Zakon o digitalnih storitvah

Informacije o zunajsodni razrešitvi sporov in pravnih sredstvih v skladu z zakonom Evropske unije o digitalnih storitvah 

Če ste prejemnik storitve X v Evropski uniji in menite, da smo sprejeli napačno odločitev v zvezi z naslednjim:

(i) ali naj odstranimo ali onemogočimo dostop do informacij v storitvi X oziroma omejimo njihovo vidnost;

(ii) ali naj blokiramo ali prekinemo zagotavljanje storitve X, delno ali v celoti, za določenega prejemnika in/ali njegove račune; oziroma

(iii) ali naj blokiramo, prekinemo ali drugače omejimo zmožnost monetizacije informacij, ki jih navede določen uporabnik, ali ne

na podlagi tega, da so bile informacije, navedene v storitvi X, nezakonite ali so kršile naše pogoje storitve, lahko vložite ugovor na našo odločitev prek našega internega postopka za ugovore, opisanega tukaj. Namesto tega oziroma poleg tega imate pravico, da izberete kateri koli zunajsodni organ, potrjen s strani koordinatorja digitalnih storitev v državi članici EU, za razrešitev spora v zvezi s kakršno koli tako odločitvijo.

Družba X do sodelovala z izbranim organom za zunajsodno poravnavo z namenom razrešitve spora v skladu z zakonom o digitalnih storitvah. Upoštevajte pa, da kakršna koli odločitev organa za zunajsodno poravnavo za družbo X ni zavezujoča.

Poleg tega imate tudi možnost uporabe pravnih sredstev tako, da zahtevek vložite pri pristojnem sodišču v državi članici EU, morda pa imate tudi možnost drugih pravnih postopkov. 

Če se želite odločiti za zunajsodno poravnavo ali možnosti pravnih sredstev, se priporoča, da se obrnete na svetovalca za pravna vprašanja.

 

Deli ta članek