Använda autentisering med två faktorer

Autentisering med två faktorer är ett extra säkerhetsskikt för X-kontot. I stället för att bara ange ett lösenord för att logga in, måste du även ange en kod eller använda en säkerhetsnyckel. Detta extra steg gör det ännu troligare att du och endast du kan komma åt ditt konto. Under registreringen ser vi även till att du har en bekräftad e-postadress som är kopplad till kontot. På så vis kan vi använda din e-postadress till sådant som att kommunicera med dig för att skydda ditt konto.

När du har aktiverat denna funktion behöver du ditt lösenord och en sekundär inloggningsmetod – antingen en kod, en inloggningsbekräftelse via en app eller en fysisk säkerhetsnyckel för att logga in på ditt konto. 

Verifiera inloggningen
För iOS:
Step 1

Tryck på din profilikon på menyn längst upp och sedan på Inställningar och integritet.

Step 2

Tryck på Konto och sedan på Säkerhet.

Step 3

Tryck på Autentisering med två faktorer.

Step 4

Det finns tre metoder att välja mellan: SMS, Autentiseringsapp och Säkerhetsnyckel.

Step 5

När du har registrerat dig och loggar in på ditt konto, ombeds du att ange den metod för autentisering med två faktorer som du använde förra gången du loggade in, jämte ditt lösenord. Du ser även alternativet Välj en annan autentiseringsmetod med två faktorer. Om du vill gå vidare behöver du bara trycka på uppmaningen och välja en annan metod. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in.

Registrera dig via SMS:
Step 1

Klicka på kryssrutan bredvid SMS.

Step 2

Läs anvisningarna och tryck sedan på Kom i gång

Step 3

Ange ditt lösenord och tryck sedan på Verifiera.

Step 4

Om du inte redan har gjort det ber vi dig att bekräfta en e-postadress för Twitter-kontot: ange din e-postadress och tryck sedan på Nästa. Då skickar vi en bekräftelsekod per e-post. Ange koden i uppmaningen i Twitter-kontot och tryck sedan på Verifiera.

Obs! Om du inte redan har ett telefonnummer som är kopplat till kontot, ber vi dig ange det. Dessutom kan du välja att avmarkera alternativet att låta dina befintliga kontakter hitta dig på Twitter. 

Step 5

Nu ber vi dig att ange bekräftelsekoden vi skickade per SMS. Skriv eller klistra in koden. Då visas en bekräftelsesida med en säkerhetskod. Vi rekommenderar att du sparar en skärmdump av koden ifall du behöver den framöver. Detta hjälper dig att komma åt ditt konto även om du tappar bort mobiltelefonen eller ändrar ditt telefonnummer.

Step 6

Tryck på Jag fattar när du är färdig med skärmen.

Registrera sig via en autentiseringapp:
Step 1

Tryck på rutan bredvid Autentiseringsapp.

Step 2

Läs anvisningarna och tryck sedan på Jag fattar.

Step 3

Ange ditt lösenord om du ombeds att göra det och tryck på Verifiera.

Step 4

Om du inte redan har gjort det ber vi dig att bekräfta en e-postadress för Twitter-kontot: ange din e-postadress och tryck sedan på Nästa. Då skickar vi en bekräftelsekod per e-post. Ange koden i uppmaningen i Twitter-kontot och tryck sedan på Verifiera.

Step 5

Du ombeds att länka autentiseringsappen till ditt Twitter-konto genom att skanna en QR-kod. (Om du inte redan har en app installerad på enheten måste du hämta en. Du kan använda en valfri tidsbaserad app för autentisering via engångslösenord som Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password osv.)

Step 6

Tryck på Nästa när du har skannat QR-koden.

Step 7

Ange koden som har genererats av autentiseringsappen och tryck sedan på Verifiera.

Step 8

En bekräftelsesida visas. Tryck på Jag fattar för att gå vidare med konfigurationen.

Via din autentiseringsapp kan du visa och använda koder för att logga in på ditt Twitter-konto.

Registrera dig med en säkerhetsnyckel:
Step 1

Tryck på Säkerhetsnyckel

Step 2

Ange ditt lösenord när du ombeds att göra det.

Step 3

Om du inte redan har gjort det ber vi dig att bekräfta en e-postadress för Twitter-kontot: ange din e-postadress och tryck sedan på Nästa. Då skickar vi en bekräftelsekod per e-post. Ange koden i uppmaningen i Twitter-kontot och tryck sedan på Verifiera.

Step 4

Läs översikten och tryck sedan på Starta.

Step 5

Du kan antingen sätta in nyckeln eller nycklarna i USB-porten på din mobila enhet eller synka dem via Bluetooth eller NFC. Tryck på knappen på nyckeln när du har satt in den. 

Step 6

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Step 7

När du är klar kommer dina säkerhetsnycklar att visas i avsnittet Hantera säkerhetsnycklar under Autentisering med två faktorer. Där kan du ändra namn på eller radera dina säkerhetsnycklar och lägga till extra säkerhetsnycklar i kontot när du vill. 

Obs! Om du lägger till en säkerhetsnyckel för ytterligare skydd med autentisering med två faktorer, kräver vi inte längre att du använder ytterligare en metod för bättre skydd. Säkerhetsnycklar går att använda som enda autentiseringsmetod, utan att några andra metoder är på.

Om du registrerade dig för inloggningsverifiering före 21 mars 2016:

När du loggar in på ditt konto på twitter.com eller på en annan enhet med Twitter för iOS, Twitter för Android eller mobile.twitter.com, kan en push-notis skickas till din telefon. Öppna push-notisen för att godkänna inloggningsbegäran. När du har godkänt förfrågan loggas du omedelbart in på ditt konto på twitter.com.

Du kan även få en inloggningskod via SMS. Du kan välja detta genom att klicka på Begär att en kod skickas till din telefon via SMS när du loggar in på ditt konto på twitter.com.
 

Obs! Du kan även godkänna eller neka inloggningsförfrågningar inifrån appen genom att trycka på Säkerhet och sedan på Inloggningsförfrågningar. Dra listan nedåt för att hämta nya förfrågningar. Förfrågningar visas på denna skärm även om du inte fick någon push-notis.

Stänga av autentisering med två faktorer:
Step 1

Tryck på din profilikon på menyn längst upp och sedan på Inställningar och integritet.

Step 2

Tryck på Konto och sedan på Säkerhet.

Step 3

Tryck på reglaget bredvid den valda autentiseringsmetoden med två faktorer för att stänga av den

Step 4

Tryck på Stäng av två gånger för att bekräfta ditt val.

För Android:
Step 1

På menyn längst upp ser du antingen en navigeringsmenyikon eller din profilikon. Tryck på vilken ikon du än har och välj Inställningar och integritet.

Step 2

Tryck på Konto och sedan på Säkerhet

Step 3

Tryck på Autentisering med två faktorer.

Step 4

Det finns tre metoder att välja mellan: SMS, Autentiseringsapp och Säkerhetsnyckel.

Step 5

När du har registrerat dig och loggar in på ditt konto, ombeds du att ange den metod för autentisering med två faktorer som du använde förra gången du loggade in, jämte ditt lösenord. Du ser även alternativet Välj en annan autentiseringsmetod med två faktorer. Om du vill gå vidare behöver du bara trycka på uppmaningen och välja en annan metod. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in.

Registrera dig via SMS:
Step 1

Markera rutan bredvid SMS.

Step 2

Läs anvisningarna och tryck sedan på Nästa

Step 3

Ange ditt lösenord och tryck sedan på Verifiera.

Step 4

Om du inte redan har gjort det ber vi dig att bekräfta en e-postadress för Twitter-kontot: ange din e-postadress och tryck sedan på Nästa. Då skickar vi en bekräftelsekod per e-post. Ange koden i uppmaningen i Twitter-kontot och tryck sedan på Verifiera.

Obs! Om du inte redan har ett telefonnummer som är kopplat till kontot, ber vi dig ange det. Dessutom kan du välja att avmarkera alternativet att låta dina befintliga kontakter hitta dig på Twitter. 

Step 5

Nu ber vi dig att ange bekräftelsekoden vi skickade per SMS. Skriv eller klistra in koden. Då visas en bekräftelsesida med en säkerhetskod. Vi rekommenderar att du sparar en skärmdump av koden ifall du behöver den framöver. Detta hjälper dig att komma åt ditt konto även om du tappar bort mobiltelefonen eller ändrar ditt telefonnummer.

Step 6

Tryck på Jag fattar när du är färdig med skärmen.

Nu när du loggar in på ditt konto på twitter.com, Twitter för Android eller mobile.twitter.com skickas en sexsiffrig kod per SMS till din telefon under inloggningen.

Registrera sig via en autentiseringapp:
Step 1

Tryck på kryssrutan bredvid Autentiseringsapp.

Step 2

Läs anvisningarna och tryck sedan på Starta.

Step 3

Ange ditt lösenord om du ombeds att göra det och tryck på Verifiera.

Step 4

Om du inte redan har gjort det ber vi dig att bekräfta en e-postadress för Twitter-kontot: ange din e-postadress och tryck sedan på Nästa. Då skickar vi en bekräftelsekod per e-post. Ange koden i uppmaningen i Twitter-kontot och tryck sedan på Verifiera.

Step 5

Du ombeds att länka autentiseringsappen till ditt Twitter-konto genom att skanna en QR-kod. (Om du inte redan har en app installerad på enheten måste du hämta en. Du kan använda en valfri tidsbaserad app för autentisering via engångslösenord som Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password osv.)

Step 6

Tryck på Nästa när du har skannat QR-koden.

Step 7

Ange koden som har genererats av autentiseringsappen och tryck sedan på Verifiera.

Step 8

En bekräftelsesida visas. Tryck på Jag fattar för att gå vidare med konfigurationen.

Via din autentiseringsapp kan du visa och använda koder för att logga in på ditt Twitter-konto. 

Registrera dig med en säkerhetsnyckel:
Step 1

Tryck på Säkerhetsnyckel

Step 2

Ange ditt lösenord när du ombeds att göra det.

Step 3

Om du inte redan har gjort det ber vi dig att bekräfta en e-postadress för Twitter-kontot: ange din e-postadress och tryck sedan på Nästa. Då skickar vi en bekräftelsekod per e-post. Ange koden i uppmaningen i Twitter-kontot och tryck sedan på Verifiera.

Step 4

Läs översikten och tryck sedan på Starta.

Step 5

Du kan antingen sätta in nyckeln eller nycklarna i USB-porten på din mobila enhet eller synka dem via Bluetooth eller NFC. Tryck på knappen på nyckeln när du har satt in den. 

Step 6

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Step 7

När du är klar kommer dina säkerhetsnycklar att visas i avsnittet Hantera säkerhetsnycklar under Autentisering med två faktorer. Där kan du ändra namn på eller radera dina säkerhetsnycklar och lägga till extra säkerhetsnycklar i kontot när du vill. 

Obs! Om du lägger till en säkerhetsnyckel för ytterligare skydd med autentisering med två faktorer, kräver vi inte längre att du använder ytterligare en metod för bättre skydd. Säkerhetsnycklar går att använda som enda autentiseringsmetod, utan att några andra metoder är på.

Om du registrerade dig för autentisering med två faktorer före 21 mars 2016:

När du loggar in på ditt konto på twitter.com eller på en annan enhet med Twitter för iOS, Twitter för Android eller mobile.twitter.com, kan en push-notis skickas till din telefon. Öppna push-notisen för att godkänna inloggningsbegäran. När du har godkänt förfrågan loggas du omedelbart in på ditt konto på twitter.com.

Du kan även få en inloggningskod via SMS. Du kan välja detta genom att klicka på Begär att en kod skickas till din telefon via SMS när du loggar in på ditt konto på twitter.com.

Obs! Du kan även godkänna eller neka inloggningsförfrågningar inifrån appen genom att trycka på Säkerhet och sedan på Inloggningsförfrågningar. Dra listan nedåt för att hämta nya förfrågningar. Förfrågningar visas på denna skärm även om du inte fick någon push-notis.

Stänga av autentisering med två faktorer:
Step 1

Tryck på din profilikon på menyn längst upp och sedan på Inställningar och integritet.

Step 2

Tryck på Konto och sedan på Säkerhet.

Step 3

Tryck på Autentisering med två faktorer.

Step 4

Tryck på kryssrutan bredvid den valda autentiseringsmetoden med två faktorer för att stänga av den.

Step 5

Tryck på Stäng av för att bekräfta ditt val.

För datorer:
Step 1

Klicka på Mer på sidomenyn och välj Inställningar och integritet.

Step 2

Klicka på Säkerhet och kontoåtkomst och sedan på Säkerhet.

Step 3

Klicka på Autentisering med två faktorer.

Step 4

Det finns tre metoder att välja mellan: SMS, Autentiseringsapp och Säkerhetsnyckel.

Step 5

När du har registrerat dig och loggar in på ditt konto, ombeds du att ange den metod för autentisering med två faktorer som du använde förra gången du loggade in, jämte ditt lösenord. Du ser även alternativet Välj en annan autentiseringsmetod med två faktorer. Om du vill gå vidare behöver du bara klicka på uppmaningen och välja en annan metod. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in.

Registrera dig via SMS:
Step 1

Klicka på kryssrutan bredvid SMS.

Step 2

Läs anvisningarna och klicka sedan på Nästa

Step 3

Ange ditt lösenord och klicka sedan på Verifiera.

Step 4

Om du inte redan har gjort det ber vi dig att bekräfta en e-postadress för Twitter-kontot: ange din e-postadress och klicka sedan på Nästa. Då skickar vi en bekräftelsekod per e-post. Ange koden i uppmaningen i Twitter-kontot och klicka sedan på Verifiera.

Obs! Om du inte redan har ett telefonnummer som är kopplat till kontot, ber vi dig ange det. Dessutom kan du välja att avmarkera alternativet att låta dina befintliga kontakter hitta dig på Twitter. 

Step 5

Nu ber vi dig att ange bekräftelsekoden vi skickade per SMS. Skriv in koden. Då visas en bekräftelsesida med en säkerhetskod. Vi rekommenderar att du sparar en skärmdump av koden ifall du behöver den framöver. Detta hjälper dig att komma åt ditt konto även om du tappar bort mobiltelefonen eller ändrar ditt telefonnummer.

Step 6

Klicka på Jag fattar när du är färdig med skärmen.

Nu när du loggar in på ditt konto på twitter.com, Twitter för iOS, Twitter för Android eller mobile.twitter.com skickas en sexsiffrig kod per SMS till din telefon under inloggningen.

Registrera sig via en autentiseringapp:
Step 1

Klicka på kryssrutan bredvid Autentiseringsapp.

Step 2

Läs anvisningarna och klicka sedan på Starta.

Step 3

Ange ditt lösenord om du ombeds att göra det och klicka på Verifiera.

Step 4

Om du inte redan har gjort det ber vi dig att bekräfta en e-postadress för Twitter-kontot: ange din e-postadress och klicka sedan på Nästa. Då skickar vi en bekräftelsekod per e-post. Ange koden i uppmaningen i Twitter-kontot och klicka sedan på Verifiera.

Step 5

Du ombeds att länka autentiseringsappen till ditt Twitter-konto genom att skanna en QR-kod. (Om du inte redan har en app installerad på enheten måste du hämta en. Du kan använda en valfri tidsbaserad app för autentisering via engångslösenord som Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password osv.)

Step 6

Klicka på Nästa när du har skannat QR-koden.

Step 7

Ange koden som har genererats av autentiseringsappen och klicka sedan på Verifiera.

Step 8

En bekräftelsesida visas. Klicka på Jag fattar för att gå vidare med konfigurationen.

Via din autentiseringsapp kan du visa och använda koder för att logga in på ditt Twitter-konto. 

Registrera dig med en säkerhetsnyckel:
Step 1

Klicka på Säkerhetsnyckel

Step 2

Ange ditt lösenord när du ombeds att göra det.

Step 3

Om du inte redan har gjort det ber vi dig att bekräfta en e-postadress för Twitter-kontot: ange din e-postadress och klicka sedan på Nästa. Då skickar vi en bekräftelsekod per e-post. Ange koden i uppmaningen i Twitter-kontot och klicka sedan på Verifiera.

Step 4

Läs översikten och klicka sedan på Starta.

Step 5

Du kan antingen sätta in nyckeln eller nycklarna i USB-porten på datorn eller synka dem via datorns Bluetooth eller NFC. Tryck på knappen på nyckeln när du har satt in den. 

Step 6

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Step 7

När du är klar kommer dina säkerhetsnycklar att visas i avsnittet Hantera säkerhetsnycklar under Autentisering med två faktorer. Där kan du ändra namn på eller radera dina säkerhetsnycklar och lägga till extra säkerhetsnycklar i kontot när du vill.

Du behöver använda den senaste versionen av en webbläsare som stöds som Chrome, Edge, Firefox, Opera eller Safari för att kunna lägga till eller logga in på ditt konto med en säkerhetsnyckel.

Obs! Om du lägger till en säkerhetsnyckel för ytterligare skydd med autentisering med två faktorer, kräver vi inte längre att du använder ytterligare en metod för bättre skydd. Säkerhetsnycklar går att använda som enda autentiseringsmetod, utan att några andra metoder är på.

Stänga av autentisering med två faktorer:
Step 1

Klicka på Mer på sidomenyn och välj Inställningar och integritet.

Step 2

Klicka på Säkerhet och kontoåtkomst och sedan på Säkerhet.

Step 3

Klicka på Autentisering med två faktorer.

Step 4

Avmarkera kryssrutan bredvid den valda autentiseringsmetoden med två faktorer för att stänga av den.


Tillfälliga lösenord
 

När du har aktiverat autentisering med två faktorer för ditt konto via X.com, måste du använda ett tillfälligt lösenord för att logga in i X på andra enheter eller i andra appar som kräver att du anger ditt X-lösenord. Du kommer inte att kunna logga in med ditt användarnamn och lösenord. Om vi upptäcker att du behöver ett tillfälligt lösenord för att logga in, skickar vi ett via SMS till din telefon. Alternativt kan du generera ett eget tillfälligt lösenord. 

Generera ett tillfälligt lösenord på twitter.com
  1. Klicka på Mer på sidomenyn och välj Inställningar och integritet.
  2.  Klicka på Säkerhet och kontoåtkomst och sedan på Säkerhet.
  3. Klicka på Autentisering med två faktorer.
  4. Klicka på Tillfälligt lösenord.

Obs! Tillfälliga lösenord upphör att gälla efter en timme. Du behöver inte ett tillfälligt lösenord för att logga in i X för iOS, X för Android eller på mobile.X.com.

Dela artikeln