Nefret Davranışı

Genel bakış
 

Nisan 2023

Irk, etnik köken, ulusal köken, sosyal sınıf, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dini inanç, yaş, engellilik durumu ya da önemli hastalığa dayanarak diğer kişilere doğrudan saldıramazsınız. 

X'ın misyonu herkese içerik oluşturma, görüş ve bilgi paylaşma, görüşlerini ve inançlarını sınırsızca ifade etme gücü vermektir. İfade özgürlüğü insani bir haktır. Herkesin söyleyecek bir sözü olduğuna ve bu sözü söylemeye hakkı olduğuna inanıyoruz. Bizim rolümüz, çeşitli bakış açılarının temsil edilmesini gerektiren ortak bir sohbet alanı sunmaktır. 

İnsanlar X'da tacize uğradığında kendilerini ifade etme özgürlüklerinin tehlikeye girebileceğini anlıyoruz. Araştırmalar bazı grupların çevrimiçi ortamlarda tacize çok yüksek oranlarda hedef olduklarını göstermektedir. Kendini yeterince temsil edilmeyen birden çok grupla tanımlayan kişiler için taciz daha sık karşılaşılan, daha sert ve daha zararlı bir durumdur.

Özellikle geçmişten bu yana ötekileştirilen kişileri susturmaya yönelik tacizler başta olmak üzere nefret, önyargı veya hoşgörüsüzlük gibi duygularla desteklenen tacizlerle mücadele etmeye özen gösteriyoruz. Bu nedenle, korumalı bir kategorideki algılanan üyeliklerinden dolayı kişileri veya grupları hedef alan taciz içeren davranışları yasaklıyoruz.  

X'da bu politikayı ihlal ettiğini düşündüğünüz bir davranış görürseniz lütfen bize bildirin.

 

Neler bu politikayı ihlal eder?

postler veya Direkt Mesajlar içinde aşağıdaki davranışlarla bir kişiyi veya bir grup insanı hedef alan hesaplara yönelik raporları inceler ve önlem alırız. 

Nefret içerikli göndermeler

Korumalı bir kategorinin birincil hedef veya kurban gösterildiği, tacizi hedefleyen şiddet biçimlerine ya da şiddet eylemlerine göndermeler yapan içerikle kişi veya grupları hedef almayı yasaklıyoruz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri işaret eden veya gösteren medya veya metinler buna dahildir:

 • soykırımlar (ör. Yahudi soykırımı);
 • linç eylemleri.

Kışkırtma

Korumalı kategorilere ait kişileri veya grupları hedef alan kışkırtıcı davranışları yasaklıyoruz. Buna aşağıdakiler dahildir:

 • Korumalı bir kategori üyelerinin tehlikeli veya yasa dışı eylemlerde bulunma olasılığının yüksek olduğunu söylemek gibi yollarla bu korumalı kategori hakkında korku uyandırmak ya da korkutucu stereotipler yaymak. Örneğin, "tüm [dinî grup] teröristtir."
 • Başkalarını platform içinde veya dışında korumalı bir grubun üyelerini taciz etmeye teşvik etmek. Örneğin, "Bizden daha iyi olduklarını zanneden bunlardan [dinî grup] iğreniyorum. [Dinî grubun dinî sembolü] giyen/takan birisini görecek olursanız üzerlerinden çıkarıp resmini çeksin!"
 • Korumalı bir kategorideki algılanan üyeliklerinden dolayı bir kişinin veya grubun ekonomik teşebbüsünü desteklemeye engel olacak şekilde başkalarını ayrımcılık yapmaya teşvik etmek. Örneğin, "Bir [dini grup] mağazasına giderseniz siz de teröristleri desteklemiş olursunuz. Bu [ırkçı hakaret] paramızı kaptırmaya artık bir son verelim." Siyasi yorumlar veya boykot ya da protestolarla ilgili içerikler gibi doğasında siyasi amaç taşıyan içerikler buna dahil değildir.

Not: Koruma altındaki bir kategoriye karşı şiddeti teşvik etmeyi amaçlayan içerikler Şiddet Söylemi kapsamında yasaktır.

İftiralar ve Kinayeler

Korumalı bir kategorinin itibarını zedelemeyi veya olumsuz ya da zararlı stereotipleri pekiştirmeyi amaçlayan tekrar eden karalamalar, kinayeler veya diğer içerikleri yasaklıyoruz. Bağlamın başkalarını taciz etmek veya korkutmak olduğu ciddi, tekrarlayan karalama ya da ırkçı/cinsiyetçi kinaye kullanımı gibi (ancak bunlarla sınırlı olmayan) bazı durumlarda, postin kaldırılmasını talep edebiliriz. Bağlamın başkalarını taciz etmek veya korkutmak olduğu orta düzeyde, münferit kullanımlar gibi (ancak bunlarla sınırlı olmayan) diğer durumlarda, post görünürlüğünü aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi sınırlayabiliriz.

Canavarlaştırma

Din, sınıf, yaş, engellilik, ciddi hastalık, ulusal köken, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel kimlik veya cinsel yönelim nedeniyle belirli insan gruplarının canavarlaştırılması yasaktır.

Nefret İçerikli Görüntüler 

Irk, din, engellilik durumu, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya etnik köken/ulusal kökenine dayanarak başkalarına karşı kin ve düşmanlığı destekleme amacı taşıyan logo, sembol ya da resimleri nefret içerikli görüntü olarak kabul ediyoruz. Nefret içeren görüntülerle ilgili bazı örnekler aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • geçmişte nefret gruplarıyla ilişkilendirilen semboller (örneğin, Nazi gamalı haçı);
 • diğerlerini insandan daha aşağı durumda gösteren veya nefret içeren semboller içerecek şekilde değiştirilmiş görüntüler; örneğin, kişilerin resimlerini hayvansı özellikler içerecek şekilde değiştirmek veya
 • nefret içeren semboller veya korumalı bir kategoriyi hedef alan toplu katliama gönderme yapan görüntüler; örneğin, kişilerin resimlerine Yahudi Soykırımı'na gönderme yapmak amacıyla sarı renkli Davud'un Yıldızı rozetleri eklemek.

Canlı video, hesap kişisel bilgileri, profil veya başlık resimlerinde nefret içeren görüntülerin gösterildiği medyaya izin verilmez. Diğer tüm örnekler hassas medya olarak işaretlenmelidir. Ayrıca bir kişiye istenmeyen ve nefret içeren görüntülerin gönderilmesi de bu politikayı ihlal eder. 

Nefret İçerikli Profil

Profil resminde veya profil başlığında nefret içeren görseller veya semboller kullanamazsın. Birini hedef alarak taciz etmek veya bir kişi, grup veya korumalı kategoriye karşı taciz içeren davranışlarda bulunmak amacıyla kullanıcı adınızı, görünen adınızı veya profilinizdeki kişisel bilgileri kullanamazsınız.

X Kurallarının ihlali olabilmesi için bu içeriğin hedefi mi olmam gerekir?

Bazı postler tek başına bakıldığında nefret içeriyor gibi görünebilir ama daha geniş bir sohbet bağlamında öyle olmadığı anlaşılabilir. Örneğin korumalı bir kategorinin üyeleri birbirlerine normalde karalama kabul edilecek terimleri kullanarak hitap edebilirler. Kişilerin rızası dahilinde kullanıldığında bu terimlerin altında yatan bağlam taciz değil, geçmişten bu yana bu kişileri küçük düşürmek için kullanılan terimleri geri almanın bir yoludur.  

Bu türden içeriği değerlendirirken, bağlamın bir kişiyi korumalı durumu nedeniyle taciz etmek olup olmadığı veya kişinin rızası dahilindeki bir sohbetin parçası olup olmadığı anlaşılmayabilir. Ekiplerimizin bağlamı anlamasına yardımcı olmak amacıyla, bazen bir yaptırım uygulamadan önce gerekli bilgilere sahip olduğumuzdan emin olmak için hedef alınan kişiyi birinci ağızdan dinlememiz gerekebilir.

Not: Durumla ilgili yaptırım uygulamamız için kişinin belirli bir korumalı kategorinin üyesi olması gerekmez. Kişilerin bir korumalı kategorinin üyesi olduklarını veya olmadıklarını kanıtlamalarını asla istemeyiz ve bu bilgiyi araştırmayız. 

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?

Bu politika kapsamında, yukarıda açıklandığı şekilde nefret içeren davranışlarla kişileri veya bütün bir korumalı kategoriyi hedef alan davranışlara karşı önlem alırız. Hedef alma birçok farklı şekilde gerçekleşebilir; örneğin bahsetmeler, kişinin fotoğrafını ekleme, kişiye tam ismiyle bahsetme vb.

Bu politikanın ihlali için cezayı belirlerken ihlalin düzeyini ve kişinin önceki kural ihlali kayıtlarını içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi faktörü göz önünde bulundururuz. Bu politikayı ihlal eden içerik için olası yaptırım seçeneklerinin listesini aşağıda bulabilirsiniz:

 • Şu yöntemlerle içeriği X'da daha az görünür hâle getirmek:
  • posti arama sonuçlarından, ürün içi önerilerden, gündemden, bildirimlerden ve ana sayfa zaman akışlarından kaldırma 

  • postin bulunabilirliğini yazarın profiliyle kısıtlama

  • Yanıtlarda postin sıralamasını düşürme

  • Beğenileri, yanıtları, Repostleri, Alıntı postleri, yer işaretlerini, paylaşımı, profile sabitlemeyi veya etkileşim sayılarını kısıtlama 

  • postin yanında reklam gösterilmesini engelleme

 • E-postalarda veya ürün içi önerilerde postleri ve/veya hesapları hariç tutmak. 

 • postin kaldırılmasını gerekli kılmak.
  • Örneğin, birinden ihlale konu olan içeriği kaldırmasını ve yeniden post göndermeden önce bir süre salt okuma modunda kalmasını isteyebiliriz.
 • Şiddet İçerikli Profil politikamızı ihlal eden hesapları askıya almak.

Yaptırım seçeneklerimiz hakkında daha fazla bilgi alın. 

Hesabının yanlışlıkla askıya alındığını düşünenler itiraz gönderebilir.

Bu makaleyi paylaşın