Chính sách đối với hành vi lạm dụng nền tảng và tin rác

Tổng quan


Tháng 4 năm 2022

Bạn không được sử dụng các dịch vụ của X theo cách nhằm phóng đại ảo hoặc che giấu thông tin hoặc tham gia vào hành vi lạm dụng hoặc làm gián đoạn trải nghiệm của mọi người trên X.

Chúng tôi muốn X trở thành nơi mà mọi người có thể kết nối con người, tìm kiếm thông tin đáng tin cậy và tự do thể hiện bản thân an toàn. Để làm được điều đó, chúng tôi không cho phép tin rác hoặc các loại hành vi lạm dụng khác. Chúng tôi định nghĩa hành vi lạm dụng nền tảng là việc sử dụng X để tham gia vào hoạt động mang tính hàng loạt, gây hấn hoặc lừa đảo nhằm đánh lừa người khác và/hoặc làm gián đoạn trải nghiệm của họ.

Lạm dụng nền tảng có thể có nhiều hình thức và các quy tắc của chúng tôi được đưa ra nhằm giải quyết các loại hành vi bị cấm, bao gồm:

 • tin rác có động cơ thương mại, thường nhằm thúc đẩy lượng truy cập hoặc hướng sự chú ý từ một cuộc trò chuyện trên X đến các tài khoản, trang web, sản phẩm, dịch vụ hoặc sáng kiến;
 • lượng tương tác không xác thực, cố làm cho các tài khoản hoặc nội dung trông như được nhiều người quan tâm hoặc hoạt động hơn thực tế;
 • hoạt động phối hợp, cố gây ảnh hưởng ảo đến các cuộc trò chuyện thông qua việc sử dụng nhiều tài khoản, tài khoản giả mạo, tự động hóa và/hoặc viết script; và
 • hoạt động phối hợp gây hại khuyến khích hoặc cổ động hành vi vi phạm Quy tắc của X.
   

Đâu là hành vi vi phạm chính sách này?


Theo chính sách này, chúng tôi nghiêm cấm một loạt hành vi trong phạm vi sau:
 

Nhiều tài khoản và hành vi phối hợp

Bạn không thể đăng ký hàng loạt tài khoản X hoặc sử dụng tự động hóa để tạo nhiều tài khoản X.

Bạn không thể phóng đại ảo hoặc làm gián đoạn cuộc trò chuyện thông qua việc sử dụng nhiều tài khoản hoặc bằng cách phối hợp với những người khác để vi phạm Quy tắc của X. Điều này bao gồm:

 • tài khoản chồng chéo – quản lý nhiều tài khoản có tình trạng sử dụng trùng lặp, chẳng hạn như thông tin cá nhân tương tự hay giống hệt nhau hoặc nội dung về cơ bản tương tự nhau;
 • các tài khoản tương tác lẫn nhau – vận hành nhiều tài khoản tương tác với nhau để thổi phồng hoặc lạm dụng trạng thái nổi bật của các post hoặc tài khoản cụ thể; và
 • phối hợp – tạo nhiều tài khoản để đăng nội dung trùng lặp hoặc tạo tương tác giả, bao gồm:
  • đăng các post hoặc biểu tượng đánh dấu giống hệt hoặc về cơ bản tương tự nhau từ nhiều tài khoản mà bạn vận hành; 
  • tương tác (lượt post lại, lượt thích, lượt đề cập, lượt bình chọn trong tính năng Thăm dò ý kiến trên X) nhiều lần với cùng các post hoặc tài khoản từ nhiều tài khoản mà bạn vận hành;
  • phối hợp hoặc đền bù cho người khác để tham gia hành vi phóng đại hoặc tương tác ảo ngay cả khi người liên quan chỉ sử dụng một tài khoản; và
  • phối hợp với người khác để tham gia hoặc cổ động vi phạm Quy tắc của X, bao gồm cả vi phạm chính sách về hành vi lạm dụng của chúng tôi.
    

Lượt tương tác và chỉ số


Bạn không thể tăng ảo người theo dõi hoặc lượt tương tác của mình hoặc của người khác.
Điều này bao gồm:

 • bán/mua post hoặc tăng ảo các chỉ số của tài khoản – bán hoặc mua người theo dõi hoặc tương tác (lượt post lại, lượt thích, lượt đề cập, lượt bình chọn trong tính năng Thăm dò ý kiến trên X);
 • ứng dụng – sử dụng hoặc quảng bá các dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba đòi hỏi thêm người theo dõi hoặc thêm lượt tương tác cho post;
 • thổi phồng qua lại – giao dịch hoặc phối hợp để trao đổi lượt theo dõi hoặc tương tác trên post (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tham gia vào hành vi “theo dõi để lấy lượt theo dõi”, “dùng chung tài khoản” và “post lại cho post đăng lại”); và
 • chuyển nhượng tài khoản hoặc bán hàng – bán, mua, giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ mua bán hoặc trao đổi tài khoản X, tên người dùng hoặc quyền truy cập tạm thời vào tài khoản X.
   

Sử dụng sai mục đích các tính năng của sản phẩm X


Bạn không thể dùng sai mục đích các tính năng của sản phẩm X để làm gián đoạn trải nghiệm của người khác.
Điều này bao gồm:
 

post và Tin nhắn trực tiếp

 • gửi câu trả lời, đề cập hoặc Tin nhắn trực tiếp không được yêu cầu với số lượng lớn, mang tính gây hấn;
 • đăng và xóa cùng một nội dung nhiều lần;
 • liên tục đăng các post giống hệt nhau hoặc gần giống hệt nhau, hoặc liên tục gửi các Tin nhắn trực tiếp giống hệt nhau;
 • liên tục đăng post hoặc gửi Tin nhắn trực tiếp bao gồm các liên kết được chia sẻ mà không có bình luận, sao cho điều này bao gồm phần lớn hoạt động post/Tin nhắn trực tiếp của bạn; và
 • Đăng post lặp lại một cụm từ hoặc nội dung hiện có, cho dù mang tính cá nhân hoặc phối hợp với những tài khoản khác. Tìm hiểu thêm ở chính sách copypasta và nội dung trùng lặp.

Theo dõi

 • “theo dõi rồi hủy theo dõi” - theo dõi và sau đó ngừng theo dõi một số lượng lớn các tài khoản nhằm cố tăng số lượng người theo dõi của chính mình;
 • theo dõi bừa bãi – theo dõi và/hoặc ngừng theo dõi một số lượng lớn các tài khoản không liên quan trong thời gian ngắn, đặc biệt là bằng các phương tiện tự động; và
 • sao chép người theo dõi từ tài khoản khác, đặc biệt là khi sử dụng tính năng tự động hóa.
   

Tương tác

 • tương tác tích cực hoặc tự động với post để tăng lưu lượng truy cập hoặc sự chú ý đến các tài khoản, trang web, sản phẩm, dịch vụ hoặc sáng kiến.
 • tích cực thêm người dùng vào Danh sách hoặc Khoảnh khắc.
   

Biểu tượng đánh dấu 

 • sử dụng thẻ bắt đầu bằng biểu tượng đánh dấu thịnh hành hoặc phổ biến với mục đích phá hoại hoặc lạm dụng một cuộc trò chuyện hoặc để thu hút lưu lượng truy cập hoặc sự chú ý đến các tài khoản, trang web, sản phẩm, dịch vụ hoặc sáng kiến; và
 • post với các thẻ bắt đầu bằng biểu tượng đánh dấu quá nhiều, không liên quan trong một post hoặc trên nhiều post.
   

URL

 • xuất bản hoặc liên kết đến nội dung độc hại nhằm mục đích làm hỏng hoặc làm gián đoạn trình duyệt của người khác (phần mềm độc hại) hoặc máy tính hoặc để xâm phạm quyền riêng tư của một người (lừa đảo); và 
 • đăng các liên kết gây hiểu lầm hoặc lừa đảo; ví dụ: đường dẫn liên kết và liên kết clickjacking.
   

Hành vi nào không vi phạm chính sách này?


Những hành vi sau đây không vi phạm chính sách này:

 • thỉnh thoảng đăng liên kết mà không có bình luận;
 • phối hợp với những người khác để bày tỏ ý kiến, quan điểm, ủng hộ hoặc phản đối một nguyên nhân, miễn là hành vi đó không dẫn đến vi phạm Quy tắc của X; và
 • quản lý nhiều tài khoản có danh tính, mục đích hoặc trường hợp sử dụng riêng biệt. Các tài khoản này có thể tương tác với nhau, miễn là chúng không vi phạm các quy tắc khác. Chẳng hạn như bao gồm:
  • các tổ chức có các chương hoặc chi nhánh liên quan nhưng riêng biệt, chẳng hạn như một doanh nghiệp có nhiều địa điểm;
  • quản lý một tài khoản cá nhân ngoài các tài khoản bút danh hoặc các tài khoản liên quan đến sở thích hoặc sáng kiến của bạn; và
  • các robot về sở thích/nghệ thuật.
    

Ai có thể báo cáo hành vi vi phạm chính sách này?


Bất kỳ ai cũng có thể báo cáo tài khoản hoặc post thông qua quy trình báo cáo chuyên biệt của chúng tôi. Báo cáo này được sử dụng tổng hợp để giúp tinh chỉnh hệ thống thực thi của chúng tôi và xác định các chủ đề phổ biến và mẫu hành vi mới và mới nổi lên. 
 

Cách nào báo cáo các trường hợp vi phạm chính sách này.


Trong ứng dụng

Bạn có thể báo cáo nội dung này trong ứng dụng như sau:

 1. Chọn Báo cáo post từ biểu tượng .
 2. Chọn post này đáng ngờ hoặc là tin rác
 3. Chọn tùy chọn cho chúng tôi biết rõ nhất post đó đáng ngờ hoặc tung tin rác như thế nào.
 4. Gửi báo cáo của bạn.
   

Máy tính bàn

Bạn có thể báo cáo nội dung này qua máy tính bàn như sau:

 1. Chọn Báo cáo post từ biểu tượng .
 2. Chọn post này đáng ngờ hoặc là tin rác.
 3. Chọn tùy chọn cho chúng tôi biết rõ nhất post đó đáng ngờ hoặc tung tin rác như thế nào.
 4. Gửi báo cáo của bạn.

Mẫu báo cáo

Bạn cũng có thể báo cáo nội dung này để được xem xét thông qua biểu mẫu báo cáo tin rác bằng cách chọn tùy chọn Tôi muốn báo cáo tin rác trên X.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách này?


Hậu quả từ việc vi phạm chính sách này tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm cũng như bất kỳ lịch sử vi phạm nào trước đó. Biện pháp của chúng tôi cũng được thông báo bởi loại hoạt động tin rác mà chúng tôi đã xác định. Các biện pháp chúng tôi thực hiện có thể bao gồm những điều sau:
 

Những khó khăn trong việc ngăn chặn tin rác

Khi chúng tôi phát hiện mức độ hoạt động đáng ngờ, các tài khoản có thể bị khóa và được nhắc cung cấp thông tin bổ sung (ví dụ: số điện thoại) hoặc giải mã reCAPTCHA. 
 

Từ chối danh sách URL

Chúng tôi từ chối danh sách hoặc cảnh báo về các URL mà chúng tôi cho là không an toàn. Đọc thêm về liên kết không an toàn, bao gồm cả cách kháng nghị nếu URL của bạn bị nhận định sai là không an toàn.
 

Xóa post và khóa tài khoản tạm thời

 • Nếu hành vi lạm dụng nền tảng hoặc vi phạm tin rác là sự cố cá biệt hoặc vi phạm lần đầu, chúng tôi có thể thực hiện một số biện pháp, từ yêu cầu xóa một trong nhiều post đến tạm thời khóa (các) tài khoản. Mọi hành vi vi phạm lạm dụng nền tảng tiếp theo sẽ khiến bị đình chỉ vĩnh viễn.
 • Trong trường hợp vi phạm tập trung vào việc sử dụng nhiều tài khoản, bạn có thể được yêu cầu chọn một tài khoản để giữ. Các tài khoản còn lại sẽ bị tạm hoãn vĩnh viễn.

Đình chỉ vĩnh viễn

Đối với trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tài khoản sẽ bị tạm hoãn vĩnh viễn ngay từ lần phát hiện đầu tiên. Ví dụ về các vi phạm nghiêm trọng bao gồm:

 • vận hành các tài khoản mà phần lớn có hành vi vi phạm các chính sách được trình bày ở trên;
 • sử dụng bất kỳ mánh khóe nào được trình bày trên trang này để làm giảm tính trung thực của cuộc bầu cử;
 • mua/bán tài khoản;
 • tạo tài khoản thay thế hoặc bắt chước tài khoản bị tạm hoãn; và
 • tài khoản quản lý mà X có thể gán đáng tin cậy cho các tổ chức được xác định là vi phạm Quy tắc của X.

Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình bị khóa hoặc bị tạm hoãn do nhầm lẫn, bạn có thể gửi yêu cầu kháng nghị.

Nguồn khác


Tìm hiểu thêm về quy tắc tự động hóa cho nhà phát triển, nỗ lực đảm bảo cuộc bầu cử trung thực của chúng tôi, chính sách đối với hành vi lừa đảo tài chính, chính sách đối với tài liệu bị tấn công của chúng tôi, biện pháp của chúng tôi đối với hoạt động phối hợp có hại, và nguyên tắc đối với quảng bá và cuộc thi.

Tìm hiểu thêm về các phương án thực thi và phương pháp xây dựng và thực thi chính sách của chúng tôi.

Chia sẻ bài viết này