Používanie dvojfaktorového overovania

Dvojfaktorové overovanie predstavuje ďalšiu vrstvu zabezpečenia vášho účtu na Xi. Pri prihlasovaní tak nezadávate len heslo, ale zadáte aj kód alebo použijete bezpečnostný kľúč. Vďaka tomuto dodatočnému kroku máte istotu, že k svojmu účtu máte prístup iba vy. Počas registrácie tiež skontrolujeme, že máte k svojmu účtu priradenú potvrdenú e-mailovú adresu. Týmto spôsobom môžeme použiť vašu e-mailovú adresu napríklad na to, aby sme s vami komunikovali o zabezpečení vášho účtu.

Keď túto funkciu povolíte, na prihlásenie do svojho účtu budete potrebovať heslo a sekundárny spôsob prihlásenia, napríklad kód, potvrdenie prihlásenia cez apku alebo fyzický bezpečnostný kľúč. 

Overenie prihlásenia
Pre iOS:
Krok 1

V hornej ponuke ťuknite na ikonu svojho profilu a potom na položku Nastavenia a súkromie.

Krok 2

Ťuknite na položku Účet a potom na možnosť Zabezpečenie.

Krok 3

Ťuknite na položku Dvojfaktorové overovanie.

Krok 4

Môžete si vybrať niektorý z troch spôsobov: SMS správa, Overovacia apka alebo Bezpečnostný kľúč.

Krok 5

Po registrácii sa vám pri prihlasovaní do účtu zobrazí výzva, aby ste spolu s heslom zadali spôsob dvojfaktorového overovania použitý pri predchádzajúcom prihlásení. Uvidíte aj možnosť Vybrať iný spôsob dvojfaktorového overovania. Ak chcete pokračovať, stačí ťuknúť na výzvu a vybrať iný spôsob. Prihlásenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Registrácia prostredníctvom SMS správy:
Krok 1

Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa možnosti SMS správa.

Krok 2

Prečítajte si prehľadné pokyny a potom ťuknite na položku Začať

Krok 3

Zadajte svoje heslo a potom ťuknite na položku Overiť.

Krok 4

Ak ste ešte nepotvrdili e-mail pre svoj účet na Twitteri, požiadame vás o jeho potvrdenie: Zadajte svoju e-mailovú adresu, potom ťuknite na položku Ďalej. E-mailom vám odošleme potvrdzovací kód. Vráťte sa do účtu na Twitteri, zadajte kód do výzvy a potom ťuknite na položku Overiť.

Poznámka: Ak ešte nemáte k účtu priradené telefónne číslo, zobrazí sa vám výzva na jeho zadanie. Okrem toho sa môžete rozhodnúť zrušiť možnosť, aby vás existujúce kontakty mohli nájsť na Twitteri. 

Krok 5

Teraz vás požiadame o zadanie potvrdzovacieho kódu, ktorý sme vám odoslali prostredníctvom SMS správy. Zadajte alebo vložte kód. Zobrazí sa potvrdzovacia obrazovka so záložným kódom. Odporúčame vám uložiť si snímku obrazovky s kódom pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali použiť. Pomôže vám získať prístup k vášmu účtu, ak by ste stratili mobilný telefón alebo zmenili telefónne číslo.

Krok 6

Keď dokončíte prácu s touto obrazovkou, ťuknite na položku Rozumiem

Registrácia prostredníctvom overovacej apky:
Krok 1

Ťuknite na políčko vedľa možnosti Overovacia apka.

Krok 2

Prečítajte si prehľadné pokyny a potom ťuknite na položku Rozumiem.

Krok 3

Po zobrazení výzvy zadajte svoje heslo a ťuknite na položku Overiť.

Krok 4

Ak ste ešte nepotvrdili e-mail pre svoj účet na Twitteri, požiadame vás o jeho potvrdenie: Zadajte svoju e-mailovú adresu, potom ťuknite na položku Ďalej. E-mailom vám odošleme potvrdzovací kód. Vráťte sa do účtu na Twitteri, zadajte kód do výzvy a potom ťuknite na položku Overiť.

Krok 5

Zobrazí sa výzva, aby ste naskenovali QR kód a prepojili tak overovaciu apku so svojím účtom na Twitteri. (Ak vo svojom zariadení ešte nemáte apku nainštalovanú, budete si ju musieť stiahnuť. Môžete používať ľubovoľnú overovaciu apku typu TOTP (Time-based One Time Password, jednorazové heslo s časovo obmedzenou platnosťou), ako napríklad Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password atď.)

Krok 6

Po naskenovaní QR kódu ťuknite na položku Ďalej.

Krok 7

Zadajte kód vygenerovaný vašou overovacou apkou a potom ťuknite na položku Overiť.

Krok 8

Zobrazí sa potvrdzovacia obrazovka. Nastavenie dokončíte ťuknutím na položku Rozumiem.

Prostredníctvom overovacej apky si teraz môžete zobrazovať kódy a používať ich na prihlasovanie do účtu na Twitteri.

Registrácia prostredníctvom bezpečnostného kľúča:
Krok 1

Ťuknite na položku Bezpečnostný kľúč

Krok 2

Po zobrazení výzvy zadajte svoje heslo.

Krok 3

Ak ste ešte nepotvrdili e-mail pre svoj účet na Twitteri, požiadame vás o jeho potvrdenie: Zadajte svoju e-mailovú adresu, potom ťuknite na položku Ďalej. E-mailom vám odošleme potvrdzovací kód. Vráťte sa do účtu na Twitteri, zadajte kód do výzvy a potom ťuknite na položku Overiť.

Krok 4

Prečítajte si prehľad a potom ťuknite na položku Začať.

Krok 5

Kľúč môžete buď vložiť do USB portu svojho mobilného zariadenia, alebo ho synchronizovať cez Bluetooth či NFC. Po vložení kľúča sa na ňom dotknite tlačidla. 

Krok 6

Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Krok 7

Po dokončení postupu sa váš bezpečnostný kľúč zobrazí v sekcii Spravovať bezpečnostné kľúče v časti Dvojfaktorové overovanie. Tu môžete bezpečnostné kľúče kedykoľvek premenovať alebo odstrániť, prípadne môžete k svojmu účtu pridať ďalšie bezpečnostné kľúče. 

Poznámka: Ak ako dodatočnú ochranu dvojfaktorovým overovaním pridáte bezpečnostný kľúč, nevyžadujeme už použitie iného záložného spôsobu na zvýšenie ochrany. Bezpečnostné kľúče možno používať ako samostatný spôsob overovania aj bez zapnutia iných spôsobov.

Ak ste si zaregistrovali overenie prihlásenia pred 21. marcom 2016:

Keď sa do svojho účtu prihlásite na stránke twitter.com alebo v inom zariadení, ktoré používa Twitter pre iOS, Twitter pre Android alebo stránku mobile.twitter.com, do telefónu sa vám môže odoslať push notifikácia. Otvorte push notifikáciu a schváľte žiadosť o prihlásenie. Po schválení sa okamžite prihlásite do svojho účtu na stránke twitter.com.

Prihlasovací kód môžete dostať aj prostredníctvom textovej SMS správy. Túto možnosť si môžete aktivovať kliknutím na položku Požiadať o kód odoslaný do telefónu prostredníctvom SMS správy pri prihlasovaní do účtu na stránke twitter.com.
 

Poznámka: Žiadosti o prihlásenie môžete v apke schváliť alebo zamietnuť ťuknutím na položky Zabezpečenie a potom Žiadosti o prihlásenie. Potiahnutím nadol obnovíte zoznam o nové žiadosti. Žiadosti sa na tejto obrazovke zobrazia aj vtedy, ak ste nedostali push notifikáciu.

Vypnutie dvojfaktorového overovania:
Krok 1

V hornej ponuke ťuknite na ikonu svojho profilu a potom na položku Nastavenia a súkromie.

Krok 2

Ťuknite na položku Účet a potom na možnosť Zabezpečenie.

Krok 3

Ťuknutím na jazdec vedľa vybraného spôsobu dvojfaktorového overovania daný spôsob vypnete.

Krok 4

Svoj výber potvrďte dvoma ťuknutiami na položku Vypnúť

Pre Android:
Krok 1

V hornej ponuke sa bude zobrazovať buď ikona navigačnej ponuky , alebo ikona vášho profilu. Ťuknite na ikonu, ktorá sa vám zobrazuje, a vyberte položku Nastavenia a súkromie.

Krok 2

Ťuknite na položku Účet a potom na možnosť Zabezpečenie

Krok 3

Ťuknite na položku Dvojfaktorové overovanie.

Krok 4

Môžete si vybrať niektorý z troch spôsobov: SMS správa, Overovacia apka alebo Bezpečnostný kľúč.

Krok 5

Po registrácii sa vám pri prihlasovaní do účtu zobrazí výzva, aby ste spolu s heslom zadali spôsob dvojfaktorového overovania použitý pri predchádzajúcom prihlásení. Uvidíte aj možnosť Vybrať iný spôsob dvojfaktorového overovania. Ak chcete pokračovať, stačí ťuknúť na výzvu a vybrať iný spôsob. Prihlásenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Registrácia prostredníctvom SMS správy:
Krok 1

Začiarknite políčko vedľa položky SMS správa.

Krok 2

Prečítajte si prehľadné pokyny a potom ťuknite na položku Ďalej

Krok 3

Zadajte svoje heslo a potom ťuknite na položku Overiť.

Krok 4

Ak ste ešte nepotvrdili e-mail pre svoj účet na Twitteri, požiadame vás o jeho potvrdenie: Zadajte svoju e-mailovú adresu, potom ťuknite na položku Ďalej. E-mailom vám odošleme potvrdzovací kód. Vráťte sa do účtu na Twitteri, zadajte kód do výzvy a potom ťuknite na položku Overiť.

Poznámka: Ak ešte nemáte k účtu priradené telefónne číslo, zobrazí sa vám výzva na jeho zadanie. Okrem toho sa môžete rozhodnúť zrušiť možnosť, aby vás existujúce kontakty mohli nájsť na Twitteri. 

Krok 5

Teraz vás požiadame o zadanie potvrdzovacieho kódu, ktorý sme vám odoslali prostredníctvom SMS správy. Zadajte alebo vložte kód. Zobrazí sa potvrdzovacia obrazovka so záložným kódom. Odporúčame vám uložiť si snímku obrazovky s kódom pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali použiť. Pomôže vám získať prístup k vášmu účtu, ak by ste stratili mobilný telefón alebo zmenili telefónne číslo.

Krok 6

Keď dokončíte prácu s touto obrazovkou, ťuknite na položku Rozumiem.

Keď sa teraz do svojho účtu prihlásite na stránke twitter.com, v apke Twitter pre Android alebo na stránke mobile.twitter.com, počas prihlasovania sa vám do telefónu odošle SMS správa so šesťmiestnym kódom.

Registrácia prostredníctvom overovacej apky:
Krok 1

Ťuknite na začiarkavacie políčko vedľa možnosti Overovacia apka.

Krok 2

Prečítajte si prehľadné pokyny a potom ťuknite na položku Začať.

Krok 3

Po zobrazení výzvy zadajte svoje heslo a ťuknite na položku Overiť.

Krok 4

Ak ste ešte nepotvrdili e-mail pre svoj účet na Twitteri, požiadame vás o jeho potvrdenie: Zadajte svoju e-mailovú adresu, potom ťuknite na položku Ďalej. E-mailom vám odošleme potvrdzovací kód. Vráťte sa do účtu na Twitteri, zadajte kód do výzvy a potom ťuknite na položku Overiť.

Krok 5

Zobrazí sa výzva, aby ste naskenovali QR kód a prepojili tak overovaciu apku so svojím účtom na Twitteri. (Ak vo svojom zariadení ešte nemáte apku nainštalovanú, budete si ju musieť stiahnuť. Môžete používať ľubovoľnú overovaciu apku typu TOTP (time-based one time password, jednorazové heslo s časovo obmedzenou platnosťou), ako napríklad Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password atď.)

Krok 6

Po naskenovaní QR kódu ťuknite na položku Ďalej.

Krok 7

Zadajte kód vygenerovaný vašou overovacou apkou a potom ťuknite na položku Overiť.

Krok 8

Zobrazí sa potvrdzovacia obrazovka. Nastavenie dokončíte ťuknutím na položku Rozumiem.

Prostredníctvom overovacej apky si teraz môžete zobrazovať kódy a používať ich na prihlasovanie do účtu na Twitteri. 

Registrácia prostredníctvom bezpečnostného kľúča:
Krok 1

Ťuknite na položku Bezpečnostný kľúč

Krok 2

Po zobrazení výzvy zadajte svoje heslo.

Krok 3

Ak ste ešte nepotvrdili e-mail pre svoj účet na Twitteri, požiadame vás o jeho potvrdenie: Zadajte svoju e-mailovú adresu, potom ťuknite na položku Ďalej. E-mailom vám odošleme potvrdzovací kód. Vráťte sa do účtu na Twitteri, zadajte kód do výzvy a potom ťuknite na položku Overiť.

Krok 4

Prečítajte si prehľad a potom ťuknite na položku Začať.

Krok 5

Kľúč môžete buď vložiť do USB portu svojho mobilného zariadenia, alebo ho synchronizovať cez Bluetooth či NFC. Po vložení kľúča sa na ňom dotknite tlačidla. 

Krok 6

Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Krok 7

Po dokončení postupu sa váš bezpečnostný kľúč zobrazí v sekcii Spravovať bezpečnostné kľúče v časti Dvojfaktorové overovanie. Tu môžete bezpečnostné kľúče kedykoľvek premenovať alebo odstrániť, prípadne môžete k svojmu účtu pridať ďalšie bezpečnostné kľúče. 

Poznámka: Ak ako dodatočnú ochranu dvojfaktorovým overovaním pridáte bezpečnostný kľúč, nevyžadujeme už použitie iného záložného spôsobu na zvýšenie ochrany. Bezpečnostné kľúče možno používať ako samostatný spôsob overovania aj bez zapnutia iných spôsobov.

Ak ste si zaregistrovali dvojfaktorové overovanie pred 21. marcom 2016:

Keď sa do svojho účtu prihlásite na stránke twitter.com alebo v inom zariadení, ktoré používa Twitter pre iOS, Twitter pre Android alebo stránku mobile.twitter.com, do telefónu sa vám môže odoslať push notifikácia. Otvorte push notifikáciu a schváľte žiadosť o prihlásenie. Po schválení sa okamžite prihlásite do svojho účtu na stránke twitter.com.

Prihlasovací kód môžete dostať aj prostredníctvom textovej SMS správy. Túto možnosť si môžete aktivovať kliknutím na položku Požiadať o kód odoslaný do telefónu prostredníctvom SMS správy pri prihlasovaní do účtu na stránke twitter.com.

Poznámka: Žiadosti o prihlásenie môžete v apke schváliť alebo zamietnuť ťuknutím na položky Zabezpečenie a potom Žiadosti o prihlásenie. Potiahnutím nadol obnovíte zoznam o nové žiadosti. Žiadosti sa na tejto obrazovke zobrazia aj vtedy, ak ste nedostali push notifikáciu.

Vypnutie dvojfaktorového overovania:
Krok 1

V hornej ponuke ťuknite na ikonu svojho profilu a potom na položku Nastavenia a súkromie.

Krok 2

Ťuknite na položku Účet a potom na možnosť Zabezpečenie.

Krok 3

Ťuknite na položku Dvojfaktorové overovanie.

Krok 4

Ťuknutím na začiarkavacie políčko vedľa vybraného spôsobu dvojfaktorového overovania daný spôsob vypnete.

Krok 5

Svoj výber potvrďte ťuknutím na položku Vypnúť

Pre počítač:
Krok 1

V bočnej ponuke kliknite na položku Viac a potom kliknite na možnosť Nastavenia a súkromie.

Krok 2

Kliknite na položky Zabezpečenie a prístup k účtu a potom Zabezpečenie.

Krok 3

Kliknite na položku Dvojfaktorové overovanie.

Krok 4

Môžete si vybrať niektorý z troch spôsobov: SMS správa, Overovacia apka alebo Bezpečnostný kľúč.

Krok 5

Po registrácii sa vám pri prihlasovaní do účtu zobrazí výzva, aby ste spolu s heslom zadali spôsob dvojfaktorového overovania použitý pri predchádzajúcom prihlásení. Uvidíte aj možnosť Vybrať iný spôsob dvojfaktorového overovania. Ak chcete pokračovať, stačí kliknúť na výzvu a vybrať iný spôsob. Prihlásenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Registrácia prostredníctvom SMS správy:
Krok 1

Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa možnosti SMS správa.

Krok 2

Prečítajte si prehľadné pokyny a potom kliknite na položku Ďalej

Krok 3

Zadajte svoje heslo a potom kliknite na položku Overiť.

Krok 4

Ak ste ešte nepotvrdili e-mail pre svoj účet na Twitteri, požiadame vás o jeho potvrdenie: Zadajte svoju e-mailovú adresu, potom kliknite na položku Ďalej. E-mailom vám odošleme potvrdzovací kód. Vráťte sa do účtu na Twitteri, zadajte kód do výzvy a potom kliknite na položku Overiť.

Poznámka: Ak ešte nemáte k účtu priradené telefónne číslo, zobrazí sa vám výzva na jeho zadanie. Okrem toho sa môžete rozhodnúť zrušiť možnosť, aby vás existujúce kontakty mohli nájsť na Twitteri. 

Krok 5

Teraz vás požiadame o zadanie potvrdzovacieho kódu, ktorý sme vám odoslali prostredníctvom SMS správy. Zadajte kód. Zobrazí sa potvrdzovacia obrazovka so záložným kódom. Odporúčame vám uložiť si snímku obrazovky s kódom pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali použiť. Pomôže vám získať prístup k vášmu účtu, ak by ste stratili mobilný telefón alebo zmenili telefónne číslo.

Krok 6

Keď dokončíte prácu s touto obrazovkou, kliknite na položku Rozumiem.

Keď sa teraz do svojho účtu prihlásite na stránke twitter.com, v apke Twitter pre iOS, Twitter pre Android alebo na stránke mobile.twitter.com, počas prihlasovania sa vám do telefónu odošle SMS správa so šesťmiestnym kódom.

Registrácia prostredníctvom overovacej apky:
Krok 1

Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa možnosti Overovacia apka.

Krok 2

Prečítajte si prehľadné pokyny a potom kliknite na položku Začať.

Krok 3

Po zobrazení výzvy zadajte svoje heslo a kliknite na položku Overiť.

Krok 4

Ak ste ešte nepotvrdili e-mail pre svoj účet na Twitteri, požiadame vás o jeho potvrdenie: Zadajte svoju e-mailovú adresu, potom kliknite na položku Ďalej. E-mailom vám odošleme potvrdzovací kód. Vráťte sa do účtu na Twitteri, zadajte kód do výzvy a potom kliknite na položku Overiť.

Krok 5

Zobrazí sa výzva, aby ste naskenovali QR kód a prepojili tak overovaciu apku so svojím účtom na Twitteri. (Ak vo svojom zariadení ešte nemáte apku nainštalovanú, budete si ju musieť stiahnuť. Môžete používať ľubovoľnú overovaciu apku typu TOTP (time-based one time password, jednorazové heslo s časovo obmedzenou platnosťou), ako napríklad Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password atď.)

Krok 6

Po naskenovaní QR kódu kliknite na položku Ďalej.

Krok 7

Zadajte kód vygenerovaný overovacou apkou a potom kliknite na položku Overiť.

Krok 8

Zobrazí sa potvrdzovacia obrazovka. Nastavenie dokončite kliknutím na položku Rozumiem.

Prostredníctvom overovacej apky si teraz môžete zobrazovať kódy a používať ich na prihlasovanie do účtu na Twitteri. 

Registrácia prostredníctvom bezpečnostného kľúča:
Krok 1

Kliknite na položku Bezpečnostný kľúč

Krok 2

Po zobrazení výzvy zadajte svoje heslo.

Krok 3

Ak ste ešte nepotvrdili e-mail pre svoj účet na Twitteri, požiadame vás o jeho potvrdenie: Zadajte svoju e-mailovú adresu, potom kliknite na položku Ďalej. E-mailom vám odošleme potvrdzovací kód. Vráťte sa do účtu na Twitteri, zadajte kód do výzvy a potom kliknite na položku Overiť.

Krok 4

Prečítajte si prehľad a potom kliknite na položku Začať.

Krok 5

Kľúč môžete buď vložiť do USB portu svojho počítača, alebo ho synchronizovať cez Bluetooth či NFC v počítači. Po vložení kľúča sa na ňom dotknite tlačidla. 

Krok 6

Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Krok 7

Po dokončení postupu sa váš bezpečnostný kľúč zobrazí v sekcii Spravovať bezpečnostné kľúče v časti Dvojfaktorové overovanie. Tu môžete bezpečnostné kľúče kedykoľvek premenovať alebo odstrániť, prípadne môžete k svojmu účtu pridať ďalšie bezpečnostné kľúče.

Ak chcete k svojmu účtu pridať bezpečnostný kľúč alebo sa pomocou neho prihlasovať, musíte používať najnovšiu verziu podporovaného prehliadača, ako napríklad Chrome, Edge, Firefox, Opera alebo Safari.

Poznámka: Ak ako dodatočnú ochranu dvojfaktorovým overovaním pridáte bezpečnostný kľúč, nevyžadujeme už použitie iného záložného spôsobu na zvýšenie ochrany. Bezpečnostné kľúče možno používať ako samostatný spôsob overovania aj bez zapnutia iných spôsobov.

Vypnutie dvojfaktorového overovania:
Krok 1

V bočnej ponuke kliknite na položku Viac a potom kliknite na možnosť Nastavenia a súkromie.

Krok 2

Kliknite na položky Zabezpečenie a prístup k účtu a potom Zabezpečenie.

Krok 3

Kliknite na položku Dvojfaktorové overovanie.

Krok 4

Zrušením začiarknutia políčka vedľa vybraného spôsobu dvojfaktorového overovania daný spôsob vypnete.


Dočasné heslá
 

Keď vo svojom účte povolíte dvojfaktorové overovanie prostredníctvom stránky X.com, na prihlásenie do Xu v iných zariadeniach alebo aplikáciách, ktoré vyžadujú zadanie hesla na X, budete musieť použiť dočasné heslo. Nebudete sa môcť prihlásiť pomocou svojej zvyčajnej kombinácie používateľského mena a hesla. Ak zistíme, že na prihlásenie budete potrebovať dočasné heslo, odošleme vám ho to telefónu prostredníctvom textovej SMS správy. Alternatívne si môžete vygenerovať vlastné dočasné heslo. 

Vygenerovanie dočasného hesla na stránke twitter.com
  1. V bočnej ponuke kliknite na položku Viac a potom kliknite na možnosť Nastavenia a súkromie.
  2.  Kliknite na položky Zabezpečenie a prístup k účtu a potom Zabezpečenie.
  3. Kliknite na položku Dvojfaktorové overovanie.
  4. Kliknite na položku Dočasné heslo.

Poznámka: Dočasné heslá majú platnosť jednu hodinu. Dočasné heslo nie je potrebné na prihlásenie do apky X pre iOS, ani X pre Android ani na stránku mobile.X.com.

Zdieľajte tento článok