Digipalvelusäädös

Tietoa Euroopan unionin digipalvelusäädöksen tuomioistuinten ulkopuolisesta riidanratkaisumekanismista ja oikeudellisista muutoksenhakukeinoista 

Jos olet X:n palveluiden käyttäjä EU:n alueella ja uskot meidän tehneen virheen päättäessämme

(i) pitäisikö tietoa poistaa, pääsy tietoon estää tai tiedon näkyvyyttä rajata X:n alustalla

(ii) pitäisikö X:n palveluiden tarjoaminen keskeyttää tai lopettaa kokonaan tai osittain joltakulta palvelun käyttäjältä ja/tai tililtä

(iii) pitäisikö mahdollisuus tiedon kaupalliseen käyttöön keskeyttää, lopettaa tai pitäisikö sitä muutoin rajata joltakulta palvelun käyttäjältä

sillä perusteella, että X:n alustalle annettu tieto on laitonta tai rikkoo käyttöehtojamme, voit hakea muutosta tekemäämme päätökseen käyttäen sisäistä muutoksenhakuprosessiamme, joka on kuvattu täällä. Vaihtoehtoisesti tai edellä sanotun lisäksi voit valita relevantin EU:n jäsenmaan digitaalisten palveluiden koordinaattorin sertifioiman tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen ratkaisemaan tällaiseen päätökseen liittyvän riidan.

X tekee yhteistyötä valitun sertifioidun tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen kanssa riidan ratkaisemiseksi digipalvelusäädöksen mukaisesti. Tiedostathan kuitenkin, ettei sertifioidun tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen ratkaisu sido X:ää.

Sinulla on myös oikeus oikeudellisiin muutoksenhakukeinoihin, eli voit nostaa kanteen toimivaltaisessa tuomioistuimessa Euroopan unionin jäsenmaassa, ja sinulla voi mahdollisesti olla muitakin juridisia vaihtoehtoja. 

Jos haluat harkita tuomioistuinten ulkopuolisia tai oikeudellisia muutoksenhakukeinoja, sinun saattaa olla viisainta pyytää lainopillista neuvoa.

 

Jaa tämä artikkeli