Skaitmeninių paslaugų įstatymas

Informacija apie Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų įstatymą, neteisminio ginčų sprendimo galimybę ir teisminį žalos atlyginimą 

Jei esate X paslaugos gavėjas ES ir manote, kad padarėme klaidą priimdami sprendimą:

(i) pašalinti ar neleisti prieigą prie X paslaugos informacijos arba apriboti jos matomumą;

(ii) ar visiškai arba iš dalies sustabdyti arba nutraukti X paslaugos teikimą gavėjui (-ams) ir (arba) jų paskyrai (-oms); arba

iii) sustabdyti, nutraukti ar kitaip apriboti galimybę gauti pajamų iš gavėjo (-ų) pateiktos informacijos;

dėl to, kad X tarnybai pateikta informacija yra neteisėta arba pažeidžia mūsų paslaugų teikimo sąlygas, galite apskųsti mūsų sprendimą naudodami čia aprašytą vidinį apeliacijų procesą. Arba papildomai turite teisę pasirinkti bet kurią neteisminio ginčų sprendimo instituciją, kurią atitinkamoje ES valstybėje narėje sertifikavo skaitmeninių paslaugų koordinatorius, kad išspręstų ginčą, susijusį su bet kuriuo tokiu sprendimu.

X bendradarbiaus su pasirinkta sertifikuota ginčų sprendimo neteismine institucija, siekdama išspręsti ginčą pagal Skaitmeninių paslaugų įstatymą. Turėtumėte žinoti, kad X nesaisto joks sertifikuotos neteisminio ginčų sprendimo institucijos priimtas sprendimas.

Taip pat turite galimybę kreiptis į teismą, pateikdami ieškinį kompetentingame Europos valstybės narės teisme, bei galite turėti kitų teisinių galimybių. 

Jei norite apsvarstyti bet kokias neteisminio ar teisminio teisių gynimo galimybes, galbūt norėsite pasikonsultuoti su teisės patarėju.

 

Pasidalinkite šiuo straipsniu