Vihakäytös

Lyhyesti
 

huhtikuu 2023

Toisia kohtaan hyökkääminen rodun, etnisen alkuperän, kansallisuuden, kastin, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, uskonnollisen vakaumuksen, iän, vamman tai vakavan sairauden perusteella on kielletty. 

Xin tavoite on antaa jokaiselle mahdollisuus ideoiden ja tiedon tuottamiseen ja jakamiseen sekä mielipiteiden ja näkemysten esteettömään ilmaisuun. Ilmaisunvapaus on ihmisoikeus. Katsomme, että jokaisella on ääni ja oikeus sen käyttöön. Meidän roolimme on palvella julkista keskustelua. Tämä edellyttää erilaisten näkökulmien esille pääsemistä. 

Tiedostamme, että Xissä koettu häirintä saattaa uhata yksilön kykyä itseilmaisuun. Tutkimusnäyttö osoittaa, että tietyt ihmisryhmät saavat verkossa osakseen muita enemmän häirintää. Useampaan aliedustettuun ryhmään kuuluvat saattavat joutua kokemaan häirintää useammin, ja häirintä voi olla luonteeltaan vakavampaa ja haitallisempaa.

Olemme sitoutuneet vastustamaan vihaan, ennakkoluuloihin ja suvaitsemattomuuteen pohjautuvaa häirintää ja erityisesti häirintää, jolla pyritään vaientamaan historiallisesti marginaaliin ajettujen äänet. Tästä syystä kiellämme häiritsevän käytöksen, joka maalittaa yksilöitä tai ryhmiä sen perusteella, että näiden oletetaan kuuluvan lain suojaamaan ryhmään.  

Jos näet Xissä jotain, mikä mielestäsi rikkoo tätä käytäntöä, ilmoita siitä meille.

 

Mikä on tämän käytännön vastaista?

Tutkimme ilmiannot tileistä, jotka twiittaamalla tai yksityisviesteillä kohdistavat jotakin alla luetelluista käytöksistä yksilöön tai ryhmään, ja ryhdymme tarvittaessa toimiin. 

Vihamieliset viittaukset

Olemme kieltäneet yksilön tai ryhmän kohdennetun häirinnän sellaisia väkivallantekoja käsittelevällä sisällöllä, joita on historiallisesti kohdistettu lain suojaaman ryhmän jäseniin. Tämän kiellon piiriin kuuluu kuva- ja tekstimateriaali

 • kansanmurhista (esim. holokausti)
 • lynkkauksista.

Kiihottaminen

Kiellämme kiihottamisen tekoihin lain suojaamaa ryhmää tai sellaiseen kuuluvia henkilöitä vastaan. Tämä sisältää seuraavat:

 • Pelon lietsominen tai pelottavien stereotypioiden levittäminen lain suojaamasta ryhmästä esimerkiksi esittämällä väitteitä siitä, että ryhmän jäsenet todennäköisemmin osallistuisivat vaaralliseen tai lainvastaiseen toimintaan. Esimerkki: ”Kaikki [uskonnollinen ryhmä] ovat terroristeja.”
 • Toisten yllyttäminen ahdistelemaan lain suojaaman ryhmän jäseniä Xissä tai sen ulkopuolella. Esimerkki: ”Olen saanut tarpeekseni siitä, miten [uskonnollinen ryhmä] kuvittelee olevansa meitä parempi. Jos näet jonkun, jolla on [ryhmän uskonnollinen symboli] päällä, nappaa se ja julkaise kuvia!”
 • Yksilön tai ryhmän syrjintään yllyttäminen kieltäytymällä asioimasta yrityksessä henkilön oletetun lain suojaamaan ryhmään kuulumisen perusteella. Esimerkki: ”Jos käyt ostoksilla [uskonnollisen ryhmän] liikkeessä, tuet noita [haukkumasana]. Lakataan antamasta rahaa näille [uskontoon viittaava haukkumasana].” Tämä kielto ei välttämättä kata sisältöä, jonka tarkoitus on luonteeltaan poliittinen, kuten poliittinen kommentointi tai boikotteihin tai protesteihin liittyvä sisältö.

Huomautus: väkivaltaan lain suojaamaa ryhmää kohtaan yllyttävä sisältö on kielletty väkivaltapuheeseen puuttuvan käytännön nojalla.

Herjaaminen ja vahingolliset myytit

Olemme kieltäneet muiden toistuvan herjaamisen ja muun halventavan tai negatiivisia ja haitallisia stereotypioita vahvistavan sisällön, joka kohdistuu lain suojaamaa ryhmää vastaan. Joissakin tapauksissa voimme vaatia poistamaan twiitin. Tällainen tapaus voi olla (esimerkiksi) vakava, toistuva herjausten tai rasististen tai seksististen myyttien käyttö häirintä- tai pelottelutarkoituksessa. Joissakin muissa tapauksissa voimme rajoittaa twiitin näkyvyyttä alempana kuvatulla tavalla. Tällainen tapaus voi olla (esimerkiksi) kohtalaisen vakava yksittäinen solvausten käyttö, jossa tarkoituksena on häiritä tai pelotella muita.

Epäinhimillistäminen

Kiellämme ihmisryhmän epäinhimillistämisen uskonnon, kastin, iän, vamman, vakavan sairauden, kansallisuuden, rodun, etnisen alkuperän, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Vihakuvasto 

Katsomme vihakuvastoksi logot, symbolit ja kuvat, joilla pyritään lietsomaan vihamielisyyttä ja kaunaa jotakuta vastaan tämän rodun, uskonnon, vamman, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai syntyperän perusteella. Esimerkkejä vihakuvastosta ovat muun muassa

 • historiallisesti viharyhmiin yhdistetyt symbolit, esimerkki: natsien hakaristi
 • kuvat, joissa joku kuvataan ihmistä alempana, tai kuvat, joita on muokattu sisältämään vihasymboleita, kuten yksilöiden kuvien muokkaus sisältämään eläimellisiä piirteitä
 • kuvat, joita on muokattu sisältämään vihasymboleita tai viittauksia lain suojaamaan ryhmään kohdistuneeseen joukkomurhaan, esimerkiksi Daavidin tähden lisääminen kuvankäsittelyohjelmalla henkilöä esittäviin kuviin viittauksena holokaustiin.

Vihakuvastoa sisältävää mediaa ei sallita live-videoissa, tilin kuvauksessa, profiilissa eikä otsakekuvissa. Kaikissa muissa instansseissa tällaista kuvastoa sisältävä media on erikseen merkittävä arkaluonteiseksi. Myös henkilölle pyytämättä lähetetty vihakuvaviesti rikkoo tätä käytäntöä. 

Vihaprofiili

Et saa käyttää vihakuvia tai -symboleja profiilikuvassasi tai profiilisi otsakkeessa. Käyttäjätunnuksen, näyttönimen tai profiilin kuvauksen käyttö häirintään on myös kielletty. Tämä kattaa kohdennetun häirinnän ja vihapuheen henkilöä, ryhmää tai lain suojaamaa ihmisryhmää kohtaan.

Onko sisällön kohdistuttava minuun, jotta sen rikkoisi Xin sääntöjä?

Jotkin twiitit saattavat vaikuttaa vihaviesteiltä erillään kontekstista, mutta eivät välttämättä olekaan sitä osana laajempaa keskustelua. Esimerkiksi lain suojaaman ryhmän jäsenet saattavat viitata toinen toiseensa termeillä, jotka katsottaisiin yleensä herjaaviksi. Kun näitä nimityksiä käytetään yhteisymmärryksessä, konteksti ei ole loukkaava, vaan käytöllä riisutaan valta historiallisesti halventavilta nimityksiltä.  

Kun näemme tällaista sisältöä, meille saattaa olla epäselvää, häiritäänkö yksilöä tämän lain suojaamaan ryhmään kuulumisen perusteella vai käytetäänkö nimitystä yhteisymmärryksessä. Jotta konteksti osataan arvioida oikein, meidän voi joskus olla tarpeen kuulla kohteena olevaa henkilöä ja tarkistaa taustat. Näin mahdolliset toimet pohjautuvat oikeaan tietoon.

Huomautus: Henkilöiden ei tarvitse kuulua tiettyyn lain suojaamaan ryhmään, jotta ryhtyisimme toimiin. Emme pyydä ihmisiltä todisteita kuulumisesta tai kuulumattomuudesta lain suojaamaan ryhmään tai pyri selvittämään sitä. 

Mitä tapahtuu, jos rikot tätä käytäntöä?

Tämän käytännön nojalla ryhdymme toimiin havaitessamme käytöstä, joka kohdistaa vihaa yksilöön tai kokonaiseen lain suojaamaan ryhmään edellä kuvatun mukaisesti. Kohdistaminen voi tapahtua monin tavoin, esimerkiksi mainintoina, sisällyttämällä henkilön kuva julkaisuun tai viittaamalla henkilöön tämän koko nimellä.

Tämän käytännön rikkomisesta seuraavan rangaistuksen määrityksessä otamme huomioon useita tekijöitä, kuten rikkomuksen vakavuuden ja yksilön aiemman sääntörikkomushistorian. Seuraavassa on lueteltu mahdolliset toimenpiteet, joilla tätä käytäntöä rikkovaan sisältöön puututaan:

 • Sisällön näkyvyyden vähentäminen Xissä seuraavin keinoin:
  • poistamalla twiitti hakutuloksista, sovelluksen suosituksista, suosituista puheenaiheista, ilmoituksista ja etusivun aikajanoilta 

  • rajaamalla twiitin löydettävyyden kirjoittajan profiiliin

  • alentamalla twiitin sijoitusta vastauksissa

  • rajaamalla tykkäys-, vastaus- uudelleentwiittaus- ja jakamismahdollisuutta, twiitin lainaamista, kirjanmerkkeihin lisäämistä, profiiliin kiinnittämistä tai reagointilukemia 

  • sulkemalla twiitti pois mainosten läheisyydestä.

 • Estämme twiittien ja/tai tilien suosittelemisen sähköpostitse tai sovelluksessa. 

 • Vaadimme twiitin kirjoittajaa poistamaan sen.
  • Saatamme esimerkiksi pyytää käyttäjää poistamaan sääntöjen vastaisen sisällön ja myöntää tilille pelkät lukuoikeudet määrätyksi ajaksi, ennen kuin oikeus twiitata palautetaan.
 • Jäädytämme vihaprofiilikäytäntöämme rikkovat tilit.

Lue lisää käytössämme olevista pakkokeinoista

Jos käyttäjä uskoo tilinsä tulleen jäädytetyksi aiheetta, hän voi hakea muutosta.

Jaa tämä artikkeli