Sprawcy brutalnych ataków

Skrót

Luty 2022

Usuniemy konta indywidualnych sprawców terroru, działań ekstremistycznych lub masowych brutalnych ataków,  a także konta, które wychwalają sprawców lub są przeznaczone do udostępniania manifestów i/lub linków do stron trzecich, gdzie treści tego typu są udostępniane. Możemy również usunąć posty rozpowszechniające manifesty lub inne treści stworzone przez sprawców.

Zależy nam na tym, aby X był źródłem rzetelnych informacji i przestrzenią, w której każdy może swobodnie i bezpiecznie wyrażać siebie bez poczucia zagrożenia niestosownymi treściami. Wiemy, że po atakach terrorystycznych, brutalnych atakach ekstremistycznych i masowych aktach przemocy wiele osób chce wyrazić współczucie dla ofiar, potępić ataki lub ich sprawców, a także omówić wpływ tych zdarzeń na ludzi i ich społeczności. Niektórzy mogą również chcieć udostępnić manifesty lub inne podobne treści stworzone przez domniemanego sprawcę ataku lub jego wspólnika, aby wyrazić oburzenie lub potępienie możliwych motywów działania sprawcy. 

Przemoc, której dopuszczają się ci sprawcy, oraz uzasadnienie, które przedstawiają w manifestach lub w inny sposób normalizujący nienawiść i dyskryminację, mogą dodatkowo zagrażać fizycznemu bezpieczeństwu i dobrobytowi osób, które są celem ataków, a także potencjalnie inspirować przyszłe ataki. Narażenie na ekspozycję na te materiały może być również szkodliwe dla osób, które je oglądają. 

Uważamy, że nienawistne i dyskryminujące poglądy propagowane w treściach tworzonych przez sprawców są szkodliwe dla społeczeństwa, a ich rozpowszechnianie powinno być ograniczone, aby uniemożliwić sprawcom upowszechnianie ich przesłania. W związku z tym możemy usuwać posty zawierające manifesty lub inne podobne materiały stworzone przez sprawców, nawet jeśli ich kontekst nie jest obraźliwy. Jednakże możemy zezwolić na treści warte opublikowania jeśli nie:

 • sugerują, jak się uzbroić i wybrać cele;
 • udostępniają nienawistnych haseł, symbol, memów i/lub nienawistnych teorii spiskowych;
 • przedstawiają ideologii sprawcy, taktycznych wyborów i/lub planów ataków.

Czym jest manifest?

Manifest definiujemy jako oświadczenie sprawcy, w którym przedstawia on swoją motywację, poglądy lub zamiar przeprowadzenia ataku z użyciem przemocy. Manifest może mieć formę dokumentu pisemnego, wpisu w mediach społecznościowych, nagrania audio, filmu, linku zewnętrznego, listu lub innej formy przekazywania treści. Może być udostępniany w następstwie brutalnego ataku lub w dowolnym momencie przed nim. Manifest może być powiązany z wydarzeniem poprzez sformułowanie ostrzeżenia lub intencji.

Kim są indywidualni sprawcy terrorystycznych, brutalnych ekstremistycznych ataków i masowych brutalnych ataków?

Ataki z użyciem przemocy zgłoszone przez organizację stosującą przemoc lub przez członka takiej organizacji są objęte naszą polityką dotyczącą podmiotów stosujących przemoc. Nie wymagamy, aby dana osoba miała potwierdzoną przynależność do organizacji terrorystycznych lub innych podmiotów stosujących przemoc, ani aby miała jakiekolwiek oficjalne powiązania z jakąkolwiek grupą, organizacją lub ideologią, abyśmy mogli egzekwować usuwanie treści zgodnie z tym aspektem naszych zasad. 

Jakie zachowania stanowią naruszenie tych zasad?

Na podstawie tej polityki zawiesimy permanentnie konta należące do jawnych indywidualnych sprawców terrorystycznych, brutalnych ekstremistycznych ataków i masowych brutalnych ataków, a także konta przeznaczone do udostępniania szkodliwych i brutalnych treści powiązanych ze sprawcami brutalnych ataków.

Ponadto nie możesz postować następujących treści:

Manifesty i inne treści tworzone przez sprawców

Możemy usuwać treści zawierające manifesty i inne treści stworzone przez poszczególnych sprawców lub ich wspólników. Do naruszeń może dochodzić za pośrednictwem postów, Pokoi, obrazów i filmów, w tym wideo na żywo. Przykłady treści, które mogą być przedmiotem działań w ramach niniejszych zasad, obejmują m.in:

 • udostępnianie pełnych manifestów, niezależnie od kontekstu;
 • wszelkie posty zawierające fragmenty odtworzonego manifestu (zredagowanego lub skróconego) lub oryginalnego manifestu, z wyjątkiem sytuacji, gdy są udostępniane w kontekście wartym opublikowania.
  • Niezależnie od kontekstu, zawsze niedozwolone jest udostępnianie następujących treści: 

    

   • fragmenty sugerujące, jak się uzbroić i wybrać cele;
   • fragmenty, które udostępniają nienawistne hasła, symbole, memy i/lub nienawistne teorie spiskowe takie jak o teorii wielkiej wymiany (ang. Great Replacement Theory);
   • fragmenty przedstawiające ideologię sprawcy, taktyczne wybory i/lub plany ataków;
 • udostępnianie mediów stworzonych przez sprawcę powiązanych z atakami we wszystkich przypadkach. Dotyczy to między innymi treści podobnych do tych wskazanych poniżej:

   

  • media nagrane przez sprawcę pokazujące atak;
  • memy, naklejki lub graffiti udostępnione i/lub wyprodukowane przez sprawcę;
  • media dotyczące broni wykorzystanej w ataku;
 • inne treści stworzone przez sprawcę, które nie są powiązane z brutalnych atakiem, ale które promują lub wspierają przemoc;
 • treści stworzone przez przechodniów dotyczące ataku w momencie ataku, takie jak treści, które przedstawiają moment napaści lub śmierci, martwe ciała, treści, które umożliwiają identyfikację ofiar, lub treści, które przedstawiają sprawcę dokonującego ataku.

Treści multimedialne, adresy URL i tagi

Nad niektórymi mediami może zostać umieszczony symbol mediów zawierających wrażliwe treści. Umieszcza to obrazy i filmy wideo za komunikatem ostrzegawczym, który należy zatwierdzić, zanim będzie można je obejrzeć. Dzięki tej funkcji osoby, które nie chcą oglądać wrażliwych materiałów, mogą ich unikać lub podjąć świadomą decyzję, zanim zdecydują się na ich obejrzenie. Rodzaje mediów, które mogą zostać umieszczone z ostrzeżeniem, to między innymi:

 • media przedstawiające sprawcę ;
 • fragmenty manifestu napastnika udostępnione jako część relacji prasowej.

Możemy oznaczać adresy URL odsyłające bezpośrednio do dokumentów uznawanych za manifest, aby zapobiec udostępnianiu tych adresów na platformie X.

Możemy usunąć z listy tagi identyfikujące sprawców z trendów, aby zmniejszyć widoczność tożsamości sprawców, a także wszystkie tagi, które są używane wyłącznie do publikowania manifestów.

Jakie zachowania nie stanowią naruszenia tych zasad?

 • Konta, które należą do:
  • przechodniów, którzy okazali się być blisko brutalnego ataku i/lub udało im się powstrzymać atak, na przykład osoby, które postrzeliły sprawcę;
  • sprawców, których zarzuty zostały uchylone po wydaniu wyroku uniewinniającego.
 • Treści, które przedstawiają:
  • personel wojskowy i pracowników organów ścigania, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych użyli siły, co spowodowało ofiary śmiertelne;
  • przemoc wobec personelu wojskowego i pracowników organów ścigania;
  • łamanie praw człowieka;
  • brutalne ataki, które są częścią konfliktu zbrojnego;
  • przemoc stosowaną jako środek samoobrony;
  • brutalne ataki, w przypadku których istnieje prawdopodobieństwo wątpliwości co do intencji ataku;
  • przypadki wandalizmu i ataków powodujące zniszczenia niezbędnej infrastruktury;
  • udostępnianie kilku zdań z manifestów, zarówno w kontekście wartym opublikowania, jak i aby zwrócić uwagę na wzrost nienawiści lub przemocy wobec konkretnej grupy. Na przykład: „strzelający powiedział, że chce wytępić grupę x” nie podlega zaskarżeniu w ramach tej polityki.

Kto może zgłosić naruszenie zasad?


Każdy może zgłosić potencjalne naruszenie tych zasad, niezależnie od tego, czy posiada konto na Xze. 

Jakie są konsekwencje naruszenia zasad? 


Konsekwencje za naruszenie zasad dotyczących wydarzeń z użyciem przemocy zależą od wagi naruszenia. Konta prowadzone przez sprawców ataków terrorystycznych, brutalnych ataków ekstremistycznych lub masowych ataków z użyciem przemocy będą trwale zawieszane. Jak opisano powyżej, możemy również usuwać treści zawierające manifesty i inne treści stworzone przez sprawców lub ich wspólników. 

Ponadto usuniemy również treści, które naruszają nasze zasady dotyczące Mowy przepełnionej nienawiścią lub inne Zasady Xa.

Dodatkowe materiały


Dowiedz się więcej na temat sposobów egzekwowania przestrzegania naszych zasad oraz naszego podejścia do tworzenia i egzekwowania naszych zbiorów zasad.

 

Udostępnij ten artykuł