Cách thêm vị trí của bạn vào post

Lưu ý: Bật tính năng này cho phép X hiển thị vị trí bạn đang đăng post trong post của bạn.

Bạn có thể chọn thêm vị trí vào các post của bạn bằng X cho Android, X cho iOS, X.com hoặc các ứng dụng di động khác. Ví dụ: Để cung cấp thêm ngữ cảnh vị trí cho post của mình, bạn có thể thêm nhãn vị trí chung, như “SoMa, San Francisco”. Ở các vị trí được chọn, trên X cho iOS và X cho Android, bạn cũng có thể gắn nhãn post của mình với tên của một doanh nghiệp, địa danh cụ thể hoặc địa điểm yêu thích khác. Những vị trí này do Foursquare và Yelp cung cấp.

Nếu bạn đang sử dụng X cho Android hoặc X cho iOS, post cũng có thể đưa vào vị trí chính xác của bạn (tức là tọa độ GPS mà bạn đã đăng post từ đó), có thể được tìm thấy thông qua X API, ngoài nhãn vị trí bạn chọn. Xem bên dưới để biết thêm thông tin.

Đăng Tweet có vị trí của bạn
Để thêm vị trí vào các Tweet của bạn:
Bước 1

Khi bật vị trí chính xác trên thiết bị của bạn, hãy soạn Tweet như bạn thường làm. Nếu trước đây bạn chưa đính kèm vị trí vào các Tweet của bạn, bạn có thể thấy lời nhắc hỏi xem bạn có muốn bật vị trí chính xác hay không.

Bước 2

Nhấn vào biểu tượng vị trí  trong ô soạn Tweet để mở danh sách các địa điểm bạn có thể chọn.

Bước 3

Chọn vị trí bạn muốn thêm vào Tweet của bạn.  

Bước 4

Nếu bạn đang đính kèm ảnh vào Tweet được chụp trên camera trong ứng dụng và nhấn vào biểu tượng vị trí, vị trí chính xác của bạn (vĩ độ và kinh độ) sẽ được liên kết với Tweet và có thể tìm thấy thông qua API. 

Bước 5

Đối với các phiên bản trước của Twitter cho iOS, Tweet của bạn sẽ luôn chứa cả tên vị trí đã chọn và vị trí chính xác của thiết bị của bạn (có thể tìm thấy thông qua API) khi bạn đăng Tweet. 

Bước 6

Lần tiếp theo bạn đăng Tweet bằng ứng dụng Twitter trên cùng một thiết bị, vị trí chung của bạn sẽ tự động được hiển thị cùng với Tweet của bạn, sử dụng vị trí hiện tại của bạn. Đối với các phiên bản Twitter cho iOS trước phiên bản 6.26, vị trí chính xác của bạn sẽ tự động được đính kèm với Tweet (và có thể tìm thấy thông qua API) cùng với vị trí chung. 

Để ngừng đưa vị trí của bạn vào các Tweet của bạn:
Bước 1

Nhấn biểu tượng soạn Tweet.

Bước 2

Nhấn biểu tượng vị trí  để mở danh sách vị trí thả xuống.

Bước 3

Vị trí hiện tại của bạn sẽ được đánh dấu. Nhấn X ở trên cùng bên trái để xóa thông tin vị trí của bạn khỏi Tweet. Thông tin vị trí của bạn sẽ không xuất hiện ở các Tweet trong tương lai cho đến khi bạn chọn thêm vị trí vào Tweet sau này. 

Để thêm vị trí vào các Tweet của bạn:
Bước 1

Khi bật vị trí chính xác trên thiết bị của bạn, hãy soạn Tweet như bạn thường làm. Nếu trước đây bạn chưa đính kèm vị trí vào các Tweet của bạn, bạn có thể thấy lời nhắc hỏi xem bạn có muốn bật vị trí chính xác hay không.

Bước 2

Nhấn vào biểu tượng vị trí  trong ô soạn Tweet để mở danh sách các địa điểm bạn có thể chọn.

Bước 3

Chọn vị trí bạn muốn thêm vào Tweet của bạn.  

Bước 4

Nếu bạn đang đính kèm ảnh vào Tweet được chụp trên camera trong ứng dụng và nhấn vào biểu tượng vị trí, vị trí chính xác của bạn (vĩ độ và kinh độ) sẽ được liên kết với Tweet và có thể tìm thấy thông qua API. 

Bước 5

Đối với các phiên bản trước của Twitter cho Android, Tweet của bạn sẽ luôn chứa cả tên vị trí đã chọn và vị trí chính xác của thiết bị của bạn (có thể tìm thấy thông qua API) khi bạn đăng Tweet. 

Bước 6

Lần tiếp theo bạn đăng Tweet bằng ứng dụng Twitter trên cùng một thiết bị, vị trí chung của bạn sẽ tự động được hiển thị cùng với Tweet của bạn, sử dụng vị trí hiện tại của bạn. Đối với các phiên bản Twitter cho Android trước phiên bản 5.55, vị trí chính xác của bạn sẽ tự động được đính kèm với Tweet (và có thể tìm thấy thông qua API) cùng với vị trí chung. 

Để ngừng đưa vị trí của bạn vào các Tweet của bạn:
Bước 1

Nhấn biểu tượng soạn Tweet.

Bước 2

Nhấn biểu tượng vị trí  để mở danh sách vị trí thả xuống.

Bước 3

Vị trí hiện tại của bạn sẽ được đánh dấu. Nhấn "X" ở trên cùng bên trái để xóa thông tin vị trí của bạn khỏi Tweet. Thông tin vị trí của bạn sẽ không xuất hiện ở các Tweet trong tương lai cho đến khi bạn chọn thêm vị trí vào Tweet sau này. 

Để thêm vị trí vào các Tweet của bạn:
Bước 1

Trên menu điều hướng bên trái, chọn biểu tượng thêm 

Bước 2

Đi đến Cài đặt và riêng tư, sau đó là Quyền riêng tư và an toàn.

Bước 3

Chia sẻ dữ liệu và hoạt động ngoài Twitter, đi đến Thông tin vị trí.

Bước 4

Đi đến Thêm thông tin vị trí vào các Tweet của bạn.

Bước 5

Nếu ô được đánh dấu, điều đó có nghĩa là thông tin vị trí của bạn đính kèm với Tweet của bạn đã được bật. Để tắt vị trí Tweet, hãy bỏ đánh dấu ô.

Để xóa tất cả thông tin vị trí được đính kèm với các Tweet của bạn, nhấp hoặc nhấn vào văn bản màu đỏ bên dưới ô và xác nhận bạn muốn tiếp tục bằng cách chọn Xóa.

Lưu ý: Điều quan trọng cần lưu ý là việc xóa thông tin vị trí trên X không đảm bảo thông tin sẽ bị xóa khỏi tất cả các bản sao dữ liệu trên các ứng dụng bên thứ ba hoặc trong các kết quả tìm kiếm bên ngoài. Ngoài ra, cài đặt này sẽ không xóa các vị trí được chia sẻ qua Tin nhắn trực tiếp.

Ở một số khu vực, bạn có tùy chọn gắn nhãn post của bạn với một doanh nghiệp, địa danh hoặc địa điểm yêu thích cụ thể. Những nơi này được lấy nguồn từ Foursquare và Yelp. Nếu bạn cho rằng một post cụ thể nào đó gây phản cảm, vui lòng báo cáo điều này với X bằng cách làm theo những hướng dẫn tại đây.

Chia sẻ bài viết này