Pridanie polohy do Postu

Poznámka: Povolením tejto funkcie umožníte Xu zobraziť v rámci postu polohu, z ktorej postujete.

Polohu môžete do postov pridať pomocou Xu pre Android, Xu pre iOS, stránky X.com alebo iných mobilných aplikácií. Napríklad: Ak chcete postom dodať kontext pomocou miesta, môžete pridať všeobecné údaje o polohe, napríklad SoMa, San Francisco. V prípade vybraných polôh tiež môžete pomocou Xu pre iOS a Xu pre Android v poste uviesť názov konkrétneho podniku, pamiatky alebo oblasti záujmu. Tieto polohy poskytujú Foursquare a Yelp.

Ak používate X pre Android alebo X pre iOS, môže post okrem vami vybraných údajov o polohe obsahovať aj vašu presnú polohu (t. j. GPS súradnice miesta, odkiaľ ste postovali). Túto možnosť môžete vyhľadať pomocou rozhrania X API. Viac informácií nájdete nižšie.

Tweetovanie s uvedením polohy
Uvádzanie polohy v Tweetoch:
Krok 1

Keď v zariadení povolíte určovanie presnej polohy, napíšte Tweet bežným spôsobom. Ak ste predtým v Tweetoch polohu neuvádzali, môže sa zobraziť výzva s otázkou, či chcete uvádzanie presnej polohy povoliť.

Krok 2

Ťuknutím na ikonu polohy  v poli na písanie Tweetov otvorte zoznam miest, z ktorých si možno vybrať.

Krok 3

Vyberte polohu, ktorú chcete do Tweetu pridať.  

Krok 4

Ak k Tweetu pripojíte fotografiu vytvorenú fotoaparátom v apke a ťuknete na ikonu polohy, k Tweetu bude pridaná vaša presná poloha (zemepisná šírka a dĺžka), ktorú bude možno vyhľadať pomocou rozhrania API. 

Krok 5

Keď tweetujete zo starších verzií Twitteru pre iOS, Tweety budú vždy obsahovať názov vami vybranej polohy a presnú polohu zariadenia (ktorú možno vyhľadať pomocou rozhrania API). 

Krok 6

Keď budete z tohto zariadenia nabudúce tweetovať z apky Twitter, spolu s Tweetom sa automaticky zobrazí vaša všeobecná poloha vychádzajúca z aktuálnej polohy. V prípade verzií Twitteru pre iOS starších ako 6.26 sa k Tweetu spolu so všeobecnou polohou automaticky pridá aj vaša presná poloha (vyhľadateľná pomocou rozhrania API). 

Zrušenie uvádzania polohy v Tweetoch:
Krok 1

Ťuknite na ikonu na písanie Tweetov.

Krok 2

Ťuknutím na ikonu polohy  otvorte rozbaľovací zoznam polôh.

Krok 3

Vaša aktuálna poloha bude zvýraznená. Ťuknutím na položku X vľavo hore informácie o polohe z Tweetu odstránite. V nasledujúcich Tweetoch sa už informácie o vašej polohe zobrazovať nebudú, pokým sa ich neskôr nerozhodnete pridať. 

Uvádzanie polohy v Tweetoch:
Krok 1

Keď v zariadení povolíte určovanie presnej polohy, napíšte Tweet bežným spôsobom. Ak ste predtým v Tweetoch polohu neuvádzali, môže sa zobraziť výzva s otázkou, či chcete uvádzanie presnej polohy povoliť.

Krok 2

Ťuknutím na ikonu polohy  v poli na písanie Tweetov otvorte zoznam miest, z ktorých si možno vybrať.

Krok 3

Vyberte polohu, ktorú chcete do Tweetu pridať.  

Krok 4

Ak k Tweetu pripojíte fotografiu vytvorenú fotoaparátom v apke a ťuknete na ikonu polohy, k Tweetu bude pridaná vaša presná poloha (zemepisná šírka a dĺžka), ktorú bude možno vyhľadať pomocou rozhrania API. 

Krok 5

Keď tweetujete zo starších verzií Twitteru pre Android, Tweety budú vždy obsahovať názov vami vybranej polohy a presnú polohu zariadenia (ktorú možno vyhľadať pomocou rozhrania API). 

Krok 6

Keď budete z tohto zariadenia nabudúce tweetovať z apky Twitter, spolu s Tweetom sa automaticky zobrazí vaša všeobecná poloha vychádzajúca z aktuálnej polohy. V prípade verzií Twitteru pre Android starších ako 5.55 sa k Tweetu spolu so všeobecnou polohou automaticky pridá aj vaša presná poloha (vyhľadateľná pomocou rozhrania API). 

Zrušenie uvádzania polohy v Tweetoch:
Krok 1

Ťuknite na ikonu na písanie Tweetov.

Krok 2

Ťuknutím na ikonu polohy  otvorte rozbaľovací zoznam polôh.

Krok 3

Vaša aktuálna poloha bude zvýraznená. Ťuknutím na položku X vľavo hore informácie o polohe z Tweetu odstránite. V nasledujúcich Tweetoch sa už informácie o vašej polohe zobrazovať nebudú, pokým sa ich neskôr nerozhodnete pridať. 

Uvádzanie polohy v Tweetoch:
Krok 1

V ľavej navigačnej ponuke vyberte ikonu Viac 

Krok 2

Prejdite na položku Nastavenia a súkromie a potom na položku Súkromie a bezpečnosť.

Krok 3

V časti Zdieľanie údajov a aktivita mimo Twitteru prejdite na položku Informácie o polohe.

Krok 4

Prejdite na položku Pridávať informácie o polohe do Tweetov.

Krok 5

Ak je políčko začiarknuté, znamená to, že funkcia pridávania informácií o polohe do Tweetov je zapnutá. Ak chcete vypnúť uvádzanie polohy Tweetov, zrušte začiarknutie políčka.

Ak chcete odstrániť všetky informácie o polohe pridané do vašich Tweetov, kliknite alebo ťuknite na červený text pod políčkom a výberom položky Odstrániť potvrďte, že chcete pokračovať.

Poznámka: Je dôležité uviesť, že odstránenie informácií o polohe na Xi nezaručuje, že tieto informácie budú odstránené zo všetkých kópií údajov v aplikáciách tretích strán alebo vo výsledkoch externého vyhľadávania. Okrem toho toto nastavenie neodstráni zdieľania polohy prostredníctvom súkromných správ.

V niektorých oblastiach máte možnosť označiť vo svojom poste konkrétnu firmu, pamiatku alebo oblasť záujmu. Tieto miesta sprostredkovávajú Foursquare a Yelp. Ak sa domnievate, že určitý post je urážlivý, nahláste to Xu podľa pokynov uvedených tu.

Zdieľajte tento článok