Förordningen om digitala tjänster

Information om Europeiska unionens alternativ för utomrättslig reglering av tvister och rättsmedel i förordningen om digitala tjänster 

Om du mottar X-tjänsten i EU och tror att vi har begått ett misstag då vi beslutade

(i) om att ta bort eller begränsa åtkomsten till eller begränsa synligheten av information på X-tjänsten, eller inte göra det

(ii) om att stänga av eller sluta erbjuda X-tjänsten, helt eller delvis, för en eller flera mottagare och/eller deras konton, eller inte göra det

(iii) om att stänga av, sluta erbjuda eller på annat sätt begränsa möjligheten att tjäna pengar på information som mottagarna står för, eller inte göra det

med anledning av att informationen som har tillhandahållits X-tjänsten är olaglig eller bryter mot våra Användarvillkor, kan du överklaga vårt beslut genom vår interna överklagandeprocess som beskrivs här. Alternativt eller dessutom har du rätt att välja ett valfritt utomrättsligt organ för att slita rättstvister som har certifierats av samordnaren för digitala tjänster i det aktuella medlemslandet i EU för att lösa en tvist som gäller ett sådant beslut.

X kommer att tala med det valda certifierade organet för utomrättslig slitning av rättstvister i avsikt att lösa tvisten i enlighet med förordningen om digitala tjänster. Du ska vara medveten om att X inte är bundet av något beslut som fattas av ett utomrättsligt certifierat organ för att lösa rättstvister.

Du kan även nyttja rättsmedel genom att lämna in ett yrkande hos en domstol med domvärjo i ett europeiskt medlemsland, och du kan även ha andra rättsliga möjligheter. 

Om du vill nyttja utomrättsliga medel eller rättsmedel kanske du vill prata med en juridisk rådgivare.

 

Dela denna artikel