Şiddet İçeren Saldırıların Failleri

Genel bakış

Şubat 2022

Terörist, şiddet içeren aşırılık yanlısı veya toplu şiddet saldırılarının bireysel failleri tarafından yönetilen hesapların yanı sıra failleri yücelten ya da amacı ilgili içeriğin barındırıldığı manifestoları ve/veya üçüncü taraf bağlantılarını paylaşmak olan tüm hesapları kaldıracağız. Failler tarafından üretilen manifestoları veya diğer içerikleri yayan postleri de kaldırabiliriz.

X'ın, kullanıcıların sağlıksız içeriklerin yükü altında hissetmeden güvenilir bilgileri bulabilecekleri, kendilerini özgür ve güvenli bir şekilde ifade edebilecekleri bir yer olmasını istiyoruz. Terörist, şiddetli aşırılık yanlısı ve kitlesel şiddet içeren saldırıların ardından, birçok kişinin kurbanlara merhamet göstermek, saldırıları ve/veya failleri kınamak ve bu olayların kullanıcılar ile onların topluluklarını nasıl etkilediğini ele almak istediğini biliyoruz. Bazı kullanıcılar, saldırganın davranışlarının arkasındaki amaçlarına yönelik öfkelerini ifade etmek veya bunları kınamak için söz konusu saldırının bariz faili veya bir suç ortağı tarafından üretilen manifestoları ya da diğer benzer içerikleri paylaşmak da isteyebilirler. 

Bu faillerin giriştiği şiddetin yanı sıra nefreti ve ayrımcılığı normalleştiren manifestolarda veya diğer araçlarda açıkladıkları gerekçe, hedef alınan kişilerin fiziksel güvenliğini ve sıhhatini daha fazla tehlikeye atabilir ve gelecekteki saldırılara yol açma potansiyeline sahiptir. Bu materyallere maruz kalmak, onları görenlere de zarar verebilir. 

Failler tarafından üretilen içeriklerde teşvik edilen nefret içerikli ve ayrımcı görüşlerin toplum için zararlı olduğuna ve faillerin mesajlarını duyurmalarını önlemek için bunların yayılmasının sınırlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Sonuç olarak, bağlam kötü olmasa bile failler tarafından üretilen manifestoları veya diğer benzer materyalleri içeren postleri kaldırabiliriz. Ancak, haber değeri taşıyan içeriklere şu özellikleri taşımaması şartıyla izin verebiliriz:

 • Nasıl silahlanılacağı ve hedeflerin nasıl seçileceği konusunda önerilerde bulunmak.
 • Nefret dolu sloganlar, semboller, caps'ler ve/veya nefret içerikli komplo teorileri paylaşmak.
 • Failin ideolojisini, taktiksel tercihlerini ve/veya saldırı planını ana hatlarıyla belirtmek.

Manifesto nedir?

Manifestoyu, bir failin amacını, görüşlerini veya şiddet içeren bir saldırıya girişme niyetini ana hatlarıyla belirten bir ifade olarak tanımlıyoruz. Bir manifesto; yazılı bir belge, sosyal medya gönderisi, ses kaydı, video, haricî bağlantı veya mektup ya da diğer içerik biçimleri şeklinde olabilir. Sonrasında veya şiddet içeren bir saldırıdan önceki herhangi bir dönemde paylaşılabilir. Bir uyarı veya niyet beyanı yoluyla bir manifesto ve söz konusu olay arasında bağlantı kurulabilir.

Terörist, aşırı şiddet yanlısı ve kitlesel şiddet içeren saldırıların bireysel failleri kimlerdir?

Bir şiddet örgütü veya bu tür örgütlerin bir üyesi tarafından üstlenilen şiddet saldırıları, Şiddet ve Nefret Yanlısı Örgütler politikamız kapsamındadır. Politikalarımızın bu yönü kapsamında söz konusu içeriklere yaptırım uygulayabilmemiz için bir kişinin terör örgütleri veya diğer şiddet ve nefret yanlısı örgütlere üye olduğunun onaylanmasını ya da herhangi bir grup, örgüt veya ideolojiyle resmî bir bağlantısının olmasını şart koşmuyoruz. 

Neler bu politikayı ihlal eder?

Bu politika kapsamında terörist, şiddet içeren aşırılık yanlısı ve toplu şiddet saldırılarının görünürdeki bireysel faillerine ait hesapların yanı sıra amacı faillerle ya da şiddet saldırısıyla ilişkili zararlı ve şiddet içeren içerikleri paylaşmak olan hesapları kalıcı olarak askıya alacağız.

Ayrıca, aşağıdakileri postleyemezsiniz:

Failler tarafından oluşturulan manifestolar ve diğer içerikler

Bireysel failler veya suç ortakları tarafından oluşturulan manifestoların ve diğer içeriklerin bulunduğu içerikleri kaldırabiliriz. İhlaller, canlı video da dâhil olmak üzere postler, Sohbet Odaları, resimler ve videolar aracılığıyla gerçekleşebilir. Bu politika kapsamında yaptırım uygulayabileceğimiz içerik örnekleri aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Bağlamdan bağımsız olarak manifestoların tamamının paylaşılması veya bağlantısının verilmesi
 • Haber değeri taşıyan bir bağlamda paylaşılmadığı sürece, çoğaltılmış bir manifestodan (düzenlenmiş veya bölünmüş) ya da orijinal manifestodan alıntılar içeren postler.
  • Bağlamı ne olursa olsun, aşağıdakileri paylaşmak her zaman yasaktır: 

    

   • Nasıl silahlanılacağı ve hedeflerin nasıl seçileceği konusunda önerilerde bulunan alıntılar.
   • Nefret içerikli sloganları, sembolleri, caps'leri ve/veya Büyük Yer Değiştirme Teorisi gibi nefret içerikli komplo teorilerini paylaşan alıntılar.
   • Failin ideolojisini, taktiksel tercihlerini ve/veya saldırı planını ana hatlarıyla belirten alıntılar.
 • Her durumda failin saldırıyla ilgili ürettiği medyanın paylaşılması. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakiler buna dahildir:

   

  • Saldırının faili tarafından çekilen medya
  • Fail tarafından paylaşılan ve/veya üretilen caps'ler, çıkartmalar ya da grafitiler
  • Saldırıda kullanılan silahlarla ilgili medya
 • Şiddet içeren saldırıyla ilişkili olmayan ancak şiddetin teşvik edilmesi veya desteklenmesine özgü olan ve fail tarafından oluşturulmuş diğer içerikler.
 • Saldırı veya ölüm anını ya da cesetleri gösteren içerikler, mağdurların kimliğini açığa çıkaran içerikler veya saldırıyı gerçekleştiren failleri tasvir eden içerikler gibi saldırı gerçekleştiği anda etraftakiler tarafından oluşturulan içerikler.

Multimedya içerikleri, URL'ler ve etiketler

Bazı medyalara hassas medya ara uyarısı ekleyebiliriz. Söz konusu medyanın görüntülenebilmesi için onaylanması gereken bir uyarı mesajının arkasında görüntü ve videolara ara uyarı yerleştirilebilir. Bu özelliğin kullanılması, hassas medyayı görmek istemeyen kişilerin bu tür içeriklerden kaçınmalarını veya görüntüleme kararını bilerek vermelerini sağlar. Ara uyarı ekleyebileceğimiz medya türleri aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Bir faili tasvir eden medya 
 • Bir haber raporunun parçası olarak paylaşılan ve saldırgana ait manifestodan alıntılar

Bu URL'lerin X'da paylaşılmasını önlemek için bir manifesto olduğuna inanılan belgelere doğrudan yönlendiren URL'leri etiketleyebiliriz.

Faillerin kimliklerinin görünürlüğünü azaltmak için gündemde failleri tanımlayan etiketlerin yanı sıra manifestoları ortaya çıkarmak için benzersiz olarak kullanılan tüm etiketleri reddedebiliriz.

Neler bu politikayı ihlal etmez?

 • Şu kişilere ait hesaplar
  • Şiddet içeren saldırıya yakın yerde olan ve/veya saldırıyı durdurmayı başaran tanıklar (örneğin failleri vuran kişi)
  • Suçlu olmadıklarına karar verildikten sonra mahkumiyet kararları bozulan failler
 • Aşağıdakilerden herhangi birini tasvir eden içerikler:
  • Kolluk kuvvetleri ve askerî personelin resmî görevleri kapsamında can kaybına neden olan güç kullanımı
  • Askerî personele ve kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet
  • İnsan hakları suistimalleri
  • Silahlı çatışmaların parçası olan şiddet içerikli saldırılar
  • Meşru müdafaa yöntemi olarak şiddet kullanımı
  • Saldırının ardındaki niyete ilişkin olası şüphelerin bulunduğu şiddet içerikli saldırılar
  • Temel altyapıya zarar veren vandalizm ve saldırı olayları
  • Haber değeri taşıyan bir bağlamda veya belirli bir gruba yönelik nefret ya da şiddetin yükselişiyle ilgili daha fazla farkındalık oluşturmak amacıyla manifestolardan birkaç cümleyi paylaşmak. Örneğin: "Saldırgan x grubunun kökünü kazımak istediğini söyledi" ifadesine, bu politika kapsamında işlem yapılamaz.

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?


X hesabı olsun ya da olmasın herkes bu politikanın olası ihlalini bildirebilir. 

Bu politikayı ihlal edersem ne olur? 


Şiddet olayları politikamızı ihlal etmenin sonuçları söz konusu ihlalin şiddetine bağlıdır. Terörist, şiddet konusunda aşırılıkçı veya kitlesel şiddet içeren saldırıların failleri tarafından kullanılan hesaplar kalıcı olarak askıya alınır. Yukarıda açıklandığı üzere failler veya suç ortakları tarafından oluşturulan manifestoların ve diğer içeriklerin bulunduğu içerikleri de kaldırabiliriz. 

Ayrıca, Şiddet Söylemi ile ilgili politikalarımızı veya X Kuralları'nın diğer bölümlerini ihlal eden içerikleri de kaldıracağız.

Ek kaynaklar


Yaptırım seçeneklerimiz ile politika geliştirme ve yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi alın.

 

Bu makaleyi paylaş