Att dwar is-Servizzi Diġitali

Informazzjoni dwar l-Att tal-Unjoni Ewropea dwar is-Servizzi Diġitali - Għażla ta' Riżoluzzjoni ta' Tilwim Barra mill-Qorti u Rimedju Ġudizzjarju 

Jekk inti riċevitur tas-Servizz ta' X fl-UE u taħseb li għamilna żball meta ddeċidejna dwar:

(i) jekk għandniex inneħħu jew niddiżattivaw l-aċċess għal jew nirrestrinġu l-viżibbiltà tal-informazzjoni fuq is-Servizz ta' X;

(ii) jekk għandniex nissospendu jew nitterminaw il-forniment tas-Servizz ta' X, kollu jew parzjalment, lir-riċevitur(i) u/jew il-kont(ijiet) tiegħu/tagħha/tagħhom; jew

(iii) jekk għandniex nissospendu, nitterminaw jew inkella nirrestrinġu l-abbiltà li l-informazzjoni pprovduta minn reċipjent(i) tiġi monetizzata;

abbażi li l-informazzjoni pprovduta lis-Servizz ta' X hija illegali jew tmur kontra t-Termini tas-Servizz tagħna, inti tista' tappella id-deċiżjoni tagħna permezz tal-proċess intern tal-appelli deskritt hawnhekk. Inkella, jew barra minn hekk, inti intitolat li tagħżel kwalunkwe korp ta' riżoluzzjoni ta' tilwim barra mill-qorti ċċertifikat mill-Koordinatur tas-Servizzi Diġitali fl-Istat Membru tal-UE rilevanti sabiex isolvi tilwim marbut ma' kwalunkwe tali deċiżjoni.

X se jimpenja ruħu mal-korp ta' riżoluzzjoni ta' tilwim barra mill-qorti ċċertifikat u magħżul bl-għan li jiġi solvut it-tilwim f'konformità mal-Att dwar is-Servizzi Diġitali. Għandek tkun taf li X mhu marbut bl-ebda deċiżjoni meħuda minn korp ta' riżoluzzjoni ta' tilwim barra mill-qorti ċċertifikat.

Għandek ukoll l-għażla ta' rimedju ġudizzjarju billi tressaq il-klejm tiegħek għand qorti kompetenti fi Stat Membru Ewropew u jista' wkoll ikollok għażliet legali oħra. 

Jekk tixtieq tikkunsidra kwalunkwe għażla ta' rimedju ġudizzjarju jew barra mill-qorti, jaf tkun tixtieq tikkonsulta ma' konsulent legali.

 

Ikkondividi dan l-artiklu