Digitālo pakalpojumu akts

Informācija par Eiropas Savienības Digitālo pakalpojumu aktu ārpustiesas strīdu izšķiršanas iespēju un tiesisko aizsardzību tiesā 

Ja esat X pakalpojuma saņēmējs Eiropas Savienībā un uzskatāt, ka esam pieļāvuši kļūdu, pieņemot lēmumu:

i) likvidēt vai nelikvidēt piekļuvi informācijai X pakalpojumā vai ierobežot tā redzamību;

ii) pilnībā vai daļēji pārtraukt vai izbeigt X pakalpojuma sniegšanu saņēmējam(-iem) un/vai viņa(-u) kontam(-iem); vai

iii) apturēt, pārtraukt vai citādi ierobežot iespēju gūt peļņu no saņēmēja(-u) sniegtās informācijas;

saskaņā ar to, ka X pakalpojumam sniegtā informācija ir nelikumīga vai pārkāpj mūsu pakalpojumu nodrošināšanas noteikumus, varat pārsūdzēt mūsu lēmumu, izmantojot iekšējo pārsūdzības procesu, kas aprakstīts šeit. Jūs varat arī izvēlēties ārpustiesas strīdu izšķiršanas organizāciju, ko apstiprinājis digitālo pakalpojumu koordinators attiecīgajā ES dalībvalstī, lai izskatītu strīdus par šādiem lēmumiem.

X sadarbosies ar izvēlēto sertificēto ārpustiesas strīdu izšķiršanas iestādi, lai atrisinātu strīdu saskaņā ar Digitālo pakalpojumu aktu. Jums jāņem vērā, ka X nav saistošs neviens sertificētas ārpustiesas strīdu izšķiršanas iestādes lēmums.

Jūs varat arī vērsties tiesā, iesniedzot prasību kompetentā Eiropas dalībvalsts tiesā, un jums var būt arī citas juridiskas iespējas. 

Ja vēlaties apsvērt jebkādas ārpustiesas vai tiesiskās aizsardzības iespējas, sazinieties ar juridisko konsultantu.

 

Kopīgot šo rakstu