Akt o digitálnych službách

Informácie o možnosti mimosúdneho riešenia sporov a súdnej náprave podľa aktu o digitálnych službách Európskej únie

Ak ste príjemcom služby X v EÚ a myslíte si, že sme urobili chybu pri rozhodovaní o:

(i) odstránení alebo zakázaní prístupu k informáciám v službe X alebo o obmedzení ich viditeľnosti;

(ii) úplnom alebo čiastočnom pozastavení alebo ukončení poskytovania služby X príjemcom alebo ich účtom;

(iii) pozastavení, ukončení alebo inom obmedzení možnosti speňažiť informácie poskytnuté príjemcami;

z dôvodu, že informácie poskytnuté službe X sú nezákonné alebo porušujú naše podmienky používania, môžete sa proti nášmu rozhodnutiu odvolať prostredníctvom nášho interného odvolacieho procesu opísaného na tomto odkaze. Ako alternatívu alebo doplnenie na riešenie sporu týkajúceho sa akéhokoľvek takéhoto rozhodnutia máte oprávnenie si vybrať akýkoľvek orgán mimosúdneho riešenia sporov certifikovaný koordinátorom digitálnych služieb v príslušnom členskom štáte EÚ.

X bude spolupracovať s vybratým certifikovaným orgánom mimosúdneho riešenia sporov s cieľom vyriešiť spor v súlade s aktom o digitálnych službách. Mali by ste vedieť, že služba X nie je viazaná žiadnym rozhodnutím vydaným certifikovaným orgánom mimosúdneho riešenia sporov.

Máte aj možnosť súdnej nápravy prostredníctvom odvolania sa na príslušnom súde v členskom štáte EÚ a môžete mať aj iné právne možnosti. 

Ak chcete zvážiť možnosti mimosúdnej alebo súdnej nápravy, je vhodné sa poradiť s právnym poradcom.

 

Zdieľajte tento článok