Beledigend gedrag rapporteren

X streeft ernaar een omgeving te bieden waarin mensen zich vrijelijk kunnen uitdrukken. In geval van beledigend gedrag willen we het mensen gemakkelijk maken om dit te rapporteren. Er kunnen meerdere posts in dezelfde melding worden opgenomen, zodat wij over een betere context beschikken bij het onderzoeken van de problemen en sneller tot een oplossing kunnen komen.

We hebben onlangs onze meldingservaring bijgewerkt met een \'symptomen eerst\'-benadering, waarmee we mensen een gastvrije ruimte bieden waarin ze kunnen beschrijven wat er aan de hand is en voorbeelden van posts kunnen geven, om zoveel mogelijk context en informatie te bieden tijdens het hele proces. Dit zal volgens ons een veiligere ervaring opleveren en vertrouwen wekken bij de melders. Rapporteren eenvoudiger maken is nog maar een van de stappen die we ondernemen om onze gebruikers te beschermen en X veiliger te maken. Je vindt hier meer informatie over onze nieuwe aanpak. 

Ontdek de stappen die je moet nemen om een Tweet wegens beledigend gedrag te rapporteren.

Opmerking: specifieke informatie over ons beleid met betrekking tot beledigend gedrag is te vinden in de X-regels en de Algemene voorwaarden.

Hoe rapporteer ik dat een Tweet of account beledigend is?

Iedereen kan beledigend gedrag rechtstreeks vanuit een post, profiel of privébericht rapporteren.

 

Een post rapporteren:

 1. Ga op X.com of in de X-app voor iOS of Android naar de post die je wil rapporteren.
 2. Selecteer het pictogram meer .
 3. Selecteer Rapporteren.
 4. Selecteer voor wie je de melding doet: mijzelf, iemand anders of een specifieke groep mensen, of voor iedereen op X
 5. Vervolgens vragen we je meer informatie te verschaffen over het probleem dat je rapporteert. Mogelijk vragen we je ook extra posts te selecteren van het account dat je rapporteert, zodat we over een betere context beschikken om je melding te beoordelen. 
 6. We controleren vervolgens of we over de juiste informatie beschikken door te bevestigen wat je rapporteert en welke extra context je hebt gedeeld, en welke regel de post mogelijk heeft geschonden.
 7. We nemen de tekst van de door jou gerapporteerde posts op in onze vervolgmeldingen en -e-mails. Als je deze informatie niet meer wil ontvangen, schakel je het selectievakje naast Deze posts weergeven in updates over dit rapport uit. 
 8. Nadat je de melding hebt verzonden, ontvang je van ons aanbevelingen voor extra acties die je kan ondernemen om je ervaring op X te verbeteren. 

 

Een account rapporteren:

 1. Ga naar het profiel van het account en selecteer het pictogram meer .
 2. Selecteer Rapporteren.
 3. Selecteer voor wie je de melding doet: mijzelf, iemand anders of een specifieke groep mensen, of voor iedereen op X.  
 4. Vervolgens vragen we je extra informatie te verschaffen over het probleem dat je rapporteert. Mogelijk vragen we je ook extra posts te selecteren van dat account, zodat we over een betere context beschikken voor het beoordelen van je melding.
 5. We controleren vervolgens of we over de juiste informatie beschikken door te bevestigen wat je rapporteert en welke extra context je hebt gedeeld, en welke regel de post mogelijk heeft geschonden. 
 6. We nemen de tekst van de door jou gerapporteerde posts op in onze vervolgmeldingen en -e-mails. Als je deze informatie niet meer wil ontvangen, schakel je het selectievakje naast Deze posts weergeven in updates over dit rapport uit.
 7. Nadat je de melding hebt verzonden, ontvang je van ons aanbevelingen voor extra acties die je kan ondernemen om je ervaring op X te verbeteren.
 
Een afzonderlijk bericht of gesprek rapporteren
Stap 1

Tik op het gesprek met privéberichten en ga naar het bericht dat je wil rapporteren.

Stap 2

Tik op het bericht en hou het vast. Selecteer Bericht rapporteren in het pop-upmenu. (Als je het volledige gesprek wil rapporteren, tik je op het pictogram info  en selecteer je vervolgens @gebruikersnaam rapporteren.)

Stap 3

Als je De Tweet is beledigend of schadelijk selecteert, vragen we je om extra informatie over het probleem dat je rapporteert. Mogelijk vragen we je ook extra berichten te selecteren van het account dat je rapporteert, zodat we over een betere context beschikken voor het beoordelen van je melding.

Stap 4

Nadat je de melding hebt verzonden, ontvang je van ons aanbevelingen voor extra acties die je kan ondernemen om je ervaring op Twitter te verbeteren.
Opmerking: daarnaast heb je de optie om een gesprek in een groepsbericht te rapporteren.

Je kan ook gebruikmaken van ons formulier om beledigend Tweet-gedrag te rapporteren.

Stap 1

Tik op het gesprek met privéberichten en ga naar het bericht dat je wil rapporteren.

Stap 2

Tik op het bericht en hou het vast. Selecteer Bericht rapporteren in het pop-upmenu. (Als je het volledige gesprek wil rapporteren, tik je op het pictogram voor het menu buiten het scherm  en selecteer je vervolgens Gesprek rapporteren.)

Stap 3

Als je De Tweet is beledigend of schadelijk selecteert, vragen we je om extra informatie over het probleem dat je rapporteert. Mogelijk vragen we je ook extra berichten te selecteren van het account dat je rapporteert zodat we over een betere context beschikken voor het beoordelen van je melding.

Stap 4

Nadat je de melding hebt verzonden, ontvang je van ons aanbevelingen voor extra acties die je kan ondernemen om je ervaring op Twitter te verbeteren.
Opmerking: daarnaast heb je de optie om een gesprek in een groepsbericht te rapporteren. 

Je kan ook gebruikmaken van ons formulier om beledigend Tweet-gedrag te rapporteren.

Stap 1

Tik op het gesprek met privéberichten en ga naar het bericht dat je wil rapporteren. (Als je het volledige gesprek wil rapporteren, klik je op het pictogram meer .)

Stap 2

Selecteer het pictogram informatie  en selecteer vervolgens @gebruikersnaam rapporteren.

Stap 3

Als je De Tweet is beledigend of schadelijk selecteert, vragen we je om extra informatie over het probleem dat je rapporteert. Mogelijk vragen we je ook extra berichten te selecteren van het account dat je rapporteert, zodat we over een betere context beschikken voor het beoordelen van je melding.

Stap 4

Nadat je de melding hebt verzonden, ontvang je van ons aanbevelingen voor extra acties die je kan ondernemen om je ervaring op Twitter te verbeteren.


Opmerking: daarnaast heb je de optie om een gesprek in een groepsbericht te rapporteren.

Je kan ook gebruikmaken van ons formulier om beledigend Tweet-gedrag te rapporteren.


Wat moet ik doen als ik met geweld word bedreigd?
 

posts, profielen of privéberichten kan je rechtstreeks aan ons rapporteren (zie hierboven). X kan actie ondernemen tegen de post of het privébericht met het dreigement en/of tegen het verantwoordelijke gebruikersaccount.

Als iemand echter een post of bericht met een ernstige bedreiging heeft verstuurd die jij als geloofwaardig beschouwt, of als je vreest voor je eigen fysieke veiligheid of voor die van iemand anders, kan je ook contact opnemen met je lokale wetshandhavende instantie. Zij kunnen de ernst van de bedreiging nauwkeurig beoordelen, onderzoek doen naar de bron van de bedreiging en reageren op punten van zorg over fysieke veiligheid. Als een wetshandhavende instantie rechtstreeks contact opneemt, kunnen we onze samenwerking verlenen en de benodigde informatie verstrekken voor het onderzoeken van de bedreiging. Alleen voor gerapporteerde posts: je kan een eigen exemplaar krijgen van je melding van een gewelddadige bedreiging voor aangifte bij de wetshandhavende instantie door te klikken op Rapport e-mailen in het scherm \'We hebben je rapport ontvangen\'.

 

Wat gebeurt er nadat ik een melding heb verzonden?

Nadat je een melding hebt verzonden, zie je een bevestigingsbericht van ons waarin staat dat we je melding hebben ontvangen (het kan tot 24 uur duren voordat je dit bericht ziet). We bekijken de gerapporteerde accounts, posts en/of privéberichten. Als we vaststellen dat het account, de posts en/of de privéberichten onze beleidsregels schenden, ondernemen we stappen (variërend van een waarschuwing tot permanente opschorting van het account). Je ontvangt van ons een vervolgmelding als we meer informatie van je nodig hebben of wanneer we actie ondernemen tegen gerapporteerde accounts, posts en/of privéberichten.

Verder wordt de oorspronkelijke content van een gerapporteerde post vervangen door een kennisgeving met het bericht dat jij die post hebt gerapporteerd. Je kan doorklikken en de post bekijken als je wil. 

Opmerking: daarnaast ontvang je een melding in het product als er actie wordt ondernomen tegen een account dat je onlangs hebt gerapporteerd. Deze actie hoeft niet noodzakelijkerwijs met je melding te maken te hebben.

Waarom kan X niet voorkomen dat een account nieuwe accounts aanmaakt?
 

Het blokkeren van IP-adressen is doorgaans niet effectief om ongewenst gedrag te stoppen en zou toegang tot onze service door legitieme accounts kunnen belemmeren.

IP-adressen worden doorgaans gedeeld door vele accounts op diverse locaties. Hierdoor zou het blokkeren van één IP-adres ertoe kunnen leiden dat een groot aantal accounts die niets met de kwestie te maken hebben, niet meer kan inloggen bij X. Bovendien is het eenvoudig het IP-adres te wijzigen en kunnen blokkades eenvoudig worden omzeild door in te loggen vanaf een andere locatie, via een service van een derde partij of via een gratis website of applicatie.

Kan X mij de gegevens van een ander account verstrekken?

In ons Privacybeleid is bepaald dat X geen gegevens van accounts verstrekt, tenzij X hiertoe wettelijk verplicht is. Als je de politie of een advocaat hebt ingeschakeld, kunnen zij je helpen met de benodigde juridische procedure om deze gegevens te verkrijgen. Als een wetshandhavende instantie rechtstreeks contact opneemt met X, kunnen we onze samenwerking en assistentie verlenen ten behoeve van het onderzoek. Je kan functionarissen van wetshandhavende instanties verwijzen naar onze Richtlijnen voor wetshandhavende instanties.

Dit artikel delen