วิธีซ่อนบัญชีบนทวิตเตอร์

ซ่อนคือฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถลบทวีตของบัญชีจากลำดับเหตุการณ์ของคุณโดยไม่ต้องเลิกติดตามหรือบล็อคบัญชีดังกล่าว บัญชีที่ถูกซ่อนจะไม่รู้ว่าคุณได้ซ่อนบัญชีของพวกเขา และคุณสามารถเลิกซ่อนบัญชีเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ หากต้องการเข้าถึงรายชื่อบัญชีที่คุณซ่อน โปรดไปที่ การตั้งค่าบัญชีที่ซ่อน บน twitter.com หรือการตั้งค่าแอพของคุณบนทวิตเตอร์สำหรับ iOS หรือ Android

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อนการแจ้งเตือน โปรดอ่าน ตัวเลือกการซ่อนขั้นสูงบนทวิตเตอร์ของเรา
 

สิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการซ่อน มีดังนี้

 • บัญชีที่ถูกซ่อนยังสามารถติดตามคุณได้และคุณสามารถติดตามบัญชีที่ถูกซ่อนได้ การซ่อนบัญชีจะไม่ส่งผลให้คุณเลิกติดตามบัญชีดังกล่าว
 • การซ่อนบัญชีไม่ส่งผลต่อความสามารถของบัญชีในการส่งข้อความส่วนตัวถึงคุณ
 • คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชหรือ SMS จากบัญชีที่ถูกซ่อนอีกต่อไป
   

สำหรับบัญชีที่ถูกซ่อนซึ่งคุณติดตามอยู่นั้น

 • การตอบกลับและพูดถึงโดยบัญชีที่ถูกซ่อนจะยังคงปรากฏในแท็บการแจ้งเตือน
 • ทวีตจากบัญชีที่ถูกซ่อนซึ่งโพสต์ก่อนที่บัญชีจะถูกซ่อน จะถูกลบจากลำดับเหตุการณ์หน้าแรก
 • เมื่อคุณคลิกหรือแตะบทสนทนา คุณจะสามารถเห็นการตอบกลับจากบัญชีที่ถูกซ่อน
   

สำหรับบัญชีที่ถูกซ่อนซึ่งคุณไม่ได้ติดตามนั้น

 • การตอบกลับและพูดถึงจะไม่ปรากฏในแท็บการแจ้งเตือนของคุณ
 • หากคุณซ่อนบัญชีที่คุณไม่ได้ติดตาม และบัญชีดังกล่าวเริ่มบทสนทนาที่พูดถึงคุณ คุณจะได้รับเฉพาะการแจ้งเตือนจากบัญชีที่คุณติดตามซึ่งตอบกลับในบทสนทนาและพูดถึงคุณเท่านั้น หากคุณต้องการดูการพูดถึงทั้งหมด คุณสามารถทำได้โดย ค้นหา ชื่อผู้ใช้ของคุณ 
 • เมื่อคุณคลิกหรือแตะบทสนทนา คุณจะไม่สามารถเห็นการตอบกลับจากบัญชีที่ถูกซ่อน
 • หากบัญชีที่คุณไม่ได้ซ่อนรีทวีตที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบัญชีที่คุณซ่อนไว้ ทวีตจะถูกซ่อนพร้อมกับแสดงข้อความ ทวีตนี้ไม่พร้อมใช้งาน
   
 

ซ่อนคือฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถลบทวีตของบัญชีจากลำดับเหตุการณ์ของคุณโดยไม่ต้องเลิกติดตามหรือบล็อคบัญชีดังกล่าว บัญชีที่ถูกซ่อนจะไม่รู้ว่าคุณได้ซ่อนบัญชีของพวกเขา และคุณสามารถเลิกซ่อนบัญชีเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ หากต้องการเข้าถึงรายชื่อบัญชีที่คุณซ่อน โปรดไปที่ การตั้งค่าบัญชีที่ซ่อน บน twitter.com หรือการตั้งค่าแอพของคุณบนทวิตเตอร์สำหรับ iOS หรือ Android

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อนการแจ้งเตือน โปรดอ่าน ตัวเลือกการซ่อนขั้นสูงบนทวิตเตอร์ของเรา
 

สิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการซ่อน มีดังนี้

 • บัญชีที่ถูกซ่อนยังสามารถติดตามคุณได้และคุณสามารถติดตามบัญชีที่ถูกซ่อนได้ การซ่อนบัญชีจะไม่ส่งผลให้คุณเลิกติดตามบัญชีดังกล่าว
 • การซ่อนบัญชีไม่ส่งผลต่อความสามารถของบัญชีในการส่งข้อความส่วนตัวถึงคุณ
 • คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชหรือ SMS จากบัญชีที่ถูกซ่อนอีกต่อไป
   

สำหรับบัญชีที่ถูกซ่อนซึ่งคุณติดตามอยู่นั้น

 • การตอบกลับและพูดถึงโดยบัญชีที่ถูกซ่อนจะยังคงปรากฏในแท็บการแจ้งเตือน
 • ทวีตจากบัญชีที่ถูกซ่อนซึ่งโพสต์ก่อนที่บัญชีจะถูกซ่อน จะถูกลบจากลำดับเหตุการณ์หน้าแรก
 • เมื่อคุณคลิกหรือแตะบทสนทนา คุณจะสามารถเห็นการตอบกลับจากบัญชีที่ถูกซ่อน
   

สำหรับบัญชีที่ถูกซ่อนซึ่งคุณไม่ได้ติดตามนั้น

 • การตอบกลับและพูดถึงจะไม่ปรากฏในแท็บการแจ้งเตือนของคุณ
 • หากคุณซ่อนบัญชีที่คุณไม่ได้ติดตาม และบัญชีดังกล่าวเริ่มบทสนทนาที่พูดถึงคุณ คุณจะได้รับเฉพาะการแจ้งเตือนจากบัญชีที่คุณติดตามซึ่งตอบกลับในบทสนทนาและพูดถึงคุณเท่านั้น หากคุณต้องการดูการพูดถึงทั้งหมด คุณสามารถทำได้โดย ค้นหา ชื่อผู้ใช้ของคุณ 
 • เมื่อคุณคลิกหรือแตะบทสนทนา คุณจะไม่สามารถเห็นการตอบกลับจากบัญชีที่ถูกซ่อน
 • หากบัญชีที่คุณไม่ได้ซ่อนรีทวีตที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบัญชีที่คุณซ่อนไว้ ทวีตจะถูกซ่อนพร้อมกับแสดงข้อความ ทวีตนี้ไม่พร้อมใช้งาน

ซ่อนคือฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถลบทวีตของบัญชีจากลำดับเหตุการณ์ของคุณโดยไม่ต้องเลิกติดตามหรือบล็อคบัญชีดังกล่าว บัญชีที่ถูกซ่อนจะไม่รู้ว่าคุณได้ซ่อนบัญชีของพวกเขา และคุณสามารถเลิกซ่อนบัญชีเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ หากต้องการเข้าถึงรายชื่อบัญชีที่คุณซ่อน โปรดไปที่ การตั้งค่าบัญชีที่ซ่อน บน twitter.com หรือการตั้งค่าแอพของคุณบนทวิตเตอร์สำหรับ iOS หรือ Android

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อนการแจ้งเตือน โปรดอ่าน ตัวเลือกการซ่อนขั้นสูงบนทวิตเตอร์ของเรา
 

สิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการซ่อน มีดังนี้

 • บัญชีที่ถูกซ่อนยังสามารถติดตามคุณได้และคุณสามารถติดตามบัญชีที่ถูกซ่อนได้ การซ่อนบัญชีจะไม่ส่งผลให้คุณเลิกติดตามบัญชีดังกล่าว
 • การซ่อนบัญชีไม่ส่งผลต่อความสามารถของบัญชีในการส่งข้อความส่วนตัวถึงคุณ
 • คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชหรือ SMS จากบัญชีที่ถูกซ่อนอีกต่อไป
   

สำหรับบัญชีที่ถูกซ่อนซึ่งคุณติดตามอยู่นั้น

 • การตอบกลับและพูดถึงโดยบัญชีที่ถูกซ่อนจะยังคงปรากฏในแท็บการแจ้งเตือน
 • ทวีตจากบัญชีที่ถูกซ่อนซึ่งโพสต์ก่อนที่บัญชีจะถูกซ่อน จะถูกลบจากลำดับเหตุการณ์หน้าแรก
 • เมื่อคุณคลิกหรือแตะบทสนทนา คุณจะสามารถเห็นการตอบกลับจากบัญชีที่ถูกซ่อน
   

สำหรับบัญชีที่ถูกซ่อนซึ่งคุณไม่ได้ติดตามนั้น

 • การตอบกลับและพูดถึงจะไม่ปรากฏในแท็บการแจ้งเตือนของคุณ
 • หากคุณซ่อนบัญชีที่คุณไม่ได้ติดตาม และบัญชีดังกล่าวเริ่มบทสนทนาที่พูดถึงคุณ คุณจะได้รับเฉพาะการแจ้งเตือนจากบัญชีที่คุณติดตามซึ่งตอบกลับในบทสนทนาและพูดถึงคุณเท่านั้น หากคุณต้องการดูการพูดถึงทั้งหมด คุณสามารถทำได้โดย ค้นหา ชื่อผู้ใช้ของคุณ 
 • เมื่อคุณคลิกหรือแตะบทสนทนา คุณจะไม่สามารถเห็นการตอบกลับจากบัญชีที่ถูกซ่อน
 • หากบัญชีที่คุณไม่ได้ซ่อนรีทวีตที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบัญชีที่คุณซ่อนไว้ ทวีตจะถูกซ่อนพร้อมกับแสดงข้อความ ทวีตนี้ไม่พร้อมใช้งาน
วิธีซ่อนบัญชี
การซ่อนจากทวีต
ขั้นตอนที่ 1

แตะไอคอนเพิ่มเติม ที่อยู่ด้านบนสุดของทวีตจากบัญชีที่คุณต้องการซ่อน

ขั้นตอนที่ 2

แตะ ซ่อน

การซ่อนจากข้อมูลส่วนตัว
ขั้นตอนที่ 1

ไปที่หน้าข้อมูลส่วนตัวของบัญชีที่คุณต้องการซ่อน

ขั้นตอนที่ 2

แตะไอคอนเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 3

แตะ ซ่อน

การซ่อนจากทวีต
ขั้นตอนที่ 1

แตะไอคอนเพิ่มเติม ที่อยู่ด้านบนสุดของทวีตจากบัญชีที่คุณต้องการซ่อน

ขั้นตอนที่ 2

แตะ ซ่อน

การซ่อนจากข้อมูลส่วนตัว
ขั้นตอนที่ 1

ไปที่หน้าข้อมูลส่วนตัวของบัญชีที่คุณต้องการซ่อน

ขั้นตอนที่ 2

แตะไอคอนเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 3

แตะ ซ่อน

การซ่อนจากทวีต
ขั้นตอนที่ 1

จากทวีต คลิกไอคอนเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2

คลิก ซ่อน

การซ่อนจากข้อมูลส่วนตัว
ขั้นตอนที่ 1

ไปที่หน้าข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่คุณต้องการซ่อน

ขั้นตอนที่ 2

คลิกไอคอน เพิ่มเติม  

ขั้นตอนที่ 3

เลือก ซ่อน จากตัวเลือกที่ระบุไว้

เมื่อคุณซ่อนบัญชีบนเว็บแล้ว คุณจะเห็นป้ายยืนยัน หากคุณทำผิดพลาด คุณสามารถคลิก เลิกทำ เพื่อเลิกซ่อนบัญชี

วิธีเลิกซ่อนบัญชี
 1. ไปที่ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีที่ถูกซ่อนบนทวิตเตอร์
 2. บน X.com คลิกไอคอนเพิ่มเติม  เพื่อเลิกซ่อน บนแอพทวิตเตอร์สำหรับ iOS หรือ Android แตะไอคอนเลิกซ่อน  ที่อยู่ด้านบนของข้อมูลส่วนตัว


หากต้องการดูและจัดการรายชื่อของบัญชีที่ถูกซ่อน
 

คุณสามารถดูรายการบัญชีที่ถูกซ่อนแบบสมบูรณ์ได้โดยการไปที่ บัญชีที่ถูกซ่อน ของคุณบน X.com หรือไปที่การตั้งค่าแอพบนทวิตเตอร์สำหรับ iOS หรือ Android

ในแอพทวิตเตอร์สำหรับ iOS สามารถทำได้ดังนี้

 1. แตะไอคอนเมนูการนำทาง จากนั้นแตะ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 2. แตะ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
 3. ภายใต้ ความปลอดภัย แตะ ที่ซ่อน 
 4. แตะ บัญชีที่ถูกซ่อน
 5. คุณสามารถเลิกซ่อนบัญชีได้โดยการแตะไอคอน ซ่อน 
 6. หากต้องการบล็อคหรือรายงานบัญชี ให้แตะรูปภาพข้อมูลส่วนตัว คุณจะถูกนำไปยังข้อมูลส่วนตัวของบัญชี จากที่นี่ แตะไอคอนเพิ่มเติม  แล้วเลือก บล็อค หรือ รายงาน จากเมนู
   

ในแอพทวิตเตอร์สำหรับ Android สามารถทำได้ดังนี้

 1. แตะไอคอน เมนูการนำทาง จากนั้นแตะ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 2. แตะ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
 3. ภายใต้ ความปลอดภัย แตะ บัญชีที่ถูกซ่อน 
 4. คุณสามารถเลิกซ่อนบัญชีได้โดยการแตะไอคอน ซ่อน 
 5. หากต้องการบล็อคหรือรายงานบัญชี ให้แตะรูปภาพข้อมูลส่วนตัว คุณจะถูกนำไปยังข้อมูลส่วนตัวของบัญชี จากที่นี่ แตะไอคอน เพิ่มเติม  และเลือก บล็อค หรือ รายงาน จากเมนู
   

การทำผ่าน X.com สามารถทำได้ดังนี้

 1. คลิก เพิ่มเติม จากเมนูการนำทางด้านข้าง จากนั้นคลิก การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 2. คลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้นคลิก ซ่อนและบล็อค
 3. คลิก บัญชีที่ถูกซ่อน
 4. คุณสามารถเลิกซ่อนบัญชีได้โดยคลิกปุ่มซ่อน  
 5. หากต้องการบล็อคหรือรายงานบัญชี ให้คลิกรูปภาพข้อมูลส่วนตัว คุณจะถูกนำไปยังข้อมูลส่วนตัวของบัญชี จากที่นี่ แตะไอคอน เพิ่มเติม  และเลือก บล็อค หรือ รายงาน จากเมนู


การเลิกติดตาม การบล็อค และการรายงานบัญชี
 

นอกจากการซ่อนบัญชีแล้ว คุณยังสามารถ เลิกติดตาม บล็อค รายงานบัญชีที่มีการละเมิด หรือรายงานบัญชีที่มีการละเมิดเป็นสแปมได้ 

แบ่งปันบทความนี้