Hadefuld adfærd

Oversigt
 

April 2023

Du må ikke direkte angribe andre mennesker på baggrund af race, etnicitet, national oprindelse, kaste, seksuel orientering, køn, kønsidentitet, religiøst tilhørsforhold, alder, handicap eller alvorlig sygdom. 

Xs mission er at give alle mulighed for at udvikle og dele idéer og oplysninger samt at give alle mulighed for at udtrykke deres holdninger og overbevisninger uden barrierer. Ytringsfrihed er en menneskeret. Vi mener, at alle har en ret til at bruge deres stemme til at blive hørt. Vores rolle er at tjene den offentlige samtale, hvilket indebærer, at en bred vifte af forskellige perspektiver får mulighed for at komme til orde. 

Vi anerkender, at det kan skade folks evne og lyst til at ytre sig, hvis de oplever misbrug på X. Forskning har vist, at nogle grupper af mennesker udsættes for uforholdsmæssigt meget misbrug online. For dem, der identificerer sig med flere underrepræsenterede grupper, kan misbrug være mere almindeligt, mere alvorligt og mere skadeligt.

Vi arbejder hele tiden på at bekæmpe misbrug, der er motiveret af had, fordomme eller intolerance, og især misbrug, der forsøger at lukke munden på dem, der historisk set har været marginaliserede. Af denne grund forbyder vi adfærd, der er rettet mod enkeltpersoner eller grupper med misbrug baseret på deres opfattede medlemskab i en beskyttet kategori.  

Hvis du ser noget på X, som du mener overtræder denne politik, bedes du rapportere det til os.

 

Hvad er en overtrædelse af denne politik?

Vi gennemgår og handler på indberetninger af konti, hvor en enkeltperson eller en gruppe er blevet udsat for følgende adfærd – uanset om det er i posts eller direkte beskeder. 

Hadefulde referencer

Vi forbyder målretning mod enkeltpersoner eller grupper med indhold, der refererer til former for vold eller voldelige begivenheder, hvor en beskyttet kategori var det primære mål eller ofre, hvor hensigten er at chikanere. Dette omfatter eksempelvis, men er ikke begrænset til, mediefiler eller tekst, der henviser til eller viser:

 • folkedrab (f.eks. Holocaust);
 • lynchninger.

Tilskyndelse

Vi forbyder provokerende adfærd rettet mod enkeltpersoner eller grupper af personer, som tilhører beskyttede kategorier. Dette omfatter:

 • tilskynde frygt eller sprede frygtindgydende stereotyper om en beskyttet kategori, herunder at hævde, at medlemmer af en beskyttet kategori er mere tilbøjelige til at deltage i farlige eller ulovlige aktiviteter, f.eks. "alle [religiøse grupper] er terrorister."
 • opfordre andre til at chikanere medlemmer af en beskyttet kategori på eller uden for platformen, f.eks. "Jeg er træt af, at disse [religiøs gruppe] tror, de er bedre end os, hvis nogen af jer ser nogen bære et [religiøst symbol på den religiøse gruppe] , tag det af dem og post billeder!"
 • tilskynde andre til at diskriminere i form af nægtelse af støtte til en enkeltpersons eller gruppes økonomiske virksomhed på grund af deres opfattede medlemskab i en beskyttet kategori, f.eks. "Hvis du går til en [religiøs gruppe] butik, støtter du disse [skældsord] ], lad os holde op med at give vores penge til disse [religiøs skældsord].” Dette inkluderer muligvis ikke indhold, der har politisk karakter, herunder politiske kommentarer eller indhold, der vedrører boykotter eller protester.

Bemærk: indhold, der har til formål at tilskynde til vold mod en beskyttet kategori, er forbudt under Voldelig tale.

Fornærmelser og troper

Vi forbyder at målrette mod andre med gentagne fornærmelser, troper eller andet indhold, der har til hensigt at nedgøre eller forstærke negative eller skadelige stereotyper om en beskyttet kategori. I nogle tilfælde kan vi kræve, at posts fjernes, f.eks. ved (men ikke begrænset til) alvorlig og gentagen brug af fornærmelser eller racistiske/sexistiske troper, der har til hensigt at chikanere eller intimidere andre. I andre tilfælde, såsom (men ikke begrænset til) moderat, isoleret brug, hvor konteksten er at chikanere eller intimidere andre, kan vi begrænse posts synlighed som yderligere beskrevet nedenfor.

Dehumanisering

Vi forbyder dehumanisering af en gruppe mennesker baseret på deres religion, kaste, alder, handicap, alvorlige sygdom, nationale oprindelse, race, etnicitet, køn, kønsidentitet eller seksuelle orientering.

Hadefuld billedsprog 

Vi betragter logoer, symboler eller billeder, der har til formål at fremme fjendtlighed eller ondskab mod andre baseret på deres race, religion, handicap, seksuelle orientering, kønsidentitet eller etnicitet/national oprindelse, som hadefulde billeder. Eksempler på hadefulde billeder inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • symboler, der historisk set er forbundet med hadgrupper, f.eks. nazisternes hagekors;
 • billeder, der skildrer andre som mindre menneskelige, eller billeder, der er redigeret for at inkludere hadefulde symboler, f.eks. redigering af billeder af enkeltpersoner til at fremhæve dyriske træk; eller
 • billeder, der er ændret, så de inkluderer hadefulde symboler eller referencer til et massemord målrettet en beskyttet kategori, f.eks. manipulering af billeder af enkeltpersoner med indsættelse af jødestjerner som henvisning til Holocaust.

Mediefiler, der viser hadefulde billeder, er ikke tilladt i livevideoer eller kontobiografi-, profil- eller sidehovedbilleder. I alle andre tilfælde skal indholdet markeres som ømtålelige medier. Derudover er det en overtrædelse af denne politik at uopfordret sende en person hadefulde billeder. 

Hadefuld profil

Du må ikke benytte hadefulde billeder eller symboler i dit profilbillede eller profilbanner. Du må heller ikke bruge dit brugernavn, dit visningsnavn eller din profilbiografi til at udøve krænkende adfærd, såsom målrettet chikane eller hadefulde ytringer mod en person, gruppe eller beskyttet kategori.

Skal jeg have været udsat for sådant indhold, hvis det skal tælle som en overtrædelse af X-reglerne?

Visse posts kan forekomme hadefulde, når de står alene, men ikke når de ses i sammenhæng med en længere samtale. F.eks. kan medlemmer af en beskyttet kategori finde på at henvise til hinanden med begreber, der typisk anses for at være skældsord. Når de bruges konsensuelt, er konteksten bag disse udtryk ikke misbrug, men et middel til at genvinde udtryk, der historisk blev brugt til at nedgøre individer.  

Når vi gennemgår denne type indhold, er det muligvis ikke klart, om konteksten er at misbruge en person på baggrund af deres beskyttede status, eller om det er en del af en samtykkende samtale. For at hjælpe vores teams med at forstå konteksten kan det nogle gange være nødvendigt at høre direkte fra den person, som der målrettes imod, for at sikre, at vi har alle de nødvendige oplysninger, før vi træffer de nødvendige foranstaltninger.

Bemærk: Enkeltpersoner behøver ikke at være medlemmer af en specifik beskyttet kategori, før vi handler. Vi vil aldrig bede nogen om at bevise eller modbevise deres medlemskab af en beskyttet kategori, og vi undersøger ikke disse oplysninger. 

Hvad sker der, hvis du overtræder denne politik?

I henhold til denne politik skrider vi til handling mod hadefuld opførsel, der er målrettet enkeltpersoner eller en hel beskyttet kategori (som beskrevet ovenfor). Målretning kan foregå på mange måder. Det kan f.eks. være omtaler, at bruge et foto af en enkeltperson, at bruge en persons fulde navn til at henvise til vedkommende osv.

Ved udmålingen af straffen for overtrædelse af denne politik overvejer vi en række faktorer, herunder, men ikke begrænset til, overtrædelsens karakter og enkeltpersonens tidligere overtrædelser. Følgende er en liste over potentielle håndhævelsesmuligheder, som vi forbeholder os retten til at benytte i tilfælde af brud på denne politik:

 • Gøre indholdet mindre synligt på X ved at:
  • Fjerne postet fra søgeresultater, anbefalinger i produkter, trender, meddelelser og forsidetidslinjer 

  • Begrænse synligheden af postet til forfatterens profil

  • Nedgradere postet i svar

  • Begrænse likes, svar, reposts, citat-posts, bogmærker, deling, fastgørelse til profil eller antal engagementer 

  • Udelukke postet fra at få vist annoncer ved siden af det

 • Udelukke posts og/eller konti i e-mailanbefalinger eller anbefalinger i produkter. 

 • Kræve, at posts fjernes.
  • Vi kan f.eks. bede en person om at fjerne det overtrædende indhold og gøre det umuligt for vedkommende at poste (kun læse) i en periode.
 • Suspendering af konti, der overtræder vores politik for hadefulde profiler.

Find ud af mere om vores håndhævelsesmuligheder

Hvis nogen mener, at deres konto er blevet suspenderet ved en fejl, kan de appellere.

Del denne artikel