Kako koristiti dvostruku provjeru autentičnosti

Dvostruka provjera autentičnosti dodatni je sigurnosni sloj računa za X. Umjesto da unesete samo lozinku za prijavu, unosite i kod ili koristite sigurnosni ključ. Tim se dodatnim korakom jamči da računu možete pristupiti samo vi. Tijekom registracije provjeravamo imate li s računom povezanu potvrđenu adresu e-pošte. Na taj način vašu adresu e-pošte možemo koristiti za primjerice komunikaciju s vama radi održavanja sigurnosti računa.

Nakon što tu značajku omogućite, trebat će vam lozinka i sekundarni način prijave (kod ili potvrda prijave putem aplikacije ili pak fizički sigurnosni ključ za prijavu na račun). 

Kako potvrditi prijavu
Za iOS:
Step 1

Na izborniku pri vrhu dodirnite ikonu profila, a zatim Postavke i zaštita privatnosti.

Step 2

Dodirnite Račun, a zatim Sigurnost.

Step 3

Dodirnite Dvostruka provjera autentičnosti.

Step 4

Tri su mogućnosti koje možete odabrati: SMS, Aplikacija za provjeru autentičnosti i Sigurnosni ključ.

Step 5

Kada se nakon registracije prijavljujete na račun, morat ćete navesti metodu dvostruke provjere autentičnosti koju ste koristili prilikom prethodne prijave te lozinku. Vidjet ćete i mogućnost Odaberite neku drugu metodu dvostruke provjere autentičnosti. Ako želite nastaviti, samo dodirnite upit i odaberite neku drugu metodu. Da biste dovršili prijavu, pratite upute na zaslonu.

Prijava putem SMS poruke:
Step 1

Kliknite potvrdni okvir pokraj mogućnosti SMS.

Step 2

Pročitajte sve upute, a zatim dodirnite Početak

Step 3

Unesite lozinku pa dodirnite Potvrdi.

Step 4

Ako još niste, morat ćete potvrditi adresu e-pošte za račun za Twitter: Unesite adresu e-pošte, a zatim dodirnite Dalje. Potom ćemo vam e-poštom poslati kod za potvrdu. Nakon povratka na račun za Twitter unesite kod u dijaloški okvir, a zatim dodirnite Potvrdi.

Napomena: Ako još nemate telefonski broj povezan s računom, morat ćete ga unijeti. Možete i poništiti mogućnost da vas vaši postojeći kontakti mogu pronaći na Twitteru. 

Step 5

Sada ćemo od vas zatražiti da unesete kod za potvrdu koji smo vam poslali SMS-om. Utipkajte ili zalijepite kod. Pojavit će se potvrdni zaslon s pričuvnim kodom. Preporučujemo da spremite snimku zaslona s kodom za slučaj da ga želite naknadno koristiti. Na taj ćete naći moći pristupiti računu u slučaju gubitka mobilnog telefona ili promjene telefonskog broja.

Step 6

Kada završite s tim zaslonom, dodirnite Shvaćam .

Prijava putem aplikacije za provjeru autentičnosti:
Step 1

Dodirnite okvir pokraj mogućnosti Aplikacija za provjeru autentičnosti.

Step 2

Pročitajte sve upute, a zatim dodirnite Shvaćam.

Step 3

Ako se pojavi upit, unesite lozinku pa dodirnite Potvrdi.

Step 4

Ako još niste, morat ćete potvrditi adresu e-pošte za račun za Twitter: Unesite adresu e-pošte, a zatim dodirnite Dalje. Potom ćemo vam e-poštom poslati kod za potvrdu. Nakon povratka na račun za Twitter unesite kod u dijaloški okvir, a zatim dodirnite Potvrdi.

Step 5

Zatražit će se da aplikaciju za provjeru autentičnosti povežete s računom za Twitter tako da očitate QR kod. (Ako još niste na uređaj instalirali aplikaciju, morat ćete neku od njih preuzeti. Možete koristiti bilo koju aplikaciju za provjeru autentičnosti za jednokratne vremenske lozinke (TOTP) kao što su Google autentifikator, Authy, Duo Mobile, 1Password itd.)

Step 6

Kada očitate QR kod, dodirnite Dalje.

Step 7

Unesite kod koji je generirala aplikacija za provjeru autentičnosti, a zatim dodirnite Potvrdi.

Step 8

Pojavit će se potvrdni zaslon. Dodirnite Shvaćam da biste završili postavljanje.

Sada putem aplikacije za provjeru autentičnosti možete vidjeti i upotrebljavati kodove za prijavu na račun za Twitter.

Prijava putem sigurnosnog ključa:
Step 1

Dodirnite Sigurnosni ključ

Step 2

Kada se pojavi upit, unesite lozinku.

Step 3

Ako još niste, morat ćete potvrditi adresu e-pošte za račun za Twitter: Unesite adresu e-pošte, a zatim dodirnite Dalje. Potom ćemo vam e-poštom poslati kod za potvrdu. Nakon povratka na račun za Twitter unesite kod u dijaloški okvir, a zatim dodirnite Potvrdi.

Step 4

Pročitajte pregled, a zatim dodirnite Početak.

Step 5

Umetnite ključ(eve) u USB priključak mobilnog uređaja ili ga sinkronizirajte putem Bluetootha odnosno NFC-a. Nakon umetanja dodirnite tipku na ključu. 

Step 6

Da biste dovršili postavljanje, pratite upute na zaslonu.

Step 7

Nakon toga vaši će se sigurnosni ključevi pojaviti u dijelu Upravljanje sigurnosnim ključevima u odjeljku Dvostruka provjera autentičnosti. Na tom mjestu možete mijenjati nazive sigurnosnih ključeva ili ih brisati te na svoj račun bilo kada dodati druge. 

Napomena: Ako ste sigurnosni ključ dodali radi dodatne zaštite u obliku dvostruke provjere autentičnosti, nećete morati koristiti još neku metodu kao dodatnu zaštitu. Sigurnosni se ključevi mogu koristiti i kao jedina metoda provjere autentičnosti, bez drugih metoda.

Ako ste se za provjeru autentičnosti prilikom prijave registrirali prije 21. ožujka 2016.:

Kada se prijavite na svoj račun na web-mjestu twitter.com ili nekom drugom mjestu putem aplikacije Twitter za iOS ili Twitter za Android odnosno web-mjesta mobile.twitter.com, na mobilni telefon možete dobiti automatsku obavijest. Otvorite automatsku obavijest da biste odobrili zahtjev za prijavu. Kada je odobrite, odmah se prijavljujete na račun na web-mjestu twitter.com.

Kod za prijavu možete dobiti i SMS porukom. To možete odabrati tako da prilikom prijave na web-mjesto twitter.com kliknete Zatraži slanje koda na telefon SMS porukom.
 

Napomena: zahtjeve za prijavu možete odobriti ili odbiti i unutar aplikacije dodirom na Sigurnost, a zatim na Zahtjevi za prijavu. Povucite popis novih zahtjeva prema dolje da biste ga osvježili. Zahtjevi će se na tom zaslonu pojaviti i ako niste dobili automatsku obavijest.

Kako isključiti dvostruku provjeru autentičnosti:
Step 1

Na izborniku pri vrhu dodirnite ikonu profila , a zatim Postavke i zaštita privatnosti.

Step 2

Dodirnite Račun, a zatim Sigurnost.

Step 3

Dodirnite kliznik pokraj odabrane metode dvostruke autentičnosti da biste je isključili

Step 4

Dodirnite dvaput Isključi da biste potvrdili svoj odabir.

Za Android:
Step 1

Na izborniku pri vrhu vidjet ćete ikonu navigacijskog izbornika  ili ikonu profila. Dodirnite ikonu koju imate, a zatim odaberite Postavke i zaštita privatnosti.

Step 2

Dodirnite Račun, a zatim Sigurnost

Step 3

Dodirnite Dvostruka provjera autentičnosti.

Step 4

Tri su mogućnosti koje možete odabrati: SMS, Aplikacija za provjeru autentičnosti i Sigurnosni ključ.

Step 5

Kada se nakon registracije prijavljujete na račun, morat ćete navesti metodu dvostruke provjere autentičnosti koju ste koristili prilikom prethodne prijave te lozinku. Vidjet ćete i mogućnost Odaberite neku drugu metodu dvostruke provjere autentičnosti. Ako želite nastaviti, samo dodirnite upit i odaberite neku drugu metodu. Da biste dovršili prijavu, pratite upute na zaslonu.

Prijava putem SMS poruke:
Step 1

Potvrdite okvir pokraj mogućnosti SMS.

Step 2

Pročitajte sve upute, a zatim dodirnite Dalje

Step 3

Unesite lozinku pa dodirnite Potvrdi.

Step 4

Ako još niste, morat ćete potvrditi adresu e-pošte za račun za Twitter: Unesite adresu e-pošte, a zatim dodirnite Dalje. Potom ćemo vam e-poštom poslati kod za potvrdu. Nakon povratka na račun za Twitter unesite kod u dijaloški okvir, a zatim dodirnite Potvrdi.

Napomena: Ako još nemate telefonski broj povezan s računom, morat ćete ga unijeti. Možete i poništiti mogućnost da vas vaši postojeći kontakti mogu pronaći na Twitteru. 

Step 5

Sada ćemo od vas zatražiti da unesete kod za potvrdu koji smo vam poslali SMS-om. Utipkajte ili zalijepite kod. Pojavit će se potvrdni zaslon s pričuvnim kodom. Preporučujemo da spremite snimku zaslona s kodom za slučaj da ga želite naknadno koristiti. Na taj ćete naći moći pristupiti računu u slučaju gubitka mobilnog telefona ili promjene telefonskog broja.

Step 6

Kada završite s tim zaslonom, dodirnite Shvaćam.

Kada se prijavite na svoj račun na web-mjestu twitter.com, putem aplikacije Twitter za Android ili web-mjesta mobile.twitter.com, na telefon ćete prilikom prijave dobiti šesteroznamenkasti kod u SMS poruci.

Prijava putem aplikacije za provjeru autentičnosti:
Step 1

Dodirnite potvrdni okvir pokraj mogućnosti Aplikacija za provjeru autentičnosti.

Step 2

Pročitajte sve upute, a zatim dodirnite Početak.

Step 3

Ako se pojavi upit, unesite lozinku pa dodirnite Potvrdi.

Step 4

Ako još niste, morat ćete potvrditi adresu e-pošte za račun za Twitter: Unesite adresu e-pošte, a zatim dodirnite Dalje. Potom ćemo vam e-poštom poslati kod za potvrdu. Nakon povratka na račun za Twitter unesite kod u dijaloški okvir, a zatim dodirnite Potvrdi.

Step 5

Zatražit će se da aplikaciju za provjeru autentičnosti povežete s računom za Twitter tako da očitate QR kod. (Ako još niste na uređaj instalirali aplikaciju, morat ćete neku od njih preuzeti. Možete koristiti bilo koju aplikaciju za provjeru autentičnosti za jednokratne vremenske lozinke (TOTP) kao što su Google autentifikator, Authy, Duo Mobile, 1Password itd.)

Step 6

Kada očitate QR kod, dodirnite Dalje.

Step 7

Unesite kod koji je generirala aplikacija za provjeru autentičnosti, a zatim dodirnite Potvrdi.

Step 8

Pojavit će se potvrdni zaslon. Dodirnite Shvaćam da biste završili postavljanje.

Sada putem aplikacije za provjeru autentičnosti možete vidjeti i upotrebljavati kodove za prijavu na račun za Twitter. 

Prijava putem sigurnosnog ključa:
Step 1

Dodirnite Sigurnosni ključ

Step 2

Kada se pojavi upit, unesite lozinku.

Step 3

Ako još niste, morat ćete potvrditi adresu e-pošte za račun za Twitter: Unesite adresu e-pošte, a zatim dodirnite Dalje. Potom ćemo vam e-poštom poslati kod za potvrdu. Nakon povratka na račun za Twitter unesite kod u dijaloški okvir, a zatim dodirnite Potvrdi.

Step 4

Pročitajte pregled, a zatim dodirnite Početak.

Step 5

Umetnite ključ(eve) u USB priključak mobilnog uređaja ili ga sinkronizirajte putem Bluetootha odnosno NFC-a. Nakon umetanja dodirnite tipku na ključu. 

Step 6

Da biste dovršili postavljanje, pratite upute na zaslonu.

Step 7

Nakon toga vaši će se sigurnosni ključevi pojaviti u dijelu Upravljanje sigurnosnim ključevima u odjeljku Dvostruka provjera autentičnosti.  Na tom mjestu možete mijenjati nazive sigurnosnih ključeva ili ih brisati te na svoj račun bilo kada dodati druge 

Napomena: Ako ste sigurnosni ključ dodali radi dodatne zaštite u obliku dvostruke provjere autentičnosti, nećete morati koristiti još neku metodu kao dodatnu zaštitu. Sigurnosni se ključevi mogu koristiti i kao jedina metoda provjere autentičnosti, bez drugih metoda.

Ako ste se za dvostruku provjeru autentičnosti registrirali prije 21. ožujka 2016.:

Kada se prijavite na svoj račun na web-mjestu twitter.com ili nekom drugom mjestu putem aplikacije Twitter za iOS ili Twitter za Android odnosno web-mjesta mobile.twitter.com, na mobilni telefon možete dobiti automatsku obavijest. Otvorite automatsku obavijest da biste odobrili zahtjev za prijavu. Kada je odobrite, odmah se prijavljujete na račun na web-mjestu twitter.com.

Kod za prijavu možete dobiti i SMS porukom. To možete odabrati tako da prilikom prijave na web-mjesto twitter.com kliknete Zatraži slanje koda na telefon SMS porukom.

Napomena: zahtjeve za prijavu možete odobriti ili odbiti i unutar aplikacije dodirom na Sigurnost, a zatim na Zahtjevi za prijavu. Povucite popis novih zahtjeva prema dolje da biste ga osvježili. Zahtjevi će se na tom zaslonu pojaviti i ako niste dobili automatsku obavijest.

Kako isključiti dvostruku provjeru autentičnosti:
Step 1

Na izborniku pri vrhu dodirnite ikonu profila, a zatim Postavke i zaštita privatnosti.

Step 2

Dodirnite Račun, a zatim Sigurnost.

Step 3

Dodirnite Dvostruka provjera autentičnosti.

Step 4

Dodirnite potvrdni okvir pokraj odabrane metode dvostruke provjere autentičnosti da biste je isključili.

Step 5

Dodirnite Isključi da biste potvrdili svoj odabir.

Za računala:
Step 1

Na bočnom izborniku kliknite Više, a zatim Postavke i zaštita privatnosti.

Step 2

Kliknite Sigurnost i pristup računu, a zatim Sigurnost.

Step 3

Kliknite Dvostruka provjera autentičnosti.

Step 4

Tri su mogućnosti koje možete odabrati: SMS, Aplikacija za provjeru autentičnosti i Sigurnosni ključ.

Step 5

Kada se nakon registracije prijavljujete na račun, morat ćete navesti metodu dvostruke provjere autentičnosti koju ste koristili prilikom prethodne prijave te lozinku. Vidjet ćete i mogućnost Odaberite neku drugu metodu dvostruke provjere autentičnosti. Ako želite nastaviti, samo kliknite upit i odaberite neku drugu metodu. Da biste dovršili prijavu, pratite upute na zaslonu.

Prijava putem SMS poruke:
Step 1

Kliknite potvrdni okvir pokraj mogućnosti SMS.

Step 2

Pročitajte sve upute, a zatim kliknite Dalje

Step 3

Unesite lozinku pa kliknite Potvrdi.

Step 4

Ako još niste, morat ćete potvrditi adresu e-pošte za račun za Twitter: Unesite adresu e-pošte, a zatim kliknite Dalje. Potom ćemo vam e-poštom poslati kod za potvrdu. Nakon povratka na račun za Twitter unesite kod u dijaloški okvir, a zatim kliknite Potvrdi.

Napomena: Ako još nemate telefonski broj povezan s računom, morat ćete ga unijeti. Možete i poništiti mogućnost da vas vaši postojeći kontakti mogu pronaći na Twitteru. 

Step 5

Sada ćemo od vas zatražiti da unesete kod za potvrdu koji smo vam poslali SMS-om. Utipkajte kod. Pojavit će se potvrdni zaslon s pričuvnim kodom. Preporučujemo da spremite snimku zaslona s kodom za slučaj da ga želite naknadno koristiti. Na taj ćete naći moći pristupiti računu u slučaju gubitka mobilnog telefona ili promjene telefonskog broja.

Step 6

Kada završite s tim zaslonom, kliknite Shvaćam.

Sada kada se prijavite na svoj račun na web-mjestu twitter.com, putem aplikacije Twitter za iOS, Twitter za Android ili web-mjesta mobile.twitter.com, na telefon ćete prilikom prijave dobiti šesteroznamenkasti kod u SMS poruci.

Prijava putem aplikacije za provjeru autentičnosti:
Step 1

Kliknite potvrdni okvir pokraj mogućnosti Aplikacija za provjeru autentičnosti.

Step 2

Pročitajte sve upute, a zatim kliknite Početak.

Step 3

Ako se pojavi upit, unesite lozinku pa kliknite Potvrdi.

Step 4

Ako još niste, morat ćete potvrditi adresu e-pošte za račun za Twitter: Unesite adresu e-pošte, a zatim kliknite Dalje. Potom ćemo vam e-poštom poslati kod za potvrdu. Nakon povratka na račun za Twitter unesite kod u dijaloški okvir, a zatim kliknite Potvrdi.

Step 5

Zatražit će se da aplikaciju za provjeru autentičnosti povežete s računom za Twitter tako da očitate QR kod. (Ako još niste na uređaj instalirali aplikaciju, morat ćete neku od njih preuzeti. Možete koristiti bilo koju aplikaciju za provjeru autentičnosti za jednokratne vremenske lozinke (TOTP) kao što su Google autentifikator, Authy, Duo Mobile, 1Password itd.)

Step 6

Kada očitate QR kod, kliknite Dalje.

Step 7

Unesite kod koji je generirala aplikacija za provjeru autentičnosti, a zatim kliknite Potvrdi.

Step 8

Pojavit će se potvrdni zaslon. Kliknite Shvaćam da biste završili postavljanje.

Sada putem aplikacije za provjeru autentičnosti možete vidjeti i upotrebljavati kodove za prijavu na račun za Twitter. 

Prijava putem sigurnosnog ključa:
Step 1

Kliknite Sigurnosni ključ

Step 2

Kada se pojavi upit, unesite lozinku.

Step 3

Ako još niste, morat ćete potvrditi adresu e-pošte za račun za Twitter: Unesite adresu e-pošte, a zatim kliknite Dalje. Potom ćemo vam e-poštom poslati kod za potvrdu. Nakon povratka na račun za Twitter unesite kod u dijaloški okvir, a zatim kliknite Potvrdi.

Step 4

Pročitajte sve upute, a zatim kliknite Početak.

Step 5

Umetnite ključ(eve) u USB priključak računala ili ga sinkronizirajte putem Bluetootha odnosno NFC-a računala. Nakon umetanja dodirnite tipku na ključu. 

Step 6

Da biste dovršili postavljanje, pratite upute na zaslonu.

Step 7

Nakon toga vaši će se sigurnosni ključevi pojaviti u dijelu Upravljanje sigurnosnim ključevima u odjeljku Dvostruka provjera autentičnosti.  Na tom mjestu možete mijenjati nazive sigurnosnih ključeva ili ih brisati te na svoj račun bilo kada dodati druge.

Morat ćete koristiti najnoviju verziju podržanog preglednika, kao što je Chrome, Edge, Firefox, Opera i Safari da biste dodali sigurnosni ključ ili se prijavili na račun sa sigurnosnim ključem.

Napomena: ako ste sigurnosni ključ dodali radi dodatne zaštite u obliku dvostruke provjere autentičnosti, nećete morati koristiti još neku metodu kao dodatnu zaštitu. Sigurnosni se ključevi mogu koristiti i kao jedina metoda provjere autentičnosti, bez drugih metoda.

Kako isključiti dvostruku provjeru autentičnosti:
Step 1

Na bočnom izborniku kliknite Više, a zatim Postavke i zaštita privatnosti.

Step 2

Kliknite Sigurnost i pristup računu, a zatim Sigurnost.

Step 3

Kliknite Dvostruka provjera autentičnosti.

Step 4

Poništite okvir pokraj odabrane metode dvostruke provjere autentičnosti da biste je isključili.


Privremene lozinke
 

Kada za račun omogućite dvostruku provjeru autentičnosti putem web-mjesta X.com, za prijavu na X na drugim uređajima ili u aplikacijama za koje je potrebno unijeti lozinku za X morat ćete koristiti privremenu lozinku; nećete se moći prijaviti pomoću obične kombinacije korisničkog imena i lozinke. Ako ustanovimo da vam je za prijavu potrebna privremena lozinka, poslat ćemo vam je na telefon putem SMS poruke. Privremenu lozinku možete generirati i sami. 

Kako generirati privremenu lozinku na web-mjestu twitter.com
  1. Na bočnom izborniku kliknite Više, a zatim Postavke i zaštita privatnosti.
  2.  Kliknite Sigurnost i pristup računu, a zatim Sigurnost.
  3. Kliknite Dvostruka provjera autentičnosti.
  4. Kliknite Privremena lozinka.

Napomena: Privremene lozinke istječu nakon jednog sata. Privremena vam lozinka nije potrebna za prijavu u X za iOS, X za Android ni na mobile.X.com.

Podijeli ovaj članak