Pravidla společnosti X

Účelem platformy X je sloužit k veřejné konverzaci. Násilí, obtěžování a další podobné typy chování odrazují lidi od sebevyjádření a v konečném důsledku snižují hodnotu globální veřejné konverzace. Naše pravidla mají zajistit, aby se všichni lidé mohli volně a bezpečně účastnit veřejné konverzace.
 

Bezpečnost

Násilné projevy: Nesmíte vyhrožovat ani podněcovat, oslavovat či vyjadřovat touhu po násilí nebo újmě jiné osoby. Další informace.

Násilné a nenávistné subjekty: Nesmíte se přidružit k aktivitám násilných a nenávistných subjektů a propagovat je. Další informace.

Sexuální zneužívání dětí: Na platformě X máme nulovou toleranci k sexuálnímu zneužívání dětí. Další informace.

Urážení/obtěžování: Nesmíte sdílet urážlivý obsah, zapojovat se do cíleného obtěžování nějaké osoby nebo k tomu jiné lidi podněcovat. Další informace.

Nenávistné chování: Nesmíte napadat jiné lidi na základě rasy, etnického původu, národnostního původu, kasty, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity, náboženské příslušnosti, věku, postižení nebo závažné nemoci. Další informace

Pachatelé násilných útoků: Odebereme všechny účty vedené jednotlivými pachateli teroristických, násilně extremistických nebo hromadných násilných útoků a můžeme také odebrat posty šířící manifesty nebo jiný obsah vytvořený těmito pachateli. Další informace

Sebevražedné jednání: Nesmíte propagovat sebevražedné jednání nebo sebepoškozování. Další informace.

Choulostivá média: Nesmíte zveřejňovat média, která jsou nadměrně krvavá, ani sdílet násilný obsah nebo obsah pro dospělé v rámci živého videa či na profilových obrázcích nebo záhlaví. Nejsou povolena ani média zobrazující sexuální násilí a/nebo napadení. Další informace

Nelegální nebo určité regulované zboží nebo služby: Naši službu nesmíte používat k žádným nezákonným účelům nebo k podpoře nezákonných činností. To zahrnuje prodej, nákup nebo zprostředkování transakcí s nelegálním zbožím nebo službami, stejně jako určité typy regulovaného zboží nebo služeb. Další informace.

Ochrana soukromí

 

Soukromé informace: Nesmíte zveřejňovat ani postovat soukromé informace jiných lidí (jako je domácí telefonní číslo a adresa) bez jejich výslovného pověření a svolení. Je také zakázáno vyhrožovat prozrazením soukromých informací nebo pobízet ostatní k takové činnosti. Další informace.

Zveřejňování nahoty bez souhlasu: Nesmíte zveřejňovat ani sdílet intimní fotografie nebo videa, které byly vyrobeny nebo distribuovány bez souhlasu zachycených osob. Další informace.

Kompromitace účtu: Nesmíte používat nebo se pokoušet používat přihlašovací údaje, hesla, tokeny, klíče, soubory cookie či jiná data k přihlášení nebo jinému přístupu, přidávání, odstraňování nebo úpravě soukromých informací nebo funkcí účtu jakéhokoli jiného účtu na platformě X než svého vlastního (nebo těch, které byly k tomu přímo autorizovány prostřednictvím týmů platformy X, autorizace OAuth nebo podobného mechanismu). 

Autenticita


Manipulace s platformou a spam:
Nesmíte používat služby platformy X způsobem určeným k umělému zesílení nebo potlačení informací nebo se zapojit do chování, které manipuluje nebo narušuje zkušenosti lidí na platformě X. Další informace.

Občanská bezúhonnost: Služby společnosti X nesmíte používat za účelem manipulace nebo zasahování do voleb nebo jiných občanských procesů. To zahrnuje zveřejňování nebo sdílení obsahu, který může potlačovat účast nebo uvádět lidi v omyl ohledně toho, kdy, kde nebo jak se zúčastnit občanského procesu. Další informace.

Zavádějící a klamavé identity: Nesmíte se vydávat za jednotlivce, skupiny nebo organizace s cílem uvést v omyl, zmást nebo podvést ostatní, ani používat falešnou identitu způsobem, který narušuje zkušenosti ostatních uživatelů platformy X. Další informace.

Syntetická a zmanipulovaná média: Nesmíte klamavě sdílet syntetická nebo zmanipulovaná média, která mohou způsobit škodu. Kromě toho můžeme označit posty obsahující syntetická a zmanipulovaná média, abychom lidem pomohli porozumět jejich autenticitě a poskytli další kontext. Další informace.

Autorská práva a ochranná známka: Nesmíte porušovat práva duševního vlastnictví ostatních, včetně autorských práv a ochranných známek. Zjistěte další informace o zásadách pro ochranné známkyzásadách pro autorská práva.

Reklama třetích stran v obsahu videí


Bez našeho předchozího souhlasu nesmíte odesílat, zveřejňovat ani zobrazovat žádný obsah videí o našich službách nebo jejich prostřednictvím, který zahrnuje reklamu třetích stran, jako jsou videoreklamy před přehráním videa nebo grafika sponzora.


Vymáhání pravidel a možnost se odvolat


Zjistěte další informace o našem přístupu k vymáhání pravidel, včetně možných důsledků jejich porušení nebo pokusu o to je obejít, a také o tom, jak se můžete odvolat.

Sdílejte tento článek