چگونگی استفاده از احراز هویت دو مرحله ای

احراز هویت دو مرحله ای یک پوشش امنیتی اضافی برای حساب توییتر شما است. به جای وارد کردن رمز عبور برای ورود، یک کود نیز وارد کرده یا از کلید امنیتی استفاده کنید. این مرحله اضافی کمک می کند تا مطمئن شوید فقط شما می توانید به حساب خود دسترسی داشته باشید. در جریان ثبت نام، ما همچنین مطمئن می شویم که یک آدرس ایمیل تأیید شده مرتبط با حساب خود دارید. به این ترتیب، می توانیم از آدرس ایمیل شما برای مواردی مانند ارتباط با شما برای مصئونیت حساب خود استفاده کنیم.

پس از فعال کردن این ویژگی، برای ورود به حساب خود، به رمز عبور خود، همراه با یک روش ورود ثانویه -- یا عبارت از یک کود، تأیید ورود به سیستم از طریق یک اپلیکیشن یا کلید امنیتی فیزیکی ضرورت خواهید داشت. 

چگونگی تایید ورود خود
برای iOS:
مرحله 1

در مینوی فوق، روی آیکنپروفایل خود تپ بزنید ، بعداً روی تنظیمات و محرمیت تپ بزنید.

مرحله 2

روی Account, تپ بزنید و بعداً Securityتپ بزنید.

مرحله 3

احراز هویت دو مرحله ای (Two-factor authentication) را تپ بزنید.

مرحله 4

برای انتخاب کردن سه شیوه یا متود داریم: پیام متنی, اپلیکیشن احراز هویت, یاکلید امنیتی.

مرحله 5

بعد از ثبت نام، هنگام ورود به حساب کاربری خود، از شما خواسته می شود که روش احراز هویت دو مرحله ای را که در هنگام ورود قبلی خود استفاده کرده اید، به همراه رمز عبور خود ارائه دهید. همچنین گزینه انتخاب یک روش احراز هویت دو مرحله ای متفاوت را مشاهده خواهید کرد. اگر می خواهید ادامه دهید، به سادگی روی گزینه پیش آمده تپ بزنید تا روش دیگری را انتخاب کنید. برای تکمیل ورود به سیستم، رهنمایی های روی صفحه را دنبال کنید.

برای ثبت نام از طریق پیام متنی:
مرحله 1

روی چک باکس در پهلوی پیام متنی (Text message)کلیک کنید.

مرحله 2

 رهنمایی های اجمالی را بخوانید و بعد رویGet Started تپ بزنید. 

مرحله 3

رمز عبور خودرا وارد کنید و روی Verify تپ بزنید.

مرحله 4

اگر قبلاً این کار را نکرده اید، از شما می خواهیم که یک ایمیل برای حساب Twitter خود تأیید کنید: آدرس ایمیل خود را وارد کنید، بعداً روی Next تپ بزنید. بعداً یک کود تأیید از طریق ایمیل برای شما ارسال می کنیم. به حساب توییتر خود برگردید، کود را در پیام وارد کنید، سپس روی تأیید Verify تپ بزنید.

یادداشت: اگر قبلاً شماره تیلیفون مربوط به حساب خود را ندارید، از شما درخواست می کنیم که آن را وارد کنید. علاوه بر این می توانید گزینه ای را لغو انتخاب کنید تا مخاطبین موجود شما را در توییتر پیدا کنند. 

مرحله 5

حالا از شما می خواهیم کود تأییدی را که از طریق پیام متنی برای شما ارسال کرده ایم وارد کنید. کود را تایپ یا پیست (جایگذاری) کنید، یک صفحه تأیید با کود بیک اپ مشاهده خواهید کرد. توصیه می کنیم در صورت ضرورت به کود برای استفاده در آینده، اسکرین شاتی از کود را ذخیره کنید. در صورت گم شدن تیلیفون همراه یا تغییر شماره تیلیفون، به شما کمک می کند تا به حساب خود دسترسی پیدا کنید.

مرحله 6

روی  Got it تپ بزنید هرزمانیکه کار تان با این صفحه ختم شود.

برای ثبت نام از طریق اپلیکیشن احراز هویت:
مرحله 1

روی جعبه در پهلوی Authentication app تپ بزنید.

مرحله 2

رهنمایی های اجمالی را بخوانید و بعد روی Got it تپ بزنید.

مرحله 3

در صورتیکه درخواست شود رمز عبور را وارد کنید و روی Verifyتپ بزنید.

مرحله 4

اگر قبلاً این کار را نکرده اید، از شما می خواهیم که یک ایمیل برای حساب Twitter خود تأیید کنید: آدرس ایمیل خود را وارد کنید، بعداً روی Next تپ بزنید. بعداً یک کود تأیید از طریق ایمیل برای شما ارسال می کنیم. به حساب توییتر خود برگردید، کود را در پیام وارد کنید، سپس روی تأیید Verify تپ بزنید.

مرحله 5

از شما خواسته می شود که با سکن کردن یک کود QR، اپلیکیشن احراز هویت خود را به حساب توییتر خود لینک دهید. (اگر قبلاً برنامه ای روی دستگاه خود نصب نکرده اید، باید یک اپلیکیشن را داونلود کنید. می توانید از هر نوع اپلیکیشن احراز هویت رمز عبور یک بار براساس زمان (TOTP) مانند Google Authenticator، Duo Mobile، 1Password و غیره استفاده کنید.)

مرحله 6

بعد از سکن کردن کود QR روی دکمه Next تپ بزنید.

مرحله 7

کودا یجاد شده توسط اپلیکیشن احراز هویت تانرا وارد کنید و بعد رویVerify تپ بزنید.

مرحله 8

شما یک صفحه تایید مشاهده خواهید کرد. روی Got it برای اتمام مرحله نصب تپ بزنید.

حالا، از طریق اپلیکیشن احراز هویت خود، می توانید کود ها را مشاهده کرده و برای ورود به حساب توییتر خود استفاده کنید.

برای ثبت نام از طریق کلید امنیت:
مرحله 1

کلید امنیت (Security key) را تپ بزنید. 

مرحله 2

هنگامیکه درخواست شود رمز عبور را وارد کنید.

مرحله 3

اگر قبلاً این کار را نکرده اید، از شما می خواهیم که یک ایمیل برای حساب Twitter خود تأیید کنید: آدرس ایمیل خود را وارد کنید، بعداً رویNext تپ بزنید. بعداً یک کود تأیید از طریق ایمیل برای شما ارسال می کنیم. به حساب توییتر خود برگردید، کود را در پیام وارد کنید، سپس روی تأیید Verify تپ بزنید.

مرحله 4

بررسی اجمالی را بخوانید و بعد روی Start تپ بزنید.

مرحله 5

می توانید کلید (ها) را در پورت USB دستگاه تلفن همراه خود وارد کنید یا آن را از طریق بلوتوت یا NFC همگام سازی (sync) کنید. پس از وارد شدن، دکمه روی کلید خود را لمس کنید. 

مرحله 6

برای اتمام نصب یا (سیت اپ)، رهنمایی های روی صفحه را دنبال کنید.

مرحله 7

بعد از ختم کار، کلید (های) امنیتی شما در بخش مدیریت کلیدهای امنیتی Manage security keysتحت احراز هویت دو مرحله ای  Two-factor authentication ظاهر می شود. از آنجا، می توانید کلید (های) امنیتی خود را تغییر نام داده یا حذف کنید و در هر زمان کلیدهای امنیتی اضافی را به حساب خود اضافه کنید. 

یادداشت: اگر برای حفاظت از احراز هویت دو مرحله ای یک کلید امنیتی اضافه کنید، دیگر نیازی به استفاده از روش بک اپ دیگر برای حفاظت بیشتر نداریم. از کلیدهای امنیتی می توان به عنوان تنها روش احراز هویت شما استفاده کرد، بدون اینکه هیچ روش دیگری روشن باشد.

اگر قبل از 21 مارچ 2016 در تأیید ورود ثبت نام کرده اید:

هنگام ورود به حساب کاربری خود در twitter.com یا دستگاه دیگری با استفاده از Twitter برای iOS، Twitter برای Android یا mobile.twitter.com، ممکن است یک پوش نوتیفیکیشن به تلفن شما ارسال شود. پوش نوتیفیکیشن را برای تأیید درخواست ورود باز کنید. پس از تأیید، بلافاصله به حساب خود در twitter.com وارد می شوید.

همچنین ممکن است کود ورود را از طریق پیام متنی SMS دریافت کنید. هنگام ورود به حساب کاربری خود در twitter.com، می توانید با کلیک روی  درخواست کود ارسال شده به تیلیفون از طریق پیام متنی، این مورد را انتخاب کنید.  

یادداشت:  همچنین می توانید درخواستهای ورود خود را از داخل اپلیکیشن با تپ زدن روی  امنیت (Security) و بعد تپ زدن به  درخواستهای ورود (Login Requests) تأیید یا رد کنید. برای بازخوانی درخواست های جدید، لیست را پایین بکشید. درخواست ها در این صفحه ظاهر می شوند حتی اگر پوش نوتیفیکیشن را دریافت نکرده باشید.

چگونگی غیر فعال ساختن احراز هویت دو مرحله ای
مرحله 1

در فهرست بالا روی تپ profile آیکن, سپس تپ Settings and privacy.

مرحله 2

روی Account, تپ بزنید و بعداً  Security تپ بزنید.

مرحله 3

روی سلایدر کنار روش احراز هویت دو مرحله ای انتخاب شده تپ بزنید تا خاموش شود

مرحله 4

روی Turn off دو بار تپ بزنید تا انتخاب شما تایید شود.

برای Android:
مرحله 1

در مینوی بالا، یا ایکن منوی رفتن را مشاهده خواهید کرد  یا آیکن پروفایل شما. روی هر آیکن که دارید تپ بزنید، بعداً روی تنظیمات و محرمیت تپ بزنید.

مرحله 2

روی Account, تپ بزنید و بعداً  Security تپ بزنید.

مرحله 3

احراز هویت دو مرحله ای (Two-factor authentication) را تپ بزنید.

مرحله 4

برای انتخاب کردن سه شیوه یا متود داریم: پیام متنی, اپلیکیشن احراز هویت, یا کلید امنیتی.

مرحله 5

بعد از ثبت نام، هنگام ورود به حساب کاربری خود، از شما خواسته می شود که روش احراز هویت دو مرحله ای را که در هنگام ورود قبلی خود استفاده کرده اید، به همراه رمز عبور خود ارائه دهید. همچنین گزینه انتخاب  یک روش احراز هویت دو مرحله ای متفاوت را مشاهده خواهید کرد. اگر می خواهید ادامه دهید، به سادگی روی گزینه پیش آمده تپ بزنید تا روش دیگری را انتخاب کنید. برای تکمیل ورود به سیستم، رهنمایی های روی صفحه را دنبال کنید.

برای ثبت نام از طریق پیام متنی:
مرحله 1

روی چک باکس در پهلوی پیام متنی (Text message)کلیک کنید.

مرحله 2

رهنمایی های اجمالی را بخوانید و بعد رویGot it تپ بزنید.

مرحله 3

رمز عبور خودرا وارد کنید و روی Verify تپ بزنید.

مرحله 4

اگر قبلاً این کار را نکرده اید، از شما می خواهیم که یک ایمیل برای حساب Twitter خود تأیید کنید: آدرس ایمیل خود را وارد کنید، بعداً روی Next تپ بزنید. بعداً یک کود تأیید از طریق ایمیل برای شما ارسال می کنیم. به حساب توییتر خود برگردید، کود را در پیام وارد کنید، سپس روی تأیید Verify تپ بزنید.یادداشت : اگر قبلاً یک شماره تیلیفون مرتبط با حساب خود ندارید، از شما درخواست می کنیم که آن را وارد کنید. علاوه بر این می توانید گزینه ای را لغو انتخاب کنید تا مخاطبین موجود شما را در توییتر پیدا کنند. 

مرحله 5

حالا از شما می خواهیم کود تأییدی را که از طریق پیام متنی برای شما ارسال کرده ایم وارد کنید. کود را تایپ یا پیست (جایگذاری) کنید، یک صفحه تأیید با کود بیک اپ مشاهده خواهید کرد. توصیه می کنیم در صورت ضرورت به کود برای استفاده در آینده، اسکرین شاتی از کود را ذخیره کنید. در صورت گم شدن تیلیفون همراه یا تغییر شماره تیلیفون، به شما کمک می کند تا به حساب خود دسترسی پیدا کنید.

مرحله 6

روی Got it تپ بزنید هرزمانیکه کار تان با این صفحه ختم شود.

حالا، هنگام ورود به حساب کاربری خود در twitter.com، Twitter برای Android یا mobile.twitter.com، یک کود شش رقمی برای تیلیفون شما ارسال می شود تا در هنگام ورود از آن استفاده شود.

برای ثبت نام از طریق اپلیکیشن احراز هویت:
مرحله 1

روی جعبه در پهلوی Authentication app تپ بزنید.

مرحله 2

رهنمایی های اجمالی را بخوانید و بعد روی Start تپ بزنید.

مرحله 3

در صورتیکه درخواست شود رمز عبور را وارد کنید و روی Verify تپ بزنید.

مرحله 4

اگر قبلاً این کار را نکرده اید، از شما می خواهیم که یک ایمیل برای حساب Twitter خود تأیید کنید: آدرس ایمیل خود را وارد کنید، بعداً روی Next تپ بزنید. بعداً یک کود تأیید از طریق ایمیل برای شما ارسال می کنیم. به حساب توییتر خود برگردید، کود را در پیام وارد کنید، سپس روی تأیید Verify تپ بزنید.

مرحله 5

از شما خواسته می شود که با سکن کردن یک کود QR، اپلیکیشن احراز هویت خود را به حساب توییتر خود لینک دهید. (اگر قبلاً برنامه ای روی دستگاه خود نصب نکرده اید، باید یک اپلیکیشن را داونلود کنید. می توانید از هر نوع اپلیکیشن احراز هویت رمز عبور یک بار براساس زمان (TOTP) مانند Google Authenticator، Duo Mobile، 1Password و غیره استفاده کنید.)

 

مرحله 6

بعد از سکن کردن کود QR روی دکمه Next تپ بزنید.

مرحله 7

کود تولید شده توسط اپلیکیشن احراز هویت تانرا وارد کنید و بعد روی Verify.

مرحله 8

شما یک صفحه تایید مشاهده خواهید کرد. روی Got it برای اتمام مرحله نصب تپ بزنید.

حالا، از طریق اپلیکیشن احراز هویت خود، می توانید کود ها را مشاهده کرده و برای ورود به حساب توییتر خود استفاده کنید. 

برای ثبت نام از طریق کلید امنیت:
مرحله 1

کلید امنیت (Security key) را تپ بزنید. 

مرحله 2

هنگامیکه درخواست شود رمز عبور را وارد کنید.

مرحله 3

اگر قبلاً این کار را نکرده اید، از شما می خواهیم که یک ایمیل برای حساب Twitter خود تأیید کنید: آدرس ایمیل خود را وارد کنید، بعداً روی Next تپ بزنید. بعداً یک کود تأیید از طریق ایمیل برای شما ارسال می کنیم. به حساب توییتر خود برگردید، کود را در پیام وارد کنید، سپس روی تأیید Verify تپ بزنید.

مرحله 4

بررسی اجمالی را بخوانید و بعد روی Start تپ بزنید.

مرحله 5

می توانید کلید (ها) را در پورت USB دستگاه تلفن همراه خود وارد کنید یا آن را از طریق بلوتوت یا NFC همگام سازی (سینک) کنید. پس از وارد شدن، دکمه روی کلید خود را لمس کنید. 

مرحله 6

برای اتمام نصب یا سیت اپ، رهنمایی های روی صفحه را دنبال کنید.

مرحله 7

بعد از ختم کار، کلید (های) امنیتی شما در بخش مدیریت کلیدهای امنیتی Manage security keysتحت احراز هویت دو مرحله ای  Two-factor authentication ظاهر می شود. از آنجا، می توانید کلید (های) امنیتی خود را تغییر نام داده یا حذف کنید و در هر زمان کلیدهای امنیتی اضافی را به حساب خود اضافه کنید. 

یادداشت: اگر برای حفاظت از احراز هویت دو مرحله ای یک کلید امنیتی اضافه کنید، دیگر نیازی به استفاده از روش بک اپ دیگر برای حفاظت بیشتر نداریم. از کلیدهای امنیتی می توان به عنوان تنها روش احراز هویت شما استفاده کرد، بدون اینکه هیچ روش دیگری روشن باشد

اگر قبل از 21 مارچ 2016 در تأیید ورود ثبت نام کرده اید:

هنگام ورود به حساب کاربری خود در twitter.com یا دستگاه دیگری با استفاده از Twitter برای iOS، Twitter برای Android یا mobile.twitter.com، ممکن است یک پوش نوتیفیکیشن به تلفن شما ارسال شود. پوش نوتیفیکیشن را برای تأیید درخواست ورود باز کنید. پس از تأیید، بلافاصله به حساب خود در twitter.com وارد می شوید.

همچنین ممکن است کود ورود را از طریق پیام متنی SMS دریافت کنید. هنگام ورود به حساب کاربری خود در twitter.com، می توانید با کلیک روی درخواست کود ارسال شده به تیلیفون از طریق پیام متنی، این مورد را انتخاب کنید. یادداشت:  همچنین می توانید درخواستهای ورود خود را از داخل اپلیکیشن با تپ زدن روی  امنیت (Security) و بعد تپ زدن به  درخواستهای ورود (Login Requests) تأیید یا رد کنید. برای بازخوانی درخواست های جدید، لیست را پایین بکشید. درخواست ها در این صفحه ظاهر می شوند حتی اگر پوش نوتیفیکیشن را دریافت نکرده باشید.

چگونگی غیر فعال ساختن احراز هویت دو مرحله ای
مرحله 1

در مینوی بالا روی آیکن profile و بعد روی Settings and privacy تپ بزنید.

مرحله 2

روی  Account, تپ بزنید و بعداً  Security تپ بزنید. 

مرحله 3

احراز هویت دو مرحله ای (Two-factor authentication) را  تپ بزنید

مرحله 4

روی سلایدر کنار روش احراز هویت دو مرحله ای انتخاب شده تپ بزنید تا خاموش شود

مرحله 5

روی Turn off دو بار تپ بزنید تا انتخاب شما تایید شود.

برای دسکتاپ:
مرحله 1

در مینوی پهلو روی More, کلیک کنید و بعد روی Settings and privacy کلیک کنید.

مرحله 2

روی Security and account access کلیک کنید و بعد روی Security کلیک کنید.

مرحله 3

احراز هویت دو مرحله ای (Two-factor authentication) را  تپ بزنید.

مرحله 4

برای انتخاب کردن سه شیوه یا متود داریم: پیام متنی, اپلیکیشن احراز هویت, یا کلید امنیتی.

مرحله 5

بعد از ثبت نام، هنگام ورود به حساب کاربری خود، از شما خواسته می شود که روش احراز هویت دو مرحله ای را که در هنگام ورود قبلی خود استفاده کرده اید، به همراه رمز عبور خود ارائه دهید. همچنین گزینه انتخاب  یک روش احراز هویت دو مرحله ای متفاوت را مشاهده خواهید کرد. اگر می خواهید ادامه دهید، به سادگی روی گزینه پیش آمده تپ بزنید تا روش دیگری را انتخاب کنید. برای تکمیل ورود به سیستم، رهنمایی های روی صفحه را دنبال کنید.

برای ثبت نام از طریق پیام متنی:
مرحله 1

روی چک باکس در پهلوی پیام متنی (Text message)کلیک کنید.

مرحله 2

رهنمایی های اجمالی را بخوانید و بعد روی Got it تپ بزنید. 

مرحله 3

رمز عبور خودرا وارد کنید و روی Verify تپ بزنید.

مرحله 4

اگر قبلاً این کار را نکرده اید، از شما می خواهیم که یک ایمیل برای حساب Twitter خود تأیید کنید: آدرس ایمیل خود را وارد کنید، بعداً روی Next تپ بزنید. بعداً یک کود تأیید از طریق ایمیل برای شما ارسال می کنیم. به حساب توییتر خود برگردید، کود را در پیام وارد کنید، سپس روی تأیید Verify تپ بزنید.یادداشت: اگر قبلاً یک شماره تیلیفون مرتبط با حساب خود ندارید، از شما درخواست می کنیم که آن را وارد کنید. علاوه بر این می توانید گزینه ای لغو.را انتخاب کنید تا مخاطبین موجود شما را در توییتر پیدا کنند.

مرحله 5

حالا از شما می خواهیم کود تأییدی را که از طریق پیام متنی برای شما ارسال کرده ایم وارد کنید. کود را تایپ یا پیست (جایگذاری) کنید، یک صفحه تأیید با کود بیک اپ مشاهده خواهید کرد. توصیه می کنیم در صورت ضرورت به کود برای استفاده در آینده، اسکرین شاتی از کود را ذخیره کنید. در صورت گم شدن تیلیفون همراه یا تغییر شماره تیلیفون، به شما کمک می کند تا به حساب خود دسترسی پیدا کنید.

مرحله 6

روی Got it تپ بزنید هرزمانیکه کار تان با این صفحه ختم شود.

حالا، هنگام ورود به حساب کاربری خود در twitter.com، Twitter برای Android یا mobile.twitter.com، یک کود شش رقمی برای تیلیفون شما ارسال می شود تا در هنگام ورود از آن استفاده شود.

برای ثبت نام از طریق اپلیکیشن احراز هویت:
مرحله 1

روی جعبه در پهلوی Authentication app تپ بزنید.

مرحله 2

رهنمایی های اجمالی را بخوانید و بعد روی Got it تپ بزنید. 

مرحله 3

در صورتیکه درخواست شود رمز عبور را وارد کنید و روی Verify تپ بزنید.

مرحله 4

اگر قبلاً این کار را نکرده اید، از شما می خواهیم که یک ایمیل برای حساب Twitter خود تأیید کنید: آدرس ایمیل خود را وارد کنید، بعداً روی Next تپ بزنید. بعداً یک کود تأیید از طریق ایمیل برای شما ارسال می کنیم. به حساب توییتر خود برگردید، کود را در پیام وارد کنید، سپس روی تأیید Verify تپ بزنید.

مرحله 5

از شما خواسته می شود که با سکن کردن یک کود QR، اپلیکیشن احراز هویت خود را به حساب توییتر خود لینک دهید. (اگر قبلاً برنامه ای روی دستگاه خود نصب نکرده اید، باید یک اپلیکیشن را داونلود کنید. می توانید از هر نوع اپلیکیشن احراز هویت رمز عبور یک بار براساس زمان (TOTP) مانند Google Authenticator، Duo Mobile، 1Password و غیره استفاده کنید.)

مرحله 6

بعد از سکن کردن کود QR روی دکمه Next تپ بزنید.

مرحله 7

کود تولید شده توسط اپلیکیشن احراز هویت تانرا وارد کنید و بعد روی Verify کلیک کنید.

مرحله 8

شما یک صفحه تایید مشاهده خواهید کرد. روی Got it برای اتمام مرحله نصب تپ بزنید.

حالا، از طریق اپلیکیشن احراز هویت خود، می توانید کود ها را مشاهده کرده و برای ورود به حساب توییتر خود استفاده کنید. 

برای ثبت نام از طریق کلید امنیت:
مرحله 1

روی Security key کلیک کنید. 

مرحله 2

هنگامیکه درخواست شود رمز عبور را وارد کنید.

مرحله 3

اگر قبلاً این کار را نکرده اید، از شما می خواهیم که یک ایمیل برای حساب Twitter خود تأیید کنید: آدرس ایمیل خود را وارد کنید، بعداً روی Next تپ بزنید. بعداً یک کود تأیید از طریق ایمیل برای شما ارسال می کنیم. به حساب توییتر خود برگردید، کود را در پیام وارد کنید، سپس روی تأیید Verify تپ بزنید

مرحله 4

بررسی اجمالی را بخوانید و بعد روی Start کلیک بزنید.

مرحله 5

می توانید کلید (ها) را در پورت USB دستگاه تلفن همراه خود وارد کنید یا آن را از طریق بلوتوت یا NFC همگام سازی (سینک) کنید. پس از وارد شدن، دکمه روی کلید خود را لمس کنید. 

مرحله 6

برای اتمام نصب یا سیت اپ، رهنمایی های روی صفحه را دنبال کنید.

مرحله 7

بعد از ختم کار، کلید (های) امنیتی شما در بخش مدیریت کلیدهای امنیتی Manage security keys تحت احراز هویت دو مرحله ای  Two-factor authentication ظاهر می شود. از آنجا، می توانید کلید (های) امنیتی خود را تغییر نام داده یا حذف کنید و در هر زمان کلیدهای امنیتی اضافی را به حساب خود اضافه کنید. 

برای افزودن یا ورود به حساب خود با یک کلید امنیتی، باید از آخرین نسخه براوزر حمایت شده مانند Chrome، Edge، Firefox، Opera یا Safari استفاده کنید.

یادداشت : اگر برای حفاظت از احراز هویت دو مرحله ای یک کلید امنیتی اضافه کنید، دیگر نیازی به استفاده از روش بک اپ دیگر برای حفاظت بیشتر نداریم. از کلیدهای امنیتی می توان به عنوان تنها روش احراز هویت شما استفاده کرد، بدون اینکه هیچ روش دیگری روشن باشد.

چگونگی غیر فعال ساختن احراز هویت دو مرحله ای
مرحله 1

در مینوی پهلو روی More,  کلیک کنید و بعد روی Settings and privacy کلیک کنید.

مرحله 2

روی Security and account access کلیک کنید و بعد روی Security کلیک کنید.

مرحله 3

احراز هویت دو مرحله ای (Two-factor authentication) را  تپ بزنید.

مرحله 4

باکس کنار روش احراز هویت دو مرحله ای انتخاب شده را از انتخاب بکشید تا خاموش شود


 رمز های عبور موقتی
 

بعد از فعال کردن احراز هویت دو مرحله ای برای حساب خود از طریق X.com، باید از رمز عبور موقتی برای ورود به توییتر در دستگاه ها یا برنامه های دیگر که نیاز به وارد کردن رمز عبور خود در توییتر دارند استفاده کنید؛ شما نمی توانید با استفاده از نام کاربری و رمز عبور معمول خود وارد سیستم شوید. اگر کشف کنیم برای ورود به رمز عبور موقت نیاز دارید، از طریق پیام متنی به تلفن شما یک رمز عبور ارسال می کنیم. از طرف دیگر، می توانید رمز عبور موقتی خود را ایجاد کنید. 

چگونگی ایجاد رمز عبور موقتی در twitter.com
  1. درفهرست، کلیک کنید بیشتر سپس کلیک کنیدSettings and privacy.
  2. روی Security and account accessکلیک کنید و بعد روی Security کلیک کنید.
  3. روی Two-factor authenticationکلیک کنید.
  4. روی Temporary passwordکلیک کنید.

یادداشت: رمز های عبور موقتی بعد از یک ساعت منقضی می شوند. برای ورود به X برای iOS یا X برای Android یا mobile.X.com نیازی به رمز عبور موقتی ندارید.

این مقاله را به اشتراک بگذارید