, seksuālās orientācijas, dzimuma, dzimumidentitātes, reliģiskās piederības, vecuma, invaliditātes vai smagu slimību dēļ. Lasīt vairāk

Vardarbīgu uzbrukumu veicēji: mēs dzēsīsim visus kontus, ko uztur individuāli teroristi, vardarbīgi ekstrēmisti vai masveida uzbrukumu veicēji, un varam dzēst arī publikācijas, kur izplatīti manifestu materiāli vai cits vardarbīgu personu veidots saturs. Uzzināt vairāk

Pašnāvības: jūs nedrīkstat veicināt vai mudināt uz pašnāvību vai kaitējumu sev. Uzzināt vairāk.

Sensitīva multivide: jūs nedrīkstat publicēt pārmērīgi šausmīgu multividi vai dalīties ar vardarbīgu vai pieaugušiem paredzētu saturu tiešsaistes videoklipos vai profila vai galvenajos attēlos. Nav atļauta arī multivide, kurā attēlota seksuāla vardarbība un/vai izvarošana. Lasīt vairāk

Nelegālas vai īpaši reglamentētas preces vai pakalpojumi: jūs nedrīkstat izmantot mūsu pakalpojumu nekādiem nelikumīgiem mērķiem vai nelikumīgu darbību veicināšanai. Tas attiecas uz nelikumīgu preču vai pakalpojumu, kā arī īpaši reglamentētu preču un pakalpojumu pārdošanu, pirkšanu vai darījumu veicināšanu. Lasīt vairāk.

Konfidencialitāte

 

Privātā informācija: jūs nedrīkstat publicēt vai ievietot citas personas privāto informāciju (piemēram, mājas tālruņa numuru un adresi) bez šīs personas nepārprotama pilnvarojuma vai atļaujas. Mēs arī aizliedzam draudēt izpaust privātu informāciju vai mudināt citus to darīt. Lasīt vairāk.

Neatļauts kailums: jūs nedrīkstat publicēt vai kopīgot citas personas intīmas bildes vai videoklipus bez šīs personas piekrišanas. Lasīt vairāk.

Konta kompromitēšana: jūs nedrīkstat izmantot autorizācijas datus, paroles, pilnvaras, atslēgas, sīkfailus vai citus datus, lai pieteiktos vai citādi piekļūtu, pievienotu, dzēstu vai mainītu privāto informāciju vai konta funkcijas jebkurā X kontā, kas nav jūsu (vai kurā jūs neesat tieši autorizēts veikt šīs darbības, izmantojot X komandas autorizāciju, OAuth autorizāciju vai līdzīgus mehānismus). 

Autentiskums


Platformas manipulācijas un surogātpasts:
jūs nedrīkstat izmantot X pakalpojumus, lai mākslīgi paplašinātu vai ierobežotu informāciju vai veiktu darbības, kas ietekmē vai traucē cilvēkiem izmantot X. Lasīt vairāk.

Pilsoniskā integritāte: Jūs nedrīkstat izmantot X pakalpojumus, lai ietekmētu vai iejauktos vēlēšanās vai citos civilprocesos. Tas ietver tāda satura publicēšanu vai kopīgošanu, kas var kavēt līdzdalību vai maldināt cilvēkus par to, kad, kur vai kā piedalīties civilprocesā. Lasīt vairāk.

Maldinošas un viltus identitātes: jūs nedrīkstat uzdoties par personu, grupu vai organizāciju, lai maldinātu, mulsinātu vai apkrāptu citus, kā arī nedrīkstat izmantot viltus identitāti tādā veidā, kas traucē citiem izmantot X. Lasīt vairāk.

Mākslīgā un manipulētā multivide: jūs nedrīkstat apzināti kopīgot mākslīgo vai manipulēto multividi, kas var radīt kaitējumus. Tāpat mēs varam iezīmēt tās ziņas, kurās ir iekļauta mākslīgā un manipulētā multivide, lai palīdzētu cilvēkiem saprast to autentiskumu un sniegt papildu kontekstu. Lasīt vairāk.

Autortiesības un preču zīme: jūs nedrīkstat pārkāpt citu intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības un preču zīmes tiesības. Lasīt vairāk par preču zīmes politiku un autortiesību politiku.

Trešo personu reklāmas video saturā


Bez mūsu iepriekšējas piekrišanas jūs nedrīkstat iesniegt, publicēt vai rādīt mūsu pakalpojumos vai izmantojot tos jebkādu video saturu, kas ietver trešo personu reklāmas, piemēram, videoreklāmas vai sponsorētas grafikas.


Izpilde un apstrīdēšana


Lasiet vairāk par mūsu pieeju noteikumu izpildei, tostarp par iespējamām sekām, ja tiek pārkāpti šie noteikumi vai mēģināts izvairīties no noteikumu izpildes, kā arī par to, kā tos apstrīdēt.

Kopīgot šo rakstu