Hatefull atferd

Oversikt
 

April 2023

Du må ikke direkte utøve vold mot andre på grunnlag av rase, etnisitet, nasjonalitet, kaste, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet, religion, alder, funksjonsnedsettelse eller alvorlig sykdom. 

Xs oppgave er å gi alle rett til å skape og formidle informasjon, og uttrykke sine meninger og overbevisninger uten grenser. Å kunne uttrykke seg fritt er en menneskerett. Vi mener at alle har en stemme og rett til å bruke den. Vår rolle er å muliggjøre samtaler i det offentlige rom, og dette krever at ulike synsvinkler representeres. 

Vi vet at hvis brukerne opplever trakassering på X, så kan det sette i fare muligheten deres til å uttrykke seg. Undersøkelser har vist at visse grupper mennesker er mer utsatt enn andre for trakassering på nettet. Personer som tilhører flere underrepresenterte grupper, kan oppleve trakassering som foregår oftere, er grovere og er mer skadelig.

Vi motkjemper trakassering på grunnlag av hat, fordommer eller intoleranse, særlig trakassering som forsøker å forstumme stemmen til personer som historisk har blitt marginalisert. Derfor forbyr vi trakassering av personer eller grupper på grunnlag av at de tilsynelatende tilhører en beskyttet kategori.  

Hvis du kommer over noe på X som du tror bryter denne regelen, ber vi deg rapportere det til oss.

 

Hva er i strid med disse retningslinjene?

Vi gjennomgår og treffer tiltak for rapporter om kontoer som trakasserer en person eller grupper med følgende adferd i posts eller direktemeldinger: 

Hatefulle referanser

Vi forbyr innhold som nevner voldshandlinger mot en beskyttet gruppe og der trakassering er formålet med å nevne det. Det kan være innhold som nevner eller beskriver blant annet følgende:

 • folkemord (f.eks. jødeutryddelse)
 • lynsjing.

Oppvigling

Vi forbyr innhold som oppildner til trakassering av enkeltpersoner eller grupper som tilhører beskyttede kategorier. Dette omfatter følgende:

 • Innhold som skaper frykt for eller skaper fryktsomme stereotyper i en beskyttet kategori, blant annet ved å påstå at folk i kategorien ofte deltar i farlige eller ulovlige aktiviteter, f.eks. «Alle [religiøs gruppe] er terrorister.»
 • Innhold som provoserer andre til å trakassere medlemmer av en beskyttet kategori på eller utenfor X, f.eks. «Jeg er så lei disse [religiøs gruppe] som tror de er bedre enn oss. Hvis dere ser noen som har [religiøs gruppes symbol], så riv det av dem og ta bilder!»
 • Innhold som provoserer andre til å diskriminere ved å fjerne støtte til en persons eller gruppes økonomiske virksomhet fordi de antas å tilhøre en beskyttet kategori, f.eks. «Hvis du går inn i en butikk som drives av [religiøs gruppe], støtter du dem. Så slutt å gi disse folka penger.» Dette omfatter ikke innhold som er ment som politiske i vesen, for eksempel politiske kommentarer eller innhold om boikotter eller protester.

Merk: Innhold som er ment å provosere vold mot en beskyttet kategori, er forbudt under Hatytring.

Nedsettende uttrykk og troper

Det er forbudt å utsette andre for gjentatte nedsettende uttrykk, troper eller annet innhold som er ment fornedrende eller er ment å forsterke negative eller støtende stereotyper om en beskyttet kategori. I enkelte tilfeller, for eksempel ved alvorlig, gjentatt bruk av nedsettende uttrykk eller rasistiske eller sexistiske troper der meningen er å trakassere andre, kan vi kreve fjerning av posts. Ved for eksempel moderat og isolert bruk der konteksten er å trakassere andre, kan vi begrense synligheten til posten som beskrevet nærmere nedenfor.

Dehumanisering

Vi forbyr dehumanisering av en gruppe mennesker basert på religion, kaste, alder, funksjonshemning, alvorlige sykdom, nasjonal opprinnelse, rase, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet eller legning.

Hatske bilder 

Med hatske bilder menes logoer, symboler eller bilder som fremmer aggresjon og fiendtlighet mot andre på grunnlag av rase, religion, funksjonshemming, seksuell legning, kjønnsidentitet eller etnisitet. Eksempler på hatske bilder er blant annet følgende:

 • Symboler som historisk knyttes til hatgrupper, for eksempel hakekors
 • Bilder som viser andre som mindre menneskelige, eller modifisert med hatske symboler, for eksempel bilder av individer med dyriske trekk
 • Bilder som er modifisert med hatske symboler eller referanser til et massedrap som var rettet mot en beskyttet kategori, for eksempel bilder av enkeltpersoner med davidsstjerner, med henvisning til jødeutryddelsen.

Innhold som viser hatske bilder er ikke tillatt i direktevideoer, kontobiografi, profil eller overskriftsbilder. Alle andre forekomster må merkes som potensielt støtende innhold. I tillegg er det å sende en person uønskede hatske bilder et brudd på denne regelen. 

Hatefull profil

Du kan ikke bruke hatske bilder eller symboler i profilbildet eller toppbildet på profilen. Du kan heller ikke bruke brukernavnet, visningsnavnet eller profilbiografien til å delta i støtende atferd som målrettet trakassering eller å uttrykke hat overfor en person, gruppe eller beskyttet kategori.

Må jeg selv være utsatt for slikt innhold for at det skal vurderes som brudd på Xs regler?

Noen posts kan virke hatske isolert sett, men er kanskje ikke det når de vises i en sammenheng med en større samtale. For eksempel kan medlemmer av en beskyttet kategori kalle hverandre navn som vanligvis betraktes som skjellsord. Når slike uttrykk brukes med samtykke, er konteksten ikke krenkende, men en måte å ta tilbake uttrykk på som historisk ble brukt til å nedverdige personer.  

Når vi gjennomgår denne typen innhold, er det ikke alltid klart om konteksten er å trakassere en person på grunn av beskyttet status, eller om det er en del av en konsensuell samtale. For at vi skal få en bedre forståelse av konteksten til samtalen, må vi noen ganger høre direkte fra personen som føler seg utsatt, for å sørge for at vi har all nødvendig informasjon før vi håndhever reglene.

Merk: Personer behøver ikke være medlem av en bestemt beskyttet kategori for at vi skal iverksette tiltak. Vi vil aldri be noen om å bevise eller motbevise medlemskap i en beskyttet kategori, og vi vil ikke undersøke denne informasjonen. 

Hva skjer dersom jeg bryter denne retningslinjen?

I henhold til disse reglene iverksetter vi tiltak mot atferd rettet mot enkeltpersoner eller en hel beskyttet kategori med hatsk oppførsel, som beskrevet ovenfor. Atferden kan skje på flere måter, for eksempel ved omtaler, herunder et bilde av en person, som nevner vedkommende med fullt navn osv.

Når vi skal fastsette reaksjonene for brudd på disse retningslinjene, vurderer vi en rekke faktorer, blant annet alvorlighetsgraden av overtredelsen og en persons tidligere registrerte regelbrudd. Følgende er en liste over potensielle alternativer for håndhevelse for innhold som bryter med disse retningslinjene:

 • Vi kan gjøre innhold mindre synlig på X på følgende måter:
  • fjerne posten fra søkeresultater, anbefalinger i produkter, trender, varsler og Hjem-tidslinjer 

  • begrense postens søkbarhet til forfatterens profil

  • rangere posten lavere i svar

  • begrense antall likerklikk, svar, reposts, sitat-posts, bokmerker, delinger, festinger til profil og engasjementer 

  • hindre at det vises annonser sammen med posten

 • Ekskludering av posts eller kontoer i e-post eller anbefalinger av produktet.  

 • Å kreve at posten fjernes.
  • For eksempel kan vi be noen om å fjerne innhold som bryter med reglene, og bare få tilgang til lesemodus for en periode før de kan poste igjen.
 • Sperring av kontoer som bryter reglene om hatefull profil.

Les mer om våre ulike sanksjonsmetoder

Hvis noen mener kontoen ble stengt ved en feil, kan de sende inn en klage.

Del denne artikkelen