Digital Services Act

Informatie over de optie voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting en gerechtelijk verhaal binnen de Digital Services Act van de EU 

Als je gebruikmaakt van de dienst van X in de EU en je denkt dat we een fout hebben gemaakt bij het nemen een van deze beslissingen:

(i) het al dan niet verwijderen of uitschakelen van de toegang tot of het beperken van de zichtbaarheid van informatie op de dienst van X;

(ii) het al dan niet opschorten of beëindigen van de levering van de dienst van X, geheel of gedeeltelijk, aan (een) ontvanger(s) en/of zijn, haar of hun account(s); of

(iii) het al dan niet opschorten, beëindigen of anderszins beperken van de mogelijkheid om door (een) ontvanger(s) verstrekte informatie te gelde te maken;

kan je, op grond van het feit dat aan de diensten van X verstrekte informatie onwettig is of onze Algemene voorwaarden schendt, bezwaar maken tegen onze beslissing via onze interne bezwaarprocedure die je hier vindt. Als alternatief of als aanvulling heb je het recht om een buitengerechtelijk orgaan voor geschillenbeslechting te selecteren dat is gecertificeerd door de Digital Services Coordinator in de relevante lidstaat van de EU om een geschil met betrekking tot een dergelijk besluit op te lossen.

X gaat in gesprek met de geselecteerde gecertificeerde instantie voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting om het geschil op te lossen in overeenstemming met de Digital Services Act. Je moet je ervan bewust zijn dat X niet gebonden is aan een beslissing van een gecertificeerd orgaan voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Je hebt ook de mogelijkheid van gerechtelijk verhaal door je vordering in te dienen bij een bevoegde rechtbank in een Europese lidstaat en je hebt mogelijk ook nog andere juridische opties. 

Als je buitengerechtelijke of gerechtelijke verhaalsmogelijkheden wil overwegen, kan je het beste een juridisch adviseur raadplegen.

 

Dit artikel delen