Forordningen om digitale tjenester

Oplysninger om mulighed for tvistbilæggelse uden for domstolene og retslig godtgørelse ifm. EU's forordning om digitale tjenester 

Hvis du modtager X-tjenesten i EU, og du mener, at vi har begået en fejl i vores afgørelse om:

(i) hvorvidt vi skal fjerne eller deaktivere adgang til eller begrænse synligheden af oplysninger på X-tjenesten;

(ii) hvorvidt X-tjenesten skal suspenderes eller opsiges, helt eller delvist, for en eller flere modtagere og/eller deres konti; eller

(iii) hvorvidt vi skal suspendere, opsige eller på anden måde begrænse muligheden for at tjene penge på oplysninger, der er leveret af en eller flere modtagere;

fordi de oplysninger, der blev givet til X-tjenesten, er ulovlige eller overtræder vilkårene for anvendelse, kan du appellere vores afgørelse via vores interne appelprocedure, der er beskrevet her. Alternativt eller i tillæg hertil har du ret til at vælge et udenretsligt tvistbilæggelsesorgan, der er certificeret af koordinatoren for digitale tjenester i den relevante EU-medlemsstat, til at løse en tvist i forbindelse med en sådan afgørelse.

X vil gå i dialog med det valgte certificerede udenretslige tvistbilæggelsesorgan med henblik på at løse tvisten i overensstemmelse med forordningen om digitale tjenester. Du skal være opmærksom på, at X ikke er bundet af en afgørelse truffet af et certificeret udenretsligt tvistbilæggelsesorgan.

Du har også mulighed for retslig godtgørelse ved at indbringe dit krav for en kompetent domstol i et europæisk medlemsland, og du har muligvis også andre juridiske muligheder. 

Hvis du ønsker at overveje udenretslige eller retslige godtgørelsesmuligheder, kan du rådføre dig med en juridisk rådgiver.

 

Del denne artikel