Cách sử dụng xác thực hai yếu tố

Xác thực hai yếu tố là một lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản X của bạn. Thay vì chỉ nhập mật khẩu để đăng nhập, bạn cũng sẽ nhập mã hoặc sử dụng khóa bảo mật. Bước bổ sung này giúp đảm bảo bạn và chỉ bạn mới có thể truy cập vào tài khoản của bạn. Trong quá trình đăng ký, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo bạn có một địa chỉ email đã xác nhận được liên kết với tài khoản của bạn. Bằng cách đó, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn cho những việc như liên lạc với bạn để giữ an toàn cho tài khoản của bạn.

Sau khi bật tính năng này, bạn sẽ cần mật khẩu, cùng với phương thức đăng nhập phụ –– hoặc là mã, xác nhận đăng nhập qua ứng dụng hoặc là khóa bảo mật vật lý để đăng nhập vào tài khoản của bạn. 

Cách xác nhận thông tin đăng nhập của bạn
Đối với iOS:
Bước 1

Ở menu trên cùng, nhấn vào biểu tượng hồ sơ, sau đó nhấn Cài đặt và riêng tư.

Bước 2

Nhấn Tài khoản, sau đó nhấn Bảo mật.

Bước 3

Nhấn Xác thực hai yếu tố.

Bước 4

Có ba phương thức để lựa chọn: Tin nhắn văn bảnỨng dụng xác thực hoặc là Khóa bảo mật.

Bước 5

Sau khi đăng ký, khi đăng nhập vào tài khoản, bạn sẽ được nhắc cung cấp phương thức xác thực hai yếu tố mà bạn đã sử dụng trong lần đăng nhập trước đó, cùng với mật khẩu của bạn. Bạn cũng sẽ thấy tùy chọn để Chọn một phương thức xác thực hai yếu tố khác. Nếu bạn muốn tiếp tục, chỉ cần nhấn vào lời nhắc để chọn một phương thức khác. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất đăng nhập.

Để đăng ký qua tin nhắn văn bản:
Bước 1

Nhấp vào ô kiểm bên cạnh Tin nhắn văn bản.

Bước 2

Đọc hướng dẫn ở phần tổng quan, sau đó nhấn Bắt đầu

Bước 3

Nhập mật khẩu của bạn, sau đó nhấn Xác nhận.

Bước 4

Nếu bạn chưa xác nhận, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận email cho tài khoản Twitter của bạn: Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã xác nhận qua email. Quay lại tài khoản Twitter của bạn, nhập mã vào lời nhắc, sau đó nhấn Xác nhận.

Lưu ý: Nếu bạn chưa có số điện thoại được liên kết với tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ nhắc bạn nhập số điện thoại đó. Ngoài ra, bạn có thể chọn bỏ chọn tùy chọn cho phép các liên hệ hiện tại của bạn tìm thấy bạn trên Twitter. 

Bước 5

Bây giờ chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập mã xác nhận mà chúng tôi đã gửi cho bạn qua tin nhắn văn bản. Nhập hoặc dán mã, Bạn sẽ thấy màn hình xác nhận với mã dự phòng. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ ảnh chụp màn hình của mã trong trường hợp bạn cần mã để sử dụng sau này. Việc này sẽ giúp bạn truy cập vào tài khoản của bạn nếu bạn bị mất điện thoại di động hoặc thay đổi số điện thoại.

Bước 6

Nhấn Đã hiểu khi bạn hoàn thành màn hình này.

Để đăng ký qua ứng dụng xác thực:
Bước 1

Nhấn vào ô bên cạnh Ứng dụng xác thực.

Bước 2

Đọc hướng dẫn ở phần tổng quan, sau đó nhấn Đã hiểu.

Bước 3

Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn và nhấn Xác nhận.

Bước 4

Nếu bạn chưa xác nhận, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận email cho tài khoản Twitter của bạn: Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã xác nhận qua email. Quay lại tài khoản Twitter của bạn, nhập mã vào lời nhắc, sau đó nhấn Xác nhận.

Bước 5

Bạn sẽ được nhắc liên kết ứng dụng xác thực với tài khoản Twitter của bạn bằng cách quét mã QR. (Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng trên thiết bị của bạn, bạn sẽ cần tải xuống ứng dụng. Bạn có thể sử dụng bất cứ ứng dụng xác thực Mật khẩu một lần dựa trên thời gian (TOTP) nào như Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password, v.v.)

Bước 6

Sau khi bạn quét mã QR, hãy nhấn Tiếp theo.

Bước 7

Nhập mã được tạo bởi ứng dụng xác thực của bạn, sau đó nhấn Xác nhận.

Bước 8

Bạn sẽ thấy một màn hình xác nhận. Nhấn Đã hiểu để hoàn tất thiết lập.

Giờ đây, thông qua ứng dụng xác thực của bạn, bạn có thể xem và sử dụng các mã để đăng nhập vào tài khoản Twitter của bạn.

Để đăng ký qua Khóa bảo mật:
Bước 1

Nhấn vào Khóa bảo mật

Bước 2

Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn.

Bước 3

Nếu bạn chưa xác nhận, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận email cho tài khoản Twitter của bạn: Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã xác nhận qua email. Quay lại tài khoản Twitter của bạn, nhập mã vào lời nhắc, sau đó nhấn Xác nhận.

Bước 4

Đọc phần tổng quan, sau đó nhấn Bắt đầu.

Bước 5

Bạn có thể cắm (các) khóa vào cổng USB ở thiết bị di động của bạn hoặc đồng bộ hóa thiết bị qua Bluetooth hoặc NFC. Sau khi đã cắm, hãy chạm vào nút trên khóa của bạn. 

Bước 6

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập.

Bước 7

Khi hoàn tất, (các) khóa bảo mật của bạn sẽ xuất hiện trong phần Quản lý các khóa bảo mật ở Xác thực hai yếu tố. Từ đó, bạn có thể đổi tên hoặc xóa (các) khóa bảo mật và thêm khóa bảo mật bổ sung vào tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. 

Lưu ý: Nếu bạn thêm khóa bảo mật để bảo vệ bổ sung bằng xác thực hai yếu tố, chúng tôi không còn yêu cầu sử dụng phương thức dự phòng khác để bảo vệ thêm. Khóa bảo mật có thể được sử dụng làm phương thức xác thực duy nhất của bạn mà không cần bật bất cứ phương thức nào khác.

Nếu bạn đã đăng ký xác nhận đăng nhập trước ngày 21 tháng 3 năm 2016:

Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình trên twitter.com hoặc trên một thiết bị khác sử dụng Twitter cho iOS, Twitter cho Android hoặc mobile.twitter.com, một thông báo đẩy có thể được gửi đến điện thoại của bạn. Mở thông báo đẩy để phê duyệt yêu cầu đăng nhập. Sau khi bạn phê duyệt, bạn sẽ ngay lập tức đăng nhập vào tài khoản của bạn trên twitter.com.

Bạn cũng có thể nhận được mã đăng nhập qua tin nhắn văn bản SMS. Bạn có thể chọn phương thức nhận này bằng cách nhấp vào yêu cầu mã được gửi đến điện thoại của bạn qua tin nhắn văn bản khi bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn trên twitter.com.
 

Lưu ý: Bạn cũng có thể phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu đăng nhập của bạn từ bên trong ứng dụng bằng cách nhấn vào Bảo mật, sau đó nhấn vào Yêu cầu đăng nhập. Kéo xuống danh sách để làm mới các yêu cầu mới. Các yêu cầu sẽ xuất hiện trên màn hình này ngay cả khi bạn không nhận được thông báo đẩy.

Cách tắt xác thực hai yếu tố:
Bước 1

Ở menu trên cùng, nhấn vào biểu tượng hồ sơ , sau đó nhấn Cài đặt và riêng tư.

Bước 2

Nhấn Tài khoản, sau đó nhấn Bảo mật.

Bước 3

Nhấn vào thanh trượt bên cạnh phương thức xác thực hai yếu tố đã chọn của bạn để tắt

Bước 4

Nhấn Tắt hai lần để xác nhận lựa chọn của bạn.

Đối với Android:
Bước 1

Ở menu trên cùng, bạn sẽ thấy biểu tượng menu điều hướng  hoặc biểu tượng hồ sơ của bạn. Nhấn vào bất cứ biểu tượng nào bạn có và chọn Cài đặt và riêng tư.

Bước 2

Nhấn Tài khoản, sau đó nhấn Bảo mật

Bước 3

Nhấn Xác thực hai yếu tố.

Bước 4

Có ba phương thức để lựa chọn: Tin nhắn văn bản, Ứng dụng xác thực hoặc là Khóa bảo mật.

Bước 5

Sau khi đăng ký, khi đăng nhập vào tài khoản, bạn sẽ được nhắc cung cấp phương thức xác thực hai yếu tố mà bạn đã sử dụng trong lần đăng nhập trước đó, cùng với mật khẩu của bạn. Bạn cũng sẽ thấy tùy chọn để Chọn một phương thức xác thực hai yếu tố khác. Nếu bạn muốn tiếp tục, chỉ cần nhấn vào lời nhắc để chọn một phương thức khác. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất đăng nhập.

Để đăng ký qua tin nhắn văn bản:
Bước 1

Chọn ô bên cạnh Tin nhắn văn bản.

Bước 2

Đọc hướng dẫn ở phần tổng quan, sau đó nhấn Tiếp theo

Bước 3

Nhập mật khẩu của bạn, sau đó nhấn Xác nhận.

Bước 4

Nếu bạn chưa xác nhận, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận email cho tài khoản Twitter của bạn: Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã xác nhận qua email. Quay lại tài khoản Twitter của bạn, nhập mã vào lời nhắc, sau đó nhấn Xác nhận.

Lưu ý: Nếu bạn chưa có số điện thoại được liên kết với tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ nhắc bạn nhập số điện thoại đó. Ngoài ra, bạn có thể chọn bỏ chọn tùy chọn cho phép các liên hệ hiện tại của bạn tìm thấy bạn trên Twitter. 

Bước 5

Bây giờ chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập mã xác nhận mà chúng tôi đã gửi cho bạn qua tin nhắn văn bản. Nhập hoặc dán mã, Bạn sẽ thấy màn hình xác nhận với mã dự phòng. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ ảnh chụp màn hình của mã trong trường hợp bạn cần mã để sử dụng sau này. Việc này sẽ giúp bạn truy cập vào tài khoản của bạn nếu bạn bị mất điện thoại di động hoặc thay đổi số điện thoại.

Bước 6

Nhấn Đã hiểu khi bạn hoàn thành màn hình này.

Bây giờ, khi bạn đăng nhập vào tài khoản trên twitter.com, Twitter cho Android hoặc mobile.twitter.com, một đoạn mã gồm sáu chữ số sẽ được nhắn tin tới điện thoại của bạn để sử dụng trong quá trình đăng nhập.

Để đăng ký qua ứng dụng xác thực:
Bước 1

Nhấn vào ô kiểm bên cạnh Ứng dụng xác thực.

Bước 2

Đọc hướng dẫn ở phần tổng quan, sau đó nhấn Bắt đầu.

Bước 3

Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn và nhấn Xác nhận.

Bước 4

Nếu bạn chưa xác nhận, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận email cho tài khoản Twitter của bạn: Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã xác nhận qua email. Quay lại tài khoản Twitter của bạn, nhập mã vào lời nhắc, sau đó nhấn Xác nhận.

Bước 5

Bạn sẽ được nhắc liên kết ứng dụng xác thực với tài khoản Twitter của bạn bằng cách quét mã QR. (Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng trên thiết bị của bạn, bạn sẽ cần tải xuống ứng dụng. Bạn có thể sử dụng bất cứ ứng dụng xác thực mật khẩu một lần dựa trên thời gian (TOTP) nào như Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password, v.v.)

Bước 6

Sau khi bạn quét mã QR, hãy nhấn Tiếp theo.

Bước 7

Nhập mã được tạo bởi ứng dụng xác thực của bạn, sau đó nhấn Xác nhận.

Bước 8

Bạn sẽ thấy một màn hình xác nhận. Nhấn Đã hiểu để hoàn tất thiết lập.

Giờ đây, thông qua ứng dụng xác thực của bạn, bạn có thể xem và sử dụng các mã để đăng nhập vào tài khoản Twitter của bạn. 

Để đăng ký qua Khóa bảo mật:
Bước 1

Nhấn Khóa bảo mật

Bước 2

Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn.

Bước 3

Nếu bạn chưa xác nhận, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận email cho tài khoản Twitter của bạn: Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã xác nhận qua email. Quay lại tài khoản Twitter của bạn, nhập mã vào lời nhắc, sau đó nhấn Xác nhận.

Bước 4

Đọc phần tổng quan, sau đó nhấn Bắt đầu.

Bước 5

Bạn có thể cắm (các) khóa vào cổng USB ở thiết bị di động của bạn hoặc đồng bộ hóa thiết bị qua Bluetooth hoặc NFC. Sau khi đã cắm, hãy chạm vào nút trên khóa của bạn. 

Bước 6

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập.

Bước 7

Khi hoàn tất, (các) khóa bảo mật của bạn sẽ xuất hiện trong phần Quản lý các khóa bảo mật ở Xác thực hai yếu tố.  Từ đó, bạn có thể đổi tên hoặc xóa (các) khóa bảo mật và thêm khóa bảo mật bổ sung vào tài khoản của bạn bất cứ lúc nào 

Lưu ý: Nếu bạn thêm khóa bảo mật để bảo vệ bổ sung bằng xác thực hai yếu tố, chúng tôi không còn yêu cầu sử dụng phương thức dự phòng khác để bảo vệ thêm. Khóa bảo mật có thể được sử dụng làm phương thức xác thực duy nhất của bạn mà không cần bật bất cứ phương thức nào khác.

Nếu bạn đã đăng ký xác thực hai yếu tố trước ngày 21 tháng 3 năm 2016:

Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình trên twitter.com hoặc trên một thiết bị khác sử dụng Twitter cho iOS, Twitter cho Android hoặc mobile.twitter.com, một thông báo đẩy có thể được gửi đến điện thoại của bạn. Mở thông báo đẩy để phê duyệt yêu cầu đăng nhập. Sau khi bạn phê duyệt, bạn sẽ ngay lập tức đăng nhập vào tài khoản của bạn trên twitter.com.

Bạn cũng có thể nhận được mã đăng nhập qua tin nhắn văn bản SMS. Bạn có thể chọn phương thức nhận này bằng cách nhấp vào yêu cầu mã được gửi đến điện thoại của bạn qua tin nhắn văn bản khi bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn trên twitter.com.

Lưu ý: Bạn cũng có thể phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu đăng nhập của bạn từ bên trong ứng dụng bằng cách nhấn vào Bảo mật, sau đó nhấn vào Yêu cầu đăng nhập. Kéo xuống danh sách để làm mới các yêu cầu mới. Các yêu cầu sẽ xuất hiện trên màn hình này ngay cả khi bạn không nhận được thông báo đẩy.

Cách tắt xác thực hai yếu tố:
Bước 1

Ở menu trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ của bạn, sau đó nhấn Cài đặt và riêng tư.

Bước 2

Nhấn Tài khoản, sau đó nhấn Bảo mật.

Bước 3

Nhấn Xác thực hai yếu tố.

Bước 4

Nhấn vào ô kiểm bên cạnh phương thức xác thực hai yếu tố đã chọn của bạn để tắt.

Bước 5

Nhấn Tắt để xác nhận lựa chọn của bạn.

Đối với máy tính để bàn:
Bước 1

Ở menu bên, nhấp vào Thêm, sau đó nhấp vào Cài đặt và riêng tư.

Bước 2

Nhấp vào Bảo mật và truy cập tài khoản và sau đó nhấp vào Bảo mật.

Bước 3

Nhấp Xác thực hai yếu tố.

Bước 4

Có ba phương thức để lựa chọn: Tin nhắn văn bảnỨng dụng xác thực hoặc là Khóa bảo mật.

Bước 5

Sau khi đăng ký, khi đăng nhập vào tài khoản, bạn sẽ được nhắc cung cấp phương thức xác thực hai yếu tố mà bạn đã sử dụng trong lần đăng nhập trước đó, cùng với mật khẩu của bạn. Bạn cũng sẽ thấy tùy chọn để Chọn một phương thức xác thực hai yếu tố khác. Nếu bạn muốn tiếp tục, chỉ cần nhấp vào lời nhắc để chọn một phương thức khác. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất đăng nhập.

Để đăng ký qua tin nhắn văn bản:
Bước 1

Nhấp vào ô kiểm bên cạnh Tin nhắn văn bản.

Bước 2

Đọc hướng dẫn ở phần tổng quan, sau đó nhấp vào Tiếp theo

Bước 3

Nhập mật khẩu của bạn, sau đó nhấp Xác nhận.

Bước 4

Nếu bạn chưa xác nhận, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận email cho tài khoản Twitter của bạn: Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó nhấp Tiếp theo. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã xác nhận qua email. Quay lại tài khoản Twitter của bạn, nhập mã vào lời nhắc, sau đó nhấp Xác nhận.

Lưu ý: Nếu bạn chưa có số điện thoại được liên kết với tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ nhắc bạn nhập số điện thoại đó. Ngoài ra, bạn có thể chọn bỏ chọn tùy chọn cho phép các liên hệ hiện tại của bạn tìm thấy bạn trên Twitter. 

Bước 5

Bây giờ chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập mã xác nhận mà chúng tôi đã gửi cho bạn qua tin nhắn văn bản. Nhập mã, Bạn sẽ thấy màn hình xác nhận với mã dự phòng. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ ảnh chụp màn hình của mã trong trường hợp bạn cần mã để sử dụng sau này. Việc này sẽ giúp bạn truy cập vào tài khoản của bạn nếu bạn bị mất điện thoại di động hoặc thay đổi số điện thoại.

Bước 6

Nhấp Đã hiểu khi bạn hoàn thành màn hình này.

Bây giờ, khi bạn đăng nhập vào tài khoản trên twitter.com, Twitter cho iOS, Twitter cho Android hoặc mobile.twitter.com, một đoạn mã gồm sáu chữ số sẽ được nhắn tin tới điện thoại của bạn để sử dụng trong quá trình đăng nhập.

Để đăng ký qua ứng dụng xác thực:
Bước 1

Nhấp vào ô kiểm bên cạnh Ứng dụng xác thực.

Bước 2

Đọc hướng dẫn ở phần tổng quan, sau đó nhấp Bắt đầu.

Bước 3

Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn và nhấp Xác nhận.

Bước 4

Nếu bạn chưa xác nhận, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận email cho tài khoản Twitter của bạn: Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó nhấp Tiếp theo. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã xác nhận qua email. Quay lại tài khoản Twitter của bạn, nhập mã vào lời nhắc, sau đó nhấp Xác nhận.

Bước 5

Bạn sẽ được nhắc liên kết ứng dụng xác thực với tài khoản Twitter của bạn bằng cách quét mã QR. (Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng trên thiết bị của mình, bạn sẽ cần tải xuống ứng dụng. Bạn có thể sử dụng bất cứ ứng dụng xác thực mật khẩu một lần dựa trên thời gian (TOTP) nào như Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password, v.v.)

Bước 6

Sau khi bạn quét mã QR, nhấp Tiếp theo.

Bước 7

Nhập mã được tạo bởi ứng dụng xác thực của bạn, sau đó nhấp Xác nhận.

Bước 8

Bạn sẽ thấy một màn hình xác nhận. Nhấp Đã hiểu để hoàn tất thiết lập.

Giờ đây, thông qua ứng dụng xác thực của bạn, bạn có thể xem và sử dụng các mã để đăng nhập vào tài khoản Twitter của bạn. 

Để đăng ký qua Khóa bảo mật:
Bước 1

Nhấp Khóa bảo mật

Bước 2

Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn.

Bước 3

Nếu bạn chưa xác nhận, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận email cho tài khoản Twitter của bạn: Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó nhấp Tiếp theo. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã xác nhận qua email. Quay lại tài khoản Twitter của bạn, nhập mã vào lời nhắc, sau đó nhấp Xác nhận.

Bước 4

Đọc phần tổng quan, sau đó nhấp Bắt đầu.

Bước 5

Bạn có thể cắm (các) khóa vào cổng USB ở máy tính của bạn hoặc đồng bộ hóa máy tính qua Bluetooth hoặc NFC. Sau khi đã cắm, hãy chạm vào nút trên khóa của bạn. 

Bước 6

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập.

Bước 7

Khi hoàn tất, (các) khóa bảo mật của bạn sẽ xuất hiện trong phần Quản lý các khóa bảo mật ở Xác thực hai yếu tố.  Từ đó, bạn có thể đổi tên hoặc xóa (các) khóa bảo mật và thêm khóa bảo mật bổ sung vào tài khoản của bạn bất cứ lúc nào

Bạn sẽ cần sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt được hỗ trợ như Chrome, Edge, Firefox, Opera hoặc Safari để thêm hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng khóa bảo mật.

Lưu ý: Nếu bạn thêm khóa bảo mật để bảo vệ bổ sung bằng xác thực hai yếu tố, chúng tôi không còn yêu cầu sử dụng phương thức dự phòng khác để bảo vệ thêm. Khóa bảo mật có thể được sử dụng làm phương thức xác thực duy nhất của bạn mà không cần bật bất cứ phương thức nào khác.

Cách tắt xác thực hai yếu tố:
Bước 1

Ở menu bên, nhấp vào Thêm, sau đó nhấp vào Cài đặt và riêng tư.

Bước 2

Nhấp vào Bảo mật và truy cập tài khoản và sau đó nhấp Bảo mật.

Bước 3

Nhấp Xác thực hai yếu tố.

Bước 4

Bỏ chọn ô bên cạnh phương thức xác thực hai yếu tố đã chọn của bạn để tắt.


Các mật khẩu tạm thời
 

Sau khi bạn bật xác thực hai yếu tố cho tài khoản của bạn qua X.com, bạn sẽ cần sử dụng mật khẩu tạm thời để đăng nhập vào X trên các thiết bị hoặc ứng dụng khác yêu cầu bạn nhập mật khẩu X của bạn; bạn sẽ không thể đăng nhập bằng tổ hợp tên người dùng và mật khẩu thông thường của bạn. Nếu chúng tôi phát hiện bạn sẽ cần mật khẩu tạm thời để đăng nhập, chúng tôi sẽ gửi mật khẩu qua tin nhắn văn bản SMS đến điện thoại của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tạo mật khẩu tạm thời của riêng mình. 

Cách tạo mật khẩu tạm thời trên twitter.com
  1. Ở menu bên, nhấp vào Thêm, sau đó nhấp vào Cài đặt và riêng tư.
  2.  Nhấp vào Bảo mật và truy cập tài khoản và sau đó là Bảo mật.
  3. Nhấp Xác thực hai yếu tố.
  4. Nhấp Mật khẩu tạm thời.

Lưu ý: Mật khẩu tạm thời sẽ hết hạn sau một giờ. Bạn không cần mật khẩu tạm thời để đăng nhập vào X cho iOS hoặc X cho Android hoặc mobile.X.com.

Chia sẻ bài viết này