Väkivaltaisten iskujen tekijät

Lyhyesti

helmikuu 2022

Poistamme väkivaltaisiin terrori- tai äärijärjestöiskuihin tai joukkoihin kohdistuviin väkivaltaisiin iskuihin syyllistyneiden yksittäisten tekijöiden ylläpitämät tilit sekä tilit, joilla ylistetään tällaisia tekijöitä tai joilla jaetaan tällaisten tekijöiden manifestejä ja/tai linkkejä ulkoisiin palveluihin, joissa tällaista sisältöä ylläpidetään. Voimme myös poistaa twiittejä, joissa levitetään manifesteja tai muuta tällaisten tekijöiden tuottamaa sisältöä.

Haluamme Xin olevan paikka, jossa ihmiset voivat löytää luotettavaa tietoa sekä ilmaista itseään vapaasti ja turvallisesti ilman haitallisten sisältöjen taakkaa. Tiedämme, että väkivaltaisten terrori- tai äärijärjestöiskujen tai joukkoihin kohdistuvien väkivaltaisten iskujen jälkeen ihmiset haluavat ilmaista myötätuntoa uhreja kohtaan, tuomita hyökkäykset ja/tai tekijät sekä keskustella siitä, miten nämä tapaukset vaikuttavat ihmisiin ja heidän yhteisöihinsä. Jotkut haluavat mahdollisesti myös julkaista manifesteja tai muuta hyökkäyksen ilmeisen tekijän tai hänen rikostoverinsa tuottamaa sisältöä ilmaistakseen tyrmistyksensä tai paheksuntansa tekijän mahdollisia motiiveja kohtaan. 

Väkivalta, johon nämä tekijät syyllistyvät, ja heidän manifesteissa tai muilla tavoin esittämänsä perustelut, joissa viha ja syrjintä normalisoidaan, voivat vaarantaa kohteena olevien ihmisten fyysisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin entisestään sekä mahdollisesti kannustaa tuleviin hyökkäyksiin. Altistuminen näille materiaaleille voi aiheuttaa vahinkoa myös niille, jotka katsovat ne. 

Uskomme, että tekijöiden tuottamassa sisällössä esitetyt vihamieliset ja syrjivät näkemykset ovat vahingollisia yhteiskunnan kannalta. Näin ollen niiden levittämistä pitäisi rajoittaa, jotta tekijät eivät pääse julkistamaan viestiään. Siksi saatamme poistaa twiitit, joissa on tekijöiden tuottamia manifesteja tai muita vastaavia materiaaleja, vaikka twiitin konteksti ei olisikaan loukkaava. Voimme kuitenkin sallia uutisarvoista sisältöä, jos se ei

 • sisällä ehdotuksia aseistautumiseen ja kohteiden valitsemiseen
 • jaa vihapuheeksi katsottavia iskulauseita, symboleita sekä meemejä ja/tai vihapuheeksi katsottavia salaliittoteorioita
 • sisällä kuvausta tekijän ideologiasta, taktisista valinnoista ja/tai hyökkäyssuunnitelmasta.

Mikä on manifesti?

Määritämme manifestin tekijän lausunnoksi, jossa hän esittää motivaationsa, näkemyksensä tai aikomuksensa väkivaltaisen iskun tekemiseen. Manifesti voi olla kirjallisen asiakirjan, yhteisöpalveluviestin, äänitallenteen, videon, ulkoisen linkin, kirjeen tai muun sisällön muodossa. Se voidaan julkistaa jälkiselvittelyjen aikana tai milloin tahansa ennen väkivaltaista iskua. Manifesti voidaan liittää tapahtumaan varoitusta tai aikomusta koskevalla maininnalla.

Ketkä ovat väkivaltaisten terrori- tai äärijärjestöiskujen tai joukkoihin kohdistuvien väkivaltaisten iskujen yksittäiset tekijät?

Väkivaltaisen järjestön tai tällaisen järjestön jäsenen vastuulleen ottamat väkivaltaiset iskut on käsitelty väkivaltaisten ja vihaa lietsovien tahojen käytännössä. Emme edellytä, että henkilö on terroristijärjestöjen tai muiden väkivaltaisten ja vihaa lietsovien ryhmien vahvistettu jäsen tai että hänellä on virallisia yhteyksiä johonkin ryhmään, järjestöön tai ideologiaan, jotta voimme ryhtyä käytäntöjemme tämän aspektin piiriin kuuluvan sisällön vaatimiin toimenpiteisiin. 

Mikä on tämän käytännön vastaista?

Jäädytämme tämän käytännön nojalla pysyvästi tilit, jotka kuuluvat väkivaltaisten terrori- tai äärijärjestöiskujen tai joukkoihin kohdistuvien väkivaltaisten iskujen ilmeisille yksittäisille tekijöille ja jotka omistautuvat väkivaltaisen hyökkäyksen tekijöihin liittyvät haitallisen tai väkivaltaisen sisällön jakamiseen.

Et myöskään saa twiitata mitään seuraavista:

Manifestit ja muu tekijöiden luoma sisältö

Saatamme poistaa sisällöt, joissa on manifesteja ja muuta yksittäisten tekijöiden tai heidän rikostovereidensa tuottamaa sisältöä. Rikkomuksia voi ilmetä twiiteissä, huoneissa, kuvissa ja videoissa, myös suorissa videoissa. Esimerkkejä sisällöistä, joiden suhteen voimme ryhtyä tämän käytännön mukaisiin toimenpiteisiin, ovat seuraavat:

 • täyspitkien manifestien jakaminen tai linkittäminen kontekstista riippumatta
 • mitkä tahansa twiitit, joihin sisältyy otteita manifestistä (alkuperäinen tai uudelleenluotu, editoitu tai osiin pilkottu), ellei jakaminen tapahdu uutisarvoisessa kontekstissa.
  • Seuraavien jakaminen on aina kiellettyä kontekstista riippumatta: 

    

   • otteet, jotka sisältävät ehdotuksia aseistautumiseen ja kohteiden valitsemiseen
   • otteet, joihin sisältyy vihapuheeksi katsottavia iskulauseita, symboleita sekä meemejä ja/tai vihapuheeksi katsottavia salaliittoteorioita (esimerkiksi väestönvaihtoteoria)
   • otteet, joihin sisältyy kuvausta tekijän ideologiasta, taktisista valinnoista ja/tai hyökkäyssuunnitelmasta.
 • Tekijän luoman hyökkäykseen liittyvän median jakaminen on aina kiellettyä kaikissa olosuhteissa. Kiellon piirissä ovat muun muassa seuraavat:

   

  • tekijän kuvaama mediasisältö hyökkäyksestä
  • tekijän jakamat ja/tai luomat meemit, tarrat tai graffitit
  • hyökkäyksessä käytetyt aseet
 • muu tekijän luoma sisältö, joka ei liity väkivaltaiseen hyökkäykseen, mutta joka kannustaa väkivaltaan tai tukee sitä
 • sivustakatsojien luoma sisältö hyökkäyksestä sen ollessa käynnissä, esimerkiksi sisältö, jossa näkyy hyökkäyshetki tai kuolemaa, kuolleita ruumiita, sisältöä, josta uhrit ovat tunnistettavissa tai jossa hyökkäyksen tekijöitä kuvataan.

Multimediasisältö, URL-osoitteet ja avainsanat

Voimme lisätä joihinkin mediasisältöihin arkaluonteisen mediasisällön interstitiaalin. Interstitiaali siirtää kuvat ja videot varoitusviestin taakse, ja tämä viesti on kuitattava, ennen kuin mediasisällön voi katsoa. Tämän toiminnon avulla ihmiset, jotka eivät halua nähdä arkaluonteisia mediasisältöjä, voivat välttää ne tai tehdä perustellun päätöksen ennen niiden katsomista. Esimerkkejä mediasisällöistä, joihin voimme lisätä interstitiaalin, ovat

 • tekijää esittävä mediasisältö 
 • otteet hyökkääjän manifestista, jotka jaetaan osana uutisraporttia.

Voimme merkitä manifestiksi uskottuihin asiakirjoihin suoraan linkitetyt URL-osoitteet tai estää näiden URL-osoitteiden jakamisen Xissä.

Voimme lisätä kieltolistalle suosittujen puheenaiheiden mukaiset avainsanat, jotka mahdollistavat tekijöiden tunnistamisen, ja siten vähentää tekijöiden identiteettien näkyvyyttä, kuten myös kaikki avainsanat, joita käytetään manifestien etsimiseen.

Mikä ei ole tämän käytännön vastaista?

 • Tilit, jotka kuuluvat
  • sivustakatsojille, jotka sattuivat olemaan väkivaltaisen hyökkäyksen lähettyvillä ja/tai onnistuivat pysäyttämään hyökkäyksen, esimerkiksi tekijää ampunut henkilö
  • tekijöille, joiden tuomio kumotaan syyttömäksi tuomitsemisen jälkeen.
 • Sisältö, missä kuvataan mitä tahansa seuraavaa:
  • lainvalvontaviranomaiset, jotka ovat käyttäneet voimaa osana kuolemantapauksiin johtaneita virkatehtäviään
  • väkivalta asevoimien edustajia ja lainvalvontaviranomaisia kohtaan
  • ihmisoikeusrikkomukset
  • osana aseellista konfliktia tapahtuvat väkivaltaiset hyökkäykset
  • itsepuolustukseen käytetty väkivalta
  • väkivaltaiset hyökkäykset, joissa hyökkäyksen tarkoituksesta on perusteltu epäilys
  • vandalismi ja hyökkäykset, jotka vahingoittavat kriittistä infrastruktuuria
  • muutaman lauseen jakaminen manifestistä joko uutisarvoisuuden perusteella tai tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta vihan ja väkivallan lisääntymisestä tiettyä ryhmää kohtaan. Esimerkki: "Ampuja sanoi haluavansa hävittää ihmisryhmän x." Tämä lause ei ole kielletty tämän käytännön nojalla.

Kuka voi ilmoittaa tämän käytännön rikkomuksista?


Kaikki voivat ilmoittaa tämän käytännön mahdollisista rikkomuksista riippumatta siitä, onko heillä X-tiliä. 

Mitä tapahtuu, jos rikon tätä käytäntöä? 


Väkivallantekoja koskevan käytäntömme rikkomisesta aiheutuvat seuraukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka vakava rikkomus on. Väkivaltaisten terrori- tai äärijärjestöiskujen tai joukkoihin kohdistuvien väkivaltaisten iskujen tekijöiden ylläpitämät tilit jäädytetään pysyvästi. Kuten edellä esitimme, saatamme myös poistaa sisällöt, joissa on manifesteja ja muuta tekijöiden tai heidän rikostovereidensa tuottamaa sisältöä. 

Lisäksi poistamme myös sisällön, joka rikkoo väkivaltapuheen käytäntöäämme tai muita X-sääntöjä.

Lisäresurssit


Lue lisää siitä, minkälaisilla tavoilla suoritamme valvontaa ja minkälainen lähestymistapa meillä on käytäntöjen kehittämiseen ja valvontaan.

 

Jaa tämä artikkeli