התנהגות רוויית שנאה

סקירה כללית
 

אפריל 2023

אין לקדם אלימות כנגד אחרים, לתקוף אותם ישירות או לאיים עליהם על בסיס גזע, מוצא אתני, מדינת מוצא, מעמד, נטייה מינית, מגדר, זהות מגדרית, שיוך דתי, גיל, מוגבלות או מחלה קשה. 

המשימה של X היא לתת לכולם את הכוח ליצור ולשתף רעיונות ומידע, ולהביע את דעותיהם ואמונותיהם ללא מחסומים. חופש הביטוי הוא זכות יסוד – אנו מאמינים שלכול אחד יש קול והזכות להשתמש בו. תפקידנו לשרת את השיח הציבורי, מה שדורש ייצוג הולם של מגוון השקפות רחב. 

אנו מכירים בכך שכאשר אנשים חווים פגיעה ב-X, הדבר עלול לסכן את יכולתם לבטא את עצמם. מחקרים הראו שקבוצות אנשים מסוימות חשופות לפגיעה ברשת באופן לא מידתי. עבור מי שמזדהה עם מספר קבוצות בתת-ייצוג, הפגיעה מטבעה עלולה להיות נפוצה יותר, חמורה ומזיקה יותר.

אנו מחויבים להילחם בפגיעות המונעות על ידי שנאה, דעות קדומות או חוסר סובלנות, ובמיוחד בפגיעות המבקשות להשתיק את קולם של אלה שהיו בשוליים החברתיים מבחינה היסטורית. מסיבה זו, אנו אוסרים על התנהגות המכוונת כלפי אנשים או קבוצות עם פגיעה על בסיס התפיסה שהם שייכים לקטגוריה מוגנת.  

אם ראית ב-X משהו שלדעתך מפר את המדיניות שלנו בנושא הבעת שנאה, נשמח לקבל ממך דיווח על כך.

 

מה מפר את המדיניות הזו?

אנו נבדוק את הדיווחים וננקוט צעדים נגד חשבונות שמנסים לפגוע באדם או בקבוצת אנשים באמצעות כל אחת מההתנהגויות המפורטות להלן, בין אם בציוצים או במסרים ישירים. 

התייחסות רוויית שנאה

אנו אוסרים על הטרדת יחידים או קבוצות באמצעות פרסום תוכן שמתייחס לאלימות מסוגים שונים או לאירועים אלימים, שבהם חברי הקטגוריה המוגנת היוו מטרה או קורבנות עיקריים. זה כולל, ללא הגבלה, מדיה או טקסטים מתייחסים או מתארים:

 • רצח עם (כגון השואה);
 • אירועי לינץ'.

הסתה

אנו אוסרים על התנהגות מסיתה המכוונת כלפי אנשים השייכים לאחת מהקטגוריות המוגנות. זה כולל:

 • לעורר פחד או להפיץ סטראוטיפים מאיימים לגבי קטגוריה מוגנת, בכלל זה לטעון שחברי קטגוריה מוגנת נוטים יותר להשתתף בפעילויות מסוכנות או בלתי חוקיות, כגון \"כל [הקבוצה הדתית] הם מחבלים\".
 • להסית אחרים להתעמרות בחברי קטגוריה מוגנת, בפלטפורמה או מחוצה לה, כגון \"נשבר לי ש[הקבוצה הדתית] חושבים שהם טובים מאיתנו, אם מישהו מכם יראה אחד מהם עם [סמל דתי של הקבוצה הדתית], תתלשו לו אותו! ותעלו תמונה!\"
 • להסית אחרים להפליה באמצעות מניעת תמיכה ביוזמה כלכלית של אדם או קבוצה בשל חברותם האפשרית בקטגוריה מוגנת, כגון \"מי שקונה בחנות של [קבוצה דתית], תומך ב[כינוי גנאי], אז בואו נפסיק לתת את הכסף שלנו ל[כינוי גנאי דתי]\". הכלל עשוי שלא לחול על תוכן פוליטי במהותו, כגון פרשנויות פוליטיות או תכנים הנוגעים לחרמות או להפגנות.

הערה: אנו אוסרים על פרסום תוכן שמיועד להפיץ הסתה כנגד קטגוריה מוגנת תחת שיח אלים.

השמצות

אנו אוסרים על סימון אחרים לצורך השמצות חוזרות או תוכן אחר בכוונה לבזות או לחזק סטריאוטיפים שליליים או מזיקים לגבי קטגוריה מוגנת. במקרים מסוימים, כגון (אך לא רק) השמצות חמורת חוזרות, או השמצות גזעניות/מיניות שמטרתן להטריד או להפחיד אחרים, אנו עשויים לדרוש הסרת ציוץ. במקרים אחרים, כגון (אך לא רק) שימוש מתון וחד-פעמי, כשהכוונה העיקרית היא להטריד או להפחיד אחרים, אנו עשויים להגביל את נראות הציוץ כפי שמתואר להלן.

דה-הומניזציה

אנו אוסרים גם על דה-הומניזציה של קבוצת אנשים על בסיס דת, מעמד, גיל, מוגבלות, מחלה קשה, מדינת מוצא, גזע, מוצא אתני, מגדר, זהות מגדרית או נטייה מינית.

דימויי שנאה 

דימויי שנאה הם סמלי לוגו, סמלים או תמונות שמטרתם לקדם עוינות וזדון נגד אחרים על בסיס גזע, דת, מוגבלות, נטייה מינית, זהות מגדרית או קבוצה אתנית/מוצא לאומי. דוגמאות לדימויי שנאה כוללים, בין השאר:

 • סמלים הקשורים מבחינה היסטורית לקבוצות שנאה, כגון צלב קרס נאצי;
 • תמונות המתארות אחרים כפחות מאנושיים, או ששונו באמצעות הכנסה בהן של סמלי שנאה, כגון שינוי תמונות של יחידים כך שיכללו מאפיינים של בעלי חיים; אוֹ
 • תמונות ששונו באמצעות הכנסה בהן של סמלי שנאה או התייחסויות לרצח המוני שכוון כלפי קטגוריה מוגנת, כגון עיבוד תמונות של יחידים באמצעות הכנסה בהן של טלאי צהוב, בהתייחס לשואה.

אין להשתמש במדיה שמכילה דימויי שנאה בשידורי וידאו, בביוגרפיה, בפרופיל או בתמונת הכותרת של החשבון. בכל המקרים האחרים יש לסמן את התוכן כמדיה רגישה. בנוסף, שליחה תמונות רוויות שנאה ליחידים שלא ביקשו זאת מהווה הפרה של המדיניות שלנו בנושא התנהגות פוגענית. 

פרופיל רווי שנאה

אינך רשאי להשתמש בתמונות או בסמלים רוויי שנאה בתמונת הפרופיל או בכותרת הפרופיל שלך. כמו כן, אינך רשאי להשתמש בשם המשתמש, בשם התצוגה או בביוגרפיה שלך בפרופיל כדי להפגין התנהגות פוגענית, כגון הטרדה ממוקדת או הבעת שנאה כלפי אדם, קבוצה או קטגוריה מוגנת של אנשים.

האם התוכן צריך להיות מופנה כלפיי כדי להוות הפרה של הכללים של X?

ציוצים מסוימים עלולים להיראות פוגעניים כשהם מוצגים בנפרד, אך לא כשהם מוצגים בהקשר של שיחה רחבה יותר. למשל, חברים בקטגוריה מוגנת מסוימת עשויים לכנות זה את זה במונחים הנחשבים בדרך כלל כפוגעניים. כאשר שימוש כזה נעשה בהסכמה, הכוונה מאחורי מושגים אלה אינה פוגענית, אלא אמצעי רטורי שנועד ליטול בעלות על מושגים שבאופן היסטורי שימשו להשפלה וביזוי של יחידים.  

כשאנו בוחנים תוכן כזה, לא תמיד ברור אם הוא נועד לפגוע ביחיד על בסיס מעמדו המוגן או שהוא מהווה חלק משיח בהסכמה הדדית. כדי לעזור לצוותים שלנו להבין את ההקשר של השיחה, ייתכן שנצטרך לשמוע ישירות מהאדם שהתוכן כוון אליו, כדי להבטיח שכל המידע הדרוש נמצא בידינו לפני שננקוט פעולת אכיפה כלשהי.

לתשומת ליבך: אין צורך בהשתייכות לקבוצה מוגנת מסוימת כדי שנוכל לנקוט פעולה. לעולם לא נבקש מאנשים להוכיח או להפריך חברות בשום קטגוריה מוגנת ולא נבדוק מידע זה. 

מה קורה אם אתה מפר את המדיניות הזו?

בהתאם למדיניות זו אנו נוקטים פעולות כנגד גילויי שנאה המופנים כלפי יחידים או קטגוריה מוגנת כוללת, כמתואר לעיל. הכוונה של גילויי שנאה יכולה להתרחש במספר דרכים, כגון אזכורים, כולל תצלום של האדם, כינוי של מישהו בשמו המלא וכו'.

בעת קביעת העונש בגין הפרת מדיניות זו, אנו שוקלים מספר גורמים וביניהם, חומרת ההפרה והיסטורית ההפרות של הפרט המפר. להלן רשימת אפשרויות האכיפה עבור תוכן שמפר מדיניות זו:

 • הפיכת תוכן לפחות גלוי ב-X על ידי:
  • הסרת הציוץ מתוצאות חיפוש, המלצות בתוך המוצר, מגמות, התראות וקווי זמן ביתיים 

  • הגבלת יכולת הגילוי של הציוץ לפרופיל של המחבר

  • הורדת דירוג הציוץ בתשובות

  • הגבלת לייקים, תשובות, ציוצים מחדש, ציוצים של ציטוט, סימניות, שיתוף, הצמדה לפרופיל או ספירת מעורבות 

  • אי הכללת הציוץ מהצגת מודעות צמודות אליו

 • אי הכללה של ציוצים ו/או חשבונות בהמלצות דואר אלקטרוני או בתוך מוצר. 

 • דרישה להסרת ציוץ.
  • לדוגמה, אנו עשויים לבקש ממישהו להסיר את התוכן המפר ולהגביל את פעילותו למצב קריאה בלבד למשך תקופה מסוימת, לפני שהוא יוכל לצייץ שוב.
 • השעיית חשבונות שמפרים את המדיניות שלנו בנושא פרופילים רוויי שנאה.

מידע נוסף על מגוון אפשרויות האכיפה שלנו

אם מישהו סבור שחשבונו הושעה בטעות, באפשרותו להגיש ערעור.

שתף מאמר זה