Paano gumamit ng two-factor authentication

Ang two-factor authentication ay isang karagdagang antas ng seguridad para sa iyong X account. Sa halip na password lang ang ilalagay para makapag-log in, maglalagay ka rin ng code o gagamit ka rin ng panseguridad na key. Makakatulong ang karagdagang hakbang na ito sa pagtiyak na ikaw, at ikaw lang, ang makaka-access sa iyong account. Habang nag-e-enroll, titiyakin din naming may kumpirmado kang email address na nauugnay sa iyong account. Sa ganitong paraan, magagamit namin ang email address mo para sa mga bagay gaya ng pakikipag-ugnayan sa iyo para panatilihing secure ang account mo.

Pagkatapos mong i-enable ang feature na ito, kakailanganin mo ang iyong password, pati na ang isang sekundaryong paraan ng pag-log in –– puwedeng code, kumpirmasyon sa pag-log in gamit ang isang app, o aktuwal na panseguridad na key, para makapag-log in sa iyong account. 

Paano beripikahin ang iyong pag-log in
Para sa iOS:
Step 1

Sa menu sa itaas, i-tap ang icon ng profile mo, pagkatapos ay i-tap ang Mga setting at privacy.

Step 2

I-tap ang Account, pagkatapos ay i-tap ang Seguridad.

Step 3

I-tap ang Two-factor authentication.

Step 4

May tatlong paraang puwedeng pagpilian: Text message, Authentication app, o Panseguridad na key.

Step 5

Kapag naka-enroll na, kapag nag-log in ka sa iyong account, ipo-prompt kang ibigay ang paraan ng two-factor authentication na ginamit mo sa nakaraan mong pag-log in, pati na ang password mo. Makakakita ka rin ng opsyong Pumili ng ibang paraan ng two-factor authentication. Kung gusto mong magpatuloy, i-tap lang ang prompt para pumili ng ibang paraan. Sundin ang mga tagubilin sa screen para tapusin ang pag-log in.

Para mag-sign up sa pamamagitan ng text message:
Step 1

I-click ang checkbox sa tabi ng Text message.

Step 2

Basahin ang mga tagubilin sa pangkalahatang ideya, pagkatapos ay i-tap ang Magsimula

Step 3

Ilagay ang iyong password, pagkatapos ay i-tap ang Beripikahin.

Step 4

Kung hindi ka pa nakakapagkumpirma ng email, hihilingin namin sa iyo na gawin ito para sa Twitter account mo: Ilagay ang iyong email address, pagkatapos ay i-tap ang Susunod. Pagkatapos, padadalhan ka namin ng code ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng email. Bumalik sa Twitter account mo at ilagay ang code sa prompt, pagkatapos ay i-tap ang Beripikahin.

Tandaan: Kung wala ka pang numero ng telepono na nauugnay sa iyong account, ipo-prompt ka naming ilagay ito. Puwede mo ring i-deselect ang opsyon para payagan ang mga kasalukuyan mong contact na mahanap ka sa Twitter. 

Step 5

Pagkatapos, hihilingin namin sa iyo na ilagay ang code ng kumpirmasyong ipinadala namin sa iyo sa pamamagitan ng text message. I-type o i-paste ang code, makakakita ka ng screen ng kumpirmasyon na naglalaman ng backup code. Inirerekomenda namin sa iyo na mag-save ka ng screenshot ng code kung sakaling kailanganin mo ito sa susunod. Makakatulong ito sa iyo na i-access ang iyong account kung mawawala mo ang iyong mobile phone o kung magpapalit ka ng numero ng telepono.

Step 6

I-tap ang Okay kapag tapos ka na sa screen na ito.

Para mag-sign up gamit ang authentication app:
Step 1

I-tap ang kahon sa tabi ng Authentication app.

Step 2

Basahin ang mga tagubilin sa pangkalahatang ideya, pagkatapos ay i-tap ang Okay.

Step 3

Kung ipo-prompt, ilagay ang iyong password at i-tap ang Beripikahin.

Step 4

Kung hindi ka pa nakakapagkumpirma ng email, hihilingin namin sa iyo na gawin ito para sa Twitter account mo: Ilagay ang iyong email address, pagkatapos ay i-tap ang Susunod. Pagkatapos, padadalhan ka namin ng code ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng email. Bumalik sa Twitter account mo at ilagay ang code sa prompt, pagkatapos ay i-tap ang Beripikahin.

Step 5

Ipo-prompt kang i-link ang iyong authentication app sa iyong Twitter account sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code. (Kung wala ka pang naka-install na app sa iyong device, kailangan mong mag-download. Puwede kang gumamit ng anumang Time-based One Time Password (TOTP) authentication app gaya ng Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password, atbp.)

Step 6

Pagkatapos mong i-scan ang QR code, i-tap ang Susunod.

Step 7

Ilagay ang code na binuo ng iyong authentication app, pagkatapos ay i-tap ang Beripikahin.

Step 8

Makakakita ka ng screen ng kumpirmasyon. I-tap ang Okay para tapusin ang pag-set up.

Ngayon, gamit ang authentication app mo, puwede kang tumingin at gumamit ng mga code para mag-log in sa iyong Twitter account.

Para mag-sign up sa pamamagitan ng Panseguridad na key:
Step 1

I-tap ang Panseguridad na key

Step 2

Kapag na-prompt, ilagay ang iyong password.

Step 3

Kung hindi ka pa nakakapagkumpirma ng email, hihilingin namin sa iyo na gawin ito para sa Twitter account mo: Ilagay ang iyong email address, pagkatapos ay i-tap ang Susunod. Pagkatapos, padadalhan ka namin ng code ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng email. Bumalik sa Twitter account mo at ilagay ang code sa prompt, pagkatapos ay i-tap ang Beripikahin.

Step 4

Basahin ang pangkalahatang ideya, pagkatapos ay i-tap ang Magsimula.

Step 5

Puwede mong ipasok ang (mga) key sa USB port ng mobile device mo, o i-sync ito gamit ang Bluetooth o NFC. Kapag naipasok na, pindutin ang button sa iyong key. 

Step 6

Sundin ang mga tagubilin sa screen para tapusin ang pag-set up.

Step 7

Kapag tapos na, lalabas ang iyong (mga) panseguridad na key sa seksyong Pamahalaan ang mga panseguridad na key sa ilalim ng Two-factor authentication. Mula roon, puwede mong palitan ng pangalan o i-delete ang iyong (mga) panseguridad na key, at puwede kang maglagay ng mga dagdag na panseguridad na key anumang oras. 

Tandaan: Kung maglalagay ka ng panseguridad na key para sa dagdag na proteksyon ng two-factor authentication, hindi na kami hihingi ng iba pang paraan ng pag-back up para sa dagdag na proteksyon. Puwedeng gamitin ang mga panseguridad na key bilang natatangi mong paraan ng authentication, nang walang anumang iba pang naka-on na paraan.

Kung nag-enroll ka sa beripikasyon sa pag-log in bago ang Marso 21, 2016:

Kapag nag-log in ka sa iyong account sa twitter.com o sa ibang device gamit ang Twitter para sa iOS, Twitter para sa Android, o mobile.twitter.com, puwede kang padalhan ng push notification sa telepono mo. Buksan ang push notification para aprubahan ang kahilingan sa pag-log in. Kapag naaprubahan mo na, agad kang ila-log in sa iyong account sa twitter.com.

Puwede ka ring makatanggap ng code sa pag-log in sa pamamagitan ng SMS text message. Puwede kang mag-opt in dito sa pamamagitan ng pag-click sa hilinging magpadala ng code sa iyong telepono sa pamamagitan ng text message kapag nag-log in ka sa iyong account sa twitter.com.
 

Tandaan: Puwede mo ring aprubahan o tanggihan ang iyong mga kahilingan sa pag-log in sa mismong app sa pamamagitan ng pag-tap sa Seguridad, at pagkatapos ay pag-tap sa Mga Kahilingan sa Pag-log In. Hilain pababa ang listahan para mag-refresh para sa mga bagong kahilingan. Lalabas ang mga kahilingan sa screen na ito kahit hindi ka nakatanggap ng push notification.

Paano i-off ang two-factor authentication:
Step 1

Sa menu sa itaas, i-tap ang icon ng profile mo, pagkatapos ay i-tap ang Mga setting at privacy.

Step 2

I-tap ang Account, pagkatapos ay i-tap ang Seguridad.

Step 3

I-tap ang slider sa tabi ng napili mong paraan ng two-factor authentication para i-off ito

Step 4

I-tap ang I-off nang dalawang beses para kumpirmahin ang pinili mo.

Para sa Android:
Step 1

Sa menu sa itaas, makikita mo ang icon ng navigation menu  o ang icon ng profile mo. I-tap ang alinmang icon na mayroon ka at piliin ang Mga setting at privacy.

Step 2

I-tap ang Account, pagkatapos ay i-tap ang Seguridad

Step 3

I-tap ang Two-factor authentication.

Step 4

May tatlong paraang puwedeng pagpilian: Text message, Authentication app, o Panseguridad na key.

Step 5

Kapag naka-enroll na, kapag nag-log in ka sa iyong account, ipo-prompt kang ibigay ang paraan ng two-factor authentication na ginamit mo sa nakaraan mong pag-log in, pati na ang password mo. Makakakita ka rin ng opsyong Pumili ng ibang paraan ng two-factor authentication. Kung gusto mong magpatuloy, i-tap lang ang prompt para pumili ng ibang paraan. Sundin ang mga tagubilin sa screen para tapusin ang pag-log in.

Para mag-sign up sa pamamagitan ng text message:
Step 1

Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng Text message.

Step 2

Basahin ang mga tagubilin sa pangkalahatang ideya, pagkatapos ay i-tap ang Susunod

Step 3

Ilagay ang iyong password, pagkatapos ay i-tap ang Beripikahin.

Step 4

Kung hindi ka pa nakakapagkumpirma ng email, hihilingin namin sa iyo na gawin ito para sa Twitter account mo: Ilagay ang iyong email address, pagkatapos ay i-tap ang Susunod. Pagkatapos, padadalhan ka namin ng code ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng email. Bumalik sa Twitter account mo at ilagay ang code sa prompt, pagkatapos ay i-tap ang Beripikahin.

Tandaan: Kung wala ka pang numero ng telepono na nauugnay sa iyong account, ipo-prompt ka naming ilagay ito. Puwede mo ring i-deselect ang opsyon para payagan ang mga kasalukuyan mong contact na mahanap ka sa Twitter. 

Step 5

Pagkatapos, hihilingin namin sa iyo na ilagay ang code ng kumpirmasyong ipinadala namin sa iyo sa pamamagitan ng text message. I-type o i-paste ang code, makakakita ka ng screen ng kumpirmasyon na naglalaman ng backup code. Inirerekomenda namin sa iyo na mag-save ka ng screenshot ng code kung sakaling kailanganin mo ito sa susunod. Makakatulong ito sa iyo na i-access ang iyong account kung mawawala mo ang iyong mobile phone o kung magpapalit ka ng numero ng telepono.

Step 6

I-tap ang Okay kapag tapos ka na sa screen na ito.

Ngayon, kapag nag-log in ka sa iyong account sa twitter.com, Twitter para sa Android, o mobile.twitter.com, may ite-text sa iyo na anim na digit na code sa telepono mo na gagamitin sa pag-log in.

Para mag-sign up gamit ang authentication app:
Step 1

I-tap ang checkbox sa tabi ng Authentication app.

Step 2

Basahin ang mga tagubilin sa pangkalahatang ideya, pagkatapos ay i-tap ang Magsimula.

Step 3

Kung ipo-prompt, ilagay ang iyong password at i-tap ang Beripikahin.

Step 4

Kung hindi ka pa nakakapagkumpirma ng email, hihilingin namin sa iyo na gawin ito para sa Twitter account mo: Ilagay ang iyong email address, pagkatapos ay i-tap ang Susunod. Pagkatapos, padadalhan ka namin ng code ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng email. Bumalik sa Twitter account mo at ilagay ang code sa prompt, pagkatapos ay i-tap ang Beripikahin.

Step 5

Ipo-prompt kang i-link ang iyong authentication app sa iyong Twitter account sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code. (Kung wala ka pang naka-install na app sa iyong device, kailangan mong mag-download. Puwede kang gumamit ng anumang time-based one time password (TOTP) authentication app gaya ng Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password, atbp.)

Step 6

Pagkatapos mong i-scan ang QR code, i-tap ang Susunod.

Step 7

Ilagay ang code na binuo ng iyong authentication app, pagkatapos ay i-tap ang Beripikahin.

Step 8

Makakakita ka ng screen ng kumpirmasyon. I-tap ang Okay para tapusin ang pag-set up.

Ngayon, gamit ang authentication app mo, puwede kang tumingin at gumamit ng mga code para mag-log in sa iyong Twitter account. 

Para mag-sign up sa pamamagitan ng Panseguridad na key:
Step 1

I-tap ang Panseguridad na key

Step 2

Kapag na-prompt, ilagay ang iyong password.

Step 3

Kung hindi ka pa nakakapagkumpirma ng email, hihilingin namin sa iyo na gawin ito para sa Twitter account mo: Ilagay ang iyong email address, pagkatapos ay i-tap ang Susunod. Pagkatapos, padadalhan ka namin ng code ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng email. Bumalik sa Twitter account mo at ilagay ang code sa prompt, pagkatapos ay i-tap ang Beripikahin.

Step 4

Basahin ang pangkalahatang ideya, pagkatapos ay i-tap ang Magsimula.

Step 5

Puwede mong ipasok ang (mga) key sa USB port ng mobile device mo, o i-sync ito gamit ang Bluetooth o NFC. Kapag naipasok na, pindutin ang button sa iyong key. 

Step 6

Sundin ang mga tagubilin sa screen para tapusin ang pag-set up.

Step 7

Kapag tapos na, lalabas ang iyong (mga) panseguridad na key sa seksyong Pamahalaan ang mga panseguridad na key sa ilalim ng Two-factor authentication. Mula roon, puwede mong palitan ng pangalan o i-delete ang iyong (mga) panseguridad na key, at puwede kang maglagay ng mga dagdag na panseguridad na key anumang oras 

Tandaan: Kung maglalagay ka ng panseguridad na key para sa dagdag na proteksyon ng two-factor authentication, hindi na kami hihingi ng iba pang paraan ng pag-back up para sa dagdag na proteksyon. Puwedeng gamitin ang mga panseguridad na key bilang natatangi mong paraan ng authentication, nang walang anumang iba pang naka-on na paraan.

Kung nag-enroll ka sa two-factor authentication bago ang Marso 21, 2016:

Kapag nag-log in ka sa iyong account sa twitter.com o sa ibang device gamit ang Twitter para sa iOS, Twitter para sa Android, o mobile.twitter.com, puwede kang padalhan ng push notification sa telepono mo. Buksan ang push notification para aprubahan ang kahilingan sa pag-log in. Kapag naaprubahan mo na, agad kang ila-log in sa iyong account sa twitter.com.

Puwede ka ring makatanggap ng code sa pag-log in sa pamamagitan ng SMS text message. Puwede kang mag-opt in dito sa pamamagitan ng pag-click sa hilinging magpadala ng code sa iyong telepono sa pamamagitan ng text message kapag nag-log in ka sa iyong account sa twitter.com.

Tandaan: Puwede mo ring aprubahan o tanggihan ang iyong mga kahilingan sa pag-log in sa mismong app sa pamamagitan ng pag-tap sa Seguridad, at pagkatapos ay pag-tap sa Mga Kahilingan sa Pag-log In. Hilain pababa ang listahan para mag-refresh para sa mga bagong kahilingan. Lalabas ang mga kahilingan sa screen na ito kahit hindi ka nakatanggap ng push notification.

Paano i-off ang two-factor authentication:
Step 1

Sa menu sa itaas, i-tap ang icon ng profile mo, pagkatapos ay i-tap ang Mga setting at privacy.

Step 2

I-tap ang Account, pagkatapos ay i-tap ang Seguridad.

Step 3

I-tap ang Two-factor authentication.

Step 4

I-tap ang checkbox sa tabi ng napili mong paraan ng two-factor authentication para i-off ito.

Step 5

I-tap ang I-off para kumpirmahin ang pinili mo.

Para sa Desktop:
Step 1

Sa menu sa gilid, i-click ang Higit pa, pagkatapos ay i-click ang Mga setting at privacy.

Step 2

Mag-click sa Seguridad at access sa account, at pagkatapos ay i-click ang Seguridad.

Step 3

I-click ang Two-factor authentication.

Step 4

May tatlong paraang puwedeng pagpilian: Text message, Authentication app, o Panseguridad na key.

Step 5

Kapag naka-enroll na, kapag nag-log in ka sa iyong account, ipo-prompt kang ibigay ang paraan ng two-factor authentication na ginamit mo sa nakaraan mong pag-log in, pati na ang password mo. Makakakita ka rin ng opsyong Pumili ng ibang paraan ng two-factor authentication. Kung gusto mong magpatuloy, i-click lang ang prompt para pumili ng ibang paraan. Sundin ang mga tagubilin sa screen para tapusin ang pag-log in.

Para mag-sign up sa pamamagitan ng text message:
Step 1

I-click ang checkbox sa tabi ng Text message.

Step 2

Basahin ang mga tagubilin sa pangkalahatang ideya, pagkatapos ay i-click ang Susunod

Step 3

Ilagay ang iyong password, pagkatapos ay i-click ang Beripikahin.

Step 4

Kung hindi ka pa nakakapagkumpirma ng email, hihilingin namin sa iyo na gawin ito para sa Twitter account mo: Ilagay ang iyong email address, pagkatapos ay i-click ang Susunod. Pagkatapos, padadalhan ka namin ng code ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng email. Bumalik sa Twitter account mo at ilagay ang code sa prompt, pagkatapos ay i-click ang Beripikahin.

Tandaan: Kung wala ka pang numero ng telepono na nauugnay sa iyong account, ipo-prompt ka naming ilagay ito. Puwede mo ring i-deselect ang opsyon para payagan ang mga kasalukuyan mong contact na mahanap ka sa Twitter. 

Step 5

Pagkatapos, hihilingin namin sa iyo na ilagay ang code ng kumpirmasyong ipinadala namin sa iyo sa pamamagitan ng text message. I-type ang code, makakakita ka ng screen ng kumpirmasyon na naglalaman ng backup code. Inirerekomenda namin sa iyo na mag-save ka ng screenshot ng code kung sakaling kailanganin mo ito sa susunod. Makakatulong ito sa iyo na i-access ang iyong account kung mawawala mo ang iyong mobile phone o kung magpapalit ka ng numero ng telepono.

Step 6

I-click ang Okay kapag tapos ka na sa screen na ito.

Ngayon, kapag nag-log in ka sa iyong account sa twitter.com, Twitter para sa iOS, Twitter para sa Android, o mobile.twitter.com, may ite-text sa iyo na anim na digit na code sa telepono mo na gagamitin sa pag-log in.

Para mag-sign up gamit ang authentication app:
Step 1

I-click ang checkbox sa tabi ng Authentication app.

Step 2

Basahin ang mga tagubilin sa pangkalahatang ideya, pagkatapos ay i-click ang Magsimula.

Step 3

Kung ipo-prompt, ilagay ang iyong password at i-click ang Beripikahin.

Step 4

Kung hindi ka pa nakakapagkumpirma ng email, hihilingin namin sa iyo na gawin ito para sa Twitter account mo: Ilagay ang iyong email address, pagkatapos ay i-click ang Susunod. Pagkatapos, padadalhan ka namin ng code ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng email. Bumalik sa Twitter account mo at ilagay ang code sa prompt, pagkatapos ay i-click ang Beripikahin.

Step 5

Ipo-prompt kang i-link ang iyong authentication app sa iyong Twitter account sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code. (Kung wala ka pang naka-install na app sa iyong device, kailangan mong mag-download. Puwede kang gumamit ng anumang time-based one time password (TOTP) authentication app gaya ng Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password, atbp.)

Step 6

Pagkatapos mong i-scan ang QR code, i-click ang Susunod.

Step 7

Ilagay ang code na binuo ng iyong authentication app, pagkatapos ay i-click ang Beripikahin.

Step 8

Makakakita ka ng screen ng kumpirmasyon. I-click ang Okay para tapusin ang pag-set up.

Ngayon, gamit ang authentication app mo, puwede kang tumingin at gumamit ng mga code para mag-log in sa iyong Twitter account. 

Para mag-sign up sa pamamagitan ng Panseguridad na key:
Step 1

I-click ang Panseguridad na key

Step 2

Kapag na-prompt, ilagay ang iyong password.

Step 3

Kung hindi ka pa nakakapagkumpirma ng email, hihilingin namin sa iyo na gawin ito para sa Twitter account mo: Ilagay ang iyong email address, pagkatapos ay i-click ang Susunod. Pagkatapos, padadalhan ka namin ng code ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng email. Bumalik sa Twitter account mo at ilagay ang code sa prompt, pagkatapos ay i-click ang Beripikahin.

Step 4

Basahin ang pangkalahatang ideya, pagkatapos ay i-click ang Magsimula.

Step 5

Puwede mong ipasok ang (mga) key sa USB port ng computer mo, o i-sync ito gamit ang Bluetooth o NFC ng iyong computer. Kapag naipasok na, pindutin ang button sa iyong key. 

Step 6

Sundin ang mga tagubilin sa screen para tapusin ang pag-set up.

Step 7

Kapag tapos na, lalabas ang iyong (mga) panseguridad na key sa seksyong Pamahalaan ang mga panseguridad na key sa ilalim ng Two-factor authentication. Mula roon, puwede mong palitan ng pangalan o i-delete ang iyong (mga) panseguridad na key, at puwede kang maglagay ng mga dagdag na panseguridad na key anumang oras.

Kailangan mong gamitin ang pinakabagong bersyon ng sinusuportahang browser gaya ng Chrome, Edge, Firefox, Opera, o Safari para makapaglagay o makapag-log in ka sa iyong account gamit ang security key.

Tandaan: Kung maglalagay ka ng panseguridad na key para sa dagdag na proteksyon ng two-factor authentication, hindi na kami hihingi ng iba pang paraan ng pag-back up para sa dagdag na proteksyon. Puwedeng gamitin ang mga panseguridad na key bilang natatangi mong paraan ng authentication, nang walang anumang iba pang naka-on na paraan.

Paano i-off ang two-factor authentication:
Step 1

Sa menu sa gilid, i-click ang Higit pa, pagkatapos ay i-click ang Mga setting at privacy.

Step 2

Mag-click sa Seguridad at access sa account, at pagkatapos ay i-click ang Seguridad.

Step 3

I-click ang Two-factor authentication.

Step 4

I-uncheck ang kahon sa tabi ng napili mong paraan ng two-factor authentication para i-off ito.


Mga pansamantalang password
 

Pagkatapos mong i-enable ang two-factor authentication para sa iyong account sa pamamagitan ng X.com, kakailanganin mong gumamit ng pansamantalang password para mag-log in sa X sa iba pang device o application kung saan kailangan mong ilagay ang iyong X password; hindi ka makaka-log in gamit ang karaniwan mong kumbinasyon ng username at password. Kung matutukoy namin na kailangan mo ng pansamantalang password para makapag-log in, magpapadala kami nito sa pamamagitan ng SMS text message sa telepono mo. Puwede ka ring gumawa ng sarili mong pansamantalang password. 

Paano gumawa ng pansamantalang password sa twitter.com
  1. Sa menu sa gilid, i-click ang Higit pa, pagkatapos ay i-click ang Mga setting at privacy.
  2.  Mag-click sa Seguridad at access sa account, at pagkatapos ay i-click ang Seguridad.
  3. I-click ang Two-factor authentication.
  4. I-click ang Pansamantalang password.

Tandaan: Mag-e-expire pagkalipas ng isang oras ang mga pansamantalang password. Hindi mo kailangan ng pansamantalang password para mag-log in sa X para sa iOS o X para sa Android, o sa mobile.X.com.

Ibahagi ang artikulong ito