Utøvere av voldelige angrep

Oversikt

Februar 2022

Vi fjerner alle kontoer til utøvere av terrorangrep, voldelig ekstremisme, eller masseangrep samt kontoer som glorifiserer slike utøvere som deler manifester eller tredjepartskoblinger til relatert innhold. Vi fjerner også posts som sprer manifester eller annet innhold produsert av slike utøvere.

Vi ønsker at X skal være et sted der folk kan finne pålitelig informasjon og uttrykke seg fritt og trygt uten å bli møtt av støtende innhold. Etter terrorangrep, voldelig ekstremisme og masseangrep vet vi at mange ønsker å uttrykke medlidenhet for ofrene, fordømme angrepet eller gjerningspersonene, og diskutere hvordan disse hendelsene påvirker mennesker og samfunnet. Enkelte ønsker kanskje også å dele manifester eller annet lignende innhold produsert av angrepets antatte gjerningsperson eller en medskyldig, enten for å uttrykke sinne eller fordømmelse av gjerningspersonens antatte motiver. 

Volden som disse gjerningspersonene utøver og logikken i manifestet eller annet innhold som normaliserer hat og diskriminering, kan sette de utsattes fysiske sikkerhet ytterligere i fare, og kan anspore til flere angrep. De som ser på dette innholdet, kan også ta skade av å se det. 

Vi mener at hatefulle og diskriminerende synspunkter i innhold produsert av slike gjerningspersoner er skadelig for samfunnet, og spredningen bør begrenses for å forhindre at gjerningspersonene får publisert budskapet sitt. Derfor kan vi fjerne posts som inneholder manifester eller annet lignende innhold produsert av gjerningspersoner, selv om konteksten ikke er støtende. Vi tillater imidlertid nyhetsinnhold hvis det ikke gjør følgende:

 • Formidler råd om hvordan man kan bevæpne seg selv og velge mål
 • Deler hatefulle slagord, symboler, memer eller konspirasjonsteorier
 • Angir gjerningspersonenes ideologi, taktiske valg eller angrepsplan.

Hva er et manifest?

Et manifest er en gjerningspersons erklæring om motivasjonen, synspunktene eller hensikten med å delta i et voldelig angrep. Manifestet kan være et skriftlig dokument, innlegg på sosiale medier, lydopptak, video, ekstern kobling eller brev, eller andre typer innhold. Det kan deles etter at hendelsen har skjedd, eller før et voldelig angrep. Manifestet kan knyttes til hendelsen gjennom en erklæring om advarsel eller hensikt.

Hvem er utøverne av terrorangrep, voldelig ekstremisme og masseangrep?

Voldelige angrep som en voldelig organisasjon eller et medlem av slike organisasjoner tar på seg skylden for, dekkes under retningslinjene for voldelige og hatefulle sammenslutninger. For å håndheve denne regelen krever vi ikke at en person er bekreftet som medlem av terrororganisasjoner eller andre voldelige og hatefulle sammenslutninger, eller at vedkommende har en offentlig tilknytning til en gruppe, organisasjon eller ideologi. 

Hva er i strid med disse retningslinjene?

Vi sperrer kontoer permanent hvis de tilhører antatte utøvere av terrorangrep, voldelig ekstremisme og masseangrep samt kontoer som deler skadelig og voldelig innhold knyttet til gjerningspersonene eller det voldelige angrepet.

I tillegg kan du ikke poste følgende:

Manifester og annet innhold opprettet av gjerningspersoner

Vi fjerner innhold som inneholder manifester og annet innhold opprettet av individuelle gjerningspersoner eller deres medskyldige. Brudd på reglene kan skyldes innhold i posts, områder, bilder og videoer, inkludert direktesendt video. Her er noen eksempler på innhold som bryter reglene:

 • Innhold som deler hele manifester eller koblinger til det, uansett kontekst
 • Alle posts som inneholder utdrag av et reprodusert manifest (redigert eller delt opp) eller av det opprinnellige manifestet, unntatt når det deles i nyhetssammenheng.
  • Uavhengig av kontekst er det alltid forbudt å dele følgende: 

    

   • Utdrag som formidler hvordan man bevæpner seg selv og velger mål.
   • Utdrag som deler hatefulle slagord, symboler, memer eller konspirasjonsteorier, f.eks. Great Replacement Theory.
   • Utdrag som kartlegger gjerningspersonens ideologi, taktiske valg eller angrepsplan.
 • Deling av innhold skapt av gjerningspersoner relatert til angrepet i alle forekomster. Dette kan omfatte følgende:

   

  • Innhold filmet av gjerningspersonen av angrepet
  • Memer, etiketter eller graffiti delt eller produsert av gjerningspersonen
  • Innhold om våpen brukt i angrepet
 • Annet innhold skapt av gjerningspersonene, men som ikke er tilknyttet det voldelige angrepet, men likevel fremmer eller støtter vold.
 • Innhold skapt av andre om angrepet når angrepet finner sted, f.eks. innhold som viser øyeblikket angrepet skjer eller når noen dør, innhold med lik eller som identifiserer ofre eller som viser gjerningspersoner som utfører angrepet.

Multimedieinnhold, nettadresser, og hashtagger

Vi kan legge til et varsel om sensitivt innhold over enkelte medier. Varselet plasserer bilder og videoer bak en advarsel som må bekreftes før innholdet kan vises. Bruk av denne funksjonen betyr at de som ikke ønsker å se sensitivt innhold, kan unngå det, eller ta en informert avgjørelse før de velger å se det. Typen innhold vi setter varsel på, kan blant annet være følgende:

 • Innhold som viser en gjerningsperson 
 • Utdrag av angriperens manifest som deles i en nyhetsreportasje

Vi kan merke nettadresser til dokumenter som kan være et manifest, slik at disse nettadressene ikke deles på X.

Vi kan avvise hashtagger som identifiserer gjerningspersoner på trender for å redusere synligheten av gjerningspersoners identitet samt hashtagger som brukes for å gjøre manifester tilgjengelig.

Hva er ikke et brudd på denne regelen?

 • Kontoer som tilhører følgende:
  • Tilskuere som var i nærheten av det voldelige angrepet eller stoppet angrepet, f.eks. noen som skjøt gjerningspersonene
  • Gjerningspersoner som fikk dommen henlagt etter å bli kjent ikke skyldig
 • Innhold som viser følgende:
  • Politi og militære som bruker makt, som en del av sin offisielle funksjon, som resulterte i skade eller død
  • Vold mot militæret og politiet
  • Brudd på menneskerettigheter
  • Voldelige angrep i en bevæpnet konflikt
  • Vold brukt som selvforsvar
  • Voldelige angrep der det er rimelig tvil om angrepets formål
  • Tilfeller av vandalisme og angrep som forårsaket skade på viktig infrastruktur
  • Deling av noen setninger fra manifestet, enten i en ny nyhetskontekst eller for å øke oppmerksomheten rundt økning av hat eller vold mot en bestemt gruppe. Eksempel: «Skytteren sa han ønsket å utslette folk i gruppe X» bryter ikke denne regelen.

Hvem kan rapportere brudd på disse retningslinjene?


Alle kan rapportere mulige brudd på retningslinjene, uansett om de har en X-konto eller ikke. 

Hva skjer dersom jeg bryter denne regelen? 


Konsekvensene for brudd på reglene for voldshendelser avhenger av bruddets alvorlighetsgrad. Kontoer som tilhører utøvere av terrorangrep, voldelig ekstremisme eller masseangrep, sperres permanent. Som nevnt ovenfor kan vi også fjerne innhold som inneholder manifester og annet innhold opprettet av gjerningspersoner eller medskyldige. 

I tillegg fjerner vi også innhold som er brudd på reglene om voldsytringer, eller andre deler av Xs regler.

Ytterligere ressurser


Finn ut mer om hvilke håndhevingsalternativer vi har og hvordan vi utvikler og håndhever retningslinjer.

 

Del denne artikkelen