การกระทำที่มีเจตนาร้าย

ภาพรวม
 

เมษายน 2023

คุณจะต้องไม่ทำร้ายบุคคลอื่นโดยตรงในเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ถิ่นกำเนิด ชนชั้น รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การเข้าร่วมทางศาสนา อายุ ความทุพพลภาพ หรือโรคร้ายแรง 

ภารกิจของ X คือการให้ทุกคนมีพลังในการสร้างสรรค์และแบ่งปันแนวคิดและข้อมูล และแสดงความคิดเห็นและความเชื่อโดยไม่มีอุปสรรค การแสดงออกอย่างเสรีถือเป็นสิทธิมนุษยชน และเราเชื่อว่าทุกคนมีความคิดเห็น และมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น บทบาทของเราคือการให้บริการด้านบทสนทนาสาธารณะ ซึ่งจำเป็นต้องนำเสนอมุมมองที่หลากหลาย 

เราตระหนักดีว่าหากผู้ใช้พบการกระทำที่ไม่เหมาะสมบน X อาจทำให้เป็นอันตรายต่อความสามารถในการแสดงออก การวิจัยพบว่าคนบางกลุ่มตกเป็นเป้าหมายของการกระทำที่ไม่เหมาะสมทางออนไลน์อย่างไม่สมส่วน สำหรับผู้ที่ระบุว่าเป็นกลุ่มที่ถูกมองข้ามต่างๆ การกระทำที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดขึ้นได้บ่อยกว่า มีลักษณะรุนแรงกว่า และเป็นอันตรายมากกว่า

เรามุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่ได้รับการกระตุ้นจากความเกลียดชัง อคติ หรือการไม่ยอมรับ โดยเฉพาะการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่พยายามจะปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของผู้ที่ถูกทำให้ไม่มีความสำคัญในอดีต ด้วยเหตุนี้ เราจึงห้ามพฤติกรรมที่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ที่มุ่งหมายไปยังบุคคลหรือกลุ่มตามการเป็นสมาชิกที่รับรู้ในหมวดหมู่ที่ได้รับการปกป้อง  

หากคุณเห็นว่ามีสิ่งใดบน X ที่คุณเชื่อว่าละเมิดนโยบายนี้ โปรดรายงานต่อเรา

 

สิ่งที่ถือเป็นการละเมิดนโยบายนี้มีอะไรบ้าง

เราจะตรวจสอบและดำเนินการกับรายงานของบัญชีที่มีการกำหนดเป้าหมายไปที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะอยู่ภายในทวีตหรือข้อความส่วนตัว 

การอ้างอิงที่แสดงความเกลียดชัง

เราห้ามมิให้มีการกำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลหรือกลุ่มโดยมีเนื้อหาที่อ้างอิงถึงรูปแบบของความรุนแรงหรือเหตุการณ์ความรุนแรงซึ่งมีหมวดหมู่ที่ได้รับการปกป้องตกเป็นเป้าหมายหลักหรือเหยื่อ โดยมีเจตนาที่จะคุกคาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสื่อหรือข้อความที่อ้างหรือพรรณนาถึง:

 • การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (เช่น การสังหารหมู่)
 • การลงประชาทัณฑ์

การยุยง

เราห้ามมิให้มีพฤติกรรมยุยงที่มุ่งหมายไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในหมวดหมู่ที่ได้รับการปกป้อง ซึ่งได้แก่

 • การปลุกระดมความกลัวหรือเผยแพร่ทัศนคติที่น่ากลัวเกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ได้รับการปกป้อง ซึ่งรวมถึงการยืนยันว่าสมาชิกในหมวดหมู่ที่ได้รับการปกป้องมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย เช่น “พวก[กลุ่มศาสนา]ล้วนเป็นผู้ก่อการร้าย“
 • การปลุกระดมให้ผู้อื่นคุกคามสมาชิกของหมวดหมู่ที่ได้รับการปกป้อง ทั้งในหรือนอกแพลตฟอร์ม เช่น “ฉันเบื่อ[กลุ่มศาสนา]พวกนี้ที่คิดว่าพวกเขาดีกว่าเรา ถ้าพวกคุณเห็นใครสักคนใส่[สัญลักษณ์ทางศาสนาของกลุ่มศาสนา] ดึงออก แล้วโพสต์รูปซะ!”
 • การปลุกระดมให้ผู้อื่นเลือกปฏิบัติในรูปแบบของการปฏิเสธการสนับสนุนองค์กรทางเศรษฐกิจของบุคคลหรือกลุ่ม เนื่องจากการเป็นสมาชิกที่รับรู้ของพวกเขาในหมวดหมู่ที่ได้รับการปกป้อง เช่น “ถ้าคุณไปที่ร้านของ[กลุ่มศาสนา] คุณกำลังสนับสนุน[คำหยาบคาย]พวกนั้น หยุดให้เงินของเรากับ[คำหยาบคายเหยียดศาสนา]พวกนี้” ซึ่งอาจไม่รวมถึงเนื้อหาที่มีเจตนาทางการเมือง เช่น การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรหรือการประท้วง

บันทึก: เนื้อหาที่มีเจตนายุยงให้เกิดความรุนแรงต่อหมวดหมู่ที่ได้รับการปกป้องเป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้คำพูดที่รุนแรง

ถ้อยคำหยาบคายและคำกีดกัน

เราห้ามมิให้มีการกำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลอื่นด้วยถ้อยคำหยาบคาย คำกีดกัน หรือเนื้อหาอื่นใดแบบซ้ำๆ ซึ่งตั้งใจจะทำให้เสื่อมเสีย หรือเสริมสร้างทัศนคติเชิงลบหรือเป็นอันตรายเกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ได้รับการปกป้อง ในบางกรณี เช่น (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การใช้ถ้อยคำหยาบคาย หรือคำเหยียดผิว/คำกีดกันทางเพศที่ร้ายแรงแบบซ้ำๆ โดยมีบริบทเป็นการคุกคามหรือข่มขู่บุคคลอื่น เราอาจต้องลบทวีต ในกรณีอื่นๆ เช่น (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การใช้ที่ไม่รุนแรงครั้งเดียว ซึ่งบริบทเป็นการคุกคามหรือข่มขู่บุคคลอื่น เราอาจจำกัดการมองเห็นทวีตตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง

การลดทอนความเป็นมนุษย์

เราห้ามมิให้มีการลดทอนความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนตามศาสนา วรรณะ อายุ ความทุพพลภาพ โรคร้ายแรง ชาติกำเนิด เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิดของชนชาติ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศ

ภาพที่แสดงถึงความเกลียดชัง 

เราถือว่าภาพที่แสดงความเกลียดชังคือ โลโก้ สัญลักษณ์ หรือภาพที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นปรปักษ์และการมุ่งร้ายต่อผู้อื่นโดยพิจารณาจากเชื้อชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือชาติพันธุ์/ชาติกำเนิด ตัวอย่างบางส่วนของภาพที่แสดงความเกลียดชัง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มความเกลียดชังในอดีต เช่น เครื่องหมายสวัสดิกะของนาซี
 • ภาพที่แสดงว่าผู้อื่นด้อยกว่ามนุษย์ หรือแก้ไขให้มีสัญลักษณ์ที่แสดงความเกลียดชัง เช่น การแก้ไขภาพของบุคคลเพื่อให้มีลักษณะที่เป็นสัตว์ หรือ
 • ภาพที่ถูกแก้ไขให้มีสัญลักษณ์ที่แสดงความเกลียดชังหรือการอ้างอิงถึงการฆาตกรรมหมู่ที่กำหนดเป้าหมายไปยังหมวดหมู่ที่ได้รับการปกป้อง เช่น การปรับแต่งภาพของบุคคลให้มีตราสัญลักษณ์ดาราแห่งดาวิดสีเหลืองเพื่ออ้างอิงถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ไม่อนุญาตให้ใช้สื่อที่แสดงภาพที่แสดงถึงความเกลียดชังภายในวิดีโอถ่ายทอดสด ประวัติของบัญชี ข้อมูลส่วนตัว หรือรูปภาพส่วนหัว จะต้องทำเครื่องหมายว่าเป็นสื่อที่มีความละเอียดอ่อนสำหรับกรณีอื่นๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ การส่งภาพที่แสดงถึงความเกลียดชังที่ไม่ได้ร้องขอเป็นการละเมิดนโยบายนี้ 

ข้อมูลส่วนตัวที่แสดงความเกลียดชัง

คุณจะต้องไม่ใช้ภาพหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเกลียดชังในรูปภาพข้อมูลส่วนตัวหรือส่วนหัวของข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ คุณจะต้องไม่ใช้ชื่อผู้ใช้ ชื่อที่แสดง หรือประวัติในข้อมูลส่วนตัวเพื่อมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การคุกคามที่กำหนดเป้าหมาย หรือแสดงความเกลียดชังต่อบุคคล กลุ่ม หรือหมวดหมู่ที่ได้รับการปกป้อง

ฉันต้องเป็นเป้าหมายของเนื้อหานี้จึงจะถือเป็นการละเมิดข้อบังคับของ X หรือไม่

บางทวีตอาจดูเหมือนแสดงถึงความเกลียดชังเมื่อดูแยกต่างหาก แต่อาจไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อดูประกอบกับบริบทในบทสนทนาที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น สมาชิกของหมวดหมู่ที่ได้รับการปกป้องอาจอ้างถึงซึ่งกันและกันโดยใช้คำที่โดยทั่วไปถือว่าเป็นคำหยาบคาย เมื่อใช้อย่างสอดคล้องกัน บริบทที่อยู่เบื้องหลังคำเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องไม่เหมาะสม แต่เป็นวิธีปรับปรุงคำที่เคยใช้เพื่อดูหมิ่นบุคคลในอดีต  

เมื่อเราตรวจสอบเนื้อหาประเภทนี้ อาจไม่ชัดเจนว่ามีบริบทที่จะละเมิดบุคคลบนพื้นฐานของสถานะที่ได้รับการปกป้อง หรือเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาที่เห็นชอบร่วมกัน เพื่อช่วยให้ทีมของเราเข้าใจบริบท ในบางครั้ง เราต้องรับฟังโดยตรงจากบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีข้อมูลที่จำเป็นก่อนดำเนินการบังคับใช้

หมายเหตุ: บุคคลไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของหมวดหมู่ที่ได้รับการปกป้องโดยเฉพาะเพื่อให้เราดำเนินการ เราจะไม่ขอให้บุคคลพิสูจน์หรือพิสูจน์แย้งการเป็นสมาชิกในหมวดหมู่ที่ได้รับการปกป้องใดๆ และเราจะไม่ตรวจสอบข้อมูลนี้ 

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณละเมิดนโยบายนี้

ภายใต้นโยบายนี้ เราดำเนินการกับพฤติกรรมที่กำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลหรือหมวดหมู่ที่ได้รับการปกป้องทั้งหมดที่มีความประพฤติที่แสดงความเกลียดชัง ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น การกำหนดเป้าหมายอาจเกิดขึ้นโดยวิธีการต่างๆ เช่น การพูดถึง ซึ่งรวมถึงรูปถ่ายของบุคคล การอ้างถึงบุคคลด้วยชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

เมื่อพิจารณาบทลงโทษสำหรับการละเมิดนโยบายนี้ เราจะพิจารณาปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความรุนแรงของการละเมิด และประวัติการละเมิดกฎของแต่ละบุคคลก่อนหน้านี้ รายการต่อไปนี้คือตัวเลือกการบังคับใช้ที่อาจนำไปใช้สำหรับเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายนี้:

 • การทำให้เนื้อหาปรากฏบน X น้อยลงโดย:
  • การลบทวีตออกจากผลการค้นหา คำแนะนำในผลิตภัณฑ์ ความนิยม การแจ้งเตือน และลำดับเหตุการณ์หน้าแรก 

  • การจำกัดความสามารถในการค้นหาทวีตในข้อมูลส่วนตัวของผู้เขียน

  • ลดอันดับทวีตในการตอบกลับ

  • การจำกัดการถูกใจ ตอบกลับ รีทวีต อ้างอิงทวีต บุ๊คมาร์ก แชร์ ปักหมุดข้อมูลส่วนตัว หรือจำนวนการมีส่วนร่วม 

  • การยกเว้นทวีตไม่ให้มีโฆษณาที่เกี่ยวข้องติดกับทวีตนั้น

 • ไม่รวมทวีตและ/หรือบัญชีในอีเมลหรือการแนะนำในผลิตภัณฑ์ 

 • กำหนดให้ลบทวีต
  • ตัวอย่างเช่น เราอาจขอให้บุคคลลบเนื้อหาที่ละเมิดและให้บริการในโหมดอ่านอย่างเดียวในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะสามารถกลับมาทวีตอีกครั้ง
 • ระงับบัญชีที่ละเมิดนโยบายข้อมูลส่วนตัวที่แสดงความเกลียดชังของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบังคับใช้ต่างๆ ของเรา 

หากผู้ใช้เชื่อว่าบัญชีของตนถูกระงับการใช้งานด้วยความผิดพลาด ผู้ใช้สามารถส่งคำอุทธรณ์ได้

แบ่งปันบทความนี้